Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Anarchokapitalismus v kostce (2c/16)


Anarchokapitalismus v kostce (2c/16)

Jelikož se na druhý díl v celém seriálu odkazuji rozhodně nejčastěji, domnívám se, že si dané téma zaslouží ještě jedno rozšíření, neboť je skutečně naprosto zásadní. Doposud jsme se na problém ekonomické kalkulace dívali pouze z pohledu centrálního plánovače; rád bych však ještě ukázal, jak vypadají důsledky nemožnosti ekonomické kalkulace v centrálním plánování z pohledu jeho poddaných.

Problém ekonomické kalkulace očima jednotlivce

human-action.jpg (13,667 kiB)Lidské jednání

Klíčové je si uvědomit, že každý jedinec má omezené zdroje, které využívá k uspokojování svých potřeb. Tyto potřeby mohou být zcela libovolné, materiální, duchovní, požitkářské, asketické; v každém případě však prioritu těchto potřeb zná vždy nejlépe ten člověk, kterého se to týká.

Nikdo nemůže ve vší obecnosti za druhého rozhodovat, co jej učiní šťastným, fundovaněji, než on sám. Pochopitelně se někdy může stát, že jedinec zvolí k uspokojení svých potřeb špatné prostředky, takže výsledek nebude odpovídat tomu, co původně zamýšlel, stejně jako je možné, že někdo jiný by vhodné prostředky k dosažení téhož cíle zvolit dokázal; bohužel to však rozhodně nikdy neumíme říct s jistotou předem a i zpětně to lze hodnotit pouze za předpokladu, že známe skutečné (nejen deklarované či odhadované) cíle dotyčného, což z principu s jistotou neznáme nikdy.

Naprosto zásadním poznáním tedy je, že nikdo nedokáže obecně za jiného rozhodovat tak dobře, jako by to dělal on sám; a i když se to občas pro nějaké rozhodnutí může náhodou povést, v žádném případě to nemůže nikdo vědět předem a s jistotou vlastně ani poté, takže je to vždy hra se zakrytými kartami. Principy ve zkratce zmíněné v tomto textu jsou meritem životního díla skvělého ekonoma Ludwiga von Misese; jeho kniha nese jméno "Human Action" a patří k základním dílům ekonomické teorie, neboť myšlenky v ní obsažené jsou nezbytné pro skutečné porozumění ekonomii jakožto vědě, nejen oboru založenému na tom, co je zrovna moderní a žádoucí pro momentální společenskou a politickou poptávku.

Každý z nás tedy ze zdrojů, které má k dispozici, uspokojí ty potřeby, které se mu jeví jako nejnaléhavější; tak tomu je vždy bez výjimky, není zapotřebí žádného modelu dokonale racionálního a informovaného jedince. V praxi to znamená, že vezmeme své prostředky a svůj čas a naložíme s tím tak, jak uznáme za vhodné; nakoupíme si to, co se nám zdá nejlepší, budeme dělat to, co považujeme za nejvhodnější k dosažení našich cílů (ano, i feťák, který si jde šlehnout další dávku, dělá to, co považuje za nejlepší prostředek k dosažení svých cílů; a nikdo z nás nemůže s určitostí říci, že je to špatně, neboť nevíme, jaké jsou feťákovy cíle, a i kdybychom to věděli, není na nás, abychom je jakkoliv hodnotili či považovali za objektivně podřadné těm našim).

Co se však stane, když někdo (a většinou to bývá stát) sebere jedinci část jeho prostředků a využije je tak, jak se někomu jinému zdá nejlepší? V ideálním a velmi nepravděpodobném případě se trefí právě do toho, co si dotyčný stejně chce koupit, čímž mu neuškodí, ale ani nepomůže; v ostatních případech dostane za své peníze něco, místo čeho by si raději pořídil něco jiného, kdyby to bylo ponecháno na jeho volbě. Přesně takto fungují daně.

Efekt velmi podobný daním mají i regulace. Jejich smyslem má být údajně to, že "pomohou obyčejným lidem" tím, že někde omezí něčí volbu. Pravdou však je, že po zahrnutí všech dopadů pomůže regulace v nejlepším případě nějaké skupině lidí na úkor ostatních; v typickém případě pak poškodí tu skupinu, kterou mají zvýhodnit, případně lze najít i takové, které uškodí prakticky všem.

Klasickým a asi nejčastějším příkladem regulací, které mají "pomoci chudým", jsou všemožné kontroly kvality zboží, které mají ochránit chudáky zákazníky, aby jim obchodníci neprodávali"šmejdy". I kdyby taková regulace skutečně splnila svůj účel bez dalších vedlejších efektů (což se povede zřídka) a prostě jen vyčistila trh od nekvalitních výrobků, cenu kvalitního zboží to rozhodně nesníží (ba naopak ji to dost možná zvýší, protože ti, kdo kupovali méně kvalitní výrobky, jsou nyní donuceni kupovat lepší, takže stoupne poptávka a s ní i cena), takže biti na tom budou zejména ti chudí, kterým to mělo údajně pomoci, neboť jim byla pouze odebrána možnost nakoupit nekvalitní zboží levně, takže si mnohdy místo "šmejdu" nemohou dovolit vůbec nic.

Někdo může sice namítnout, že je tato situace "donutí" místo nakoupení méně kvalitních věcí raději počkat a později si koupit něco lepšího, nicméně tím se dostáváme přesně k tomu, co bylo uvedeno hned na začátku: nikdo nemůže za tyto jedince rozhodnout lépe než oni sami, zda je pro ně výhodnější napřed nemít nic, aby si pak mohli koupit něco kvalitního, než mít raději celou dobu alespoň zboží nižší jakosti (se všemi nevýhodami z toho vyplývajícími).

Další námitkou pro centrální plánování (a tedy proti volnému trhu) bývá přerozdělování bohatství; že nějaké služby mají prý bohatí platit chudým. To jednak vůbec nic nemění na výše uvedeném, tedy že pro ty chudé by bylo mnohem lepší, kdyby jim bohatí tyto peníze dávali přímo a oni si volili, co si za ně koupí, než aby to rozhodoval někdo jiný (když už nějaké nemravné a ohavné povinné přerozdělování vůbec připustíme), ale zejména celé násilím vynucené přerozdělování nedává přílišného smyslu, neboť bohatství je na volném trhu měřítkem toho, jak moc člověk udělal pro druhé podle jejich vlastních žebříčků hodnot; direktivní přerozdělování (a jakákoli násilná deformace trhu, tedy nejen státní, i když ta bývá zdaleka nejčastější) pak zvýhodňuje jedince pro ostatní méně prospěšné na úkor těch užitečnějších.

Závěrem bych rád znovu zdůraznil, že porozumění druhému dílu a článků na něj navazujících je klíčové k pochopení většiny ekonomických argumentů celého seriálu. Podrobné a pochopitelné vysvětlení zde rozebíraného jevu nabízí zejména kniha "Byrokracie" od Ludwiga von Misese; kdo nechce číst celou knihu, tomu mohu doporučit jiný pohled na věc ve velmi kvalitním článku"Opomíjená ekonomická kalkulace" od mého bývalého spolužáka Petra Málka (zde). Jako test porozumění dané problematice si může každý čtenář zkusit sám pro sebe vyvrátit oblíbený argument etatistů: "Kdyby to či ono neplatil stát, lidé by na to dobrovolně peníze nedávali."

Proč tato věta nemůže být nikdy platným argumentem pro zachování státu? Ačkoliv bude tato otázka zodpovězena v jednom ze závěrečných dílů seriálu, upřímně doufám, že ji nalezne každý sám ještě před přečtením odpovědi.Author: Urza # QodiBani84
Svet2015-07-176
-
 54%  ( 3 people voted )
+
Urza vyzerá ako začmudený čert z káhirskej mešity, on nie je čistý anarchokapitalista, skôr polosocialista, kedysi písal, že nemá problém pripustiť, že je Putin, sám Putin, kto iný ako Putin, na ktorého sa vrchnými etatistami ukázalo prstom, že je problémom, teda Putin sám je zlý a nebezpečný človek a že nie je nijakou pohromou, ak sa čosi potrebné proti zloduchovi vykoná, ale vtedy u Urzu nastala vážna dilema ohľadom jeho dogmatiky, pretože treba najprv precízne sformulovať, čo presne by mala etatistická eú vykonať, aby sa stanovený cieľ aj vyplnil a aby nijako neutrpeli škody Putinovi nepriatelia a nikto nezaangažovaný a aby sa nemuseli do protiputinovského boja zapojiť takí, čo odmietajú, hoci všetko vymenované je nereálne. Kto uvažuje o akejkoľvek dohode s etatistami, priznáva im akékoľvek práva konať a stotožňuje sa v opise ich spoločného nepriateľa, sa stáva jedným z nich. Prelietavá šľapka bez zásad.
Ako prinútiť ľudí vstúpiť do družstva bez toho, aby sa musel spustiť proces iniciovania násilia, rozložiť ešte stále súkromníkovi jeho vôľu, aby požadované dosiahli? Nevidím rozdiel v aplikácii násilia, aj keby sa líšili formy presviedčania, pretože ich dôvod je nemenný, aj keby nepredstierali násilie, stratégia sa môže prispôsobovať, ale stále sa jedná o vnucovanie ich požiadaviek jemu, ten druhý, nie oni sa musia podriadiť, on musí nevyhnutne vstúpiť do družstva, ale vieme byť aj láskavými, ústupčivými, pokiaľ sa pre ich plán naskytne aspoň prísľub dobrovoľnosti.
Ako realizovať odstránenie Putina bez toho, aby sa nezamýšľane dôsledkami nežiadúco vzmáhal, aby sa uškodilo iba jemu verným? To je nepodstatné, prvoradé je, že akýsi Urza sa pridal k vyjúcim levom, k etatistom, rozhnevaným tyranom, zradil, ak vôbec bol niekedy na správnej strane.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-07-18 21:58:21 4e624dbf
Mna by len zaujimalo, kto tu tie gymnazialne kraviny toho cvoka pcha...?

nepreceňuj ho, žiadny cvok, obyčajný hlupák.
Otázka, kto ho prepcháva, však ostala.


Prečítal som si ten článok Petra Málka, na ktorý odkazuje v texte. Hlavný napísaný myšlienkový uzáver je, že musia byť konkurujúce si kolektívy s jediným cieľom, a to ziskom. Lebo zisk sa dá ľahko spočítať, a preto je to jediná správna cesta. Čo nie je ziskové, to nie je potrebné. Kto má zisk, má pravdu a je na správnej ceste. Vypatlaný mozog ten tvoj kamarát, nič viac
Pamätáte si film "Blbý a blbší"? Urza, kto z vás dvoch je blbší? Ty, alebo ten tvoj kamarát Málek s jeho článkom?
Kua chlapi, keď niečo nechápem, tak sa pýtam. J som svoj prvý článok napísal tak po desiatich rokoch samoštúdia a samovzdelávania. Aj to iba v tematike, ktorú som aj oficiálne vyštudoval.
Ekonomika je smiešna veda, ale pochopiť zložité ekonomicko sociálne, ekonomicko spoločenské aj ekonomicko finančné vzťahy a súvislosti je kua zložité.


Urza, nepíš viac o ekonomike, a ten tvoj blbší kamarát nech tiež o ekonomike nepíše. Lebo tie plytké drísty sú totálne o hovne. Aj tvoje, aj jeho. Nechápete ani prd makový, aj keď si v tej svojej makovici niečo namýšľate.

pn # KimaHowo87
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-07-18 22:08:19 2e1ea742
Většina článku ano (a na totální analfabety...co se ekonomického jednání týče...typy pn nebo gejza..kteří byli jako správní státní trollové instruováni, že neznalost zamaskují nabubřelým "sebevědomým vystupováním" a haněním kvalitních věcí...nedej.), až na tohle:

"To jednak vůbec nic nemění na výše uvedeném, tedy že pro ty chudé by bylo mnohem lepší, kdyby jim bohatí tyto peníze dávali přímo a oni si volili, co si za ně koupí, než aby to rozhodoval někdo jiný (když už nějaké nemravné a ohavné povinné přerozdělování vůbec připustíme), ale zejména celé násilím vynucené přerozdělování nedává přílišného smyslu, neboť bohatství je na volném trhu měřítkem toho, jak moc člověk udělal pro druhé podle jejich vlastních žebříčků hodnot; direktivní přerozdělování (a jakákoli násilná deformace trhu, tedy nejen státní, i když ta bývá zdaleka nejčastější) pak zvýhodňuje jedince pro ostatní méně prospěšné na úkor těch užitečnějších."

re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-07-19 07:09:13 4e889cd1
- Z převážně části nejde o měřítko "užitečnosti" jich samých jako spíše způsobu nakládání s kapitálem dotyčných DRŽITELŮ (tedy nemusí jít nutně o vlastníky, ale prostě o ty co rozhodují, kontrolují, tedy i "státní" pseudovlastnictví) to neříká vůbec nic. Ostatně sám Mises explicitně podotkl něco ve smyslu (musel bych dohledat, což není snadné najít k citaci): že "úspěch" není dán osobností "podnikatele", nýbrž "jeho" postavením na trhu.

K tomu dodávám, že spíše kombinací kapitálu a kontextu v jakém k tomu dochází, než "jeho" postavením - jeho jako držitele přístupu k takovému kapitálu - ten se totiž už po určitých procesech NENACHÁZÍ K DISPOZICI NA TRHU...neboli je obvykle skrze stát a ještě další instituty monopolizován těm kterým držitelům a vzhledem k tomu, že jim to vydělává, tak proč by to prodávali, že? A co tedy nedají do nabídky, to prostě neseženeš "volně". Můžeš si to leda složit "de novo" ale PRO BĚŽNÉHO ČLOVĚKA nedostupné dobrovolně...fakt že jde o produktivní statky i jen potenciálně...je PROMÍTNUTÉ do ceny..tak zvaně "KAPITALIZOVANÉ" a tím že jsou "součástky" k tomu většinou už zaangažované, tak vyvázat je je neobvyklé...každopádně jsou nepřístupné běžnému "spotřebování".
Což je sice na jednu stranu "fajn", ale na druhou stranu to brání přístupu většiny lidí k reálnému kapitálu (což nejsou "státní vnucené padělky peněz" - což je tedy mje druhá námitka týkající se "kdyby jim bohatí tyto peníze dávali přímo a oni si volili, co si za ně..." ).
re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-07-19 07:10:12 4e889cd1
revíry


nechcem byť ironický, ako ty ku mne, ale mám na teba intímnu otázku: "čo si to vlastne napísal? Asi som blbý, lebo čítam ten tvoj "ekonomický príspevok" a ono to v sebe má ekonomické slovíčka, ale nemá to v sebe ekonomickú podstatu. Skús jednoduchšie, lebo som v ekonomike dosť zbehlý, nemám problémy s argumentáciou, ale na tvoj príspevok sa nedá reagovať. Nemá v sebe myšlienku, len pozliepané slová.


vysvetli mi prosím novotvar "reálny kapitál". Čo to je, keď o tom píšeš.


citujem: neboť bohatství je na volném trhu měřítkem toho, jak moc člověk udělal pro druhé podle jejich vlastních žebříčků hodnot
revíry, túto vetu z tvojho príspevku, ktorý si sám len citoval od Urzu, myslíš vážne? Alebo si ju citoval len ironicky ako smiešnu a hlúpu? Lebo nechápem, píšeš dvojzmyselne.
Tá veta je podľa teba pravdivá, alebo nie je to pravda? Áno-Nie?

pn # KimaHowo87
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-07-19 08:11:24 2e1ea742
Najlepší je ten ilustračný piktogram. Ako z autobusu varovanie čiernym pasažierom...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-07-19 09:14:47 bc7b649f
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Americká výzvědná služba NSA uhradila Googlu, Yahoo, Facebooku a Microsoftu náklady na špehování jejich zákazníků


Americká výzvědná služba NSA uhradila Googlu, Yahoo, Facebooku a Microsoftu náklady na špehování jejich zákazníků
Americká špionážní organizcae National Security Agency uhradila velkým poskytovatelům internetových služeb miliony dolarů jejich nákladů na provozování špehovacího programu Prism pot...
Euro je pre Grécko príliš silné
Singapurský zdravotní a sociální systém
Mediálna cesta do minulosti

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0295 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage