Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Anarchokapitalismus, díl čtrnáctý: Soudnictví


Anarchokapitalismus, díl čtrnáctý: Soudnictví

Soudní moc, bezpečnostní složky, obrana proti vnějšímu nepříteli. Konečně se dostáváme k těm nejzajímavějším a zároveň nejkontroverznějším tématům tohoto seriálu; krom toho, že většina lidí vůbec nepřipouští ani hypotetickou možnost existence výše uvedeného bez států a jejich vlád, dávají navíc tyto oblasti vyniknout názorovým neshodám mezi anarchokapitalisty a minarchisty (zastánci minimálního státu). Tento díl je věnován soudům a soudnictví jako takovému; nebudeme však zatím řešit otázku, jak se soudit s někým, kdo odmítá spolupracovat, případně jak jej následně donutit soudní rozhodnutí respektovat – tím se zabývá díl patnáctý.

Proč vlastně nahrazovat státní soudy těmi soukromými? Základní důvody jsou dva: soudnictví je v rukou státu jednak nemorální a jednak neefektivní. Nemorálnost spočívá jako vždy v tom, že vlády financují soudy z daní, které vybraly pod hrozbou násilí; platit musí každý, ať už chce, nebo nechce, což je neetické a nepřijatelné. Neefektivitu pak lze spatřovat ve fungování soudů samotných: soudci leckdy rozhodují naprosto absurdně, litera zákona je často stavěna nad obsah a prakticky vždy nad přání soudících se stran, za pochybení soudu (nejedná-li se o prokazatelně zlý úmysl) nikdo nenese zodpovědnost a není výjimkou, když soudní řízení trvá dlouhá léta (a prakticky nic nelze rozsoudit za méně než řadu měsíců).

Hned na počátku obhajoby svobodného soudnictví považuji za důležité zmínit se o tom, že myšlenky, které jsou v tomto článku prezentovány, rozhodně nepopisují nějakou neověřenou teorii. Příkladů dobře fungujících bezstátních soudů lze najít mnoho. Když pomineme anarchistické společnosti jako například středověký Island či Irsko, kde žádné státní soudy vůbec nebyly, lze najít i mnoho příkladů soukromého soudnictví fungujícího paralelně se soudy státními. Kupříkladu kupecké právo, které vzniklo v Anglii kvůli neschopnosti státních soudů řešit spory obchodníků, nebylo nijak podporováno státní mocí a rozhodnutí kupeckých soudů nebyla vynucována násilím; přesto –či možná právě proto– bylo tak úspěšné, že se časem stalo právem mezinárodně uznávaným. Téměř totožným vývojem prošlo i námořní právo. Z novodobé historie lze uvést velký rozmach arbitrárních společností v USA, které rozhodly miliony sporů; ač byla do roku 1920 jejich rozhodnutí právně zcela nezávazná, jejich služby byly hojně vyhledávány a využívány.

Tyto příklady jasně vyvracejí poměrně široce rozšířený mýtus, podle kterého je soudní systém k ničemu, neexistuje-li represivní složka vymáhající jeho rozhodnutí silou; prokazatelně tomu tak prostě není. Proč? Důvodů je mnoho. Zaprvé existují i jiná "potrestání" než násilná agrese (například kupecké právo bylo prosazováno ostrakizací: s obchodníkem, který nerespektoval rozhodnutí soudu, přestali ostatní uzavírat kontrakty, čímž prakticky zničili jeho živnost; v dnešní době se informace šíří velmi účinně, což činí ostrakizaci patrně mnohem efektivnější než dříve, kdy mohl ostrakizovaný řešit svou situaci tím, že se přesunul dostatečně daleko). Zadruhé platí, že násilná řešení sporů jsou obecně drahá; pro obě strany může být mnohdy výhodnější obrátit se na rozhodce dobrovolně –a respektovat jeho rozhodnutí– než vstoupit do otevřeného konfliktu (zejména v případě, kdy arbitr nalezne rozumný kompromis). Zatřetí mohou existovat spory, ve kterých si nejsou ani jejich účastníci úplně jisti, kdo je vlastně v právu a skutečně jim záleží na nalezení pravdy; tam pak může moudrý soudce pomoci bez použití násilí velmi snadno. A začtvrté může rozhodce objevit řešení problému, které oběma stranám vyhovuje, jen k němu z různých důvodů nedošly samy. Rozhodně neobhajuji tezi, že by snad mohly být všechny konflikty řešeny pouze soudy bez silových složek prosazujících jejich rozhodnutí; poukazuji pouze na fakt, že i soudy, jejichž rozhodnutí nejsou vynucována násilím, mohou v masovém měřítku řešit pře ke spokojenosti jejich účastníků.

Kdo by v bezstátní společnosti soudce jmenoval? Odpověď je jednoduchá: rozhodci by byli "jmenováni" lidmi samotnými prostě tak, že by tito požádali o jejich služby. Soudcem by mohl být naprosto kdokoliv, na kom se obě strany sporu shodnou, ať už se jedná o dědu z Kanady, co vyřezává totemy, který rozsoudí sousedský spor na vesnici, nebo o renomovanou korporaci působící řadu let v soudnictví, která provede komplikovanou arbitráž mezi jinými obrovskými korporacemi. Poptávka po takových službách by na volném trhu dávala vzniknout firmám, které by se živily právě rozhodováním sporů.

Soudcem tedy může být kdokoliv. Jak se ale v rámci nějakého sporu znesvářené strany shodnou, který rozhodce jejich spor vyřeší? Inu, především je tu obrovská skupina případů, ve kterých tento problém pravděpodobně zcela odpadne. Jedná se o neshody kolem nějaké existující smlouvy; ve svobodné společnosti bez centralizovaného soudnictví lze předpokládat, že každá smlouva bude obsahovat klauzuli o tom, který arbitr bude řešit případné neshody kolem daného kontraktu – tímto způsobem lze totiž předejít problémům jen za cenu vynaložení minimální námahy. O komplikovanější smlouvy se pak může arbitrážní společnost starat komplexně, tedy od jejich návrhu až po řešení případných pří. Když žádná smlouva neexistuje a spor vznikl spontánně, zbývají dvě možnosti: buď se obě strany mají zájem nějak dohodnout (protože bojovat by bylo drahé a riskantní), takže se shodnou na arbitrovi, který je pro obě strany přijatelný; nebo alespoň jedna ze stran o mírové řešení zájem nemá, čímž se budeme zabývat v patnáctém dílu.

Nejčastější –ač velmi krátkozraká– námitka proti takovému systému zní asi takto: "A co zabrání soukromým rozhodcům, aby spor vyřešili ve prospěch toho, kdo více zaplatí?" Odpověď je velmi jednoduchá: to hlavní, z čeho soukromí arbitři žijí, je jejich dobré jméno. Jakmile o ně přijdou a ukážou se býti úplatnými, lidé přestanou jejich služby vyhledávat. Názor nezainteresovaného okolí určuje důvěryhodnost soudu kritickou pro jeho přežití. Tendence k úplatnosti jsou naopak mnohem vyšší ve státní sféře, kde může zkorumpovaný soudce dělat jedno pochybné rozhodnutí za druhým, ale dokud jej někdo nenachytá prakticky s úplatkem v ruce, zůstává dále soudcem a lidé mu své případy svěřovat prostě musejí. Že jsou soukromí rozhodci mnohem hůře uplatitelní než ti státní, nejlépe ukazuje fakt, že se na ně lidé po stovky a tisíce let s důvěrou obracejí a za jejich služby platí, ač mají většinou možnost využít takzvaně "zdarma" služeb státu.

Dobrá pověst soukromého soudu nestojí pochopitelně jen na nestrannosti a neúplatnosti, nýbrž i na jeho efektivitě, spolehlivosti, rychlém rozhodování a vstřícnosti k zákazníkům. Na rozdíl od soudů státních, které mají svůj příjem z daní jistý a nemohou o něj přijít, takže jim je celkem jedno, jak jejich služby vnímají zákazníci, se totiž musí soukromí rozhodci hodně snažit, aby si své klienty udrželi a nalákali další. Neexistuje žádný důvod, proč by zrovna v poskytování spravedlnosti na volném trhu neměl existovat konkurenční boj snižující cenu a zvyšující kvalitu služeb.

Přes všechny tyto nesporné výhody svobodných arbitrů oproti státním soudcům zbývá jedna zásadní otázka. Podle jakých zákonů budou soukromí rozhodci soudit, když nebude existovat jednotná státní legislativa? No přece podle takových, které lidem nejvíce vyhovují; tak už to na volném trhu bývá. Každý z milionů podnikatelů, kteří se rozhodnou živit jako svobodní soudci, bude mít svou vizi toho, jak by mělo "správně" vypadat právo. Někteří z nich předem deklarují zákony, podle kterých budou rozhodovat, jiní se spolehnou na zvykové právo, další zvolí systém precedentů kombinovaný s osvícenými rozhodci, případně může kdokoliv přijít s kombinací výše uvedeného, nebo s něčím úplně novým. Ti, jejichž způsoby budou lidem vyhovovat, vydělají; ostatní zkrachují.

Nezavládne ale pak v soudnictví naprostý chaos, když bude každý arbitr rozhodovat podle jiných zákonů? Zde je opět třeba připomenout, že řešení úspěšná na volném trhu jsou právě ta, která lidem nejvíce vyhovují. Ve společnosti, kde panuje v právu zmatek, bude pravděpodobně existovat poptávka po sjednocení, což dá vzniknout i nabídce: skupiny soudců sjednotí své zákony a způsoby rozhodování ve snaze získat konkurenční výhodu nad ostatními a nalákat více klientů, kteří nebudou mít chuť studovat pro každý spor (či smlouvu, kterou uzavírají) jiná pravidla či zákony. Lze předpokládat, že nakonec zůstane několik málo osvědčených metod, které se budou měnit jen minimálně v případě potřeby zákazníků; ostatně historie ukazuje, že problém s příliš velkým počtem rozdílných způsobů řešení soudních sporů ve volnotržním soudnictví nenastává.

Tento způsob tvorby zákonů má jeden fascinující důsledek: pravidla vznikají právě tak, jak si lidé, kterých se to týká, přejí. Není třeba platit žádné (potenciálně zkorumpovatelné) zákonodárce, kteří budou násilím vnucovat společnosti svou představu o právu; není zapotřebí žádné komedie zvané "demokratické volby", ve kterých se snažíme odhadnout, která z politických stran splní alespoň zlomek svých slibů. Lidé mohou o zákonech rozhodovat prostě tak, že je jednak vytvářejí a jednak podporují ty, jejichž zákony jim vyhovují, a to přímo tím, že jim platí za řešení sporů.

Často se lze setkat s námitkou, že celé bezstátní soudnictví skončí tak, že zákony budou nastaveny jen ve prospěch bohatých a mocných, zatímco "obyčejný člověk" nebude mít šanci domoci se práva. Jen máloco je pravdě vzdáleno více. Na prosazení škodlivého zákona je v anarchokapitalismu zapotřebí, aby jej začalo prosazovat velké množství nezávislých soudců, přičemž lidé by s tím museli souhlasit minimálně do takové míry, aby jim kvůli tomu nestálo za to začít masově využívat arbitrážní služby jiných rozhodců; když však pravidla justice určuje stát, postačí k přijetí takového zlovolného zákona souhlas několika málo (často úplatných) jedinců.

Ač tedy není idea soukromého poskytování soudních služeb tak absurdní a šílená, jak se na první pohled může zdát, vyhýbali jsme se doposud rozboru případů, ve kterých alespoň jedna ze stran není nakloněna smírnému řešení sporu. Co potom? Odpověď na tuto zajímavou otázku naleznete v dílu patnáctém.Author: Urza # QodiBani84
Svet2013-09-1613
-
 40% ( 5 people voted )
+
Posledná článok tejto série ma trochu pohol v smere prečítania si nejakých článkov zo stránky, cez ktorú sa publikuje v čechách. Je tam úplne zjavná snaha vytvoriť akéhosi fiktívneho nepriateľa, čím je štát. Na základe toho potom hľadať argumenty a snažiť sa o presadzovanie a vytvorenie takéhoto záveru. Na argumentáciu sú používané nepravdivé, neúplné a povrchné informácie. Vzhľadom na to, že je ťažké nájsť iný spôsob zbavenia sa dnešnej diktatúry ako opätovný prechod mnohých kompetencií na štát a vytvorenie spôsobu na to, aby o veciach skutočne rozhodovali ľudia, môže byť za tým istý spôsob manipulácie. Určite to väčšina ľudí robí s dobrým úmyslom, keďže libertariánstvo sa navonok predstavuje ako možno aj určitý duchovný smer. Môže to súvisieť so snahou vytvorenia akejsi ilúzie ohľadom cesty k riešeniu dnešných problémov, za ktorou je v skutočnosti neriešenie, čiže ponechanie voľnej ruky dnešnej diktatúre a pokračovanie devastácie národov a spoločnosti.
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-16 15:09:33 4e630954
Na tuto neskutocnu splet demagogickych nezmyslov, caste popierane reality a lekcii historie, ucelovo vyselektovane a z kontextu vytrhnute priklady, krcmovy neoliberalno-mladeznicky populizmus, neobjektivnu a nekonstruktivnu kritiku, snahu o relativizmus, rozstiepenie kazdeho spolocneho piliera spolocnosti, pochovanie kazdej existujucej institucie, kratkozrakost, nevzdelanost, naivitu az hlupost, presadzovanie bezbrehej konkurencie, ktora bude fungovat akosi magicky sama od seba, bez dohladu, bez toho aby sa monopolizovala, bez toho aby sama seba casom eliminovala, aby sa zvrhla v amoralnost maximalizacie zisku ako sme dnes svedkom, bez toho aby sa zvrhla v tyraniu korporatokracie, demonizaciu vsetkeho co len zavana opakom globalneho volneho trhu, danou, prerozdelenim, spolupatricnostou, vzajomnym pomahanim si, sa da odpovedat uz len:


Anton Smatanik # DubaQury03
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-16 15:33:33 59ad9dc7
Stanislav:
-snaha vytvoriť akéhosi fiktívneho nepriateľa, čím je štát...
No, neviem ale mne vychadza ze STAT nie je nepriatel fiktivny ale uplne, uplne realny!
Kto nechal vyviezt zo slovenksa 60tisic vlastnych obcanov? STAT!
Kto nechal v koncentrakoch splynovat miliony (nielen zidov?) STAT!
Kto previedol najväsciu kradez v dejinach, zvanu znarodnenie, kto nechaval strielat na hraniciach na tych co chceli odist, kto viedol monsterprocesy v 50-tych rokoch, kto vykynozil miliony v gulagu? STAT!
Kto dnes vymysla kadejake chobotiny a debilne zakony o cipovani psov, obmedzovacoch rychlosti do aut, kto ovlada juvenilnu justiciu, kto stale reguluje, obmedzuje slobodu a okrada lud na daniach
STAT! Kto nam za nase dane poskytuje zabordelene zdravotnictvo (citaj v Sme) a skolstvo pod jakukolvek kritiku? STAT!
Mojim hlavnym nepriatelom je STAT! A aj tvojim, len to este nevies.
Anton:
-bez toho aby sa zvrhla v tyraniu korporatokracie


Nuz, toto cele je ale zas iba vec ktoru SPOSOBIL STAT!!!-skorumpovani statni uradnici napojenio na korporacie!! Bez statu by si kroporacie nemohli presadzovat vlastne zakony! Otvor oci a premyslaj ci by bez STATU mohli korporacie sa tak roztahovat po svete ako dnes a ci by vobec existovala nejaka globalizacia!
Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-16 15:56:17 55e54ecb
Conte,
už som veľmi unavený z nejakého písania súvislosti. Mám pocit že ti trochu unikajú. My tu máme štát kontrolovaný korporáciami a tie si tu robia čo chcú. Nie štát. Ale spôsob jeho organizácie. Tam sa musíme zamerať. Musíme hľadať cestu k tomu, aby ľudia neboli vykorisťovaní a mali v rukách ten štát. A bojovať proti štátu znamená bojovať za to, aby si dal tým korporáciám a veciam, ktoré opisuješ vyššie a ktoré sa diali a dejú nie kvôli štátu ako pojmu, ale práve ich vplyvu, zelenú. Len na margo tej českej stránky. Na moju snahu o uvádzanie faktov, kde sa úplne ich argumenty nezhodujú so skutočnosťou, ich odpovede sú typu, že nerozumiem o čom libertariánstvo je, a posledná je taká, že ak si myslím také veci, nemám na ich stránke v podstate čo hľadať. To hovorí za všetko.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-09-16 16:45:02 4e630954
Conte
Slovensko v dnešnom podaní nemá ako štát žiadnú šancu sa z toho vymaniť.Ani vláda nič neovláda. Voľbami sa nedá nič zmeniť, Ak by k niečomu viedli už dávno by boli zakázané! Pre mocných tohoto sveta sú voľby iba prostriedkom na nás. Oni totiž ovládajú strany ľavice-stredu aj pravice. Aby sme verili v demokraciu. Zatiaľ v každých voľbách zvíťazilo len menšie zlo a to je vždycky len zlo,..nič iné. A tak to bude pokračovať dokedy my ovčania sa nazačneme zaujímať o skutočné fungovanie tohoto systému na našej Zemi. Potom prídeme na to, že neovládame ani sami seba. Oni sú veľmi, veľmi šikovní a manipulujú nami ako bábkami v divadielku. Samozrejme platia nám za to. Sú to ale len almužny pre chudobných. Ukazujú nám rebríček najbohatších ľudí na zemi aby sme verili, že aj my to môžeme dosiahnúť a popri tom tam nie sú tí skutočne najbohatší. Ukazujú nám seriály o súdnictve aby sme verili v tento ich pirátsko- otrokársky Rímsky právny systém ktorý pokračuje stále ďalej a my dúfame, že nejaký gauner bude aj odsúdený. Zabúdame ale na to, že oni potrebujú ruky zlodejov a vrahov, ktoré vykonávajú za nich ich nekalé činy. Posúvajú nás vo vývoji ale cestou. ktorá je prospešná len pre nich. Skrátka,..pokiaľ nebudeme vedieť ako skutočne funguje tento ich systém na ovládanie nás,..nemáme šancu na oslobodenie sa od nich. Teraz je šanca to urobiť. Tak sa už prebuďte a začnite hľadať pravdu o sebe, o tom kto ste, čo tu máte urobiť a keď na to prídete,..tak to urobte. Ostatná činnosť je len hašterenie sa, znižovanie si energie a prijímanie spôsobu ich boja v náš neprospech.

valdo # XakuBimi23
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-09-16 17:32:11 b2281588
:DDDDDDDDDDDDDDDD

Debila Urzu este nestrcili do klietky na psychiatrii? Sukromni sudcovia sudiaci podla vlastneho uvazenia v zaujme volneho trhu... :DDDDDDDDDDDDDDDDDD

Dajte mi do ruk sudy a ozbrojene zlozky a podla vlastneho uvazenia, vam tu urobim raj na zemi... :DDDDDDDDDDDDD Nebude ma zaujimat ani tlacenie penazi zo vzduchu. Ti, co ich budu tlacit, mi ich budu v zuboch prinasat a este ma aj budu prosit, aby som im nechal aspon ich ubohe zivoty! Gulagy a koncentraky vam budu pripadat, ako zabavne parky...

Debil zo Savoja, ty by si vo vlastnom zaujme mal prestat pisat, lebo az raz niekto nahodou odhali tvoju pravu identitu, asi sa budes musiet vystahovat zo Slovenska?

Winnetou # JyqoFida02
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-09-16 18:02:00 557126e3
loading...
Nuz, po precitani pårispevkov len hovorim: radost vladnut takemuto narodu (myslim celu europu aj ameriku).
Hlavnou pricionu dnesneho stavu je blbost ludi-neschopnost analyzy a pochopenia hlbsich suvislosti.
Treba vela tmy aby ludom zacalo svitat.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-16 19:50:18 55e54ecb
Conte: štát, to sme my. My sme si sami nepriateľom? Či ako to je? Kto je to ten zlý štát? Kde sa vzal a prečo nám (väčšine z nás) robí zle?
Tie vaše antištátne libertariánske fantazmagórie sa dajú zhrnúť do jedného prirovnania: Keď znásilní úchyl v noci v parku dievča, na vine je podľa vás príroda, ktorá dala mužom penis.


marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-16 21:36:02 57c5a734
žukov
ak sme my štát, tak sliepky sú hydináreň.


aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-16 21:57:55 b229508b
ja vytvorím skupinu sudcov a budeme mať zákony, kde pravdu má vždy dlžník, a moja sestra vytvorí druhú skupinu sudcov s vlastnými zákonmi, kde pravdu bude mať vždy kreditor. A donekonečna budeme spolu ale zároveň "konkurenčne" okrádať každého. A žiadny štát nám nebude brániť mať "vlastnú sudcovskú verziu" zákonov.
Lebo odmietame zločinný štát ktorý nám nechce dovoliť vlastné zákony a pritom my sme predsa sudcovia a kto je viac?
Aj jaj, v článku je kopa stupidít a demagógie, ale aj niečo pravdy., Nechce sa mi robiť analytické rozbor, poviem to zjednodušene. Čítajte iné články a nedajte sa blbosťami o nepotrebnom štáte zmagoriť.
Problém je v tom, že štát sú vždy občania štátu len na to zabudli alebo to nechápu. A namiesto toho, aby občania pochopili že sú štát - tak za štát pokladajú politikov a nadnárodné záujmy elity a im patriacich koncernov ovládajúcich reálnu ekonomiku
anonym # BataDuci27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-16 22:40:22 2e1ea741
Ach jaj. Už som to tu písal táto koncepcia vychádza z koncepcie USA (teraz hovorím o USA neovládonom bankármi z Anglicka Nemecka ....) Súkromné banky ktoré si tlačia vlastné peniaze (na úrok) a tak.

Ale je celkom hlúpa koncepcia. V konečnom dôsledku prinesie vznik korporácií na rovnakom základe ako je v teraz v USA len nebude ovládaná Rochildami (žid) ale Rockefellecami . (aj keď v súčastnosti to je jedno)

Koľko vydrží generácií ľudia aby sa stali op.i.cami? Kde "silnejší" vyhráva (v súčasnosti silnejší= ten bez svedomia)? Viete v súčasnosti prebieha degenerácia našej DNA (napríklad strácame veľa dôležitých slov a zjednodušuje sa myslenie) a je len otázka času kedy stratíme vedomie. A nebudeme môcť vedome tvoriť (s-trojiť)

Myslím že pre nás je oveľa lepšia organizácia/koncepcia ľudskej spoločnosti je Slovanská (a teraz nemyslím biblicko kresťanský koncept).
t.j. žiť v súLADE zo svedomím (spoločným vedomím) (myslieť globálne KONať/tvoriť/strojiť lokálne,..........) a chápať členenie spoločnosti

Toto celkom vystihuje podstatu
http://www.radioviva.sk/vysielanie/rubriky-a-relac
ie/mlcanie/237diel-ubuntu-ja-som-lebo-my-sme.html
http://leva-net.webnode.cz/products/o-pojmech-svet
onazoru-vzajemnem-chapani/
a veľa iného

Ešte by som chcel upriamiť pozornosť čitateľov na článok
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2713-dansky-exp
eriment-poukazuje-na-neocekavanou-magii-kosmickeho
-zareni-pri-formovani-mraku


Duan # SymeVuma90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-17 09:59:03 a0dae682
Marsal Zukov:
Stat to uz davno nie sme my, nas stat bol uchvateny korporaciami, nas potrebuju akurat raz za 4 roky pred volbami. A väcsina z nas je tak blba ze stale dokola voli "istoty" raz v modrej a raz v cervenej podobe. Korporacie tahaju nitkami, politicki panacikovia kecaju to co sa od nich ocakava a sproste masy im vzdy naletia a zvolia si tych co ich zmykju a okradaju.
Najväcsi problem spolu s blbostou väcsiny (60% plus-minus) je strach zo slobody! Ludia sa boja slobody, je pre nich bremenom ktore nedokazu uniest, pretoze sloboda existuje len v nerozlucitelnej jednote so zodpovednostou. A z toho dovodu lud vzdy voli "istoty". Hoc nech som v klietke, hlavne ze mi obcas hodia kost. Nechapu ze cerstva potrava je ovela ovela chutnejsia a zdravsia...tu ale treba ulovit.
A to sa nikomu nechce lebo to moze byt aj obtiazne.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-17 17:00:36 55e54ecb
Debil zo Savoja, z teba by bol dobry politruk. Dali by sa ti naucit nejaky text a ty by si ho dookola papagajoval bez toho, aby si mal vobec ponatia, o com hovoris?

Ale nic, je zabavne sledovat, ako zaslepeny obmedzenec suverenne hodnoti mentalnu uroven vlastneho naroda a pritom sam ma problem s pochopenim nielen hlbsich suvislosti, ale dokonca aj tych elementarnych.

Skus hladat pochopenie na mises.cz, tam sa grupuju len podobne mentalne postihnuti, mozno ti tam raz niekto aj zatlieska?

Mimochodom, len tak pre zaujimavost, si tazkym alkoholikom, narkomanom, alebo si sa nebodaj uz takto narodil?


Winnetou # JyqoFida02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-17 17:33:24 557126e3

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Koľko v budúcnosti ušetria elektrické autá?


Koľko v budúcnosti ušetria elektrické autá?
Téme elektromobilov a elektromobility sme sa už venovali, napríklad tu, alebo tu. Naša kritika sa zameriavala na násilné zavádzanie vybranej technológie do spoločnosti, pričom jej výhody...
Poker o všechno: Moskva zvyšuje sázky. Obama provokuje, ale ustupuje. Putin couvat nechce a nebude. Kterými městy pojedou vítězné tanky?
50 odstínů šedi aneb netradiční recenze (+18)
Takový normální den učitelky MŠ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0408 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo