Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ako prežiť spojenie so Svetlom


Ako prežiť spojenie so Svetlom

Niet slov, ktorými by sa dal adekvátne vyjadriť a popísať moment dotyku duše človeka s nádherou vyžarovania Svetla vševládneho Boha. O Bohu samotnom tu reč nie je a ani byť nemôže! On totiž tróni v človeku nikdy nedosiahnuteľných výšinách. A z Jeho súcnosti žiari Svetlo, z ktorého všetko vzniklo a všetko je ním udržiavané.

 

Spojenie môže človek nadviazať jedine s odleskom žiary tohto Svetla. Môže ju zavnímať, zakúsiť a zažiť. A keby to malo trvať hoci len zlomok sekundy, ťažko opísateľná veľkoleposť tohto prežitia sa stáva podnetom k zásadnej premene jeho života.

 

No a my si teraz skúsme niečo povedať o dvoch spôsoboch, ktorými sa je možné k takémuto prežitiu dopracovať.

 

Prvý spôsob môžeme nazvať spôsobom šokovým, alebo revolučným a druhý spôsob spôsobom evolučným, čiže cestou postupného vývoja.

 

K tomu prvému dochádza v hraničných situáciách a v zlomových životných momentoch. Typickým príkladom je autonehoda, alebo iný ťažký úraz, prostredníctvom ktorého sa človek ocitá v stave klinickej smrti a v ňom prežíva spojenie so Svetlom. Prežíva určitý druh spojenia s primerane odstupňovanou silou vyžarovania Svetla. Vidí rôzne svetlé bytosti, zhovára sa s nimi, nazývajúc ich podľa druhu svojho vierovyznania rôznymi menami, avšak dôsledok takejto skúsenosti býva vo väčšine prípadov vždy ten istý. Po opätovnom návrate do fyzického tela nastáva v jeho živote absolútny hodnotový obrat. Zásadný obrat k hodnotám, akými sú ústretovosť a ohľaduplnosť voči ostatným, ušľachtilosť, čestnosť, spravodlivosť a dobro. Človek totiž spoznáva, že práve v tomto spočíva pravá cena jeho bytia a že hodnoty, ktorým ľudia holdujú dnes nemajú z vyššieho hľadiska takmer nijakú cenu. Že majetky, peniaze, moc, sláva, pôžitky a radovánky, ktorým mnohí tu na zemi obetujú všetko svoje snaženie sú hodnotami druhoradými. Spoznáva, že skutočnými a pravými, naše fyzické bytie presahujúcimi hodnotami je ľudskosť, spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť a dobro.

 

Nie teda mať, ale byť! Nie teda mať, vlastniť a užívať si, ale byť dobrým, spravodlivým a ušľachtilým človekom! Jedine v tomto spočíva skutočná hodnota, ktorú si hlboko uvedomuje človek na základe svojho osobného prežitia spojenia so Svetlom.

 

S tým Svetlom, v ktorého žiare sa raz ocitne každá ľudská duša, aby sa pred ním zodpovedala zo všetkých svojich činov. A nie len zo svojich činov, ale i zo svojich slov a myšlienok. V hrôze, údese a úľaku bude potom stáť človek pred žiarou Svetla, vedomý si toho, že prežil svoj život v honbe za hodnotami, ktoré v živej a mocnej realite tohto Svetla nič neznamenajú.

 

A ešte jedno si zo sebou odnášajú všetci tí, ktorí prežili stretnutie so Svetlom počas klinickej smrti. Prestávajú mať strach zo smrti. Z vlastného prežitia už totiž vedia, že ich tam, na druhom brehu čaká Svetlá žiara, v ústrety ktorej budú môcť radostne kráčať, ak svoj život naplnili hodnotami dobra, cti, ušľachtilosti, spravodlivosti a ľudskosti.

 

Smeť ísť v ústrety Svetlu! Čoraz bližšie k jasavej nádhere jeho žiary! Pred niečím takýmto bledne akékoľvek bohatstvo a akákoľvek rozkoš tohto sveta. A preto ten, kto niečo takého prežije, napĺňa svoj život už len svetlými hodnotami ušľachtilosti a dobra.

 

Takýto je teda šokový, alebo revolučný spôsob osobného prežitia spojenia so Svetlom. Z jeho opisu je jasné, že väčšina ľudí nemôže ísť touto cestou a že tento spôsob zostáva riadením osudu vyhradený iba určitému malému percentu populácie.

 

Väčšina ľudí musí a má kráčať k tomuto prežitiu spôsobom evolučným. Spôsobom postupného vývoja. Je to cesta, spočívajúca v uvedomení si skutočných a pravých hodnôt a v podriadení svojho života týmto hodnotám. Spočíva v úsilí o ľudskosť, ústretovosť, nezištnosť, čestnosť, ušľachtilosť, spravodlivosť a dobro. Spočíva v poznaní, že práve toto sú hodnoty, ktorých získavanie musí byť prvoradé, kým všetko ostatné musí byť až na druhom mieste.

 

Človek môže usilovať i o majetok, i o peniaze, môže si dopriať radostí a pôžitkov, avšak nikdy ich nesmie dosahovať na úkor poctivosti, čestnosti, ušľachtilosti, ľudskosti a spravodlivosti.

 

Dodržiavanie tejto zásady musí stáť vždy na prvom meste a až potom môže nasledovať všetko ostatné.

 

Ak človek takto žije, evolučným spôsobom, čiže cestou postupného duchovného vývoja kráča v ústrety prežitiu spojenia so Svetlom. Človek sa totiž takýmto spôsobom života stáva vnútorne čoraz viacej svetlejším a tým i Svetlu rovnorodejším, až nakoniec, keď vo svojom snažení nepoľaví a bude ho stále rozvíjať k čoraz vyššej dokonalosti, dostane sa mu veľkej odmeny. Už tu na zemi mu bude dovolené zažiť spojenie so žiarou Svetla Najvyššieho! Bude mu dovolené dotknúť sa ho, zavnímať ho, okúsiť ho a vytušiť ho!

 

Vtedy pochopí, že jeho úsilie o vysoké hodnoty bolo správne a jeho odhodlanie žiť takto aj naďalej ešte vzrastie. Potom, prostredníctvom vlastného prežitia tiež spozná, že Boh naozaj jestvuje a že už len slabý odlesk žiarivého Svetla jeho nádhery dokáže natrvalo naplniť ľudskú dušu blaženosťou. V takomto človeku vzbĺkne túžba slúžiť Svetlu navždy svojim dobrým, spravodlivým a ušľachtilým životom. Túžba kráčať mu v ústrety žitím života naplneného svetlými hodnotami. Túžba radostne kráčať v ústrety žiare Svetla prevelebnej nádhery Stvoriteľa.

 

Niet väčšieho šťastia, blaženosti a naplnenia! Lebo vskutku, ľudia tejto zeme ani len netušia, čo Boh nachystal pre tých, ktorí ho milujú. Pre tých, ktorých život bol naplnený snahou o vysoké, svetlé a vznešené hodnoty.

 

Toto je cesta predurčená všetkým ľuďom tejto zeme! Cesta k šťastiu, blaženosti a naplneniu! Na každom z nás zostáva, či sa po nej vydá. Či bude kráčať už tu na zemi a potom automaticky i po odchode z tejto zeme v ústrety Svetlu, alebo prežije svoj život iba v napĺňaní pozemských cieľov a hodnôt, Svetlu vzdialených.

 

Od hodnotového systému každého človeka záleží, čo sa s ním stane po smrti. Iba na ňom záleží, či jeho ďalšia cesta bude cestou v ústrety nádhere Svetla, alebo naopak, či v žiare Svetla spozná svoje vlastné odsúdenie. Odsúdenie bytosti, pre ktorú skutočné, svetlé, nadčasové a fyzické bytie vysoko presahujúce hodnoty nič neznamenali. Bytosti, ktorá uznávala hodnoty úplne iného druhu a tým sa sama vzdialila Svetlu a vyniesla nad sebou rozsudok.

 

Lebo Svetlo nikoho nesúdi a neodsudzuje! Na to je príliš vznešené! Súdi a odsudzuje sa iba človek sám, pretože on sám sa dobrovoľne a na základe svojej slobodnej vôle odvracia od Svetla a prikláňa k temnote, ktorá je jeho opakom.

 

Zostáva teda iba čisto na nás, čo so svojim pozemským životom i celým svojim bytím urobíme a kam ho nasmerujeme. Zostáva iba na nás, či ho naplníme Svetlom, alebo temnotou.Author: Peter Balaz # QubyJace56
Cirkev2014-01-0623
-
 54% ( 16 people voted )
+
šokové "spojenie so svetlom" spôsobené odumieraním očného nervu od okraja smerom k stredu, dopamínom, endorfínmy, vyplavovaním glukózy, draslíka a s tým spojeným pocitom svetla na konci tunela by som nenazval prežívaním.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 43% ( 13 people voted )
+
2014-01-06 12:20:44 4e63f3cb
Ďalší pomätenec trepe čosi o nedokázateľných dohadoch, domienkach a iných kravinách!
Pock # SihySuri34
-
 44% ( 6 people voted )
+
2014-01-06 12:23:21 c16eba66
bez tohto zážitku nedokážu ľudia byť lepší? dokážu, ale nechcú. len ten stav v nich vyvolá pocit, že jestvuje niečo, čo ich bude súdiť - jednoduchý strach pred "zatratením".

nikto ešte neprežil svoju smrť aby podal skutočné svedectvo a z toho vyplýva, že nič také nejestvuje.

(možno až na jednu švédku, ktorá bola po utopení v ľadovej vode oživená asi po hodine a vyslovila sa v tom zmysle, že toto nepraje nikomu - po svetle tú hroznú dlhú tmu .o)))) )

klifton # GexiSosy84
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-01-06 12:28:46 5b7f8e0d
asi nebola moc mechom udreta ta Svedka, ved sa predsa vie, ze nepraktikuju taketo osialy, ake sem tito nematerialisti zatazeni na vecny zivot davaju.
Aj tak ma vzdy zaujimalo, ci sa prave lipnute na vecnom zivote neda ponat ako materializmus....

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-06 12:36:16 59ad5d21
Spojenie so svetlom... To je abstraktne myslené ako "spojenie s Luciferom"? Pýtam sa len preto, lebo som sa nedokázal preniesť ani cez prvú vetu. O čom vlastne pojednáva tento článok, už z ktorého prvej vety som sa takmer dogrcal?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 61% ( 8 people voted )
+
2014-01-06 12:43:17 5f66f91a
Dobrý článok. Dávam plus.
Matej # ResuGaje57
-
 61% ( 8 people voted )
+
2014-01-06 13:01:06 d405d09d
loading...
samozrejme ze je dobry, priam skvely, lebo tu sme si zvykli, ze cim abstraktnejsi, nic nehovoriaci, tym ma viac priznivcov...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-06 13:02:56 59ad5d21

Luciferkovia na Dôležite.sk -- bla, bla, bla.

Pokiaľ ide o Dôležité, ja si myslím, že je užitočné pre každého mať ho ako zdroj, kde skutočne hocikto môže uviesť skutočne hocičo vďaka tomu, že sa neregistruje na Dôležite.sk. Pozorujeme ho mi, čo chceme ovládať masy v mene demokracie, ale pozorovať ho môže každý – aj Vy a ja. A je to zaujímavý zverinec, to Dôležité.Celebrita # WaceVyvo46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-06 13:41:12 3ec5e27c
Ateista o Bohu: (nie o nejakom svetle:)

http://www.youtube.com/watch?v=efl_tvszu0w

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-06 14:23:03 5f67b764
Dedo, prezraď nám, čo ťa viedlo k tomu, že si sa sám pasoval za celebritu? Prezrádzajú ťa o. i. aj tie tvoje do oblohy volajúce hrúbky. Pamätaj, že hlupák sa nikdy nezaprie ani v utajení...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 67% ( 8 people voted )
+
2014-01-06 14:54:28 5f66f91a
Jozef sklamal si ma.pred casom si tu nadaval na ludi co sa skryvaju za roznymi menami a teraz toto?

TNT1973 # HamuQeno04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 15:12:59 d991c738
Velka vdaka za nadherny clanok,.. sam som nieco podobne zazil , tak ako by mi to z duse prislo to poznanie,...Cim to asi je ze ty najvedsi obmedzenci maju tolko komentarov , ved ked vam to nic nehovory tak aspon custe...Takto len upozornujete na svoju OBMEDZENOS...milan # MatoRica16
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-06 17:10:13 4f9e9992
Už len vysvetliť---ani nie náhodno--revolúčny --ani nie --"nejaký " evolúčny --ani nie mojej starej materi/ktorú som mal vééééľmi rád// ukázaný svetelný signál a auto sa rozbilo/ že čo je princííp svetla a ako vznika...pravidelne ---A za svetlom --lietajúca--háveď, /slepci určite nie/, a isté zvieratá v hlbinách... SVETLO NIKDY NIKTO NESTVORIL--- je len zmyslami pochopiteľný jav... A človiečik v noci nevidí --a tá mačičička...a ten netopier-- ale nie svetlom narábať-cirkevne--je tak trochu ..Peter Baláž.. asi inde. Ale polepšiť sa môže vždy a každýýýýýýíííííí.
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-06 17:41:35 58d4289b
A pre menej--- Piťo povedal že svietiť treba stále --lebo si môžeš naraziť nos... A aj hlava sa dá osvietiť len a len --mať zmysly v poriadku---všetky.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 17:54:31 58d4289b
milan, len ci to co prislo nebola nahodou nejaka dusevna porucha :D

Yanath # VepeBeke80
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-06 18:06:00 559f68d2
Tiež chcem vyjadriť pochvalu tomuto článku. Je písaný jednoduchým a zrozumiteľným jazykom, pre materialistov, žiaľ úplne nepochopiteľným :-(

Nevadí, každý si je strojcom svojho šťastia a SPRAVODLIVOSŤ sa naplní dokonale pri každom, presne podľa jeho vnútorného stavu, podľa toho čo "zasial", čo tu po ňom ostalo. Nie podľa subjektívnych pozemských kritérií, ale podľa UNIVERZÁLNYCH ZÁKONOV, ktoré riadia a udržiavajú toto nádherné Stvorenie od jeho vzniku.

Je smutné, že materialisti majú stále také silné pozície v tomto Svete, lebo ich obmedzenosť, bezohľadnosť, honba za ziskom, resp. politika "po nás potopa" sústavne vnáša disharmóniu do tohoto dokonalého systému. Zaslepenci a hlupáci, ktorí si myslia, že sú najmúdrejší, nechápu, že svojou politikou nivočia nie len Prírodu, ale aj kvalitu života každého človeka, vrátane seba. Magori (!), konečne pochopte, že ak chcete, podľa vašich sebeckých kritérií, aspoň pre seba a svoje deti len to najlepšie, tak musíte byť ohľaduplnejší. Lebo zničiť túto nádhernú planétu a potom sa tváriť, že ideme kolonizovať Mars, to sú tie vaše absurdné riešenia a ďalší dôkaz, aká je ľudská hlúposť NEKONEČNÁ !

Johny # JynaVaso24
-
 61% ( 8 people voted )
+
2014-01-06 18:24:26 c35b04ef
Yanath , uz som to tu vspomenul , s duchovnym kretenom nema vobec vyznam podavat o Tom svedectvo , naco ta namaha ,.. CHOD SI ROBIT PI.. s plasteliny KRETEN. Tod vso.
milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 18:38:14 4f9e9992
Áno....Johny 24..je jasné z Vážho ako by som to povedal.. no teda .. sebeckého --diania-pohľadu-- mimoriadne z vysokých politických "VÝŚIN" hodnotíte opodstatnenosť príspevku -článku! KRITICKY! Nevadí Vám že ste nepoužil skoro žiadny argument---ani návrh na , Vami argumentami podložené, riešenie... /otázniky nedávam lebo..ma nepustí --izér/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-06 18:53:51 58d4289b
Nízko hodnotený príspevok


Celebrita # WaceVyvo46
-
 33% ( 5 people voted )
+
2014-01-06 19:08:56 3ec5e27c
Skuste ..Johny 24-- netriediť ani materialistický, ani idealistický, ani úbohy, ani neznalostný, ani nadradený...aaa ani..ale len a len argumentami ,či ináč logicky exaktne podloženými faktami triediť ľudí a ich skutky. Ináč každý sa stáva človiečikom -- plytkým ..nezrelým v logickom myslení--- Slovo je vietor ale písmo je aj vraj sväté--a Vy ste čosi napísal----Johny24..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 19:09:42 58d4289b
TNT1973 # HamuQeno04 TNT1973 # HamuQeno04 TNT1973

Dopopočul som sa, že Váš Jozef tragický skonal...Česť jeho pamiatke.

Celebrita # WaceVyvo46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 19:16:48 3ec5e27c
Rád by som to upresnil. Náš otravný dedo ešte neotrčil kopytá, len konečne zistil, že už nie je čestný. Teraz mení nicky ako chameleón. To mu ale nepomôže. Prezrádza ho jeho hlúposť...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-01-06 19:52:37 5f66f91a
tak petkovi sa pacia svetielka...
a dokonca evolucne, no toto...chlapec sa spriahol so slobodomurarmi? :)))
co nosic svetla? s kym ty vlastne kavu miesas?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 06:57:58 b2fd922d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

PREČO VOĽNÝ TRH?


PREČO VOĽNÝ TRH?
Keď sa povie „voľný trh“, ľuďom zvyknú naskočiť zimomriavky, lebo si toto slovné spojenie chybne spájajú s divokým západom, uťahovaním opaskov, prípadne s majetkovou nerovnosť...
Štandardná európska vláda slovenských oligarchov
Ego - nova séria. Časť prvá: čo je to ego?
Schwarzenegger chce změnit do prezidentských voleb 2016 Ústavu USA

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0469 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne