Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

BBC: Nejhorším protivníkem demokracie jsou konspirační teoretici


											BBC: Nejhorším protivníkem demokracie jsou konspirační teoretici

Hlásná trouba britského establishmentu BBC je opětovně čele vojů.

Tentokrát je to o největší hrozbě demokracii dneška. Ne, nejsou to teroristé. Ne, nejsou to islamisté. A ani to nejsou Západem instalované diktátorské režimy po celém světě.

Tím novým nepřítelem jsou konspirační teoretici. To jsou ti, kdo kladou otázky svým vládám. To jsou ti, kdo nachází fakta a konfrontují s nimi mainstreamové lži a lháře jako BBC. V podstatě, jste to vy ... a já.

Dovolte mi, abych ze všech těch vycpávek vyhrábla z té zprávy BBC jen pár výmluvných výňatků, co vám budu prezentovat:

 

Rozbíjí konspirační teorie demokracii?

Čím více máme informací o tom, co mají vlády a korporace za lubem, tím méně jim důvěřujeme. Zničí nakonec konspirační teorie demokracii?

...

Pan Naughton je jedním ze tří vedoucích vyšetřovatelů v novém velkém projektu Cambridge University, co vyšetřuje dopad konspiračních teorií na demokracii.

...

David Runciman, profesor politiky na Cambridge University, je třetím hlavním vyšetřovatelem, a ten lační po explozivním předvedení myšlenky, že většina konspirací jsou ve skutečnosti "zmetky".

...

"Ti konspirátoři jsou ve skutečnosti často paranoidními a potrhlými konspiračními teoretiky, protože ve snaze zakrýt tu zmetkovitost toho, co rozprostírají po webu, v čemž jejich sebe-ospravedlnění představuje určité obrovité konspirace pokoušející se odhalit jejich konspirace." A o tom si myslím, že neochvějně platí i ve spoustě velkých politických skandálů, včetně Watergate."

...

Rovněž zkoumá, zda tlak na větší otevřenost a transparentnost ve veřejném životě spíše konspirační teorie nepřiživuje, místo aby je dusil... "Možná, že jednou z těch věcí je i to, že konspirační teorie se zrovna tak jako z mlčení živí i z přemíry informací. A když je všude spousta informací, tak je pro lidi snadnější najít si způsob, aby dospěli k závěru, k němuž dospět chtějí.

...

O čem to opravdu mluví?

Co to opravdu prezentují? Pár věcí.

1) Zpochybňování oficiálních historek, bez ohledu na to, jak doklady a historie dokazují, že jsou falešné nebo přehnané, snižuje důvěru ve vládu a vládní činitele. A to je hrozbou pro establishment a jeho operace prostřednictvím státu. Je to tudíž hrozbou demokracii. To je, jako byste věřili, že to stát a vláda reprezentují demokracii. To znamená, že vláda rovná se demokracie, tudíž, demokracii zpochybňujete pokaždé, když zpochybňujete svou vládu a to, co vám vaše vláda říká.

2) Ti chlapi, ti věrohodní profesoři z Cambridge, tvrdí, že otevřenost, internet a větší dostupnost informací vytváří více konspirací a konspiračních teoretiků.

3) Tak teď, když pospojujete body 2 a 1, dostanete tohle: Otevřenost a větší informační dostupnost vede k více konspiracím a zvyšuje počet konspiračních teoretiků a to tudíž, moji přátelé, představuje největší hrozbu naší dnešní demokracii.

 

Jéje. No, jéje. Nebudu se ani trápit logickými bludy vtělenými do tvrzení těchto slovutných profesorů. Samozřejmě se nebudu trápit ani BBC a jejich reputací a spolehlivostí, když přijde na reprezentaci establishmentu. Radši se dám do kontroly zdrojů financování těchto akademických sekerníků.

No, bylo to snadné. Zkontrolovala jsem Cambridge a ten výzkumný program orientovaný na konspirační teorie, a hned jsem zjistila zdroj jejich financování:

Profesor David Runciman je součástí nového interdisciplinárního kolaborativního projektu o konspiračních teoriích na University of Cambridge financovaného od Leverhulme.

ZDE je krátké zhuštěné pozadí Levrhulme Trust:

 

Leverhulme Trust byl založen v roce 1925 na základě vůle prvního vikomta Leverhulme, William Hsketh Levera, s instrukcí, že těchto zdrojů by mělo být použito k podpoře "stipendií k účelům výzkumu a vzdělávání." Trust od té doby poskytl financování výzkumných projektů, členských grantů, studentských stipendií, stipendií a cen; funguje napříč akademickými disciplínami se záměrem podpořit talentované jedince při jejich realizaci osobních vizí při výzkumu a při profesionálním výcviku. S ročním financováním asi 50 milionů liber je tento Trust mezi největšími poskytovateli výzkumného financování všech témat v Británii.

 

Od tohoto zhuštěného pozadí jsem přešla k zakladateli fondu Williamu Leverovi a mou pozornost zaujalo několik pozoruhodných momentů:

Začal vyrábět Sunlight Soap (Mýdlo slunečního svitu) a vybudoval obchodní impérium s mnoha dobře známými značkami. Byl zastáncem expanze Britského impéria, zvláště do Afriky a Asie, které dodávaly palmový olej, klíčovou složku pro Leverovy výrobní linky.

...

Lever byl zapojen do svobodného zednářství a roku 1902 byla poprvé otevřena lóže nesoucí jeho jméno, Lóže Williama Hsketh Levera č. 2916 a později zformoval Leverhulmovu lóži 4438. Na svobodné zednářství nahlížel jako na nástroj posílení hierarchie uvnitř Lever Brothers...

...

Krátce po roce 1900 využíval Lever palmového oleje produkovaného v britských západoafrických koloniích. Když narazil na potíže při získávání dalších koncesí na palmové plantáže, začal se poohlížet jinde v jiných koloniích. V roce 1911 navštívil Lever Belgické Kongo, aby využil výhod levné práce a palmových koncesí v této zemi. Leverův postoj k Konžanům byl paternalistický a podle dnešních standardů rasistický, a jeho vyjednávání s belgickými kolonisty o vnucení systému známého jako travail forcé (nucené práce) je dobře zadokumentováno v knize ‚Strašidla lorda Leverhulmeho‘, v níž autor konstatuje: "Leverhulme si zřídil soukromé království založené na strašlivém belgickém systému nucených prací, programu, který zredukoval obyvatelstvo Konga na polovinu, a na vrub mu připadlo více úmrtí, než na nacistický holocaust." Jako takový se účastnil tohoto systému formalizované práce...

...

Vidíte, že když čtete o pozadí Williama Levera a Leverhulmeho Trustu, začínají věci dávat více smyslu, že?

 

William Lever byl Svobodný zednář z vysoké úrovně a byl této tajné společnosti velice oddán. Tento druh oddanosti Svobodnému zednářství vyžadoval:

Standardní svobodné zednářství má ve svých základních rituálech formální závazek: být poklidným a mírumilovným občanem, upřímně oddaným zákonné vládě země, v níž žije, a neprojevujícím neloajalitu či rebelii. (12) Svobodní zednáři přijímají další závazky, než se stanou Mistry své lóže, že budou projevovat řádnou úctu k veřejné správě.

 

Vidíte, že ti, kdo zpochybňují establishment, rovněž zpochybňují základy Svobodného zednářství. Ne?

 

Lever byl zaníceným přívržencem expanze Britského impéria, zvláště v Africe a v Asii. Setkali jste se někdy s imperialistou, který by byl zaníceným aktivistou zpochybňujícím establishment, čili byl konspiračním teoretikem, který zpochybňuje establishmentem balíčkované informační sestavy (propagandu)? Já tedy ne. Ani jednoho.

Lever vnucoval v těch koloniích, kde jeho podnik drancoval zdroje (dělníky a zemědělství) systém známý jako travail forcé, nucená práce. Bylo to tehdy stejně jako dnes, kdy magnáti jako Lever prosperovali ze svého úzkého partnerství se svými imperiálními vládami – z kolonizace. Co to znamená? Znamená to, že pro imperialistické obchodní magnáty jako Lever se jakékoliv zpochybnění impéria, zpochybňování a rozklad imperiální propagandy rovná zpochybňování obchodních partnerů impéria jako Lever.

 

Teď snad už se vším výše uvedeným vidíte, jak je užitečné, když Leverhulme financuje myšlenkově chabé akademiky, aby utratili miliony dolarů k vylíčení těch, kdo zpochybňují dezinformace imperiálních vlád, jako konspirační teoretiky, kteří představují ohromnou hrozbu pro demokracii? Vidíte, jak se také těmto konspirátorům snadno daří uchvátit světla reflektorů mašinérie imperiálních médií jako BBC?

 

Všimněte si prosím dalšího velice důležitého faktu v celé této operaci: Oni, establishment, už musí začínat být nesmírně nervózní a cítit se ohrožení, když uspořádají takovéto šaškovské show s ještě šaškovštějšími herci přes až tak pitomý kanál jako BBC. Moji přátelé, to je pro konspirační teoretiky opravdu dobrá zpráva ... pro vás ... a pro mě.

Poznámka překladatele: Mě na tom zaujalo, že jedním z účastníků je i jakýsi Runciman. Kdysi, když "mezinárodní společenství" začalo vnucovat Hitlerovi, že by se měl začít zajímat o německou menšinu, která ho do té doby moc nezajímala, tak toto "mezinárodní společenství" pak vyslalo Runcimanovu komisi, na základě jejíchž "zjištění", že demokratické Československo je krutým utlačovatelem německé menšiny v pohraničí a je nutno ji tedy rozhodnutím "mezinárodního společenství" osvobodit z tohoto útlaku připojením k nacistickému Německu, pak proběhla řada dalších opatření "mezinárodního společenství", z nichž to poslední prováděcí se jmenovalo Mnichovská dohoda.


Sibel Edmonds

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: boilingfrogspost.comAuthor: ac24 # HaqeVimo24
Svet2013-11-0124
-
 64% ( 4 people voted )
+
A najhorším protivníkom SLOBODY je práve DEMOKRACIA. SLOBODA je nadradená demokracii lebo tá jediná patrí slobodným ľuďom. Demokracia, bola zámerne vymyslená pre ovce ako falošná alternatíva. Vyberte si pravé hodnoty ľudia, nie pozlátko. Lebo farba raz vyprchá a potom zostane len hniloba.

antiBBC # WesyQoqo05
-
 76% ( 11 people voted )
+
2013-11-01 12:23:58 4e636f35
veru dnes maju ludia ten pristup k informaciam niekde inde, a kedze elita kontroluje kable cez ktore ide internet tak presne vie co si ludia myslia, musi to byt hroze zistenie...xixixi iste najdu sposob ako stratene ovecky nahnat naspet do kosiara idealou slobody, demokracie a viery v politikov, a ovecky budu spokojne kozumovat vsetko cim ich budu krmit...xixixi
kombajn # HydyKuwi36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-01 12:26:10 560df8c5
Ja neviem kde sa to nachádza ...ale..citujem..."oni, establishment" --ac ..24 či " ..elita kontroluje"--kombajn 36 .. To tííí "oni" či "elita"---aj "ovce "--- nemajú mená--napr .. Jožko Radodajní...alebo Anička Vylízaná...Jurko Posranec .. To furt len tááák do luftu....?A konkrétne nič...dokedy -- veď aj Lipšíc chce byť zvolení aaa fujara...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 12:50:19 58d4289b
Problém je ten, že mnohí nevedia rozlišovať medzi realitou a fikciou a nedokážu informácie správne vyhodnocovať a triediť. Potom majú problém sami so sebou, zamotávajú sa do svojich idealisticky vyfabulovaných predstáv a stávajú sa z nich otravní konšpirátori. Nebezpečie pre okolie predstavujú vtedy, keď začnú tieto svoje kaleráby tlačiť ostatným. Keď sú však pekne pohromade, ako v kabarete Dôležité, dokážu byť neuveriteľne zábavní. Avšak najhoršie sú na tom hlúpe veriace ovce. Tie rozmýšľajú úplne v nereálnych a rozprávkových dimenziách, nad ktorými zostáva zdravý rozum stáť. Je to hanbou modernej civilizácie, že ešte vôbec ich existenciu trpí v 21. storočí...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 21 people voted )
+
2013-11-01 12:59:48 bc7b649f
klopi, to mas tak, mnozne cislo musi stacit, pred prichodom internetu sa hadal fero s janom ako dvaja kohuty na smetisku, nevedeli kto ich sliepkam kradne vajcia, dnes fero aj jano vedia kto je zlodej, ibaze zistili ze ten zlodej je ich chlebodarca, tak z nich zostali konspiracny teoretici...xixix dnes sa spokojne hrabu v hnoji tak ako predtym, a vajicka aj sliepky su im uz ukradnute, proste sa o ne nezaujimaju, len sa boja ze vsetky zvieratka na farme sa dozvedia to co oni! a kazde zviera ma iny pohlad na svet! co ak sa cela farma zburi? co bude potom?....xixixi
kombajn # HydyKuwi36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 13:09:14 560df8c5
Teroristov,hackerov,a najnovsie konspiracnych teoretikov pozatvarat do FEMA taborov,alebo este lepsie POVESAT.!!

Pre blaho pracujuceho ludu.

Cest praci a demokracii zdar.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 14:11:51 5b7f3ea7
loading...
Pandemonium,nemam sa vo zvyku k tebe vyjadrovat,no ale co.Prisambohu si dam tu robotu,najst ako si tu bol mudry/na kabarete dolezite/,ked tusim napr.Joplins pisal o odposluchoch a sledovani internetu uz pred tromi rokmi.

Bude to asi zaujimave citanie.Od cloveka ako ty ,ktory vie triedit.:}

harry # PahoLenu00
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-11-01 14:16:21 5b7f3ea7
Pandemonium

Tohle:http://www.dolezite.sk/Washington-spehuje-sv
e-evropske-spojence-Summitu-EU-dominuje-yzw.html
byla donedávna také konspirační teorie. Také jsem ti pod článkem nechal vzkaz.

Tohle jsi napsal o sobě,že?

Citace:
"Avšak najhoršie sú na tom hlúpe veriace ovce. Tie rozmýšľajú úplne v nereálnych a rozprávkových dimenziách, nad ktorými zostáva zdravý rozum stáť. Je to hanbou modernej civilizácie, že ešte vôbec ich existenciu trpí v 21. storočí..."

Tak uveď bydliště, třeba se najde někdo kdo tě oddělá.

zero # MotoLile18
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-11-01 14:36:27 55478017
Nedivím se že vládnoucí třídě je trnem v oku svobodný internet. Dřív se pálily knihy.

zero # MotoLile18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-01 14:42:26 55478017
Ke konspiracím a odposlechům. Když jsem poprvé viděl film Nepřítel státu z r.1998,tušil jsem že tyto technologie asi existují. Pro kritiky film patřil do kategorie sci.fi. Dnes vidím že jsem se nemýlil.

Oni nás o všem dopředu informují. V protokolech sionských mudrců se o gojímech (nežidé) píše,že jsou tak tupí,že nevidí ani to co je jim naservírováno na stříbrném podnosu. Vidím, že třeba v případě Pandemonia se autor výše uvedeného textu nemýlil.

zero # MotoLile18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-01 14:52:14 55478017
BBC má web stránku o ich klamstvách
http://biasedbbc.org/blog/2013/07/22/bbc-lies-and-
smears/
http://www.eureferendum.com/blogview.aspx?blogno=8
4298
http://www.globalresearch.ca/her-majesty-s-bbc-s-s
yria-coverage-sorry-for-the-lies
http://www.breitbart.com/Big-Journalism/2012/11/15
/BBC-Lies-About-Gaza-Victim
Anglicky iiIi

Je to pravda. Ja sám rožśirujem "konšpiračné teórie"-predtým si 10x overím či to nie je blud, preto vždy na vśetko pridávam niekoľko nezávislých liniek a pohľadov aby som sa nezamotal... po druhé, čokoľvek čo poviem a rožširujem je po dľhšom śtúdiu a nechám si veci pár mesiacov odležať v hlave a mením uhly pohľadu.

Je pravdou, že konšpiračné teórie rožsirujem preto, aby som u ľudí podlomil dôveru vo vládu a establišment a nástroje ich moci. Ale je to úplne legálny politický proces a volá sa subverzia- demoralizácia. Nemám záujem odtrániť demokraciu, naopak som za participačnú demokraciu-priamu demokraciu. Mojím cieľom je aby ľudia volili iných ľudí a aby vedeli že veci verejné sa dajú organizovať inak. Konšpiračnú teóriu rožširujem aj preto, že som za mier a proti vojnám nakoľko tým vzdávam hold 6 milíonom obetí holokaustu. Ako si niekto kto je za vojnu si môže vážiť odkaz holokaustu?

Po tretie. Ktokoľvek z krajiny s kopu hnoja ktorá sa volá zvykové právo-nekodifikované a bez definícií- s pôvodom v Jus Gentium Rímskej ríše rovnako ako ich jazyk, tak okamžite, obrazne biblicky povedane: hľadám kameň a triafam do hlavy. Bi a bi a bime býka do hlavy. Pravidelne komentujem dokumentárne filmy BBC na jutub a odhaľujem ich klamstvá. Zaujímavé je že mi ľudia dávajú palec hore

Po štvrté. Je evidentné, že internet spôsobil establišmentu nezvrátiteľné škody. Okrem toho že prišli o miliardy investícii do masmédii- veľká časť mienkotvorných masmédii stratila klientelu- len CNN za jeden rok 50%, nehovoriac o stratách na limitovaní širenia propagandy- viď globálne otepľovanie, vtáčia chrípka atď.

Historik Dávid Irving bol odsúdený za to že klamal. Poznám viac takých: Henhry Kissinger-Umenie diplomacie, Paul Johnson a jeho "histórie." Nehovoriac o tom ako klamali pred napadnutím Iraku a podobne.

Tu máš čerte kropáč
6 Insane Conspiracy Theories (That Actually Happened)
http://www.cracked.com/article_19884_6-insane-cons
piracy-theories-that-actually-happened.html
16 pravdivých konšpiraćných teórii
http://intellihub.com/2013/07/20/16-conspiracy-the
ories-that-turned-out-to-be-true/
http://www.trueactivist.com/16-conspiracy-theories
-that-turned-out-to-be-true/
33 konšpiračných teórii ktoré sa ukázali pravdivé
http://archive.lewrockwell.com/spl2/33-conspiracy-
theories.html

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_conspiracy_th
eories


Najkrajšie na BBC je to, že keď človek cituje z knihy Rockefellera alebo Rotschilda tak to poďla nich nie je pravdou lebo dnes sa im to nehodí do politiky. Evidentne sa boja. Strach a panika.

Na rozdiel od nich som ja strach a peniaze nikdy nemal.Van der Graff generator # RiguKude49
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-01 15:46:33 4257749e
Zero, takých filmov naložím do voza kde sa ukázalo že to nie je scifi. Napr Equilibrium, Runningman s Čiernonegrom. Ja si myslím, že to robia schválne aby zosmiešnili pravdu: ...To si videl vo filme, máš bujnú fantázju.
http://www.trutv.com/conspiracy/paranormal/true-sc
i-fi/gallery.html
http://www.buzzfeed.com/donnad/27-science-fictions
-that-became-science-facts-in-2

http://www.sovereignindependentuk.co.uk/2013/01/14
/the-corbett-report-the-bbc-exposed/lies-lies-more
-lies-the-bbc-now-admits-al-qaeda-never-even-exist
ed-video/

Van der Graff generator # RiguKude49
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-11-01 15:58:32 4257749e
We know that these theories turned out to be true. And how many more are waiting to be revealed? There are some people who do a lot to hide the truth...some people who do a lot to hide the truth...some people who do a lot to hide the truth. Takže vytvorili frázu "konšpiračná teória" aby sa vyhli trestnej zodpovednosti.
Van der Graff generator # RiguKude49
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-01 16:26:28 4257749e
BBC is riddled with Common Purpose plants. Common Purpose is a ‘political charity’ heavily funded by Deutsche Bank. Deutsche Bank sa rovná Warburg a nadnárodný bankový kartel. Kruh sme uzavreli.
http://www.sovereignindependentuk.co.uk/2013/10/14
/bbc-politically-correct-parrots-squawk-communism-
at-caring-irishman-with-a-brain/

Van der Graff generator # RiguKude49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 16:32:00 4257749e
British Brainwashing Corporation(BBC) je rozhlasová a televizní společnost plnící funkci veřejnoprávního vysílání ve Velké Británii.
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-01 16:47:16 5b7f2cb1
By som povedal že to bolo skôr varovanie autora v tom Equilibrium a podobne .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 17:32:00 d5d75caa
Konspiracne teorie su dokazom ze lud oficialnym korporativnym mediam neveri ani 1/2 slova, a hadajte ci to je problem. Konspiracne teorie su dokazom este zvyskov demokracie a nezavislosti internetu co korporativistov a new world orderistov desne s.... (srdi).
"da sa udrzovat cast ludi v lzi dlhu dobu, da sa udrzovat cele ludstvo v lzi kratku dobu ale neda sa udrzovat cele ludstvo v lzi po celu dobu" (Lincoln)
"Loz ma kratke nohy" (Ludove)
"...pretoze co sa hovorilo posepky do ucha, bude sa hlasat zo striech!" (Novy zakon)
Pravda vyjde najavo skor ci neskor.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-11-01 18:01:19 55e54ecb
Problém je ten, že mnohí nevedia rozlišovať medzi realitou a fikciou a nedokážu informácie správne vyhodnocovať a triediť. Potom majú problém sami so sebou, zamotávajú sa do svojich idealisticky vyfabulovaných predstáv a stávajú sa z nich otravní konšpirátori. Nebezpečie pre okolie predstavujú vtedy, keď začnú tieto svoje kaleráby tlačiť ostatným. Keď sú však pekne pohromade, ako v kabarete Dôležité, dokážu byť neuveriteľne zábavní. Avšak najhoršie sú na tom hlúpe veriace ovce. Tie rozmýšľajú úplne v nereálnych a rozprávkových dimenziách, nad ktorými zostáva zdravý rozum stáť. Je to hanbou modernej civilizácie, že ešte vôbec ich existenciu trpí v 21. storočí...

:-DDD

Toto píše pán Debílium sám o sebe. A dá sa s tým len súhlasiť.
Peter Novak # DigiQihy47
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-01 18:57:25 55d8e107
otazkou ostava ktore konspiracne teorie su fakticky podlzene a dokazatelne, cize pravdive a ktore nie. mne sa velmi paci pan Jesse Ventura, ktory na to sice ide americkou show technikou a bombastickymi recami ale pravda za jeho relaciou je. a podklada vseko dokazovymi materialmi a zisteniami na mieste cinu. pozrite si niektore jeho videa na webe. stoji to za to. hlavne jedno z poslednych o fema sa mi pacilo.
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 20:28:17 6d3c44a6
BBC to sú tí seriózňaci, ktorí oznámili pád budovy č. 7 v predstihu????
Johny # XilyLyha24
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-01 21:01:39 5f6605db
Fšimnite si, že nikdy sa nenápadujú konkrétne veci-vždy sú to nejaké neurčité konšpiračné teórie.
Mam rád detaily. Divák si všimol že v propagandistickom filme Hitler je mäso aj keď bol vegetariánom.
Konšpiračné teórie by sa mali riešiť občianskou vyšetrovacou komisiou a pred súdnou porotou.Nie aby žebráci z BiBiSi určovali pravidlá hry ktoré neexistujú. Je potrebné stanoviť pravidlá hry vopred a definovať to zákonom. Toto je podstatou právneho štatu.
Ináč toto vyjadrenie BBC našlo obrovskú odozvu na nete- negatívnu.Skúšajú čo ešte môžu povedať. Nemajte obavy. Sú tu daňovými poplatníkmi platení ľudia ktorí čitajú aj túto diskusiu. Otázkoun je, či ja ako daňový poplatník chcem platiť niekoho na to aby ma špehoval a choval som na prsiach zmiju

Ovcan # TaxyVira16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-02 07:34:52 4079836a
panduch vidim ze si ta dnes chalani pekne podali a povedali ti to jak sa hovori pekne do papule tak ako si to uz davno potreboval pocut . podla vyroku: spoznajte prevdu a pravda vas vyslobodi

jurosiq # RajiRama78
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-02 09:18:39 c35b05ba
pandemonium sledujem uz dlhsiu dobu co tu pises...to je vrchol ako si dokazes zaviazat na oci satku, dat do usi stuple a behat tak po svete...system ta potrebuje presne takeho oddaneho akym si...ludia MUSIA rozmyslat viacrozmerne!!!inak sa staneme otrokmi, oni si zrnko po zrnku vytvoria celu púšť zakonov, ktore im sami povolime, ved predsa cooo mozu dokazat s takym "zrnkom"!!!dalej elita nema proti nam argumenty, ma len jedno podla nich odstrasujuce pomenovanie "konspiracny teoretik". Vsimnite si kedy sa tymto nazvom ohanaju: vzdy ked nemaju argumenty na obranu svojich zverstiev...
m # BuniLyqu42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-04 00:41:38 2ee5eb02

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
os   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Pozor, anarchista!


Pozor, anarchista!
Fiktivní rozhovor mezi mainstreamovým novinářem a anarchistkou. Co ve skutečnosti anarchismus znamená, jakou má ideologii a filosofii? Proč je v této oblasti tolik předsudků?
FILIPÍNY: Geneticky modifikovaná zlatá rýže bude zřejmě schválena
Nově objevené megalitické ruiny v Rusku obsahují největší kdy objevené kamenné bloky
Svitanie pre Bitcoin

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0478 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo