Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Američanům to konečně dochází: Stát je problém č. 1


Američanům to konečně dochází: Stát je problém č. 1

Trvalo to hrozně dlouho: od první Reaganovy inaugurace 20. ledna, 1981, kdy památně prohlásil:"Government is not the solution to our problem; government is the problem." (Stát není řešení našeho problému; stát je náš problém.) Byl jsem tehdy mladý, začínající profesor na Columbia University, ale důsledky pochopení mě byly jasné: musíme si pomoci sami, musíme se naučit řešit své problémy sami ve svých lokalitách, komunitách, regionech, městech i vesnicích. Je třeba být autonomní, zbavit se neblahého vlivu partají, ale spolupracovat s podniky, univerzitami a samosprávami ne jen s politiky a "představiteli" státu. "Uděláme si to sami" je heslem nové éry.

Podle prestižního Gallupova průzkumu, umísťují Američané stát na první místo (18%) nejpalčivějších národních problémů již čtvrtý měsíc v řadě. Na druhém místě je ekonomika (11%) a na třetím místě nezaměstnanost (10%).

Teprve pak se řadí problémy jako imigrace, zdravotnictví, terorismus, vzdělání, deficit, bída, ISIS, zahraniční politika, rasové problémy, aj. I když jsou všechny problémy závažné a seznam priorit dosti pohyblivý, pořadí v čele pelotonu je stále stabilnější. Není divu. Když důležitost priorit neznají politici, musí to lidé pochopit a pomoci si sami.

Ronald Reagan se i k tomu vyjádřil nezapomenutelně: "The most terrifying words in the English language are: I’m from the government and I’m here to help." (Nejvíce úděsná slova v anglickém jazyce jsou: Já jsem ze státní služby a přicházím, abych vám pomohl.)

Uspokojení se současným směrem vývoje USA vyjádřilo jen 31% Američanů. To je v silném kontrastu oproti EU (a i ČR a SR), kde se americká ekonomika vydává za vzor hodný bezduchého kopírování a následování à la "Poturčenec horší Turka." Není divu. Svět vchází do osmého roku tzv. krize a začíná být unavený z mediálně politického "zítra, nebo za rok, bude jistě líp." Někteří ovšem na to stále ještě skáčou, protože, kdo neskáče ...však to jistě znáte.

Téměř celé desetiletí se snažím přesvědčit a zdůraznit, že svět neprochází cyklickou krizí, ale dlouhodobou transformací a metamorfózou není třeba to zde dále vysvětlovat (viz info na www.milanzeleny.com) . Stejně tak varuji před úhynem demokracie díky nevídaně rozbujelému partajnictví. Také už není třeba rozvádět. Pro mě osobně je nejdůležitější, že se z kreativní letargie probírají alespoň Američané i když to ty dvě třetiny nemají, díky etnické různorodosti a relativním úspěchům USA v minulosti, zrovna snadné. Osobně cítím novou inspiraci.

Jako ekonom samozřejmě vím, že čísla v ekonomice i v politice nejsou důležitá bez pochopení jejich příčin a kontextu, z něhož přicházejí. Čísla sama o sobě jsou ničím: řídit se pouze čísly je jako řídit automobil s pohledem upřeným do zpětného zrcátka. Je až k pláči, když posloucháme předsedkyni Yellen z Fedu, jak říká: "Uvidíme, až jaká budou čísla v příštím čtvrtletí a podle toho upravíme svoji monetární politiku." Žádná diagnóza, žádné pochopení, jen uměle držení úrokových měr na nule a vytrvalý tisk peněz (nákupem obligací) bez jakýchkoliv výsledků, kromě tlačení inflace do spekulativních bublin světa předražených akcií. To je samozřejmě tristní ekonomie, je-li to vůbec ekonomie. Ale ještě tristnější je, že to nějaký Mario bude v EU kopírovat, aniž by věděl proč a nač. Stát již nadělal a ještě nadělá v ekonomice tolik škody, že náprava bude trvat generace.

I v ekonomii lze zpět k Reaganovi: "Government’s view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it."(Státní pojetí ekonomiky se dá shrnout do několika prostých frází: "Když to roste, zdaň to. Když to roste i nadále, reguluj to. A když to přestane růst, subvencuj to.") A je to; a máte to. Teorie příčin a následků, jako vyšitá. Není divu, že po osmi letech stát ekonomiku zmaloval do patové situace, i ve světovém měřítku.

Nejde ani tak o Reagana, a už vůbec ne o jeho politickou ideologii; vyjádřil prostě zdravý selský rozum. Jednu věc mu nelze upřít: bez jediného výstřelu zbavil svět Berlínské zdi a Sovětského svazu. Dnešní politici se bez výstřelu, anebo alespoň bez militaristického řinčení zbraněmi a propagandou, nedokážou v konfliktech ani vyznat, natož je pochopit.

bureaucracy468

Reagan tvrdil: "Peace is not absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means."(Mír není nepřítomnost konfliktu; mír je schopnost řešit konflikt mírovými prostředky.) Říkejte to dnes někomu. Kyjevská vláda oligarchů nedokáže udržet a ochránit své vlastní menšiny, ani sama před sebou. Naopak, rozstřílí je a vybombarduje do doby kamenné. A ještě pláčou a škemrají po těžkých zbraních. Nyní o autonomii usilují i Rusíni Zakarpatské Ukrajiny. Každý národ chce být autonomní. Ochromující závislost není vhodná pro 21. století. Lze se jen těšit, jak s Rusíny Kyjev a dnešní "Obamovo" NATO pěkně zatočí.

Příkladů státní zvůle a selhání je celá řada. Zde si rozebereme jeden nedávný, hlavně proto, že se vztahuje na celou řadu společenských a ekonomických problémů: Americké ministerstvo spravedlnosti vydalo zprávu statistického šetření policejních zásahů v předměstí Ferguson (součást St. Louis). Nařklo policii z rasismu a doporučilo i zavření policejní stanice.Druhý den byli při takto vyprovokované demonstraci dva policisté zasaženi střelbou.

Stát totiž dodnes vnímá rasismus jako problém barvy pleti. Problém přece není v barvě pleti, ale v kultuře, hodnotách a chování jakékoliv skupiny. Pokud se společnost urychleně neosvobodí od primitivního rasismu, založeném na barvě pleti, pak může očekávat jen dlouhodobé, bolestné, a často zesilující projevy "pleťového rasismu".

Problém spočívá v tom, že člověk nemůže změnit barvu své kůže. Jediné co může změnit nebo alespoň přizpůsobit je kultura chování, hodnot a zodpovědnosti. Soustřeďování se na nezměnitelnou barvu odvádí pozornost od změnitelného chování. Chování determinuje vnímání a image barvy pleti: ne opačně.

Jestliže chování skupiny nerespektuje pravidla a zákony společnosti,pak se postupně přizpůsobuje i chování strážců zákona, mění se i jejich kultura. Nastává vzájemná eskalace: změna chování skupiny→změna chování strážců→eskalace chování skupiny→eskalace chování strážců→atd. Tento "začarovaný kruh" vzájemné eskalace vzniká u skupin s červenými čepicemi, stejně jako s tetovanými obličeji, jakož i s černou, bílou, hnědou nebo malovanou barvou pleti. V podstatě taková situace nemá řešení, dokud se nezaměříme na skutečnou podstatu "rasismu" tj. nepřizpůsobivé chování a kultura skupiny vzhledem k pravidlům a zákonům společnosti či komunity.

Stejně tak lze nalézt podobné kruhy eskalace v jevech jako snaha o autonomii-odepření autonomie,útok-protiútok, sankce-odvetná sankce, akce-protiakce, atp. Vždy je třeba hledat faktory, které jsou změnitelné a přestat se soustřeďovat na faktory nezměnitelné. Umění řešit konflikty spočívá právě v redefinici konfliktu a v hledání nových alternativ, atraktivních pro obě strany. Jinak skončíme jako na Donbasu, nebo ve stranické "demokracii".

Svět se rapidně přesouvá do Éry podnikatele a podnikání, lokální autonomie a masové inovace. S přirozenými změnami v technologiích a způsobech podnikání, v odmítání korupce, byrokracie a politizace života, narůstá konzervativní snaha udržet status quo. Přichází nový "začarovaný kruh"změna-odpor proti změně: staré pořádky, návyky a znalosti se brání, často s použitím moci, peněz a zbraní, spontánnímu příchodu pořádků nových. Historicky ještě nikdy nezvítězilo zpátečnictví: snaha zastavit evoluci, progres a odpovídající adaptace většinou skončilo krveprolitím. Odmítnutí pochopit přirozenost a nevyhnutelnost změny pak znemožnilo přizpůsobení se a nakonec i využití nových příležitostí.

Každý stát, země, národ, region i lokalita dnes stojí před podobným rozhodnutím: buďto Pochopit,Přizpůsobit se, a využít Příležitostí, anebo prostě odeznít, odejít ze scény a ponořit svoji budoucnost do sklerózy starých zvyků a návyků. Výzva pro tradiční nérodní stát a jeho strukturu je dnes nejkritičtější, ale jeho úspěšné přežití zatím nejméně pravděpodobné.

V nedávném průzkumu, 27% irských studentů vyjádřilo záměr opustit Irsko po dokončení studií. (Jeden ze tří pod 25 let věku je v Irsku bez práce.)

Kam ale půjde mládí Evropy? Do Španělska, Řecka, Itálie, Litevska, Slovenska, Portugalska, Lotyšska ...? Nebo z místa na místo, jako Ahasver?Selhání závislého, nesvobodného státu je katastrofické: "Oni to v EU vyřeší za nás." Nevyřeší. Bez pochopení, co se děje a proč, budou řešení politikům unikat i v následných dekádách.Author: Milan Zeleny # XuteNepi19
Európa2015-04-1013
-
 64% ( 4 people voted )
+
Žádný stát není důležitější než jediný život!
Bohužel když se mluví o v uvozovkách národním (což znamená v jejich pojetí v uvozovkách státním) v uvozovkách zájmu, myslí se tím ZÁJEM ZAINTERESOVANÝCH BYROKRATŮ NA TOM, ABY ONI BYLI V BEZPEČÍ (tedy jde o JEJICH bezpečnost), aby jim bylo líp (ano, klidně na úkor ostatních), aby oni měli nadvládu a přitom nemuseli nést břímě skutečného řádu...
Aby určovali a znali všechny kličky (vždyť sami zneužívají zákony k donucení - vymýšlejí a zdokonalují je...tak musí vědět, jak se případně vyhnout stejným dopadům v podobě ochuzení a nesvobody...) zdanění (loupež za bílého dne - mnozí jim platí rádi, protože se asi domnívají, že se buďto takovou servilitou vyhnou vězení a potupě a/nebo dokonce iracionálně věří, že tím pomáhají v uvozovkách svému národu...:D No pokud je jejich národem deviantní byrokratická sféra mentality, tak potom MOŽNÁ ano, ale jenom možná...).
RPNS # WolaNaxu16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-11 11:38:26 4e88b122
Je zajímavé si povšimnout, že čím nastoupila nadvláda státistů (a/nebo její expanze byla tlumená protitlakem, takže neměla příležitost tak rychle pohltit obyvatelstvo...) POZDĚJI...(případně byla naopak zlomena a dlouho si z toho lízala rány...než zase nabyla "silou k jednotě") tak se díky tomu společnost mohla vyvíjet déle...k větší síle a blahobytu. (Bylo snad třeba někdy anglické "národní obrození"? Národní obrození je jen hezký název pro nástup státistických živlů k moci...samozřejmě pod dojmem nádherných "ideálů", které jsou však jen počátečními proklamacemi a ne opravdovým důvodem...) Taková vyšší úroveň však o to více přilákala prospěcháře se zájmem zmocnit se (nad)vlády, zatímco běžní obyvatelé takové choutky ani nemají (což je jejich chyba, že si nehledí toho si vládnout a neponechávat tak prostor těm, kteří k tomu mají daleko větší motivaci z důvodu specifické mentální deviaci - ovládat druhé, byť třeba skrze záležitosti deformování ekonomiky skrze státní zásahy do ní-tzv. intervencionismus).
RPNS # WolaNaxu16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-11 11:39:04 4e88b122
Ano, to je problém a ne jen pro ně samé...

bigpig # HexaTaga26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-11 12:02:23 4e88b122
Trosku o tom state...

V prvom rade sa musime dohodnut, ci narod vobec ma zaujem fungovat ako spolocnost, alebo nie...? Ak ano, tak ci ta spolocnost potrebuje nejaku oficialnu spravu...? Ak ano, ci chceme nasu spolocnost spravovat prostrednictvom pre vykon tejto spravy vybranych odbornikov ("totalita"), alebo prostrednictvom pravidelne sa na spravnych postoch spolocnosti striedajucich ludi neistych kvalit a pochybnych zaujmov...? Ak nam uz toto vsetko bude jasne, mozeme pristupit k pokusom o definovanie konceptu spolocnosti, ktora by nam vyhovovala, lebo spravcovia spolocnosti (stat, vlada), by hadam mali byt len nasimi poverencami na presadzovanie nasho spolocneho zaujmu a nie tvorcami, alebo diktatormi nasich "zaujmov"....?

Urcite sa dohodneme, ze kazdy clovek na svoje prezitie, potrebuje pravidelny prisun potravy a v nasich klimatickych podmienkach, tiez aj nejake osatenie, obuv a pristresok... Toto su minimalne zakladne potreby cloveka...

Teraz si mozeme polozit otazku, ci ako clenovia nasho naroda, toto chceme mat zabezpecene...? Bolo by hadam logicke predpokladat, ze asi ano...? V tom pripade si mozeme polozit otazku, ci ako spolocnost chceme toto zabezpecit pre kazdeho cloveka bezvyhradne, alebo poskytnutie tychto zaruk budeme individualne viazat na splnenie nejakych predchadzajucich konkretnych povinnosti kazdeho jednotlivca voci ostatnym (spolocnosti)...? Ak podmienime poskytnutie vyssie uvedenych zaruk napriklad pracou jednotlivca, tak mu budeme musiet logicky poskytnut zaruku prace... Ak mu chceme poskytnut zaruku prace, teda garantovat realne pravo na pracu a jeho prijmom z tejto prace ako spolocnost de facto garantovat uspokojenie minimalne jeho zakladnych potrieb, mozeme zacat rozvijat uvahy o tom, ako konkretne sme schopni toto zabezpecit...?

Az vyriesime predchadzajuci problem, mozeme sa zacat zamyslat nad tym, ci okrem uz spomenuteho, nasledne budeme nuteni, alebo budeme mat zaujem si navzajom poskytovat este aj nejake ine zaruky...? Ake konkretne...? Zdravotnictvo, skolstvo atd...? Ako ich realne zabezpecit...? A tak dalej a dalej a dalej a dalej a...

Aby som to uz dalej nenatahoval, ja som vo svojich prispevkoch zatial naznacoval len koncept, smer ktorym by bolo vhodne sa uberat... Ze tak isto, ako pri akejkolvek inej spolocnej cinnosti ludi, by nam najprv malo byt absolutne jasne, co konkretne a ako mame zaujem dosiahnut...? A to z jednoducheho dovodu, ze nasa spolocnost je nasou spolocnostou a preto by logicky mala nekompromisne hajit vyhradne nas zaujem a nie sa podriadovat zaujmom akychkolvek skupin, ci uz osobneho profitu chtivych politickych dobrodruhov, nadnarodnych korporacii, alebo kohokolvek ineho... Zijeme nase zivoty, na uzemi nasho statu a preto mame bezvyhradne pravo ich zit na zaklade nasich vlastnych predstav a nekompromisnou ("totalitnou") realizaciou nasej vole v tejto suvislosti poverit spravcov nasej spolocnosti...

Vsetko ostatne, ci uz miera "totality " (napriklad v podobe nediskutovatelnosti urcitych vseobecne prijatych zasad), "centralizmu" (napriklad v podobe rozhodovania o alokacii statnych zdrojov na strategicky rozvoj regionov), alebo cohokolvek ineho v spolocnosti, logicky vyplynie z procesu zvazovania optimalnych sposobov dosiahnutelnosti nasich konkretnych cielov... Podstatne je, aby nam tie spolocne ciele najprv boli absolutne jasne a potom aby spravcovia nasej spolocnosti administrativne dosledne presadzovali nase zaujmy... A na toto je urcita miera centralneho planovania jednoznacne potrebna, lebo nami obyvane uzemie je velke a nas je vela...

Samozrejme, ziadna spolocnost nikdy nebude perfektna, lebo ludsky faktor vzdy niekde nejako zlyha... Ide len o to, ze ak sa uz mame rozhodnut pre nejaku spolocnost, jej koncept by mal predovsetkym odrazat spolocny zaujem naroda a minimalizovat potencialne negaticne dopady zlyhania jednotlivca na spolocnost a jej fundamentalne tezy, by mali vychadzat z realnych predpokladov a nie z fikcie...

A na toto je jednoznacne potrebny stat... Takze nie stat je problem, problemom je vzdy to, ak stat nehaji zaujmy svojich obcanov, ale je len nastrojom moci vyvolenych nad obcanmi...


Chocholousek # CuduComu07
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-04-11 13:51:39 b7cfe877
S to je ich demokracia vsetky rasi vpohode a indiáni rezervácia
janko hrasko # SuxiHoxe49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-11 16:45:00 5f67e2f3
Chocholoušku: Ty pohádky o tom kterak se moudrá společnost (předtím ani potom neexistující stejná-leda by si přikázali nesmrtelnost a neměnnost?: D ) svorně dohodla na tom, že bude společností...jsou sice konejšivé, ale z říše divů... Prosím tě, kde to takto nastalo (nemyslím např. založení korporace, ale na jakém územním principu).

beznilidenechtejimoc # GasoBoby03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-11 18:07:18 4e888c95
loading...
A JAK SI PAK TATO UTOPICKÁ SPOLEČNOST odhlasuje něco (Jakým stylem?: 49 proti 51? I za nenarozené? Konsenzem či jiným matematicky "zázračně" působícím nesmyslem rozhodovacího mechanismu?), co pak budou nějací "vybraní" správci totalitně vymáhat (i pod hrozbou násilí? Opravdu to za to stojí pro každou blbost?) A nepodsouvej cosi o vyloučení všech pravidel...(to zas něco překrucuješ a jako na prefikaného zkušeného demagoga je proto být u tebe obzvláště pozorný a nepodceňovat tě...)
beznilidenechtejimoc # GasoBoby03
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-11 18:08:24 4e888c95
Asi si neuvědomuješ, že PROSTĚ jsou záležitosti o kterých nepřísluší nikomu HLASOVAT (ale nezávazně či závazně-dobrovolně komunikovat-proč ne) a hlavně vymáhat kolektivním plošným způsobem s vyloučením "přírodního" výběru a rozmanitosti. (Pokud chceš příklady...Co kdybychom hlasovali, jestli tě má "společnost" vyobcovat-ostatně by se tak zbylí členové mohli obohatit a mít lépe-zvláště co by si odhlasovali že ti zabaví veškerý majetek a možná i možnosti důstojného přežití, rozvoje a pokračování?) Dal bys někomu cizímu do rukou takovou moc nad sebou, když následky by si si nesl stejně sám?
beznilidenechtejimoc # GasoBoby03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-11 18:09:28 4e888c95
. . . Najväčším zamestnávateľom na Slovensku je Štátna správa, veškeré úradníctvo, polícia, armáda, súdy, parlament ... . Keby toto nebolo treba živiť, ale by nám bolo sveta žiť.
84 miliónové Nemecko má cca 580 poslancov parlamentu - Bundestagu, t.j. zhruba 8 poslancov na milión obyvatsľov. Pritom nemecká ekonomika je najvýkonnejšia v Európe. Slovensko s podstatne slabšou ekonomikou si dovolí živiť 120 poslancov.

Februar # XaheBaqa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-11 18:11:50 42f95dc3
Februare, ale tím "neživit" se doufám nemíní je jaksi nechat pojít?
Prostě by jen přesměrovali svůj talent na jiné užitečné činnosti - nejspíš by začali podnikat a dělat tak konkurenci státisty ovládaným korporacím...Možná i proto je pro státisty "bezpečnější" si je držet hezky pod svým vedením...aby jim nepřekáželi v zájmech ale naopak je pomáhali plnit.

September # NoguPyxo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-11 18:16:48 4e888c95
Američanom by stačilo pripomenúť slová T. Jeffersona (amer. prezident od r. 1800):

https://www.youtube.com/watch?v=Awa0FQi3l3Y&featur
e=youtu.be&t=16m49s ....až cca 17:50

Za pozretie stojí celé video.

Hovoril som, že generovanie dlhu štátom ("neinvestičný" - bez jasnej doby návratnosti) je najväčší zločin. Ale zároveň je to najväčší záujem ECB aj hlavný zmysel existencie EU. => zotročenie ľudí ("národov")

332288 # CebyDupy59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-12 02:25:48 b06b16eb
Pritom je pozoruhodné, že štátne podniky a firmy boli zrušené - v 1990 a nasl. "sprivatizované" - za korunu rozpredané, lebo boli vraj neefekfívne, hoci zamestnávali národ, dávali ľuďom obživu !
Vari štátne úradníctvo, súdy, polícia, armáda, učitelia, lekári ... atď pracujú efektívnejšie ? ? Dovolím si tvrdiť, že nie. Potom ale treba sprivatizovať absolútne všetko !


Februar # XaheBaqa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-12 02:47:57 42f95dc3
Februare, to je klasický logický klam opomíjející jistá fakta:
Že totiž nic není a nebylo "zrušené", "převedené", "sprivatizované", kdyby to těm politbyrokratům nevyhovovalo více (pochopitelně, že otázka "efektivity" má zastřít podstatu problému...). Ti ve své prefikanosti mají neuvěřitelný náskok -už předtím ovládali stát a prokazatelně minimálně 20 let před "Sametovou revolucí" připravovali scénář pro co nejvýhodnější PŘEUSPOŘÁDÁNÍ pro sebe!

November # JuwiBiga80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-12 09:58:05 4e889306

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Protidemokratická demokracie


Protidemokratická demokracie
Žijeme v přeregulované Evropě, v přeregulovaném státě a přeregulovaných městech. Volení politikové se předhánějí v tom, jak zpřesní zákony a předpisy, jak zvýší tresty a ...
Zelenú energiu áno, ale nie lacnú!
USA se staly horším policejním státem, než si Orwell dokázal představit
Súkromná zoologická záhrada

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0369 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage