Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ako laissez-faire spravilo Švédsko bohatým (pokračovanie)


Ako laissez-faire spravilo Švédsko bohatým (pokračovanie)

Výsledok

Keď Gripenstedt opustil vládu, jeho kritici ho označili za zbabelca, ktorý opúšťa bojisko práve v čase, keď ľudia začnú pociťovať deštrukčné následky jeho liberálnej politiky. Títo kritici predpovedali, že zahraničná konkurencia zdevastuje švédsky priemysel a bez vládnej regulácie biznisu nastanú obrovské problémy s kvalitou a koordináciou. Keď bolo vidiečanom umožnené otvoriť si vlastné obchody, kritici liberalizmu tvrdili, že sa tým mestá odsudzujú na krach, lebo farmári stratia dôvod chodiť do miest kupovať si veci.

Tieto predpovede sa však ukázali ako chybné a trápne ako snáď ešte nikdy pred tým. Dvesto rokov po tom, čo sa na scéne objavil Chydenius, si Švédsko užívalo status jednej z najbohatších krajín sveta, a moment, keď Gripenstedt odstúpil, bol vlastne presný začiatok tejto ekonomickej transformácie. Reálne príjmy mužských robotníkov narastali zhruba o 25% počas každej dekády medzi rokmi 1860 a 1910, a priemerná dĺžka života vzrástla o 12 rokov. Celkovo sa reálne príjmy počas týchto 50 rokov zvýšili o 170%, čo bol rýchlejší rast, než 110% počas ďalších 50 rokov. Ku koncu 19. storočia tvorili výdavky centrálnej vlády len 6% národného dôchodku.

Liberalizmus Švédsko kompletne zmenil. V spoločnosti, ktorá bola pod prísnou kontrolou, v ktorej boli jednotlivé profesie prísne regulované, kde obchodovanie s inými krajinami bolo v podstate zakázané, sa náhle otvorili priehrada kreativity, ktorá bola po stáročia zadržiavaná. Odteraz bola kreativita odmeňovaná, a nie trestaná. Otvorené trhy s minimom regulácií znamenali, že kapitál mohol voľne prúdiť do najlepších nápadov a firmy mohli pracovníkov slobodne prijímať aj prepúšťať. Staré obchody boli mechanizované a Švédsko mohlo odteraz exportovať do Veľkej Británie a iných krajín to, čo vedelo robiť najlepšie, výmenou za import tovarov, ktoré nedokázalo vyrábať až tak dobre.

Farmári, ktorí znova nadobudli svoju pôdu, začali investovať do lepšieho a efektívnejšieho poľnohospodárstva. Drevársky priemysel, ktorý už mohol exportovať vlastnú produkciu, sa preorientoval z exportu "zeleného zlata" na export už spracovaných fošní a guľatín. Deregulované zlievarne vyrábali železo a oceľ z rudy, po ktorej doteraz kráčali celé generácie ľudí. Remeselníci, oslobodení od starého systému cechov, začali súťažiť novými riešeniami, výrobkami, dizajnmi, a nižšími cenami. Produkcia v továrňach bola elektrifikovaná, čo spôsobilo záplavu masovej produkcie výrobkov, ktoré si teraz mohli dovoliť aj chudobní. S povolením bánk a korporácií začal kapitál smerovať k najefektívnejším výrobcom, a Švédi začali investovať do strojov a metód schopných produkovať lepšie výrobky vo väčších množstvách.

Táto éra laissez-faire bola skvelým podhubím pre kreatívcov a podnikateľov. V tomto prostredí zároveň vzniklo jedno z najkrajších švédskych slov: snilleindustrierna "dômyselný priemysel", čo bolo označenie pre podniky založené na šikovných inováciách, alebo podniky schopné masovej produkcie pre export. Akonáhle sa povolilo úverovanie, uzatváranie pracovných kontraktov, prepúšťanie a obchodovanie, bola už cesta od nápadu k nápaditému podnikaniu, a od talentu k dômyselnému priemyslu, veľmi rýchla.

Priemyselné prevádzky v mnohých prípadoch zakladali polyhistori, ktorí boli vynálezcami a priemyselníkmi zároveň. Boli úspešní ako vo vymýšľaní nových vecí, tak v ich výrobe a poskytovaní spotrebiteľom. Lars Magnus Ericsson vynašiel automatickú telefónnu ústredňu a založil firmu L. M. Ericsson. Sven Wingquist vynašiel samoregulačné guľôčkové ložisko a vytvoril firmu SKF. Alfred Nobel vynašiel dynamit a vyrobil Nitroglycerin AB (neskôr Dyno Nobel), Gustaf Dalén vynašiel blikací mechanizmus pre navigačné majáky a založil firmu AGA. Niektorí podnikatelia speňažili nápady iných ľudí: Axel Wenner-Gren napríklad vybudoval Electrolux tým, že predstavil vysávače a chladničky švédskym domácnostiam.

V tomto období sa Švédsko začalo posúvať do budúcnosti. Prichádzal jeden úspech za druhým. Krajina rástla a stále sa objavovali nové možnosti. Domácnosti sa dočkali tečúcej vody a kanalizácie, a ulice a domy boli vybavené elektrickým osvetlením.

Gripenstedt v roku 1857 vo svojich dvoch dramatických prejavoch vysvetľoval, že vďaka slobodnému trhu, prístupu na zahraničné trhy, a modernej infraštruktúre, sa Švédsko - jedna z najchudobnejších krajín Európy môže premeniť na jednu z najbohatších krajín. Gripenstedt bol za to vysmievaný svojimi oponentmi, ktorí nazvali jeho prejavy naivnými fantáziami. Ale Gripenstedt sa smial posledný. Ako bolo spomenuté, medzi rokmi 1850 a 1950 sa švédsky národný príjem na hlavu zvýšil osemnásobne, pričom počet obyvateľov sa zdvojnásobil. Dojčenská úmrtnosť klesla z 15% na 2% a priemerná dĺžka života vzrástla o ohromujúcich 28 rokov.

"Každý je dnes liberál"

Liberálne hnutie síce zvíťazilo, ale čoskoro sa stalo obeťou svojho vlastného úspechu. V januári roku 1867, s demokratickým, nestavovským parlamentom, liberalizmus triumfoval.. Lars Johan Hierta, najstarší poslanec parlamentu, predniesol uvítaciu reč, v ktorej oslavoval reformy a varoval poslancov, aby neprichádzali s novými nápadmi ako obrať ľudí o peniaze. Jeden komentátor poznamenal: "Teraz nemáme žiadne strany. Každý je dnes liberál."

Svojim spôsobom to však pre klasických liberálov predstavovalo problém. Vyzeralo to, akoby dokončili svoju robotu. Koalícia, ktorá reformy presadila, mala zrazu iné záujmy. Dalo sa to pozorovať na nových stranách, ktoré v parlamente vznikli. Ľudia z prostredia starej liberálnej vlády založili Ministerskú stranu za účelom brániť reformy, bez hlbšieho programu. Menšia skupina založila Neoliberálnu stranu, ktorá bola ekonomicky liberálna a chcela rozšíriť svoje princípy do kultúrnej a politickej oblasti, vrátane širších práv žien, dôraznejšiu vládu zákona, a viac demokracie. Dominovala však nová Vidiecka strana zameraná na farmárov, ktorá mala liberálne prvky, presadzovala zníženie daní a viac moci pre ľudí mimo Štokholmského establišmentu.

Liberáli sa rozdelili medzi všetky tieto strany. Gripenstedt a umiernení liberáli sa pričlenili do Ministerskej strany. Hierta a radikálni liberáli sa na určitý čas pripojili k Neoliberálnej strane a Hedlund s mnohými liberálmi mimo Štokholmu sa pridal k Vidieckej strane. To znamenalo, že všetky strany boli ovplyvnené liberalizmom a stále úradovala liberálna vláda liberalizmus však už netvoril jeden koherentný celok usilujúci sa o spoločný cieľ.

Keď liberáli a zástancovia trhu na konci 80. rokov 19. storočia prehrali svoju dlhotrvajúcu a dôraznú kampaň proti clám na obilniny, vznikla nová konzervatívna vláda a nové politické alternatívy. Z ekonomického hľadiska, clá až tak veľa neznamenali. Clá neboli upravované o infláciu, takže v reálnych cenách sa rok čo rok zmenšovali, a klesajúce ceny dopravy tiež viac než vyvážili straty spôsobené clami. Švédske exporty a importy pokračovali v raste každým rokom. Avšak clá mali oveľa vážnejšie politické následky.

Harmonický liberalizmus sa rozpadol, keď jedna skupina ľudí začala brať peniaze z vreciek iných ľudí. Každý mal potom záujem vyskúšať si presadiť vlastné výsady a privilégiá. Ak niekto zastával klasickú pozíciu neutrálneho štátu, začali mu šmátrať v peňaženke ostatní. Jeden komentátor poznamenal: "Po víťazstve protekcionizmu sa parlament začal topiť v návrhoch požadujúcich vládne zásahy tu a tam."

Liberálne hnutie sa následne začalo meniť. Prirodzená empatia ľudí smerovala k chudobným a k pracujúcim. Keď ich však vláda zradila tým, že im predražila živobytie, museli sa ozvať späť. Zdalo sa, že najlepším riešením bude rozšíriť všeobecné volebné právo, keďže ľudia si želali slobodnú ekonomiku, no návrh v parlamente zvolenom bez všeobecného volebného práva neprešiel. Niektorí liberáli však rozmýšľali inak: keďže vláda podporovala producentov clami, nastal čas protiútoku zo strany spotrebiteľov. Preto niektorí začali uvažovať o importe Bismarkovho štátu sociálneho zabezpečenia tak vznikli "sociálni liberáli".

V tom istom období sa po 20 rokoch kómy zrodila konzervatívna alternatíva v modernejšej verzii, podporujúca biznis a ochranu vo forme ciel. Kým kedysi sa hovorilo, že rozvoj dokáže zastaviť len silná a aktívna vláda, teraz sa začalo hovoriť, že práve taká vláda dokáže rozvoj zabezpečiť.

Čo urobili sociálni demokrati

Najsilnejším novým zoskupením sa však stali socialisti, no je zaujímavé, že toto zoskupenie bolo postavené na platforme voľného trhu. Sociálno-demokratická strana bola založená v roku 1889 a jedno z jej hesiel bolo "Stop nenásytným clám!". Strana vytýkala, že elita prostredníctvom vlády ničí sociálnu rovnosť tým, že pomáha firmám a farmárom a robotnícka vrstva by sa nemala uspokojiť len s čakaním na plody ekonomického rastu. Robotníci by tiež mali od vlády požadovať výhody.

Rôzne záujmy rôznych skupín v konečnom dôsledku udržali liberálny systém pri živote. Konzervatívci a sociálni liberáli bojovali za súkromné vlastníctvo a fiškálnu disciplínu, a spolupodieľali sa na záchrane Švédska pred socializmom. Keď sociálni demokrati v roku 1932 získali moc, veľmi rýchlo sa vzdali svojich plánov na zoštátnenie súkromných podnikov. Ich vedenie sa domnievalo, že rast produktivity bol kľúčový pre financovanie reformných programov a sami boli udivení schopnosťami liberálnej ekonomiky. Boli tiež silno ovplyvnení generáciou nezávislých liberálnych ekonómov ako Gustaf Cassel a Eli Heckscher, ktorí uznávali Andersa Chydeniusa. Je celkom zaujímavé, že niekoľko prominentných sociálnych demokratov, sa radilo medzi najkonzistentnejších ekonomických liberálov a zástancov voľného trhu v celom Švédsku.

Švédsko sa na rozdiel od iných krajín stále nechcelo vzdať voľného obchodu, ktorý bol dôležitý pre malú ekonomiku závislú od importu a exportu zároveň. Sociálni demokrati ani odbory sa nesnažili zabrániť prirodzenému odchodu starých odvetví ako poľnohospodárstvo, preprava a odevníctvo, ak to malo znamenať vytvorenie nových pracovných miest inde. Uspokojili sa s presadzovaním opatrnejšej politiky, zachovali voľný trh, ktorý tvoril bohatstvo, nechali voľný priebeh procesu kreatívnej deštrukcie, a až následne distribuovali (rastúce) bohatstvo. Vedeli, že ak sa z nich stane strana triedneho boja, moc vo Švédsku stratia. Namiesto toho vytvorili systém sociálneho zabezpečenia s dôchodkami, nemocenskými dávkami, materskou dovolenkou, a nezamestnaneckými dávkami, ktorého najväčšími príjemcami boli ľudia s vyššími príjmami. Výška väčšiny dávok totiž závisela od výšky príspevkov platených do systému, takže bohatá stredná vrstva mala záujem tento systém zachovať.

Prijali sa regulácie, ktoré nahrávali veľkým firmám napríklad sa zaviedli pravidlá pre pracovný trh a výnimky z týchto pravidiel si mohli firmy uplatniť len vtedy, ak s nimi súhlasili aj odbory, čo sa aj často dialo, ak sa jednalo o najväčšie firmy zamerané na export. Vďaka kolektívnym vyjednávaniam, došlo k vyrovnávaniu miezd medzi veľkými modernými exportnými firmami a menšími menej produktívnymi firmami, čo presunulo relatívne bremeno viac na malé firmy. Zvyšovanie daní sa orientovalo najmä na spotrebu (regresívne zdaňovanie), čo minimalizovalo negatívny vplyv na produkciu.

Všetko teda začalo opatrne. V roku 1950 bolo Švédsko jednou z najbohatších krajín na svete. Celkové daňové zaťaženie stále predstavovalo len 19% HDP menej než v USA a v iných európskych krajinách. Do roku 1965 toto zaťaženie nepresiahlo 30% HDP. Švédsko bolo otvorenou ekonomikou s malou vládou, čo prinieslo úžasné výsledky, a to aj s pomocou histórie, keďže krajina sa vyhla obom svetovým vojnám.

Ekonóm Johan Myhrman vo svojej knihe "História ekonomických politík vo Švédsku" tvrdí, že napriek bujneniu štátnej aparatúry, tieto politiky pokračovali:

V tomto období (1950-70) malo Švédsko liberálnu obchodnú politiku, konkrétne nízke clá a zhovievavý prístup k podnikaniu, a to napríklad v oblasti daňovej politiky, ktorá povoľovala veľmi štedré odpočítateľné položky pre investície.

Áno, Švédsko má dnes inú reputáciu. Ale zmena prišla až neskôr. V 70-tych rokoch, keď bola štátna kasa plná peňazí od veľkých firiem a hlavy plné nápadov inšpirovaných západným svetom, ktorý sa posúval doľava, začali sociálni demokrati rozširovať sociálne programy a regulovať trh práce. Verejné výdavky sa medzi rokmi 1960 a 1980 zdvojnásobili, keď narástli z 31% na 60% HDP, čo sprevádzalo aj zvyšovanie daní.

Sociálni demokrati chvíľu mohli cestovať po svete a rozprávať o tom, ako sa im podarilo mať aj silný štát aj vysoké príjmy zároveň ale len chvíľu, lebo toto bol zároveň moment, keď sa celý model začal rozpadávať. Priemerné tempo rastu sa znížilo o polovicu na 2% v 70. rokoch, pokleslo aj v 80. rokoch, a to sme ešte pred veľkou krízou v 90. rokoch. Mena musela byť devalvovaná 5-krát (spolu o 45%), aby si priemysel zachoval konkurencieschopnosť. V roku 1990, rok pred vážnou ekonomickou krízou vo Švédsku, sa počet pracovných miest v súkromnom sektore prepadol na úroveň roku 1950, no verejný sektor sa v tom istom období rozšíril o viac než 1 milión zamestnancov.

Zatiaľ čo vedomostná ekonomika a ekonomika služieb si vyžadovala najmä investície do ľudského kapitálu, vysoké dane z príjmu odrádzali ľudí investovať do svojho vzdelania a zručností. Štedré sociálne dávky pre ľudí bez práce nahlodávali pracovnú etiku a krajina, ktorá má jednu z najzdravších populácií na svete, sa zaradila medzi krajiny, v ktorých sú ľudia "práceneschopní" najčastejšie.

Spojenectvo medzi silným štátom, veľkým biznisom a odbormi urobilo Švédsko menej flexibilné. Vo významných priemyselných odvetviach sa naďalej investovalo, ale len tam, kde sa nevyžadovalo veľa inovácií. Po tejto zmene sa systém dostal do ťažkostí, pričom nedostatok malých a stredných podnikov znamenal vážny problém. Podniky, ktoré už existovali, nerástli, aj vďaka vyšším rizikám a nákladom regulácií, ktoré bránili prepúšťaniu pracovníkov.

Najvýznamnejšie švédske firmy sú stále tie, ktoré vznikli počas laissez-faire obdobia pred prvou svetovou vojnou. V roku 2000, len jedna z 50 najväčších firiem vznikla po roku 1970, zatiaľ čo služby, ako vzdelávanie a zdravotná starostlivosť, ktoré sa mohli stať ťahúňom súkromného sektora, boli monopolizované a financované vládou.

Kým v USA medzi rokmi 1975 a 2000, narástol príjem na hlavu o 72% a v západnej Európe o 64%, švédsky príjem narástol len o 43%. V roku 1970 bolo Švédsko štvrtou najbohatšou krajinou OECD v kategórii príjem na hlavu. Do roku 2000 spadlo Švédsko na 14. miesto.

Sociálno-demokratický minister financií Bosse Ringholm to v roku 2002 vysvetľoval takto:

Ak by malo Švédsko rovnaké tempo rastu ako priemer OECD od roku 1970, naše bohatstvo by výrazne vzrástlo, pričom by išlo o ekvivalent nárastu príjmov domácnosti o 20 000 SEK [2 700 USD] mesačne.

Epilóg


Neboli to socialistické politiky, ktoré priviedli Švédsko medzi najbohatšie krajiny sveta. Švédsko bohatlo v období, keď malo jednu z najotvorenejších a najslobodnejších ekonomík sveta, dane malo nižšie než v USA, a vo väčšine západných krajín. Sociálni demokrati väčšinu týchto protrhových politík nemenili až do 70. rokov 20. storočia, keď prišli k záveru, že kvalitné švédske ekonomické základy - ako nevídané bohatstvo, silná pracovná etika, vzdelaná pracovná sila, prvotriedny exportný priemysel a relatívne fungujúca byrokracia - sú tak spoľahlivé, že si na nich vláda môže dovoliť postaviť štedrý sociálny štát pomocou vyšších daní a vyšších výdavkov.

Lenže nemohla. Teda nie zadarmo. Sociálny štát začal totiž nahlodávať základy, ktoré držali celý model pohromade. A zo štvrtej najbohatšej krajiny sa behom troch dekád stala 14. najbohatšia krajina.

Pomery v tejto malej nordickej krajine sa odvtedy trochu zlepšili. V 90. rokoch sa vo Švédsku presadili ďalšie dôležité reformy, v reakcii na pomalé tempo rastu a ťažkú krízu v bankovom sektore. Sociálni demokrati a stredo-pravé strany sa zasadili o zníženie hraničných daňových sadzieb; došlo k deregulácii v sektore financií, energetiky, telekomunikácií a médií; centrálna banka získala nezávislosť; dôchodkový systém bol čiastočne zreformovaný osobnými dôchodkovými účtami; súkromný kapitál sa dostal do sektora zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o starších; a zaviedol sa tiež systém poukážok na vzdelávanie. Za posledných niekoľko rokov švédska vláda výrazne znížila dane z 52% na 44% HDP a zrušila dane z darovania, dedičstva, bohatstva a bývania.

Švédsko znova oživilo svoje exporty, vytvorilo nové pracovné miesta v súkromnom sektore, a zažilo lepší ekonomický rozvoj, než iné kúty Európy. Švédsko zvláda zápas s finančnou krízou oveľa lepšie než väčšina iných krajín a verejný dlh je na úrovni 30% HDP. Ale to je už iný príbeh aj keď nie celkom, lebo súčasná švédska liberalizácia a jej obhajcovia boli často inšpirovaní históriou švédskeho individualizmu, reformami spred 150tich rokov, a nevídanou prosperitou, ktorá bola toho dôsledkom. Socha Larsa Johana Hiertu bola vztýčená v centre Štokholmu a sociálno-demokratický hovorca parlamentu prehlásil Andersa Chydeniusa za jedného z najväčších priekopníkov švédskeho parlamentarizmu. V kancelárii (už bývalého, pozn. prekladateľa) ministra financií Andersa Borga visí na stene portrét Gripenstedta a Chydeniusa, ktorí sú podľa slov Borga otcovia švédskej prosperity.

Ak bude Švédsko pokračovať v liberalizácii, posunie sa "späť do budúcnosti". Táto budúcnosť a tento odkaz je švédskou lekciou pre celý svet.

Anders Chydenius pred skoro 250 rokmi vo svojej víťaznej eseji, ktorá odštartovala švédsky liberalizmus, napísal: "To, čo sa dnes zatracuje, budúce pokolenia zodvihnú, a to, čo sa dnes nazýva trúfalosťou, bude uznávané v mene pravdy.Author: Ondrej Turis # FeryMowi76
Európa2014-10-182
-
 58%  ( 2 people voted )
+
Ja mám rád Švédov -- hrajú dobrý hokej ! Ale čo robili... načo prišli do Prahy --vojenský? Prečo musel ich na Poltave poučiť -- Rus --a vyhnať?----Asi drancovali ---- A len ták po tichu...znásilňovali aj České vdovy ..a do dnes... ! Ale no! A furt len neutrálny , a bez armády---najväčšieho zbytočného žráča peňazí .. ale tie ich zbraňové "systémy" --- a provokujú aby sa kúpovali a bojovalo ---kde kade/ aj naši Češi im naleteli a lietajú na ich lietadlách---po Európe! Vraj/
klopi # KyvoWavo40
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2014-10-19 19:04:29 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Nešťastie s názvom meditácia


Nešťastie s názvom meditácia
V súčasnosti je veľmi frekventovaným slovo meditácia a spolu s ním i všetky praktiky s týmto pojmom súvisiace. Ide o praktiky, ktorých účelom má byť duchovné pozdvihnutie, ...
Drnčí vesmír jako sklo?
139 let stará záhada „andělské záře“
Kdo zvítězil v boji proti korupci?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0236 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo