Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Antikoncepce může ženám rozjasnit tvář, ale i zkřivit prsty


Antikoncepce může ženám rozjasnit tvář, ale i zkřivit prsty
V Bostonu se tento týden konala výroční konference revmatologů. Hodně se na ní mluvilo o ženách, ACPA a jak jejich volba prevence před početím může mít vliv na to, čemu se lidově říká revmatická ruka.

Zvětšit obrázek
Začíná to obyčejným zánětem kloubů a "revmatickou rukou... (Kredit: NIH)

Ani ti, co Dawkinse zrovna nemusí, nejspíš nenamítnou nic proti tomu, že láska hory přenáší. Ale ať už budeme z postrkování masivů vinit sobecké geny, či nějakou vyšší mravní sílu, v praxi to znamená, že "holky to chtějí taky". Se zanedbanou výchovou k bohumilému jednání se změnilo i to, že dívky se chovají mnohem přirozeněji. A také si již více uvědomují, že na muže s povahou rozsévačů se spolehnout nedá. Řeší to tím, co jim doba nabízí. Na výběr mají chemii a tělíska. Když sáhnou po hormonálním znásilňování svých cyklů, zvýší si tím riziko krevních sraženin v žílách a tepnách a některé studie vyznívají i v horší věci spojené s rakovinou. Pokud se žena rozhodne pro tělísko, bude na tom prašť jako uhoď. Tak nějak to zaznělo na právě skončeném setkání amerických specialistů na revma, kde jedním z hlavních témat se stalo mechanické vypuzování plodu nitroděložním tělískem. Ženy si tím prý koledují o ACPA pozitivitu a zchromnutí.

Zvětšit obrázek
Chronický zánět kloubů navozený autoprotilátkami se může vymstít i na srdci, plících,... (Kredit: CNN)

Co je ACPA?
Účastníkům konference asi bylo jasné, co to ACPA je. Méně znalým problematiky pátrání na netu nabídne organizaci kanadských pilotů (Air Canada Pilots Association) a instituci betonářů (American Concrete Pipe Association). Nic společného to nemá ani se Sdružením katolických filosofů (American Catholic Philosophical Association), či Centrem umění Aboriginců a dalšími několika stovkami spolků, prodejen a výrobních závodů. V našem případě jde o zkratku, která se krčí v chorobopisech na lejstrech dodaných z laboratoře vyšetřující krevní vzorky a znamená přítomnost určitého typu protilátek, jejichž vysoké hodnoty nám signalizují nemoc zvanou revmatoidní artritida.


Profíci jí říkají RA

Zvětšit obrázek
Revmatoidní artritida začíná jako běžný nitrokloubní zánět s otokem a bolestivostí. Bílé krvinky vstoupí i tam, kam nemají a zánět se stane chronickým. V duchu hesla "stokrát nic ..." umoří časem i kloub a rozsáhlé deformity jej nakonec zcela znefunkční. (Kredit: Martin Steinhoff)

"Ár ej", neboli revmatoidní artritida, je zánětlivé onemocnění při němž nás bolí všechno, ale nejvíc ze všeho klouby. Časem nám je choroba zcela zdeformuje. I když v její souvislosti mluví především o rukách a nohách, postihnout může i další orgány. Ale ať už si v naší tělesné schránce vyhlídne cokoliv, nejenže to začne bolet a sníží nám to kvalitu života, ale také nám ho výrazně zkrátí. V průměru o 6 7 let. Výskyt onemocnění přitom není nikterak řídký. Uvádí se, že postihuje zhruba jednoho ze sta. Mýlkou je také si myslet, že se týká stařen a starců. Zkřivením údů překvapí mnohé již v rozpuku sil. Revmatiodní artritida má hodně společného s astmatem. Také patří do skupiny autoimunitních onemocnění u nichž je na vině pomatení imunitního systému, kdy poblázněné bílé krvinky napadají tkáně vlastního těla. Nejčastěji si svůj cíl najdou v kloubech zápěstí, prstů a kolen, svou zlobu ale dovedou napřímit i proti očím, plícím, srdci,...
Čert ví proč, ale ženy jsou dva až třikrát častěji postiženy než muži. A jak se nyní z Ameriky ozývá, ženám za zvýšeným rizikem revmatoidní artritidy, může být i antikoncepce. Může jak prospět, tak i uškodit. To podle typu. Zlou práci mají na svědomí ​​autoprotilátky proti citrulinovaným proteinovým antigenům (ACPA).

Zvětšit obrázek
Nitrodeložní tělíska mohou být některým ženám ku škodě o níž ještě před týdnem neměl kromě autorů studie, nikdo ani tušení.

Proč by měla abnormální citrulinace ženy zajímat?
Protože citrulín je tím, co imunitní systém nesnáší. Provokuje ho a ten pak tvoří protilátky proti filagrinu, který aminokyselinu citrulín obsahuje. Citrulin je aminokyselina provokatér. Když si buňky své proteiny syntetizují, citrulín v nich není. Ten vzniká až působením enzymu na arginin, který je pro nás v době růstu aminokyselinou nepostradatelnou (esenciální). Citrulinace (vpravování citrulinu do molekuly) je modifikace, která proteinům zvyšuje jejich antigenicitu. Z dosud řečeného to vypadá, že citrulinace není normální záležitostí, což ale není tak úplně pravda. V těle normální je. Týká se mnoha umírajících buněk a pro imunitní systém to je jasný signál, jak se k takto označeným cílům má chovat.
Jak jsme si již řekli, tak vzniku revmatoidní artritidy předchází pobláznění imunitního systému provázeného produkcí nadměrného množství protilátek proti proteinům obsahujícím molekulu citrulínu. Dnes již na zjišťování těchto protilátek existují testy, které jejich přítomnost v krvi stanoví. Imunologové tyto výsledky zapisují do kolonky označené ACPA (anticitrullinated protein antibody). Pokud jim přes rameno přečteme, že číslo je pod 20, můžeme být v klidu.
< 20 EU/ml normální hodnota v jednotkách (ELISA units/ml) a takový výsledek testu je považován za negativní
20-39 EU/ml slabě pozitivní
40-59 EU/ml interval výrazně zvýšených hodnot
>60 EU/ml vysoce pozitivní výsledek testu

Zvětšit obrázek
Riziko antikoncepce spojené s tvorbou autoprotiláte poprvé zaznělo na letošní konferenci revmatologů v Bostonu.

Zjišťováním ACPA protilátek, kterými se nemoc začíná hlásit, se zabývala Sonia Khatter z University of Colorado School of Medicine v Auroře. Se svými kolegy vyšetřovala takzvané probandy. Tak kliničtí genetici označují osoby, které zažádaly o vyšetření a informují o výskytu nějaké významné choroby v rodině. Tak získali soubor 336 žen, které v první linii příbuznosti měly někoho s revmatoidní artritidou. Výzkumníci probandům zjistili hladiny sérových enzymů spojených s výskytem ACPA, ale navíc na nich vyzvídat i intimity, jakými je například typ antikoncepce. Mělo to svůj důvod. V poslední době se totiž vynořila teorie, že hormonální antikoncepce může mít jistý pozitivní vliv na projev revmatoidní artritidy. Tato domněnka vyplynula ze statistiky, která naznačuje, že během posledních deseti let výskyt tohoto onemocnění se mírně snížil. K poklesu ale došlo je u žen, nikoli u mužů.
Khatterové se podařilo pečlivě vyšetřit 297 žen, které byly rodinným výskytem revmatoidní artritidy ohroženy a vystrašeny. Není se co divit, protože revmatoidní artritida je protivník, který se mnohdy nevzdává, ať na něj zkoušíme co chceme. V době akutních záchvatů se ordinují většinou nesteroidní antirevmatika, klid na lůžku se doporučovat ani nemusí. Léků, které se na pacientech zkouší, je celá řada. Osvědčila se například antimalarika. Někteří revmatologové dávají přednost zklidnění poblázněných T lymfocytů antibiotikem z hub - cyklosporinem A, jiní aplikují do kloubů soli zlata. V oblibě je i narušování buněčného cyklu látkami s molekulou dusíkatého yperitu. Takovou je i cyklofosfamid, který známe spíš z léčby leukémie. Někdy padne volba na metotrexát, látku bránící množení lymfocytů utlumením syntézy nukleotidů. Další z možností je polykání azathioprinu, který se osvědčil v umravňování imunitního systému u lidí s transplantovanými orgány když u nich dojde k rejekční krizi. I tato volba, jako všechny předchozí, má svá "ale". Patří k nim zvýšené riziko kožní rakoviny, sarkomu, karcinomu děložního čípku,... Možná proto někteří revmatologové spíš sázejí na staré "dobré" kortikoidy (prednison nebo injekční triamcinolon). K modernějším způsobům boje s revmatoidní artritidou se řadí podávání protilátek namířených proti transkripčním faktorům (TNF) nebo protilátkám navazujícím se na povrchové receptory pro interleukiny, bez nichž lymfocyty nemohou mezi sebou komunikovat. I ty ale mají svá úskalí v podobě alergických reakcí. Někdy tak mocných, až ohrožují život pacienta a musí se s nimi hned ustat. Chirurgové se kloní ke klasice v podobě totálních kloubních endoprotéz. Jenže taková výměnu za nové lze provést u kolena, ale náhrady kloubů na ruce s často již postiženými i svaly, zatím na programu dne nejsou. Někdy se nemocné klouby ozařují, nebo se do kloubní tekutiny vpravuje radioizotop ytria. Takových pacientů netřeba se bát ani stranit. Yttrium 90 emituje beta záření s velmi krátkým dosahem, ve tkáni asi 4 mm. Navíc poločas rozpadu je 2,7 dne.
I přes veškerý medicínský pokrok jsou všechny zmíněné hrátky s pomateným imunitním systémem partií, v níž se hodně riskuje a není dopředu jasné, na jak dlouho se podaří skóre zápasu udržet v přijatelné míře. K tomu, co jme o této nemoci věděli se nyní přidává další poznatek - do vzniku nemoci promlouvá i volba antikoncepce.

Zvětšit obrázek
Nitroděložní tělísko proti početí není výdobytkem moderní medicíny. Znali ho již Staří Egypťané. Ženy v zemi Kemet si do dělohy zaváděly oblé kamínky, nebo kuličky z vosku. Řekové to o něco později ještě vylepšili. Oni byli těmi, co přípravkům dali tvar spirály. Oblíbeným materiálem k jejich výrobě tehdy byla slonovina. (Kredit Wikipedia)

Antikoncepce
Zatímco perorální hormonální kontracepce se jeví být pro ženy ohrožené artritidou přínosem, nitroděložní tělíska jejich vyhlídky zhoršují. Svou přítomností totiž slizniční buňky dělohy neustále mechanicky dráždí. To, co se v děloze děje se dá tak trochu připodobnit k tomu, co nás čeká, když si na devítky nohy v anglickém číslování nazouváme evropské dvaačtyřicítky. Netrvá dlouho a jsme na ně alergičtí. U osob náchylných k poruše autoimunity i malá trvalá provokace imunitního systému se může stát jazýčkem na váhách mezi zdravím a nemocí.

Když Kattherová, původem Indka, získaná data statisticky očistili o vliv stáří, rasy a kouření, potvrdila se pozorování jiných týmů, že totiž pilulky proti početí riziko vzniku artritidy snižují. Navíc se ukázalo, že těhotenství ani kojení náchylnost k nemoci nijak neovlivňují. Tím nejzajímavějším z presentované studie je poznatek, že nitroděložní tělíska ženám neprospívají. Mstí se jim tím, že podporují tvorbu protilátek (ACPA), které jsou předzvěstí revmatologických problémů. Vědci toto riziko vyjádřili matematicky - ukazatelem "odds ratio". V češtině se pro něj užívá zkratky OR a vyjadřuje poměr šancí nebo také poměr podílů pravděpodobností. Jde o míru relativního rizika a často používanou charakteristiku když potřebujeme porovnat výskyt sledovaného jevu ve dvou různých skupinách. V tomto případě volba nitroděložního tělíska u sledovaných žen měla za následek 2,68 krát zvýšené riziko tvorby protilátek a s nimi spojené "radosti" z artrózy kloubů, zanícených šlach, nepohyblivých spojů s vyhlídkou deformovaných končetin a trvalé invalidity.
Nabízí se otázka, která revmatology nezajímala, ale měla by plícaře. Jestli nitroděložní kontracepcí se zbytečnému riziku nevystavují i adeptky astmatu,...

http://www.osel.cz/index.php? clanek=7899Author: Josef Pazdera # SukeQobu48
Zdravie2014-11-243
-
 58%  ( 2 people voted )
+
Všetko, čo nie je v súlade s Božími prikázaniami, škodí.......a hlúpi ľudia sa nepoučia.........
slavka # MegaPiqy41
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2014-11-27 23:17:20 5587f447
Deklarovať niečo, čokoľvek v súlade s ničím (dokonca nič s veľkým písmenom!) je jasný prípad pre psychiatra. Vieš to, Slávočka kostolnokľačná? Ale inak dík za pobavenie hneď zrána, lol!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2014-11-28 06:34:03 d425402d
Slavka-a hlúpi ludia sa nepoučia počúvat božie prikázania-aby neohlúpli ! Sláv si z toho nič aby si mala všetko v súlade Ti !--titííít- už prichádza!-kto? ta čo nevidíš?
ferda # XimaHifu28
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-11-28 14:13:14 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Co stojí za úspěchem extrémistických politiků?


  Co stojí za úspěchem extrémistických politiků?
Podle mechanismů teorie her k tomu paradoxně významně přispívají dlouhé kampaně, početné televizní debaty hraničící s trýzněním diváků a nepřetržitý tok zpravodajství médií ...
Damask v Plameňoch (časť 3.)
Oběti (nové) studené války
To je ale nápad: Poslat fakturu za válku 70 let po ní

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0248 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles