Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ako sociálny štát skorumpoval Švédsko


Ako sociálny štát skorumpoval Švédsko

Starí ľudia vo Švédsku hovorili, že byť Švédom znamená mať vlastné zdroje na živobytie, byť schopný postarať sa sám o seba a nikdy byť bremenom na cudzích bedrách. Nezávislosť a tvrdá práca boli obecne prijímanou predstavou o slušnom živote a spoločným vnímaním morálky. To bolo ešte pred necelými sto rokmi .

Moja už zosnulá babička hovorievala, že sa so svetom stalo ničo zlé. Bola hrdá na to, že nikdy nežiadala o cudziu pomoc, že sa vždy mohla spoľahnúť na seba a svojho manžela a že sa spolu dokázali celý život starať o rodinu. Som rád, že keď v úctyhodnom veku 85 rokov zomrela, bola táto jej dôstojnosť stále nedotknutá. Bremenom nebola nikdy.

Moja babička sa narodila v roku 1920 a patrila do poslednej generácie, ktorej bola táto osobná hrdosť vlastná, s pevnou a hlboko zakorenenú morálkou, ktorá bola pánom svojho svoj osudu nech sa dialo čokoľvek. Jej vrstovníci zažili dve svetové vojny ( hoci sa ich Švédsko priamo nezúčastnilo) a boli vychovávaní chudobnými švédskymi farmármi a priemyselnými robotníkmi. Tí boli svedkami a hnacou silou švédskeho "zázraku".

Ich morálka im zaisťovala prežitie za všetkých podmienok. Ak mzda na prežitie nestačila, pracovali jednoducho viac a dlhšie. Sami boli architektmi a budovateľmi vlastných životov, aj keď to často znamenalo tvrdú prácu a prekonávanie zdanlivo beznádejných situácií.

Ochotne ponúkli pomoc potrebným hoci sami mali len málo, ale ťažko by nejakú aj ponúkanú pomoc prijali. Boli hrdí na to, že sa dokázali postarať sami o seba, pestovali si nezávislosť na druhých a boli radi, že nikdy nemuseli žiadať o pomoc. Súdili, že ak to nezvládnu sami, nemajú na pomoc od iných nárok.

Napriek tomu z nejakého dôvodu uverili sľubom politikov, že je potrebné pomôcť "slabým", čo bola kategória ľudí, ktorá vtedy neexistovala. Kto by bol ochotný priznať, že sa o seba nedokáže postarať? Tí dobrí a ťažko pracujúci ľudia sa asi domnievali, že taký malý, vpravde samaritánsky príspevok na ozajstné chudákov, musí byť dobrá vec.

Teoreticky je to pochopiteľné a vlastne aj závideniahodné. Po boku rodičov sa už vtedy dobrovoľne zapojili do miestnych privátnych sietí, ktoré zariaďovali finančnú podporu pre chorých a nezamestnaných. V ťažkých časoch recesie a rýchlych spoločenských zmien to zaiste bola ďalšia záťaž, ale dobrovoľná a vo vlastnom záujme. Rozsiahlejšia verzia takejto vzájomnej pomoci musela znieť ako dobrý nápad, aj keď by bola financovaná nedobrovoľne, pomocou daní.

Bohužiaľ sa tak zrodil sociálny štát, štát blahobytu, ktorý mal dramaticky zmeniť životy ľudí a podstatne ovplyvniť ich morálku. Mohol to nakoniec byť aj úspešný projekt, ak by si všetci zachovali svoju pôvodnú hrdosť, snažili sa zabezpečiť vlastnú existenciu a vyhľadávali by pomoc len keby ju naozaj potrebovali. Mohlo by to snáď fungovať vo svete bez ďalších zmien, čo tento projekt skutočne predpokladá. Svet sa ale trvalo mení a štát blahobytu potrebuje ľudí, ktorí sú silnejší a morálne lepší ako v spoločnostiach, kde tento koncept zavedený nie je.

To ale vtedy nikto nevedel a koniec koncov to nie je príliš známe ani dnes. Namiesto toho všetci brali svoju osobnú hrdosť na prácu a rodinu ako prirodzený stav vecí a z ich pohľadu musel tento nový projekt vyzerať zaujímavo. Povedalo sa im, že majú iba prenechať politiku (a trošičku moci) politikom. Musím tu s ľútosťou oznámiť, že to pre švédske obyvateľstvo platí dodnes, Švédi všeobecne návrhy na poskytnutie viac moci politikom vítajú a dokonca požadujú vyššie dane.

Solídny základ morálky je dávno ten tam. Na jeho totálne zničenie stačili niečo cez dve generácie – vďaka sociálnym dávkam a koncepcii sociálnych práv.

Deti sociálneho štátu

Deti generácie mojich starých rodičov a moji rodičia medzi nimi, si rýchlo osvojili a prijali novú morálku založenú na "právach" poskytovaných systémom sociálneho poistenia. Kým staršia generácia by nikdy závislosť na druhých neakceptovala (a to vrátane sociálnych výhod poskytovaných štátom), nič nenamietali proti posielanie mladšej generácie za vzdelaním do štátnych škôl. Som si istý, že im nikdy neprišlo na myseľ, že na vzdelanie svojich detí majú nejaké právo. Skôr prijali a dokonca uvítali to, že ich deti budú mať šancu, ktorú oni sami nemali a to prostredníctvom vzdelanie "zadarmo".

A tak generácia mojich rodičov nastúpila do štátnych škôl, kde sa učili matematiku a jazyky a tiež o tom, ako sú sociálne istoty a štátna morálka skvelé. Poučili sa o fungovaní sociálneho štátu a osvojili si úplne nové (chybné) poňatie práv : všetci občania majú právo – len vďaka tomu, že sú občanmi – na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, podporu v nezamestnanosti a sociálne poistenie.

Jedinec, boli učení, má právo na podporu uspokojenia svojich osobných potrieb. Každý má právo na všetky zdroje, ktoré potrebuje na dosiahnutie vlastného a spoločenského šťastia. A každý by mal mať právo na umiestnenie svojich detí v štátnych materských škôlkach, takže každá rodina môže mať dva platy (ale málo času na výchovu detí). Mať "slušný život", aspoň z finančného hľadiska, muselo pre staršiu generáciu vyzerať ako ohromná šanca.

Táto nová morálka sa medzi ľuďmi rozšírila a aspoň v ich mysli sa stala "prirodzeným" poriadkom vecí. Generácie, narodená v priebehu dvoch alebo troch dekád po druhej svetovej vojne, sa líšila od generácie svojich rodičov morálne aj filozoficky. Zvykla si na ohromný povojnový hospodársky rozmach (vďaka tomu, že sa Švédsko nezúčastnilo vojny) a na stále sa rozširujúce sociálnu podporu rýchlo rastúceho štátu. (Kvôli udržaniu rastu sociálneho štátu a uspokojenie požiadaviek ľudu na ďalšie dávky, musela švédska vláda v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch niekoľkokrát siahnuť k devalvácii meny.)

Účinok na generáciu, ktorá v tom čase dospela a vstupovala na trh práce bol v zásade dvojaký : zvýšený tlak verejnosti na progresívnejšiu politiku a zlyhanie celej spoločnosti vo výchove samostatných a morálne silných potomkov, ktorí by dokázali byť pánmi nad svojimi životmi.

V tejto dobe už zmeny v morálke a filozofii celej spoločnosti začali byť zjavné. Kým začiatkom 20. storočia sociálna demokracia, hegemón švédskej politiky v tomto storočí ( a aj neskôr), požadovala zníženie daní, aby sa uľavilo robotníkom od zbytočného zaťaženia, teraz sa bleskovo premenila vo stranu vysokých daní a rozsiahlej sociálnej pomoci, ktorá sa dožadovala "oslobodzujúcich" spoločenských reforiem. Masy voličov, teraz už deti sociálneho štátu závislé na jeho logike, podporovali ďalšie zvyšovanie daní, ktoré presiahlo 50% a ďalej pokračovalo. A k tomu sa dožadovali štátnej pomoci krytých daňovými poplatníkmi, čo tlak na dane ďalej zosilňovalo.

Akonáhle tieto deti dospeli a začali sa zúčastňovať politiky, zmenili ju celkom masívne. Vyvrcholilo to zrejme komunistickými študentskými revolúciami roku 1968, kedy táto radikálna generácia pre seba požadovala viac prostredníctvom štátneho prerozdeľovania, odmietala niesť akúkoľvek osobnú zodpovednosť a už vôbec nie nejakú starosť o vlastnú obživu. Hovorili : "Potrebujem" a z toho priamo odvodzovali nárok na uspokojenie svojich potrieb, či už išlo o jedlo, bývanie či nové auto.

Kým moji rodičia nejakým tajomným spôsobom zdedili veľa zo "starej" morálky, väčšina ich rovesníkov a najmä mladších ľudí vyznáva úplne odlišné paradigma než generácie pred. Sú pravými deťmi sociálneho štátu a sú si veľmi dobre vedomí toho, že majú "právo" na rozličné sociálne podpory. Nezaujímajú sa o to, odkiaľ tie podpory pochádzajú, ale pozerajú sa skepticky na politikov, ktorí by ich o tieto vymoženosti mohli pripraviť. "Zmena" sa rýchlo stala neslušným slovom, pretože nutne znamená zmenu systému, na ktorom parazitujú.

V tejto generácii je skorší poznatok o tom, že produkcia predchádza spotrebe, nahradený vierou v nezvratné a prirodzené "ľudské právo" na štátnu pomoc. Vďaka silným odborom dostávali švédski pracujúci každoročne pridané bez ohľadu na svoju skutočnú produktivitu a časom sa toto pravidelné zvýšenie platu stalo normou. Tí, kto pridané nedostali, boli "obeťami" zlých zamestnávateľov a museli dostať vo svojom spravodlivom zápase s nimi právnu podporu. Každý má predsa "právo " na zvýšenie platu, tak ako tohtoročný plat musí byť vyšší ako ten minuloročný; to dá rozum.

Zmene vo vnímaní sveta predchádzala, ako sme si ukázali, zmena v rebríčku hodnôt. Na zmeny v spoločnosti reagovala aj filozofia vznikom nových podivných a deštruktívnych teórií. Deti tejto generácie sedemdesiatych až deväťdesiatych rokov boli vychovávané "slobodne" (vďaka ideálom z roku 1968), čo v podstate znamenalo, že neboli zaťažované "pravidlami" či snáď "zodpovednosťou". Pre túto generáciu neexistujú v spoločnosti vôbec žiadne príčiny a následky, za svoje činy nie je nikto zodpovedný ani za to, že si zaobstará deti. Takí sú dnešní mladí Švédi.

Vnuci sociálneho štátu

Ja sám patrím do tejto druhej generácie ľudí vychovaných sociálnym štátom. Významným rozdielom oproti generácii predchádzajúcej bolo to, že nás skoro vôbec nevychovávali naši vlastní rodičia. Najskôr sme boli v štátnych škôlkach, potom v štátnych základných, stredných a vysokých školách a potom sme sa stali zamestnancami štátneho sektoru a ďalej nás vychovávali silné odbory a ich vzdelávacie organizácie. Štát je všadeprítomný a pre mnohých je jedinou možnosťou prežitia a štátna pomoc jedinou cestou k nezávislosti.

Rozdiely voči starším generáciám sú zjavné. Moji starí rodičia žili vo svete, ktorý bol morálne a filozoficky úplne iný a moji rodičia ešte stále v sebe nosia zvyšky ich "starodávneho" zmyslu pre spravodlivosť a vnímanie dobra a zla. Kým generácia mojich rodičov je len "trochu poznamenaná" (čo je už samo o sebe dosť zlé), moja generácia je stratená úplne. Vychovaní bez stopy zdravých hodnôt svojich prarodičov, ale zato obklopení hodnotami propagovanými opatrovateľským štátom, nemajú jeho vnuci ani poňatia o ekonomických závislostiach.

Spravodlivosť je "vnukmi" vnímaná tak, že jedinec má večné právo, aby ho spoločnosť zásobovala všetkým, čo sa mu zdá potrebné (či príjemné). V nedávnej televíznej diskusii sa deti a vnuci štátu blahobytu zišli na diskusiu o nezamestnanosti a problémoch vstupu novej generácie na pracovný trh. Požiadavkou "vnukov" bolo doslova to, že "starí" (tj narodení v štyridsiatych až šesťdesiatych rokoch) by mali odísť (tj prestať pracovať), lebo "kradnú" miesta mladým!

Ilustrácia z filmu Panenstvo na obtiaz

"Sociálna logika" ospravedlňujúca podobné nehoráznosti, je zhruba taká. Premisou je, že každý má právo na slušný život. Slušný život znamená nemusieť sa starať o jeho materiálnu stránku, čiže sociálna podpora a finančná "nezávislosť" je nutnosťou. Finančná nezávislosť ďalej znamená dobré postavenie, veľký plat a nie moc náročné zamestnanie, takže mať dobré miesto je jedným z ľudských práv. Tí, kto práve tieto miesta majú, ich vlastne zaberajú a porušujú moje právo na ne. Každý človek s dobrým zamestnaním je tak narušiteľ práva a teda zločinec.

A všetci vieme, čo sa patrí robiť so zločincami, treba ich zatvoriť. To je trest, ktorý požaduje zatiaľ veľa malá, ale rapídne pribúdajúce časť švédskej mládeže pre majiteľov podnikov, ktorí ich nechcú zamestnať, či pre starších ľudí, ktorí zaberajú miesta, po ktorých títo mladí túžia. Je "nutné" zaviesť pokrokovejšie zákonodarstvo.

Ale také myšlienky nie sú vlastné iba mladistvým ignorantům. Národný odborový zväz 14. mája prišiel s požiadavkou, aby štát vykonal "redistribúciu" pracovných miest tým, že ponúkne generácii šesťdesiatnikov štátne dôchodky, ak dobrovoľne opustia zamestnanie a zamestnávatelia prijmú na ich miesta mladých. Podľa prepočtov odborov by taká akrobacia "vytvorila" 55 000 miest.

To ukazuje, že pre mladých je jediným realizovateľným spôsobom získania miesta "zbaviť" práce starších ľudí; miest je málo a nezamestnanosť stúpa, hoci dopyt po tovare a službách rastie vďaka silnej štátnej regulácii trhu. Sociálny štát spôsobuje problémy a konflikty na mnohých úrovniach a nútia ľudí súťažiť o podiel na stále sa zmenšujúcom koláči. Riešenie: viac regulácie a teda ešte menej prosperity. To sa prihodí, keď potreby a túžby nahradia vo verejnej aj osobnej morálke schopnosti a skúsenosť.

Potreba spoločenskej zodpovednosti

Táto degenerovaná morálka a nedostatočné porozumenie skutočnému a prirodzenému poriadku vecí je tiež zrejmá v oblastiach, ktoré si vyžadujú osobnú zodpovednosť a rešpekt voči spoluobčanom. Starí ľudia sú dnes balast, nie ľudské bytosti a príbuzní. Mladšia generácia má pocit, že má "právo" nestarať sa o rodičov a starých rodičov a požaduje, aby ich štát tohto príťaže zbavil.

V dôsledku toho dnes starí Švédi väčšinou čakajú v depresii osamotene doma na smrť, alebo sú umiestnení v domoch dôchodcov s nepretržitým dozorom, aby sa mladej generácii pracujúcich uľavilo. Niektorí sa s príbuznými a vnukmi vidia hodinu či dve počas Vianoc, keď rodiny vyvinú snahu a navštívia svoje "problémy".

Ale starší občania nie sú na periférii štátu blahobytu, ktorý sa stará o svoju pracujúcu populácii, sami. To isté platí aj pre generáciu najmladších, ktorá prichádza priamo do štátnej starostlivosti namiesto toho, aby ich vychovávali rodičia.

Moja matka bývala učiteľkou a často musela čeliť požiadavkám rodičov svojich žiakov, aby "niečo" urobila s ich stresujúcou rodinnou situáciou. Požadujú, aby "spoločnosť" prevzala zodpovednosť za výchovu ich detí, pretože oni už s tým strávili "príliš veľa rokov". (Čo zvyčajne znamenalo odložiť ich o 7 ráno do škôlky a o 6 večer ich zase vyzdvihnúť.)

Hlasno oznamujú svoje "právo" byť od tohto bremena oslobodení. Problémy s neposlušnými a neovládateľnými deťmi má riešiť personál škôl a škôlok. Deti môže byť vidieť, ale rozhodne nie počuť a už vôbec nesmú narušovať práva svojich rodičov na kariéru, dlhé zahraničné dovolenky a návštevy spoločenských podujatí.

Aby dospelá generácia mohla pracovať a vytvárať zdaniteľné statky (súčasná miera zdanenia je pre nízkopríjmové skupiny približne 65 % zárobku), švédsky sociálny štát neustále spúšťa progresívne programy, ktoré ju chránia pred nehodami a problémy. Sociálna sloboda je existencia bez problémov, zodpovednosti a plná výhod, tak ako ju štát blahobytu stvoril.

To, čo možno teraz vo Švédsku pozorovať, je dokonale logickým dôsledkom existencie sociálneho štátu: poskytovaním dávok a výhod a teda zbavením indivídua zodpovednosti za vlastný život, vznikol jedinec úplne nový nedospelý, nezodpovedný a závislý. Sociálny štát tak dal vzniknúť populácii jedincov, ktorí sú psychologicky a morálne trvalo deťmi rovnako ako keď rodičia nikdy nevystavia deti problémom, zodpovednosti a potrebe nachádzať vlastné riešenia, budú ich rozmaznaní potomkovia večne trpieť nedostatkom a stále niečo vyžadovať.

To, že analógia s rozmaznaným deťmi je veľa pravdivá, potvrdzuje každodenná prax pracovníkov verejného sektora, ktorí riešia požiadavky občanov. Zistil som, že pre mladých rodičov nie je nijako neobvyklé nadávať učiteľovi, pretože domáce úlohy sú "zbytočným" nátlakom na deti. Deti majú právo na vedomosti, ale zjavne nemôžu byť vystavené vzdelávaniu, pretože to znamená štúdium a prácu. Úlohou učiteľov je zjavne dodávať deťom znalosti, ktoré môžu konzumovať bez akéhokoľvek premýšľania (či snáď dokonca učenia). Musieť niečo samostatne robiť je "nátlak". Vôbec "musieť" niečo je úplne nespravodlivé, aj keby sa to týkalo prírodných zákonov, pretože to narušuje právo jedinca na život bez problémov. Teraz už sa príroda sama vrátane svojich zákonov stáva "bremenom".

Ekonómia závislosti

Možno sa touto mentalitou dá vysvetliť rastúca popularita rôznych teórií popierajúcich realitu, ako skepticizmus alebo postmodernizmus, kde sa nič nedá považovať za dané. Logika, ako tieto teórie tvrdia, je iba spoločenskou konštrukciou bez akejkoľvek väzby na skutočnosť či svet ako taký ( pokiaľ ten vôbec existuje ). Takéto teórie majú ohromnú vlastnosť, nedajú sa dokázať ani vyvrátiť. Nech už prehlásite čokoľvek, nenesiete za to žiadnu zodpovednosť – nikto vaše tvrdenie nemôže overiť, kritizovať, ba dokonca ani použiť. Je to len vaša a existuje len pre vás – a tiež je to pravda len pre Vás.

Neužitočnosť takej teórie sa zdá byť zrejmá. Tiež je zjavné, že zástancovia podobných teórií považujú určité veci, ako napríklad existenciu, za dané -  ich život nie sú neustále pochybnosti a ich život sa nezakladá na "vedomí", že nič nemožno poznať a nič nie je také, ako vyzerá. Ale to je asi práve krása toho všetkého.

Svojim spôsobom to je príliš doslovný výklad premisy rakúskej školy, že "hodnoty sú subjektívne". V týchto "moderných" teóriách je subjektivita základom reality, nie spôsobom, akým je realita hodnotená a vnímaná. Tento spôsob "chápania" je priamym dôsledkom relativistickej morálky a logiky detí a vnukov sociálneho štátu. K tomu, aby niekto mohol spotrebovávať, nemusí niekto iný produkovať a uspokojovanie mojich požiadaviek a nárokov na "pekný" život rozhodne nepredstavuje bremeno pre nikoho iného. Koniec koncov, právo na spokojný život je základným ľudským právom, jediným pevným bodom v premennom a subjektívnym vesmíru.

Pre nestranného pozorovateľa (za ktorého sa považujem) celá táto šialenosť dáva zmysel, že keď naučíte ľudí, že sa nemusia starať o dôsledky svojho konania, dostanete dobrovoľné závislé subjekty. Štát blahobytu nás mal ochrániť pred sebeckými monštrami a pritom ich sám vytvoril poskytovaním privilégií a podpory všetkým na "ničí" účet.

Sociálni inžinieri štátu blahobytu zjavne nikdy neuvažovali o tom, že by sa morálka a spôsob vnímania sveta mohli zmeniť. Chceli jednoducho systém, ktorý všetkých ochráni, kde schopní sa budú vedieť sami zabezpečiť, ale aj tí menej zdatní budú môcť žiť slušný život. Kto by si pomyslel, že pokrokové reformy zavedené začiatkom 20. storočia na podporu práv robotníkov a všeobecnej prosperity, spôsobia také filozofické a morálne zlyhanie?

Zrejme nič nevyšlo podľa očakávania, reakcie spoločnosti sa jednoducho nedali predvídať.

Táto nová morálka je zjavným protikladom morálky generácia mojich starých rodičov. Hlása, že nezávislosť možno dosiahnuť jedine odovzdaním zodpovednosti do rúk ostatných a že slobodu možno získať len ich zotročením (aj seba samého). Výsledkom takto deformovanej morálky je katastrofa ekonomická, spoločenská, psychologická aj filozofická.

Pre mnoho tisíc Švédov je to súčasne aj osobná tragédia. Ľudia sa už zrejme bez vedomia zodpovednosti za vlastné činy a voľby nevedia tešiť zo života, bez možnosti samostatne nakladať s vlastným životom niet hrdosti a nezávislosti. Sociálny štát vytvoril ľudí závislých, absolútne neschopných objavovať životné hodnoty; namiesto toho prichádzajú na to, že nie sú schopní bežných ľudských pocitov ako hrdosť, česť a empatia. Tieto schopnosti, spolu s možnosťou nájsť v živote nejaký zmysel, im sociálny štát odobral.

Tým sa možno vysvetľuje, prečo tak veľká časť mladej populácie teraz konzumuje antidepresíva, bez ktorých nie sú schopní v spoločnosti normálne fungovať. A možno to aj vysvetľuje, prečo dramaticky stúpa počet samovrážd veľmi mladých ľudí, ktorí nikdy naozaj nepoznali svojich rodičov (celkový počet samovrážd sa nemení). A ľudia stále nevidia problém, ani jeho riešenie. Ako rozmaznané deti žiadajú "pomoc" od štátu.

Tomu by moja babička nerozumela. Nech odpočíva v pokoji.


http://www.blogovisko.sk/ako- socialny-stat-skorumpoval-svedsko.htmlAuthor: Juraj Polacek # QomeKodi67
Európa2014-03-018
-
 50% ( 12 people voted )
+
Ta za prve, autorom clanku ie je Juraj Polacek ale svedsky novinar Per Bylund:
http://mises.org/daily/2190
Za druhe svedom zacina svitat/uz druhe volebne obdobie ma pravicovu vladu ktora znizila dane a spravila poriadok z castou poberatelov davok.
Za tretie toto je obraz dnes skoro celej europy vcetne Slovenska- jedine s tym rozdielom ze na SK nieto co prerozdelovat, co bolo prezralo sa za komunizmu.
Taktikou kazdej lavice je urobit co najviac obcanov zvislych od statu-ci uz ako sociali alebo statni zamestnanci. Odobranim polovice platu na daniach muzovi zivitelovi rodiny ekonomicy donutili ist do prace zenu, narodu vymyli intenzivnou propagandou mozog rovnostou a socialnostou, pre deti zriadili statne vychovne na indoktrinaciu a vymyvanie mozgov od kolisky neuvedomujuc si ze kopu sami sebe hrob-poial pocet tych co tvoria nejaku pridanu hodnotu klesne pod urcitu kriticku hladinu skolabuje cela spolocnost. Pride reset a start uplne od zaciatku.
Uz platon povedal ze zlo nemoze nidy zvitazit pretoze je nekonsekventne.
Tesne pred tym ako zvitazi znici samo seba...

General Guderian # TyroMury04
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-03-01 15:29:27 55e54add
principem švédského sociálního státu byly 60% daní ze zisku podnikatelů. a to je jediná cesta jak jak zajistit vysokou životní úrověň. mimochodem stejnou daň měli Američané v šedesátých letech - taky blahobyt pro všechny, který jsme tak obdivovali v 1969. neoliberalismus je zločinný systém produkující žebráky.

Josef Vit # FomuMyxe34
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-03-01 15:55:46 51c93ca2
Jozef:
1. 60% dan v USA je drist
2, Zapamätaj si nasledovne:
-stat nemoze nic dat pokial to nezoberie niekomu inemu
-neexistuje zakon ktorym by sa dali z chudobnych urobit bohati
-ak znicis bohatych znicis tym padom i chudobnych
-ak niekto dostane prerozdelovanim viac ako vyprodukuje druhy musi nutne dostat menej ako vyprodukuje
-ak cast ludi vie ze sa dostane u zdrojom bez prace a druha cast vie ze ak nejake zdroje vyrobi stat im ich vezme, pochopia ze pracovat sa neoplati a to je zaciatok konca kazdej spolocnosti.

General Guderian # TyroMury04
-
 47% ( 5 people voted )
+
2014-03-01 18:06:16 55e54add
ooo aky hrozny system, lepsie je pracovat za 450 eury na velkokapitalistu co platy 20% dan, alebo ziadnu, a este jeho zisk opusta krajnu, a netreba zabudnut byt za tu almuznu slobodny a ist do sveta si hu uzit...xixixi esteze tam slovaci potrebuju na pracu povolenie, lebo inak uz by tam odisli asi vseci...xixixi tam kde su swedi, my nebudeme nikdy, v zapadnom svete vdaka socialnej politike uz takmer nepoznaju slovo ,,bezdomovec,, a u nas v tom ,,divokom turbokapitalizme,, to je ako??? a tie skolky ,,zadarmo,, a ,,ine oneee,, u nas dnes??? zabudol som, uz tu skoro raz tak bolo, len ludia si nechodili na wolve do prace kydat hnoj, a ani banany nemali...xixiix
kombajn # HydyKuwi36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-01 20:45:28 560dfad7
Generale,

Co takhle studovat a chapat cim bylo v puvodnim clanku, ktery kazdy opakuje to cislo 60 procent? Nebo jsi zase jeden s ekonomu co, ale misto uceni ve skole chlastal a ted je zastancem liberalismu?

Co jenom dan korporacni v roce 1944 = 28,1% a dan ze mzdy 1944=8,4, ALE v roce 1970 korporace 12,8 a lide ze mzdy 18,5 procenta. A co rok 2011 a korporátní daň? Ta byla celých hrozných 10,9 procent.

Takže generále, místo urážek o tom, že někdo neumí, zpět do školy. Je vidět, že školství upadá, rétoriku máš za 1, ale fakta které používáš za 5...

Je zvláštní, že čím menší korporátní daň a větší mzdová daň má vláda US méně peněz, firmy upadají a ze spojených států se stává země třetího světa závislá na Číně. Ale to bude asi fantasy, přeci Generál ví, že čím menší korporátní daň tím více USA prosperují :D což je vidět :D Jo amíků je 314 milionu a na potravinových pouzkázkách jich je 45 milionu :D To je ukázka rostoucí prosperity :D

Generále, jsi samouk nebo absolvent Plzně nebo dokonce prááážské vysoké ekonomickéééé alma mater Klause :D Nu znalosti tomu odpovídají a ideologická průprave je u tebe také na výši :D

as # SobeGeqo34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-03-02 00:30:17 5867603e
Maršal Žukov:
-tak by si všetci podnikatelia mysleli, že to, čo "zarobia", naozaj všetko patrí im.

Tak takúto debilinu som už fakt dávno nečítal, a to som na všakovakých fórach :D
Podľa tvojej logiky to čo si (ktokoľvek) zarobí nie je jeho. Tu fakt končí akýkoľvek zdravý rozum a prirodzená morálka. S tak zvrhlými názormi sa nedá poemizovať.
-nech sa potom zruší polícia, súdnictvo.
V takej forme akej sa nachádza teraz je ozaj na nič a jeho zrušenie by sme snáď ani nezbadali. Odpadli by buzerácie odičov na cestách a obrovské úplatky za "procesné chyby". Mafia si aj tak hovie, žraloci sú dávno v tichých vodách a tí najväčší zlodeji sú chránení zákonom. Stavím sa že pokiaľ by ľudia sa mohli slobodne vyzbrojiť, rýchlo by si zorganizovali malé jednotky ochrany pred kriminálnikmi a určite by našli cestu ako si zorganizovať efektívnu armádu.
Hlavný problém dneška je v tom že oligarchovia (naschvál nepíšem podnikatelia) kupujú za FALŠOVANÉ peniaze natlačené centrálnymi bankami, za tie si (ešte zatiaľ) môžu vyvolení kúpiť čo chcú včetne médií a zákonov. Jakmile prestane falšovanie peňazí centr. bankami celý tento korporatívne-fašistický kolos skrachuje.
-... len centrálnym plánovaním…
Vysvetli jak si na to došiel.
Uvedomujem si že dnešný svet je riadený finančnými korporáciami. A nie náhodou preto je v takých sr.čkách ako je?
-... ale Slovakia. My vieme nastoliť prirodzený poriadok…
Znova neviem ako si na to došiel. Zatiaľ sme nič moc nedokázali, leda tak odkukať čo-to od západu.

General Guderian # TyroMury04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-02 17:53:15 55e54add
loading...
Najväčší zlodeji chránení zákonom? Jasné, a chudáci nevinní opäť v nemilosti. Najmä vodiči, tí sú samá cnosť.
Falšovanie neprebieha, lebo peniaze sú platné a vymeniteľné za tovar. Pokiaľ je dôvera v dolár je úplne jedno, koľko papierikov sa vytlačí.
Dnešný svet neovládajú finančné korporácie, pretože aj v etatizme majú ľudia stále veľkú slobodu. Korporácie majú veľa prostriedkov, ale to neznamená, že majú moc, a ak ju majú, tak cez úplatky, teda sa musia prosíkať žobráckym politikom, aby niekedy, ojedinele aj oni využili výhody etatizmu. Teba ovládajú korporácie? Smiešne.
Ešte vysvetli tú mantru, neustále sa vynorujúcu o západe. Aký západ, čo natískaš etatistické heslá nejestvujúcej jednoty. Ja poznám len podniky a ich sídlo. Na „západe“ žije veľa ľudí pôvodom z východu. Sociálnodarwinistické výpady nadchnú jedine nacistické socky na „západe“. Alebo si už zaregistroval v dnešnej dobe, že by podnikatelia na „západe“ boli nenávistní nacisti?

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-03 20:51:58 5f66f3bf
Lidhja:
V ekonomii si úplne vedľa ale nič si z toho nerob, to sú dnes aj renomovaní ekonómovia.
-...lebo peniaze sú platné a vymeniteľné za tovar. Pokiaľ je dôvera v dolár…
OK. Takže ja si doma natlačím doláre, nikto mi na to nepríde a je to úplne v poriadku pretože je dôvera v dolár.
Uvedomuješ si čo za nezmysel si napísala?
Peniaze sú meradlom pridanej hodnoty. Pokiaľ ich ktosi sfalšuje bez toho že by ekvivalent pridanej hodnoty vytvoril, je to falšovateľ peňazí a patrí do kriminálu pretože okráda ostatných. Nárokuje si na pridanú hodnotu ktorú nevytvoril.


-...je úplne jedno, koľko papierikov sa vytlačí…
Tak to teda nie je. Zjednodušene: Centrálna banka natlačí peniaze ku ktorým neexistuje adekvátna pridaná hodnota. Banka ju nevytvorila ani ju nikto v nej neuložil. Peniaze vytvorí z ničoho. Robí presne to isté ako falšovateľ peňazí.
Tieto peniaze požičia občanom-podnikom-štátom…
Títo občania-podniky -štáty- musia peniaze zarobiť t.j. vytvoriť pridanú hodnotu a vrátiť banke i s úrokmi. Bohatstvo ktoré vytvoria končí v banke.
Paňátno, daragája?
Z toho vyplýva jasne logický dôsledok: Tieto peniaze čo končia v banke chýbajú na trhu. Nemožno si za ne kúpiť tovary a služby ktoré boli vytvorené pretože bankstri si ích podvodom prisvojili. Nastáva KRÍZA Z NADVÝROBY nezamestnanosť, bieda…
V súčasnej dobe sa nachádzame na sklonku takejto krízy, otázkou je koľko je systém schpný takýchto falšovaných peňazí absorbovať, neviem to odhadnúť ale určite nie nekonečné množstvo. Príznaky konca sú už tu: Napriek tomu že hlavný falšovateľ FED napumpoval do ekonomiky miliardy a infláciu sa ím nedarí vyvolať-niet čo inflantovať. Systém skolabuje vtedy keď sa vytvorí tak malé množstvo pridanej hodnoty, že aj keby natlačili trilióny nevyvolajú infláciu. Preto potrebujú centrálni banksteri stále niekoho zadlžovať. Preto potrebovali nás, teraz ukrajinu, sýriu, egypt…atď.
Posledný úsek je nejaký zmätený, ja nerozumieť reč tvohjo kmeňa. :D

General Guderian # TyroMury04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-04 20:41:34 55e54541

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.035 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made