Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Antikapitalistická mentalita


Antikapitalistická mentalita

Ekonóm Ludwig von Mises vo svojej knihe Antikapitalistická mentalita ukazuje korene a dôsledky odporu bežných ľudí a intelektuálov voči kapitalizmu. Kapitalizmus je často vnímaný ako veľké zlo, v ktorom podnikatelia žijú na úkor pracujúcich a nespravodlivo ich tak oberajú o plody ich práce. Ako však ukazuje kniha Antikapitalistická mentalita, pravda je presne opačná. Pokrok, ktorý zvýšil produktivitu práce a tým aj mzdy, neprišiel sám od seba. Ako hovorí Ludwig von Mises, tento pokrok je výlučným dôsledkom väčšej akumulácie kapitálu. Kniha Antikapitalistická mentalita Ludwiga von Mises tak poukazuje na to, že radšej než vymýšľať spôsoby, ako bohatstvo prerozdeliť, by sme mali hľadať spôsoby, ako umožniť, aby bolo čo najviac bohatstva vytvoreného.


Excerpt knihy "Antikapitalistická mentalita" od autora Ludwig von Mises je vám dostupný aj vo formáte PDF a ePub. Pre downloadnutie kliknite na vybranú ikonku.
Ekonomické knihy na downloadnutie ePub formáteEkonomické knihy na stiahnutie PDF formáte
Ďalšie ekonomické knihy na stiahnutie >>
Zakúpiť knihu The Anti-Capitalistic Mentality >>

Antikapitalistická mentalita Úvod

Nahradenie predkapitalistických metód hospodárskej správy kapitalizmom znásobilo počet ľudí a bezprecedentne zvýšilo priemernú životnú úroveň. Krajiny dnes prosperujú o to viac, o čo menej v minulosti kládli do cesty prekážky slobodnému podnikaniu a individuálnym iniciatívam. No napriek tomu mnohí ľudia, obzvlášť intelektuáli, nenávidia kapitalizmus. Podľa nich kapitalizmus priniesol len škody a biedu a ľudia už dnes nie sú takí šťastní ako počas starých dobrých čias pred priemyselnou revolúciou. To všetko podľa nich preto, lebo väčšina ľudí živorí v tieni vykorisťujúcich bezohľadných individualistov, ktorí nevyrábajú skutočne užitočné veci, ale len to, čo im prinesie najvyšší zisk. Podľa týchto intelektuálov aj dobré veci v dnešnej dobe vznikli nie vďaka kapitalizmu, ale napriek nemu. Úlohou tejto knihy je analyzovať tieto antikapitalistické tendencie a objaviť ich korene a dôsledky.

Sociálne charakteristiky kapitalizmu a psychologické príčiny jeho urážania

Zvrchovaný spotrebiteľ

Charakteristickou črtou moderného kapitalizmu je masová výroba tovarov určená na spotrebu pre bežnú populáciu. Výsledkom je tendencia neustáleho zlepšovania priemernej životnej úrovne. Obyčajný človek je v kapitalizme zvrchovaným spotrebiteľom, ktorý svojím nakupovaním alebo zdržaním sa nakupovania v konečnom dôsledku rozhoduje o tom, čo má byť vyrábané a v akej kvantite a kvalite. Obchody a továrne, ktoré sa sústreďujú exkluzívne alebo primárne na dopyt bohatých po luxusných tovaroch, hrajú v trhovej ekonomike len vedľajšiu úlohu.

Toto je radikálna zmena, ktorú priniesol kapitalizmus. Tí bežní ľudia, ktorí boli v minulých dobách otrokmi alebo nevoľníkmi, bedármi alebo žobrákmi, sa stali kupujúcou verejnosťou, o pozornosť ktorej sa zaujímajú podnikatelia. Oni sú zákazníkmi, ktorí majú "vždy pravdu" a v ich moci je spraviť bohatých dodávateľov chudobnými a chudobných bohatými.

Vďaka ziskovému systému prosperujú tí, ktorí uspeli v napĺňaní potrieb druhých najlepším a najlacnejším možným spôsobom. Bohatstvo je možné získať len slúžením zákazníkom. Kapitalista o svoje peniaze príde, ak ich nedokáže investovať tam, kde najlepšie uspokojujú potreby verejnosti. Ide o každodenné verejné hlasovanie, v ktorom každý cent dáva spotrebiteľom právo hlasovať o tom, kto má vlastniť a riadiť továrne, obchody a farmy.

Toto predstavuje moderný koncept slobody. Každý dospelý by mal mať slobodu riadiť si svoj život podľa svojich vlastných plánov, namiesto toho, aby bol plánovacími autoritami donútený plniť cudzie plány. Slobodu jednotlivca v takom prípade neobmedzujú násilie alebo hrozby násilia iných ľudí, ale fyziologická štruktúra jeho tela a nevyhnutná vzácnosť výrobných faktorov.

Túžba po ekonomickom zlepšení

V kapitalizme si bežný človek užíva pohodlie, ktoré bolo po celé veky neznáme aj tým najbohatším ľuďom. Len málo ľudí žijúcich v krajinách s relatívne vysokou ekonomickou slobodou si navyše uvedomuje, že ich vysoká životná úroveň je nedostupná väčšine ľudí sveta, kde je ekonomická sloboda relatívne nízka.

Statusová spoločnosť a kapitalizmus

Podnikatelia a kapitalisti sú bežne prirovnávaní k aristokratom v statusovej spoločnosti. Základom pre toto porovnanie má byť relatívne veľké bohatstvo týchto ľudí v porovnaní so zvyšnými ľuďmi. No toto porovnanie zanedbáva základný rozdiel medzi zbohatnutím aristokratov a kapitalistov. Bohatstvo aristrokrata nie je dôsledkom trhu a nemá pôvod v poskytovaní úžitku spotrebiteľom a nemôže byť odňaté a dokonca ani ovplyvnené žiadnym konaním verejnosti. Naopak podnikatelia a kapitalisti majú svoje bohatstvo výlučne vďaka ľuďom, ktorí podporujú ich podnikanie. O toto bohatstvo tak prídu hneď, ako iní ľudia dokážu slúžiť spotrebiteľom lepšie alebo lacnejšie.

Samozrejme, to neznamená, že o bohatstve týchto ľudí rozhodli nejaké "večné štandardy hodnoty," "skutočné zásluhy," "vrodené vlastnosti" a podobne. O bohatstve týchto ľudí rozhodujú len spomínaní spotrebitelia, ktorí sa rozhodujú podľa svojich vlastných osobných potrieb, túžob a cieľov. O tom je demokratický systém trhu. Zvrchovaní sú zákazníci.

Hnev frustrovanej ambície

V kapitalizme len prospešnosť a výsledky rozhodujú o úspechu alebo zlyhaní človeka. Mnohí ľudia, ktorí sú v kapitalizme neúspešní, sa však s týmto faktom nechcú zmieriť a hľadajú vinníkov, ktorí podľa nich môžu za ich neúspech. Títo ľudia sú vo svojich vlastných očiach minimálne rovnako skvelí, efektívni a pracovití ako tí, ktorí sú úspešnejší. Za ich neúspech tak podľa nich môže jedine nespravodlivý ekonomický systém, ktorý neodmeňuje tých najcnostnejších, ale odmeňuje nečestnosť, podvody, vykorisťovanie a bezohľadný individualizmus. V očiach neúspešného človeka tak kapitalizmus dáva na výber len možnosť medzi cnosťou a chudobou na jednej strane a hriechom a bohatstvom na strane druhej. Vďaka Bohu, ako si hovorí tento človek, on si vybral prvú alternatívu.

Hnev administratívnych pracovníkov

Pracovníci v administratíve často preceňujú význam svojej práce. Vidia totiž, že rovnako ako ich šéf, aj oni píšu a čítajú texty iných a podobne sa rozprávajú s inými priamo alebo cez telefón. Títo ľudia si tak často začnú predstavovať, že aj oni patria do podnikateľskej manažérskej elity a porovnávajú svoje úlohy s úlohami ich šéfov. Keďže "pracujú hlavou," pozerajú sa s nadradenosťou na manuálnych pracovníkov. Hnevajú sa, že títo manuálni pracovníci často zarábajú viac a sú viac rešpektovanejší ako oni sami.

Aká hanba, hovoria si, že kapitalizmus neodmeňuje "intelektuálnu" prácu podľa jej "skutočnej" hodnoty a hýčka jednoduchú drinu "nevzdelaných." Títo úradníci si však neuvedomujú, že to ich práca pozostáva z rutinných úloh, na ktoré stačí jednoduché školenie, zatiaľ čo "ruky," ktorým závidia, patria zručným mechanikom a technikom, ktorí vedia zaobchádzať so strojmi a vynálezmi moderného priemyslu. Práve tento kompletne skreslený pohľad na realitu pripravuje týchto úradníkov o náhľad a rozumné argumentovanie.

S podobnými úvahami však prichádzal už Lenin, ktorý sa spolu so svojimi priaznivcami nikdy nič nenaučili o fungovaní trhovej ekonomiky. O kapitalizme tak vedeli len to, čo o ňom hovoril Marx že je to to najhoršie zo všetkých možných ziel. Niektorí z týchto súdruhov sa živili podobnými rutinnými prácami v administratíve súkromných firiem. Ich skúsenosť pozostávala z vypĺňania rôznych formulárov, kopírovania listov, zapisovaní čísiel do účtovných kníh a podobne a to sú všetky informácie, ktoré získali o podnikateľských aktivitách. Nečudo, že si mysleli, že tieto "podnikateľské" aktivity zvládajú lepšie ako ich nadriadení, ktorí ich mali vykorisťovať.

No toto nie je podnikanie. Úlohou podnikateľa nie je vypĺňať formuláre, ale hľadať čo najlepšie využitie výrobných prostriedkov na to, aby najlepším možným spôsobom slúžili zákazníkom. Lenin a iní Marxisti tak nevedeli o problémoch, ktorým čelili podnikatelia nevyhnutná vzácnosť výrobných prostriedkov, neistota budúcich podmienok, ktorým sa bude musieť prispôsobiť výroba a obrovské množstvo rôznych kombinácií technologických metód, z ktorých je nutné vybrať tú správnu na dosiahnutie najefektívnejšej možnej výroby.

O týchto problémoch nenájdeme vôbec nič v rozsiahlych dielach Marxa a Engelsa. Podľa nich sú "účtovníctvo a riadenie" hlavnými vecami nevyhnutnými pre organizovanie a správne fungovanie spoločnosti. Ako tiež Lenin písal "účtovníctvo a kontrola" boli v kapitalizme zjednodušené na najnižšiu možnú úroveň a podnikať tak dokáže ktokoľvek, kto vie "čítať a písať a pozná prvé štyri pravidlá aritmetiky." To je filozofia administratívneho pracovníka vo svojej plnej sláve.

Sociálna filozofia bežného človeka

Kapitalizmus, aký je a aký je vnímaný bežným človekom

Bežní ľudia vnímajú relatívne vysoký životný štandard a jeho stály rast ako proces, ktorý sa deje sám o sebe. Zvyčajne im nenapadne, že nejakú úlohu v tom mohol zohrať "bezohľadný individualizmus" podnikateľov. V historickej evolúcii je podľa neho nepotlačiteľná tendencia k neustálemu rastu "produktivity" jeho práce. Chamtiví podnikatelia tak podľa neho zbierajú plody jeho cennejšej práce na jeho úkor a nespravodlivo.

No rast produktivity práce nespadol z neba. Je výlučným dôsledkom väčšieho využívania kapitálu, a teda najmä používania lepších nástrojov a strojov. 100 pracovníkov v modernej továrni tak za rovnaký čas môže vytvoriť podstatne viac ako 100 pracovníkov v dielňach predkapitalistických čias. Termín "kapitál" má už od čias Marxa veľmi negatívne konotácie. No práve väčšie množstvo kapitálu je dôvodom dramatického nárastu životnej úrovne v posledných storočiach. Rastúci kapitál v prepočte na osobu zvyšuje produktivitu práce a znižuje ceny výrobkov.

No populárna filozofia bežného človeka tieto fakty nesprávne interpretuje tým najžalostnejším možným spôsobom. Nové výdobytky, ktoré neboli známe jeho predkom, priniesla určitá mýtická vec s názvom "pokrok." Tento pokrok mal prebehnúť sám od seba a akumulácia kapitálu a podnikanie na tom nemajú žiadnu úlohu. Ak aj podľa tohto bežného človeka niekomu je možné za tento pokrok ďakovať, je to práve človek pracujúci v továrni pri výrobnom páse. Táto filozofia tak nevyhnutne vedie k pocitu vykorisťovania. Podnikatelia zlížu smotanu a odídu, zatiaľ čo pre pracujúcich zostanú len omrvinky.

No v kapitalistickej ekonomike nikto nie je chudobný len preto, lebo sú iní bohatí. Najbohatší z najbohatších nie sú dôvodom nikoho chudoby. Naopak, v kapitalizme bohatnú len tí, ktorí najefektívnejšie uspokojujú potreby druhých a tak zvyšujú ich životnú úroveň. Kapitalisti tak môžu prosperovať len do tej úrovne, do akej zvyšujú prosperitu druhých.

Antikapitalistický front

Socialistické hnutie a jeho snahy boli už vo svojich počiatkoch zdiskreditované v očiach ekonomickej teórie. No idey revolucionárov a reformátorov si našli uznanie u väčšiny ignorantských ľudí, ktorí boli hnaní závisťou a nenávisťou. Práve táto ignorancia vďačí za podporu socialistov. Ľudia totiž nepodporujú socializmus preto, že vedia, že zlepší ich podmienky oproti kapitalizmu, ale preto, že tomu veria, napriek nespočetným dôkazom svedčiacim o opaku.

Títo ľudia však tvrdohlavo odmietajú štúdium ekonómie a devastačnú kritiku socialistov zo strany ekonómov, keďže v ich očiach je ekonómia len abstraktná teória, a teda nezmysel. Hovoria preto, že veria len svojim vlastným skúsenostiam. No napriek tomu tvrdohlavo odmietajú prijať aj nespochybniteľné fakty týchto skúseností, a teda to, že životná úroveň bežných ľudí je neporovnateľne vyššia v krajinách s relatívne slobodnou ekonomikou ako v krajinách, ktoré majú od takejto ekonomiky ďaleko.

Literatúra v kapitalizme

Fanatizmus literátov

Existuje množstvo literatúry o tom, ako by rôzne opatrenia na obmedzenie kapitalizmu pomohli trpiacim masám. Či už ide o úverovú expanziu, minimálne mzdy, reguláciu cien komodít a nájomného alebo o iné návrhy, všetky tieto opatrenia majú spoločnú jednu vec Ich výsledok je z pohľadu samotných ľudí, ktorí ich podporujú, ešte neuspokojivejší, ako bol pôvodný stav. Úverová expanzia krátkodobo stimuluje ekonomiku, no neskôr vedie k ešte väčšej kríze. Zákonné stanovenie miezd nad trhovú úroveň vedie nevyhnutne k vyššej nezamestnanosti. Regulácia cien nedostupných komodít spôsobuje to, že tieto komodity sú ešte nedostupnejšie.

Väčšina bežnej populácie však víta práve takéto "kompromisné" opatrenia ako strednú cestu medzi bezbrehým kapitalizmom a plným komunizmom. Podobne aj intelektuáli podporujúci tieto riešenia sa vidia ako nestranní arbitri, ktorí nepatria ani do jedného z táborov.

No kapitalizmus a komunizmus sú dve nekompatibilné ideológie. Súkromná správa výrobných faktorov a verejná správa výrobných faktorov nie sú len protikladné, ale aj odporujúce si prístupy. Zmiešaná ekonomika ako niečo medzi kapitalizmom a komunizmom existovať nemôže. Nejde totiž o žiadnu strednú cestu ako kompromis medzi týmito dvoma prístupmi, ale o tretiu a úplne novú cestu, ktorá má svoje osobité vlastnosti. Tento tretí systém nazývajú ekonómovia intervencionizmom. Keď však ekonómovia poukazujú na to, že tento systém neprinesie ani ciele, ktoré sú žiaduce z pohľadu jeho zástancov, nie sú extrémistami. Títo ekonómovia len popisujú nevyhnutné dôsledky intervencionizmu.

Neekonomické námietky voči kapitalizmu

Argument ohľadom šťastia

Kritici obviňujú kapitalizmus na dvoch úrovniach. Po prvé, ako hovoria, vlastníctvo auta, televízie alebo chladničky nespraví človeka šťastným. Po druhé, stále je tu množstvo ľudí, ktorí nevlastnia žiadnu z týchto vecí. Oba tieto predpoklady sú pravdivé, no to nehovorí vôbec nič o nedostatkoch kapitalizmu.

Ľudia nevynakladajú svoju prácu na dosiahnutie dokonalého šťastia, ale na odstránenie čo najväčšieho množstva nepríjemností zo svojho života. Podobne ani úlohou lekára nie je spraviť pacienta šťastným, ale odstrániť jeho bolesť a pomôcť mu. Jedným z najväčších úspechov kapitalizmu je napríklad drastický pokles v detskej úmrtnosti. Kto by mohol popierať, že tento jav minimálne odstránil jeden z dôvodov ľudského nešťastia?

Nemenej absurdná je druhá námietka, a teda to, že pokrok neslúži všetkým ľuďom. Zmeny v ľudských podmienkach prinášajú najbystrejší a najenergetickejší ľudia. Oni vedú a zvyšok ľudstva ich nasleduje kúsok po kúsku. Inovácia je najskôr luxusom dostupným len pre niektorých, no postupom času je dostupná pre mnohých. Ak by si bohatí ľudia kedysi nekupovali televízie len preto, lebo si ich nemohli dovoliť aj chudobní, pokrok k týmto chudobným by neurýchlili, ale zabrzdili.

Materializmus

Kritici často plačú nad tým, ako je kapitalizmus materialistický a nehľadí na iné hodnoty, ako napríklad estetika. Do kontrastu je napríklad dávaný starý nábytok zachovaný v hradoch európskych aristokratických rodín so zbierkami v múzeách s lacnými vecami, ktoré sú vyrábané masovo. No títo kritici nevidia, že tieto zberateľské kúsky boli vytvárané exkluzívne pre bohatých. Keď moderný priemysel začal poskytovať masám veci na zlepšenie života, hlavnou starosťou bolo vyrobiť veci čo najlacnejšie, bez ohľadu na estetické hodnoty. Neskôr, keď pokrok kapitalizmu zdvihol životnú úroveň más, výroba sa začala orientovať aj na estetiku. Len romantizovanie minulých udalostí môže v dôsledku toho označiť kapitalizmus za materialistický.

Nespravodlivosť

Najhorším zo všetkých klamov je predstava, že "príroda" dala každému človeku určité práva. Podľa tejto doktríny je príroda otvorená každému novému narodenému dieťaťu a je jej dosť pre všetkých. V dôsledku toho má každý spravodlivý a neodňateľný nárok voči svojim blížnym a voči spoločnosti, aby získal plný diel toho, čo mu príroda nadelila. Chudobní sú teda v núdzi nevyhnutne kvôli tomu, že ich nespravodliví ľudia pripravili o to, čo im patrí. Tieto krivdy by tak mal naprávať štát.

No každé slovo tejto doktríny je nepravdivé. Príroda nie je štedrá, ale skúpa. Obsadila svet zvieratami a rastlinami, ktoré majú v sebe zabudovaný impulz na ničenie ľudského života. Príroda disponuje živlami, ktoré sú často škodlivé pre ľudský život. Prežitie človeka a jeho blahobyt sú tak úspechom hlavného nástroja, ktorým ho príroda obdarila rozum. Ľudia, ktorí spolupracujú pri deľbe práce vytvorili bohatstvo, o ktorom snílkovia hovoria ako o bezplatnom dare prírody. Vzhľadom na to je nezmyselné hovoriť o "prerozdelení" tohto bohatstva ako o svätom alebo prírodnom princípe spravodlivosti. To, na čom záleží nie je prerozdeľovanie existujúceho bohatstva, ale posilňovanie inštitúcií, ktoré tvorbu bohatstva podporujú.

Všetci tí, ktorí odsudzujú kapitalizmus na morálnych základoch ako nespravodlivý systém si teda nesprávne vysvetľujú čo je kapitál, ako vznikol, ako je udržiavaný a aké výhody plynú z jeho využitia v procese výroby. Kapitál nie je dar prírody. Je to výsledok obmedzenia spotreby na strane človeka. Je vytvorený a zvýšený sporením. Ani kapitál a ani kapitálové statky samé o sebe nemôžu zvýšiť produktivitu prírodných zdrojov a ľudskej práce. Len ak sú plody úspor múdro využité alebo investované, zvýšia produkciu v prepočte na jednotku vstupu prírodných zdrojov a práce. Ak sa tak nestane, tieto plody úspor sú premrhané.

Nárast miezd navyše nezávisí od "produktivity" samotného pracovníka, ale od marginálnej produktivity celkovej práce. To jasne dokazuje fakt, že mzdy stúpli aj v odvetviach, kde sa "produktivita" jednotlivca veľmi nezmenila. Práca kaderníka, čašníka alebo predavača sa napríklad v mnohých prípadoch zásadne nelíši od práce ich kolegov pred stovkami rokov, no napriek tomu títo ľudia zarábajú podstatne viac ako ich kolegovia v minulosti, pričom dôvodom je práve spomínaná marginálna produktivita práce.

Zamestnávateľ čašníka napríklad čašníkovi odopiera prácu v továrni, a preto musí jeho mzda zohľadňovať aj to, že čašník má túto alternatívu. V prípade tohto čašníka tak jeho vyššia mzda nepochádza zo žiadnych zásluh na jeho strane, ale z faktu, že nárast investovaného kapitálu prevýšil nárast pracovnej sily. Marx, Keynes a ani iní z kritikov "nespravodlivosti" kapitalizmu nedokázali vyvrátiť to, že jediný spôsob, ako trvalo zvýšiť mzdy ľudí, je zrýchliť nárast dostupného kapitálu v pomere k celkovej populácii.Author: richard sulik # QuguValo50
Ekonomika2015-05-1521
-
 39% ( 8 people voted )
+
mna z tohto fora raz vazne picne...

kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-05-17 19:47:40 b2fd9567
"Kapitalizmus je často vnímaný ako veľké zlo, v ktorom podnikatelia žijú na úkor pracujúcich a nespravodlivo ich tak oberajú o plody ich práce."

Úplne s týmto tvrdením súhlasím.

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-05-17 22:10:00 bca784a0
Sulík, ty hovado :-)) to je neuveriteľné, ako dokáže takéto hovado obhájiť akúkoľvek zvrátenosť len preto, aby niekto zarobil "prachy prachy prachy".
Najhorším zo všetkých klamov je predstava, že "príroda" dala každému človeku určité práva.
Ty hovado, my by sme mali byť spoločnosťou inteligentných bytostí, a automaticky by sme mali jeden druhému nielen tolerovať, ale zákonmi civilizovanej sociálnej spoločnosti prisúdiť práva byť členmi civilizovanej sociálnej spoločnosti. Vďaka sociopatom riadiacim túto planétu sa dostávajú k moci sociopati menšieho kalibru a potom tu máme takéto morálne sračky.
Sulík, ani ja tebe nedávam žiadne automatické práva od prírody. Keby ste vy sociopati pozdochýnali, my ostatní by sme sa dohodli neokrádať jeden druhého a každý by sa mal okamžite o kúsok lepšie. Vy sociopati však riadite spoločnosť tak, aby vám sociopatom bolo umožnené okrádať každú ľudskú bytosť na tejto planéte.
Kedy konečne zdochnú kreatúry mysliace si, že majú právo parazitovať na každom, kto odmieta sám byť parazitom, lebo mu svedomie nepovolí. Parazitom a sociopatom žiadne svedomie, žiadna morálka nič nebráni, lebo nič také ako svedomie alebo morálka ich neobmedzuje.
Ešte tvoja perla z ekonomiky "jediný spôsob, ako trvalo zvýšiť mzdy ľudí, je zrýchliť nárast dostupného kapitálu v pomere k celkovej populácii

ty hovado, máš vôbec predstavu, odkiaľ sa vo fiat systéme berú peniaze???????? Dostupný kapitál???? To je čo????? To sú tie nové čísla v bankách, pomocou ktorých vycucávajú cez úroky všetky "financie" spoločnosti??? Ty hovado, kapitál je vraj výsledok sporenia človeka. Ak si sa narodil do rodiny nadnárodného bankára, tak kapitál je výsledok zdedenia práva ovládať FED a celý systém Centrálnych bánk. Vraj sporenie.
Naozaj toto písal Sulík, alebo len nejaký blb sa podpísal pod menom iného blba? Keď to beriem do radu, v tom článku je množstvo drístov nasledovaných ďalšími a ešte väčšími drístami. Sulík, je mi jedno kto to písal, lebo je to nielen morálne hovado, ale aj tupý mozgovo zdegenerovaný blb, lebo takúto neuveriteľnú spústu drístov v jednom článku spolu som dávno nevidel
pn # KimaHowo87
-
 62% ( 11 people voted )
+
2015-05-17 22:32:32 6de636cb
pn, ty si riadne sprostý, no nevíš ani čo je kapitál a pleteš si to se státními vynucenými "penězi".

prisprostly # KefaSoga96
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-05-18 01:48:36 4e889ca0
"Chudobní sú teda v núdzi nevyhnutne kvôli tomu, že ich nespravodliví ľudia pripravili o to, čo im patrí. Tieto krivdy by tak mal naprávať štát."
- První věta je korektní, ta druhá je nelogická, protože právě přes stát se děje to první...okrádání vrchností nedobrovolné.
Čili...Okrádání JE pramenem bídy, ale nemá se namysli okrádání ze strany kapitalistických podnikatelů (ovšem je třeba vzít v potaz, že takoví prakticky nejsou a když tak zcela okrajově vystrnadění, zato skrytými bolševiky překabátěnými na kapitalisty ale pořád stejnými primitivy mentálně...se to všude jen hemží a pak to odírání podle toho vypadá...To si ale pak nestěžujte na téměř vyhubené kapitalisty podnikatele, ale na bolševiky, co si na ně hrají. Oni tomu dávají charakter. Ostatně celá ekonomika je pojatá jako veskrze státní, státu sloužící, stejně jako otroci.)

Byrokrad # WukiLeqy25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 01:57:19 4e889ca0
No ale ak by kapitalista všetko, čo svojim podnikaním zarobí, rozdal robotníkom pracujúcim pre neho, napr. ako mzdu, ako by sa rozvíjal a modernizoval svoje výrobné prostriedky ?
Februar # XaheBaqa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 05:20:06 42f95dc3
loading...
Ale vysvetluj to jednoduchým manuálom. Pre nich si treba pripraviť analógiu, aby svoju mzdu rozdali napríklad priúdeným asociálom. Tiež by sa im takéto filantropické kraviny, ako ekvivalent boľševických drístov, nepáčili.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-05-18 06:18:04 d425402d
pre prisprostly
síce si sa už predstavil a priamo podpísal, ale vysvetli mi praktický rozdiel medzi státními vynucenými "penězi" a kapitálom. Lebo všetko sa to odohráva v jednej spojenej nádobe pod názvom Fiat. Odkiaľ ty, pán prisprostlý, chceš získať Sulíkom požadovaný "nárast dostupného kapitálu v pomere k celkovej populácii". Kde sa tie peniaze zoberú????????? Myslíš tým hotovosť poschovávanú pod poduškami ovčanov? Lebo tej hotovosti pod poduškami je len asi 1-2 percentá z celkového objemu peňazí v obehu.
Veď všetky tie "peniaze" sú v bankách, a nové sú vytvárané iba v bankách. Tak kde pán prisprostlý chceš získať voľne dostupný kapitál????
Ty patríš podľa popisu k tým menej inteligentným, naučil si sa 2 ekonomické slovíčka, a myslíš si, že keď ich povieš spolu v jednej vete tak si ukázal svoju inteligenciu a chápanie podstaty v svetových ekonomických procesoch?
Jediné čo si ukázal, a čo každý pochopil, je tvoj podpis, ktorým si sa predstavil


pn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 10:03:42 6de636cb
pre byrokrad
pozri si video Ilony Švihlíkovej. Jej odhad je, že asi 70-80 percent svetovej ekonomiky je ovládanej nadnárodnými monopolmi. Tie nadnárodné monopoly patria asi 120 rodinám. Všetky tieto rody sú spojené, laicky nazývané svetová nadnárodná elita. Všetka ekonomika, ovládaná nadnárodnými monopolmi je priamo plánovaná, priamo riadená. To nie sú žiadni kapitalisti, to sú centrálni korporatívni fašistickí kleptokrati a sociopati. Centrálna moc planéty.
Na tej najnižšej úrovni, tým obyčajných kapitalistov, o ktorých ty byrokrad hovoríš, je okrádanie a parazitovanie priamo vynútené kapitalizmom, je to základná podstata kapitalizmu. Napriek tvojim slovám a názorom, nechápeš podstatu týchto procesov. Je to všetko spojené, prepletené, nedá sa jedno oddeliť od druhého a zaškatulkovať ako samostatný proces. Nedá sa dvomi tvojimi vetami vysvetliť prakticky nič. Preto tvoj krátky názor je "mimo mísu".
A prečo stále pletieš nejakých bolševikov a kapitalistov do jednej vety????

pn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 10:14:34 6de636cb
pn, zdaleka nedosahuješ znalostních kvalit (a především skutečného zájmu), aby jsi si mohl troufat na rozbor takových hlubokomyslných problémů. Navíc-a to je rada-považ ZADARMO- jsem si všiml co je tvým problémem... Příliš dáš na mediální SLOVA, respektive jména, názvy-
Například je známo, že slovo "kapitál" používají media ve falešném významu. A přesně tak jsi to přejal i ty..bez rozmyslu.
Nebo... "nadnárodní"...Ti připadá, že nevychází z "národní", ale snad já nevím odněkud z dalekého vesmíru či co. Prostě a jasně...kdejakým trapákům stačí něco nějak nazvat a ty hned budeš z toho vedle.


Byrokrad # WukiLeqy25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 11:45:02 4e88ab07
Mimochodem...ta vrchnost o které ty nebo marxistka-státistka švihlá...drístáte (jejíž prací je říkat to, co lidé-na které má za úkol cílit..chtějí slyšet...)...je právě STÁTNÍ VRCHNOST ("nobilita"- v zásadě musí mít nevyhnutelně jak moc ryze státní, tak korporátní, aby jim tudy neutíkala-proto ovládají OBOJÍ!

Byrokrad # WukiLeqy25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-05-18 11:48:35 4e88ab07
Není to "stát versus korporace" (a stát neznamená lid-to jen připomínám, ale to je i tobě snad jasné) jak se snaží podvrhnout naivním hledačům a nezasvěceným nízkým ouředníčkům také předhodit jejich "vysvětlení", které nebude vyvolávat tak úděsnou disonanci, že právě pro ty devianty dělají...) - byť metody se formovaly ještě dávno předtím než vynalezli jim vyhovující zřízení "pořádku"- totiž státní (jiné JEJICH formy jsou jen jinak pojmenované...ať už knížecí, feudální, cirkevní, palácově-chrámové "hospodářství", atd. atd.).
Byrokrad # WukiLeqy25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 11:49:17 4e88ab07
Chlape, vela hovoris, myslienky v tvojich prispevkoch ziadne. Len nieco zahmlene, kopa prazdnych emocionalnych slov. Aby som ja trapak vsetko spravne pochopil, napis vsetko odznova, ale lopatisticky. Bez toho tvojho myslienkoveho a slovneho vysokeho rozletu. Nelietam v tvojich vyskach, padni ku mne dole
pn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 13:11:46 6de636cb
ostava len zahadou preco ludia utekaju z kapitalistickej afriki

kvak # MowyNyby63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 18:58:11 c31c43a9
To utekaju len ti primitivni. Co chcu lepsi zivot pre svoje deti a nechcu hromadit kapital niekom inemu - chrapuni egoisticki!
atrey # HymaGiti70
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 07:49:39 bc705f55
To utekaju len ti primitivni. Co chcu lepsi zivot pre svoje deti a nechcu hromadit kapital niekom inemu - chrapuni egoisticki!
atrey # HymaGiti70
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 07:49:44 bc705f55
Prepastafariana ta sulina asi vysla v rozkaze. Takehoto magora este aj niekto voli, ci volit bude?
Poprosim tuto politicku mrsinu, aby nam objasnila aj to preco feudali a poddani sa pozerali na ten ich system inymi ocami, ci popripade rozobrat, preco otroci az s tak velkou vdakou neprijali otrokarstvo, aj ked otrokarom sa ich system velmi pacil.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 09:18:14 59ad0eb9
niekto este voli, ci volit bude ?
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 09:44:38 d9777929
to neviem posudit, ja som nevolic.. Vzdy som mal dojem ,ze volit je odvodene od slova vol, myslim to slovo s vokanom....A ako pozeram, vzdy to sedi, voly volia a voly vladnu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 10:06:39 59ad0eb9
Zrejme ešte niekoho oblbne. Počítajme spolu: mal prvýkrát 12%, to je súčet 2% narkomanov, ktorým sľúbil legalizé drog pre vlastnú potrebu + 4% dúhových buzien, ktorým sľúbil pelešiť sa spolu legálne aj s adopciou a ostatných (do tých 12%) oblbol, že zruší EU. Skutek našťastie utek a kde sa mu berú tie súčasné percentá, to budú len nejaké krčmové naivky s IQ pod 60.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-05-19 11:05:55 d425402d
v tomto musime suhlasit s orangutanom. system nemozno vylepsovat, ale cely nahradit uplne inym
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 13:36:35 d9777929

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Aj pravicový volič si zaslúži istoty


Aj pravicový volič si zaslúži istoty
Doba je neistá, čo ešte včera platilo, dnes už neplatí. Pravicový volič môže ľahko nadobudnúť pocit, že tu už nikto nič negarantuje. Avšak netreba zúfať, je tu SaS, strana ktor...
Gravitační lampička
Godfrey Bloom v Európskom parlamente: ľudia vás obesia a budú v práve
Islam versus Európske zákony. Je islam v Európe ilegálny?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0567 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles