Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Pochybnosť o svätosti Písma Svätého


Pochybnosť o svätosti Písma Svätého

Evanjeliá sú však v skutočnosti spisy, ktoré boli napísané pomerne dosť veľa rokov po udalostiach, o ktorých sa v nich píše. Ak sa však snažíme niečo zaznamenať s veľkým časovým odstupom, každému bude jasné, že dĺžka časového úseku od týchto udalostí bude mať nevyhnutne vplyv na autenticitu ich reálneho zobrazenia.Veď si len predstavme samých seba, nakoľko hodnoverne a detailne by sme asi opisovali nejaké udalosti, ktoré sme prežili pred mnohými rokmi.Druhou zásadnou skutočnosťou je, že ak by boli tieto spisy naozaj "Písmom Svätým", nemohli by sa v nich nachádzať určité protirečenia, či zásadne iné pohľady na jednu a tú istú vec.Tieto protirečenia a iné, odlišné pohľady učeníkov na udalosti a náuku Mesiáša však vznikli preto, lebo evanjeliá sú čisto osobnou interpretáciou udalostí spred mnohých rokov. Interpretáciou, založenou na osobnom pochopení, vnímaní a prežívaní jednotlivých evanjelistov. Presne tak, ako je tomu vždy, keď dvaja ľudia opisujú tú istú udalosť a to ešte s odstupom mnohých rokov. Pohľad dvoch ľudí na tú istú vec nebýva totiž nikdy rovnaký a celkom zákonite sa viac, alebo menej odlišuje.Uveďme si konkrétny príklad, týkajúci sa známych slov: "Čo zviažete na zemi, bude zviazané i na nebi a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané i na nebi".Matúš použil tieto slová v súvislosti s osobou Petra a síce vtedy, keď Peter ako prvý spoznal v Ježišovi Syna Božieho. Celkom konkrétne to znie takto: "Ty si Peter (Skala), a na tejto skale vystavím svoju cirkev, a brány pekelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané i na nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebi".Oproti tomu ale napríklad Marek a Lukáš slová o rozväzovaní a zväzovaní v súvislosti s Petrovým primátom vôbec neuvádzajúNo a je naozaj veľmi zaujímavé a dosť protirečivé, že samotný Matúš použil tieto slová vo svojom evanjeliu aj niekde inde a to v úplne inej súvislosti a inom kontexte. A síce, v kapitole s názvom "Bratské napomenutie":"Keby sa teda tvoj brat prehrešil proti tebe, choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami! Keď ťa počúvne, získal si svojho brata. Keď ťa však nepočúvne, priber si ešte jedného, alebo dvoch, aby výpoveď dvoch, alebo troch svedkov všetko potvrdila. Keby ani tých nepočúvol, tak to povedz cirkvi, a keby ani cirkev nepočúvol, zaobchádzaj s ním ako s pohanom a mýtnikom.Veru, hovorím vám, čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané i na nebi a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané i na nebi."Položme si teraz otázku, v akom kontexte boli slová o rozväzovaní a zväzovaní použité správne? Či iba v súvislosti s Petrom – či je to teda iba výsada jeho osoby, čo však Marek a Lukáš neurobili, alebo ich máme chápať v širšej, všeobecnej súvislosti, ako schopnosť každého človeka, vzťahujúcu sa na odpustenie, či neodpustenie nášmu blížnemu? Odpustenie alebo neodpustenie, ktorého dôsledky nemajú dosah iba čisto pozemský, ale toto pozemské presahujú.Ak celú vec sami hlboko precítime a ak sa ešte navyše oprieme o znalosti Zákonov, fungujúcich vo stvorení, musí nám byť jasné, že slová o zväzovaní a rozväzovaní na zemi i na nebi majú všeobecnú platnosť. To znamená, že je to zakódované v schopnostiach a možnostiach každého človeka.Spomínaná všeobecná zákonitosť sa preto nemôže v nijakom prípade vzťahovať iba na jedného, jediného človeka, čiže na Petra, ako to mylne uviedol Matúš na základe svojho vlastného, nesprávneho pochopenia. Ani Lukáš ani Marek takéto niečo v súvislosti s Petrovým primátom totiž vôbec nespomenuli.Uvedené fakty by teda mali byť pre nás pádnym dôkazom toho, že evanjeliá nie sú nedotknuteľným Písmom Svätým v tom zmysle, v akom sa na ne pozerá väčšina veriacich dnes. S niečím podobným by nesúhlasili ani samotní evanjelisti.Ako všetko ľudské sú totiž tieto spisy poznamenané mierou osobného porozumenia a pochopenia jednotlivých autorov. A o tom, že toto ich chápanie nebolo vždy dostatočné, takže si bol nad ním neraz nútený povzdychnúť aj ich Majster, o tom predsa možno nájsť i zmienky v jednotlivých evanjeliách.Určite tu neobstojí ani známa argumentácia, že vyliatím Ducha Svätého sa zrazu stali učeníci priam zázračným spôsobom všetko plne chápajúcimi. Ak totiž niekto isté veci nedostatočne chápe aj keď sa pomerne dlhý čas pohybuje v osobnej, bezprostrednej blízkosti pozemského vtelenia živého Boha, čo predstavuje najväčšie možné priblíženie sa Boha k človeku, je doslova ilúziou myslieť si, že by mohlo jestvovať ešte niečo väčšieho, čo by mohlo jeho mieru chápavosti nejakým zázračným spôsobom náhle výrazne zvýšiť.V jednom z Pavlových listov, v známom Hymne na lásku je uvedené: "Poznávame len z časti a len z časti prorokujeme".Čo znamenajú tieto slová, napísané Pavlom mnoho rokov po zoslaní Ducha Svätého na Turíce, na základe ktorého považuje cirkev apoštolov za neomylných a ich slová za "Písmo Sväté"?Sám Pavol, ako je zachytené v jeho vlastných, vyššie uvedených slovách, si o sebe v žiadnom prípade nemyslel, že je neomylný, ale naopak, veľmi kriticky vnímal svoju vlastnú nedokonalosť v chápaní vysokých právd.Nie je preto správne, pozerať sa na evanjeliá, ako na nejaké neomylné "Písmo Sväté", ako sa to robí dnes, ale treba v nich vidieť iba to, čím skutočne sú – treba v nich vidieť nesmierne cenné, autentické dokumenty, pochádzajúce od ľudí, ktorí osobne poznali Ježiša Krista, alebo dokonca od ľudí, ktorí Ježiša nikdy osobne nepoznali, ako napríklad sám Pavol. V každom prípade sú to však dokumenty, poznačené mierou zrelosti a pochopenia Kristovho učenia ich jednotlivými autormi. Skutočným Písmom Svätým by boli iba vtedy, keby ich napísal samotný Ježiš.Áno, toto treba zvlášť zdôrazniť. Písmom Svätým, ktoré by sme mohli plne akceptovať v tomto zmysle by boli evanjeliá iba jedine vtedy, keby ich napísal Ježiš. Takýto je zdravý a reálny pohľad na vec.Podobných spisov a dokonca evanjelií jestvuje v skutočnosti omnoho viac, ako ich bolo nakoniec zaradených do Nového zákona. Toto je tiež kapitola sama o sebe, pretože výber toho, čo bude, alebo nebude zaradené medzi "Písmo sväté" robili ľudia o niekoľko stáročí neskôr na základe vlastného úsudku. To, čo bolo potom kanonizované sa stalo "Písmom Svätým" a to, čo kanonizované nebolo, zostalo iba historickou výpoveďou ľudí tej doby.Author: Peter Balaz # VimaXabo70
Komentáre2013-12-0816
-
 42% ( 14 people voted )
+
Experiment:
Zoberte na divedelne/filmove predstavenie triedu napr. 30 deti. Potom im dajte z toho co videli napisat sloh. Ak budu vsetky ulohy uplne doslova rovnake co vas prve ako ucitela napadne? Ze to vsetci opisali od jedneho z nich.
Pokial deti neopisu sloh od jednoho z nich, kazdy sloh bude iny i ked vsetci videli jednu a tu istu vec.
Presne tak je to i s evanjeliami. Pisatelia opisuju rovnake udalosti ale kazdy svojim stylom, kazdy zdorazni ine veci, ine zanedba alebo ani nespomenie.
Prave to ze evanjelia sa lisia hoci v hlavnych crtach su rovnake je dost silnou indiciou (nie dokazom, to sa dokazat neda) ze su prave.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-08 14:51:15 55e54ecb
Ja by som povedal, že tieto židovské záležitosti nechajme Židom a ich mentálnym otrokom - kresťanom.
Pravdepodobný scenár je, že Ježiš bol výnimočný muž, ktorý sa snažil upozorniť Židov - potomkov chrámových otrokov v Egypte, ktorí prežili 40 rokov na púšti (kto vie, čo tam s nimi robili) a v kadejakých "zajatiach" - na to, že v skutočnosti slúžia zlu. Nuž nečudo, že Židia a Rímska administratíva s sním takto skoncovali.
Čo sa píše v evanieliách, je z väčšej časti dielom (a)sociálnych inžinierov (Pavol z Tarzu či cisár Konštantín, resp. (ne)ľudia, ktorým tieto figúrky slúžili), ktorí svoju prácu, ako vidno na súčasných kresťanoch, odviedli mimoriadne dobre. Niečo dobré v tých evanieliách samozrejme je, ale je to ako cukrík naplnený jedom - sladký a dobrý, no v jeho strede je jed. Bez toho sladkého by totiž nikto ten jed dobrovoľne nepožíval.

chladomor # JuqoFasi08
-
 71% ( 7 people voted )
+
2013-12-08 15:09:32 9ec3c791
Ezechiel 21:27


27Zmotanou, zmotanou, zmotanou učiním ji, (čehož prvé nebývalo), až přijde ten, jenž má právo, kteréž jsem jemu dal.
Czech Bible Kralicka (1613) brought to you by Public Domain.


haleluja haleluja haleluja

333 # RyneRuqu84
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-12-08 15:50:17 55d88d6a
za tým že biblia je zkmotana stojí žid zo sionu,ikvizice


haleluja haleluja haleluja,


to že krestan v hube neznamena že aj v srdci


haleluja haleluja haleluja,


a bude zly sluha a dobry v čase prichodu mojho,


bôlahoslavbený dobry sudca:dam mu diel v kralovstve mojom,


ale zlemu pridam dva krat tolko


sluha moj je knaz,a chlieb čo dava sluha ,je slovo božie,


haleluja haleluja haleluja


a na počiatku bolo svetlo a to svetlo bolo PánBoh stvoriteľ neba i zeme ,haleluja haleluja haleluja

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 15:53:32 55d88d6a
ak myslite si že bibliu sa nepokusili zmeniť vo svoj prospech židia zo sionu tak ste telce preto zmatena jest,a vyznať sa v nej mate proste problem,lebo bez viery v Ježiša Krista vam nie je to dane ,každy skutočne veriaci to vie,a rozumie jej tak ako má,
333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 15:57:07 55d88d6a
v 16 storočí zurila inkviziciaa palili sa knihy a tvorili sa nove o history aby pred ofcami bola skovana pravda,


napr aj taka pravda žeknazy kostoli neboli mali k potrebe,lebo ked služili a boli veriaci skutočne tak im PánBoh stvoriteľ neba i zeme žehnal a nemali problem aby pekne v tedy nebolo,kto troška zna tak vie že nebo sa rozostupi a vinde slnko ked PánBoh stvoriteľ neba i zeme žehna tomu pod ním,


tak ako odpadli knazi od skutočnej viery,tak im začalo pršať na lebene,a tak začali stavat chramy aby mohli svoje vymyvačky služiť aj v zlom čase,lebo kde ukazalisa akazali vo svojom mene ale nie v mee božom,tak kydalo im na hlavy,


ale ani to neviete lebo ukryl pred vami skutočnu pravdu žid zo sionu,preto hoc učite sa celý život pravdu nenalezate

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-08 16:01:25 55d88d6a
loading...
a ešte niečo ak čital niekto bibli z vas tak vie že pod niektorimi verršamu si malym napisane vele pismena a čisla napr ZJ 13,5 to jest pokračovanie toho verša,mnohe upresnuju vyznam tohoa ine vedu a ukazju pravdu inu,


napr ten verš čo som tu skopčil vobec nepasuje tam do tej kapitoly,ale ked pojdete podla tych malích písmenok najdete kto je ten čo jeho pravo má,a tak v domnení tých čo zmotavali tu bibliu,že oni ju motaju,plnili ulohu ktoru im dal PánBoh stvoriteľ neba i zeme,aby bolo jeho slove zachovane až do dnes,

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 16:34:34 55d88d6a
do príchodu toho čo dostal to prave
333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 16:34:59 55d88d6a
Vážený pán Peter Baláž, BIBLIA je písaná pre všetkých aj pre takých ako ste vy, kto uverí prenesie si slová z nej na svoju osobu a pochopí všetko čo z nej vychádza, kto neuverí a jeho SRDCE zostane zatvorené, bude neustále vytrhávať vety a slová z celých kapitol aby si ich následne dosadil do svojich myšlienok ktoré sami o ňom prezrádzajú jeho postoj a názor.
,,,nebudem hodnotiť vaše názory a ani postoj k Evanjeliu, váš text a vyjadrenie je veľmi krátke na celkový názor vašej myšlienky, ale dovolím si zachytiť z vašeho príspevku jednu vlastnosť.., sám seba ste sa pasovali do úlohy dokonalého..., len pre vašu informáciu, Sväté písmo je o živote..., skúste čítať BIBLIU v tomto ponímaní a možno zmeníte pohľad na vety ktorým ste neporozumeli ako ste nám to predložili teraz, nepochopili ste vôbec nič.

lucifer # FaliQuva33
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-08 16:48:01 55ede039
Základom náboženstvá sú doktríny: boj dobra zo zlom, svetlo-temonota, posmrtný život, anjeli-démoni, pravda-lož. Viac tu
http://www.zarathushtra.com/z/article/biblicalconn
ection.htm
http://www.westminster.edu/staff/brennie/RennieCSS
R36.1.pdf
http://www.cais-soas.com/CAIS/Religions/iranian/Za
rathushtrian/zoroastrianism_influence.htm

Modelom pre kabalu je Chaldejská astrológia. Traja kráľi boli Chaldejskí atrológovia, predtým kmeň Magi u Médov s koreňmi u Saka. Samotné slovo Źoroater znamená Ten kto čita z hviezd. Zrejme bol titul, nie meno, a bolo ich viac v histórii.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_views_on_astro
logy
http://en.wikipedia.org/wiki/Ur_Ka%C5%9Bdim
http://www.isawthelightministries.com/starofdavid2
2.html

Hebrejština a aramejčina sú dialiektami akkádského jazyka. Aramejčina bola úradným jazykom v Chaldei a od 5 stor pnl aj v Palestine ktorá bola súčasťou Chaldejskej ríše. Písmo hebrejčiny je chaldejské písmo. Hebrejčina bola mŕtvym jazykom od 3. do polovice 19. storčia nl. Chaldejské učenie sa volalo CHALDEAN ORACLES. Knihy: Chaldean Oracles of Attributed to Zoroaster, W. Wynn Westcott. The Chaldean Oracles,George Robert Mead. Zoroastrizmus je z véd, podobne ako budhizmus, bon atď. Pozri tiež Eleusian mysteries, odkiaľ biblia načerpala mnoho námetov, a Sibylline oracles. Konštantín sám bol Eleusian, odkiaľ pochádza idea vyvoleného- národa.
Dávidova hviezda bola symbolom chaldejských hvezdárov a použivala sa vo védach podobne ako svastika.
http://www.thedyinggod.com/Chaldean-Oracles
Príbeh Noeja a biblickej potopy je totožný s Manu vo védach. Abraham bol z mesta Ur kde bola potopa okolo roku 2900 pnl. Manu sa stal Menes v Egypte a Minos na Kréte. Manu bol aj v Nemeckej mytológii a správne, je podkladom slova mann-man muž. Chamurapi bol Ha-Mu-Rabi, prevdepodobne kňaz-vládca rabín.

Doktríny desatora su prevzaté od Manu a z Egyptskej knihy mŕtvych kapitola 125 tiež známa Papyrus of Agni. Agni bol védskym bohom ohňa, rusky a náš oheň, ahnlicky ignite. Rovnako bol u etruskov.
http://edward.de.leau.net/the-10-commandments-are-
a-copy-from-chapter-125-in-the-egyptian-book-of-th
e-dead-20070513.html
http://www.religioustolerance.org/chr_10cl.htm

Slovo jew v biblii neexistuje. Má korene v 19. storoči od poangličteného neckého slova jude z Yidish. Rovnako slovo gentile neexistuje. Slovo gentile ma pôvod v slove GENTOO. Rovnako rísmke Jus Gentium- nie občan. Naopak GOY znamená občan. Týmto slovom nazývali aj indov a odtiaľ dostalo nábožentsvo názov hinduizmus po roku 1830.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gentoo_%28slang%29
http://www.raceandhistory.com/historicalviews/NoDe
finitionofHinduism.htm
Indeed, the Aryan race of Brahmins were never the leaders of any of the religions of Dravidian religion, Kolarian religion, Buddhism or Jainism. They were only the leaders of the 6 orthodox schools of Brahmanism, which includes Vedism and Vaishnavism

V úplnej podstate jak kresťanstvo tak judaizmus a islam stoja na árijských princípoch a v kresťanskom svete sa používa arijský jazyk- indoeurópske.
Kniha: A Provocative People: A Secular History of the Jews, by Sherwin T. Wine.

No a nakoniec podľa izraelského historika genetickými potomkami biblických židov sú palestínci. Na vyvolený národ nie veľká sláva.
http://mondoweiss.net/2008/09/israeli-historian-pa
lestinians-are-biological-descendants-of-bibles-je
ws.html

V časoch Ježiša ani judaizmus ani židia neexistovali. Boli zeloti, saduceji, nazorejci-esssenci a farizeji, plus menšie sekty. Slovo farizej pochádza od slova Pharsi-Parsi rovná sa peržania. Tých poslal Kýros a dal postaviť druhý chrám. Farizeizmus sa stal rabinizmom a ten sa v 3. storoči AD stal judaizmom.
Podobne to spravil Konštantín ktorý použil kňazov na upevňenie poslušnosti ríši cez jednotné náboženstvo.

Videli ste ortodoxných judaistov?

Gazda nie je Mazda # XuriHabo91
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-08 17:17:42 4079836a
Ešte som zabudol na Chaldean magic, mysteries. Dávidova hviezda je na strope Jupiterovho chrámu v Libanone ktorý dal údajne postaviť Sargon. Ornamnety tvorí aj svastika. Prvý chrám je totožný s chrámom v Týre. Šalamunov chrám je aj v Kašmíre, kde je údajne hrob Ježiša.
O pravom Ježišovi sa dočitate v knihe: Buddha-Messiahs: Yeshu, Essene Jesus of the Gnostic Nazoreans

Gazda nie je Mazda # XuriHabo91
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-08 17:30:50 4079836a
farizejus a zakonik


zakonik politik
farizejus- v hube lož,

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 17:34:51 55d88d6a

Gazda nie je Mazda # XuriHabo91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 18:03:01 4079836a
Napadla ma otazka...

Pismo svate bolo pisane tak zamerne, aby miatlo?
Lebo mame tu normalne uz sport, ze sa predbiehaju tito imbecili v tom, kto presne vie, o com sa tam pise.
Niektore perly, ze uplne slehy :oD

Veru, hovorím vám, čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané i na nebi a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané i na nebi."

alebo to je tak, ze kto ma rozumiet, porozumie?
Myslite si ze Jezis chcel zalozit nejake Krestanstvo?
Ze nepovedal veci dost jasne a zrozumitelne? Aby ich ciernokabatnicky pedali vysvetlovali :oD

Kazda ideologia operuje s tym, ze to druhe je na hovno...

....a sme doma, uz vieme odkial fuka :oDBOJAR # HuleRexu73
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-12-08 22:39:38 4e622d6b
žukov


ja veru po tom prispevku nad tebou čisto chapem tvoje uletenie,

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 23:27:28 55d88d6a
tento portal je inak dost brutalne cenzurovany...
skuste dat clanok o reptilianoch, alebo koltlebovi, napisat OP...CA :oD atd.
posle vas to plynulym krokom do p.i.č.e

BOJAR # HuleRexu73
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-09 14:12:37 4e622d6b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0378 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles