Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

10 nejčastějších lží o komunistech a socialismu


10 nejčastějších lží o komunistech a socialismu

Snad každý se někdy setkal s argumenty, obhajujícími komunistickou stranu a období, kdy se tato strana v naší zemi snažila do života uvést experiment zvaný socialismus. A je charakteristické pro lidskou povahu, že úplně špatné se snaží z paměti vymazat a co se vymazat nepodaří, alespoň uzpůsobí do podoby technicolorové, takřka laskavé vzpomínky.

 

V diskusích se tak můžete doslechnout, že každý mohl cestovat, že nikdo nikoho nenutil kutat uran, Horáková s Píkou že škodili dělnému lidu a banánů byl vždy dostatek... Za banány, kubánské pomeranče a dovolenou v NDR se tak schovávají justiční vraždy, národ omotaný ostnatým drátem, likvidace hospodářsky a průmyslově vyspělého státu, utiskování a znásilňování celých generací.

Je smutným faktem, že takto pokřivené vzpomínky neslouží jen jako argumenty v diskusích, ale přežívají i formou vyprávěnek v rodinném kruhu a díky uhlazeným televizním dílkům a častou recyklací normalizačních děl jsou distribuovány do hlav celého národa.

Připomeňme si proto deset nejrozšířenějších a nejobskurnějších omylů o době vlády jedné strany.

 

Lež č. 1 – Lidská práva se dodržovala, byli jsme demokratický stát.

Demokracie byla pro tehdejší mocipány prázdné slovo. Jen pojem, kterým se rádi oháněli, když bylo potřeba. Totéž u lidských práv. O nějaké svobodě slova, svobodě vyjadřování, svobodných a nezávislých médiích, svobodě cestování, svobodě podnikání nebo třeba právu na spravedlivý proces nemohla být řeč.

Svobodné vyjádření názoru bylo považováno za div ne rozpoutání občanské války a každá demonstrace byla brutálně rozehnána tehdejšími represivními složkami. Vyslovení nesouhlasu s okupací sovětskými vojsky bylo často důvodem k ukončení kariéry a začátku profesní dráhy zeměměřiče, kopáče, topiče či počátkem putování po československých kriminálech. V několika případech dokonce vyjádření vlastního názoru bylo důvodem k zabití. Jména jako Pavel Wonka, ubitý komunistickými bachaři, nebo Danuše Muzikářová, zastřelená během demonstrací v srpnu 1969 československou veřejnou bezpečností a Lidovými milicemi, zůstanou navždy důkazem, že komunistům o lidská práva a demokracii nikdy nešlo.

Podpis Charty 77, která kritizovala nedodržování lidských práv, k jejichž dodržování se komunisté sami v Helsinkách zavázali, byl důvodem k těžkým represím vůči signatářům. A je příznačné, že tehdejší média Chartu odsuzovala, národ se křižoval, kulturní veřejnost podepisovala Antichartu a přitom nikde nebyl text samotné Charty 77 zveřejněný. Protože proč o ní pravdivě informovat, to neměli soudruzi v povaze.

Komunisté nedali lidem pokoj ani po smrti. Známá je hysterie rozpoutaná kolem hrobu Jana Palacha, ale už méně známý je například pohřeb filozofa Jana Patočky, který zemřel po jednom z výslechů u Státní bezpečnosti a během jehož pohřbu estébáci v okolí hlučeli, túrovali motorky a nad hřbitovem nechávali prolétávat vrtulník.

Absenci demokracie dokládá i způsob, jakým probíhaly volby. Na jednu stranu zde existovaly i loutkové strany Socialistická strana a Československá strana lidová, ale nebyl žádný výběr. Ve volbách figurovala pouze takzvaná jednotná kandidátka Národní fronty, účast u voleb byla povinná a běda, když občan volič chtěl jít za plentu, škrtat nebo odevzdat neplatný hlas. Vše bylo pod pečlivým dozorem bdělého oka strany. Komu se k volbám nechtělo, toho navštívili pracovníci volební komise s přenosnou urnou a bylo poměrně velkým uměním se takové volbě vyhnout a odmítnutí účasti bylo opět důvodem k represím.

Ubohost komunistického režimu se nezastavila ani před dětmi nepohodlných kverulantů. Nebylo tedy žádnou vzácností, když se potomek člověka s ušpiněným kádrovým profilem nedostal na školu, nebylo mu umožněno studovat nejen na vysoké škole, ale často ani na gymnáziu. Budoucnost dětí tak byla závislá na poslušnosti jejich rodičů

Jak to tedy bylo? Pro komunisty jsou lidská práva a demokracie pouze prázdným pojmem. Nic takového, už z podstaty komunismu, nemůže být s nimi spojováno.

 

Lež č. 2 – Národ byl zdravější díky špičkovému zdravotnictví.

Délka života v socialistickém Československu byla v průměru o čtyři roky kratší než v prohnilých kapitalistických státech. Podle tabulek Světové banky žil v roce 1989 průměrný Čechoslovák 71.4 roku. Ovšem průměrný Američan 75.2 roku, Rakušan 75.5 roku a Nizozemec dokonce 76.9 roku. S trochou nadsázky se dá říct, že život v socialismu byl zdraví škodlivý.

Ani o špičkovém zdravotnictví se nedá mluvit. Ano, měli jsme v Československu kapacity, které patřily ke světové špičce, jako byl například pediatr profesor Švejcar, bojovník proti neštovicím chemik Holý nebo otec kontaktních čoček Wichterle. Ovšem kdo o nich u nás věděl? Jeden z dalších typických rysů socialismu byla nenávist vůči schopným a úspěšným. Klacky, které strana házela pod nohy těmto vědcům, by byly námětem na vlastní knihu. Připomeňme si ale, že zrušením licenčních smluv na výrobu kontaktních čoček přišlo socialistické Československo zhruba o miliardu tehdejších dolarů. Samotný Wichterle neměl z peněz za patenty ani zlámanou grešli.

Běžné zdravotnictví ovšem silně zaostávalo za zbytkem světa, především díky nemožnosti spolupracovat na výzkumu se západními lékaři a neschopnosti nakupovat špičkové lékařské vybavení.

Jak to tedy bylo? Komunisté ukradli lidem čtyři roky života.

 

Lež č. 3 – Kdo dodržoval zákony, neměl se čeho bát. Na každém rohu stál esenbák, bylo bezpečno.

Co do množství esenbáků se mohlo zdát, že je opravdu o bezpečí obyčejného občana postaráno. Nebylo tomu tak. Naopak dohled nad socialistickým způsobem života byl přednější, než nějaká prevence kriminality. Je nutné si uvědomit, že jedním ze základních rysů tehdejší VB byla represe. Dodržovat zákony zdaleka nestačilo. Jedním z mnoha příkladů, kdy si před esenbáky ani ctnostný a zákona dbalý člověk nemohl být jistý, byl hon na takzvané máničky. Stačilo mít dlouhé vlasy a o pozornost "bezpečnosti" bylo postaráno. Buzerace ze strany příslušníků bezpečnosti byla skoro všudypřítomná. Sedíš dlouho na lavičce na nádraží? Ukaž občanku! Motáš se kolem západoněmeckých autobusů a hledáš odhozené plechovky do sbírky? Ukaž občanku! Směješ se něčemu, když jde kolem hlídka esenbé? Občanku sem, smích tě přejde.

Respekt veřejnosti vůči tehdejším bezpečnostním orgánům byl pramalý. Byli vnímáni jen jako pologramotné mlátičky bez špetky přirozené inteligence. A dlužno dodat, že v mnoha případech byl takový odsudek na místě. Mnohými řadovými příslušníky byl tento despekt silně vnímán a byl důvodem k tomu občana občas pěkně osolit. Jen tak, bez důvodu. Stejně se určitě smál tomu fóru, jak jdou tři esenbáci, jeden umí číst, druhý psát... Kdo byl někdy, byť kvůli banalitě, na služebně VB, jistě si vybaví pocit, že je hledaným vrahem a osnovatelem atentátu minimálně na Gustáva Husáka. Totéž si jistě vybaví ti, kdo ve svých škodovkách brázdili normalizační silnice a měli to štěstí, že jim před blatníkem zamával esenbák plácačkou.

Esenbáci byli užíváni k rozhánění demonstrací, k šíření strachu, k rozbíjení hlav demonstrantů, kdy vyzbrojeni dlouhou bílou "láskou strany" mlátili hlava nehlava všechno, co jim přišlo pod ruku. Kdo zažil, například během Palachova týdne v lednu 1989, jaké to je, když takový knedlík přistane na zádech, nezapomene.

Samozřejmě by bylo nespravedlivé soudit takto všechny. Kradlo se, vraždilo, kriminální policie i tehdy fungovala, zločinci se chytali, zavírali, věšeli. Jen se o tom nepsalo, protože nebylo kde. Svobodná média neexistovala a v občanech bylo nutno vzbudit dojem, že žijeme v bezpečné zlaté kleci. I tohle si sebou po takřka čtvrt století sebou táhneme jako kámen na krku, protože současná policie, často nezaslouženě, je odsuzována a vysmívána na základě zkušeností s esenbáky.

Jak to tedy bylo? Veřejná bezpečnost byl represivní orgán, větší důraz než na ochranu před kriminalitou byl dán na šmírování a buzeraci socialistického občana.

 

 

Lež č. 4 – Přes hranice se plížili jen vrazi a špioni.

Nebylo to tak, jak se mnozí staří komunisté, obzvlášť ti z Klubu českého pohraničí, snaží tvrdit. Po únorovém puči přes hranice pendlovali převaděči s osobami, kterým reálně hrozila perzekuce ze strany vládnoucí KSČ. Šlo nejen o podnikatele, politiky opozičních stran, bývalé příslušníky zahraničních armád, ale i běžné občany, kteří se nedokázali smířit s budoucností násilím ovládnutého národa. Často hranice přecházeli s celými rodinami a riskovali tak dlouholeté žaláře a v některých případech i trest smrti. Mnohým při přechodu štěstěna nebyla nakloněna a svému osudu z rukou komunistické justice neunikli. Jiné při přechodu dohnala kulka či skončili na elektřinou nabitých drátech.

Samozřejmě, že přes hranici přecházeli i pracovníci tajných služeb. Nešlo ovšem o takové množství, jaké se dnes snaží někteří bývalí strážci hranic uvádět. Fakta mluví proti jejich tvrzení. V letech 1948 – 1989 zemřelo při výkonu služby 654 pohraničníků. Z toho ovšem pouhých 10 bylo zabito během přestřelky. Ve zbylých případech šlo o nehody, náhodné výstřely z pušek či sebevraždy. Proti těmto deseti pohraničníkům stojí odhadovaných pět stovek obětí z řad uprchlíků za svobodou.

Je zajímavé, že zatímco hranice demokratických států byly hlídány před možným příchodem nežádoucích sil z venku, hranice socialistického tábora fungovaly podobně jako ostraha kriminálu, bránily v cestě ven.

Jak to tedy bylo? Přes hranice se neplížili vrazi a špioni, ale slušní lidé na cestě za svobodou. Naopak vrazi tyto hranice hlídali.

 

Lež č. 5 – Všechno bylo zadarmo. Nebo skoro zadarmo.

Doktor byl zadarmo, lázně byly zadarmo, plomby byly zadarmo, dovolené v NDR byly skoro zadarmo, bydlení bylo za pár stovek, pivo za pár kaček... V podobném duchu by se dalo pokračovat prakticky do nekonečna. Opak je ale pravdou. Zadarmo nebylo nic, všechno bylo štědře dotované, byla to jakási forma "držhubného", která měla obyvatelstvo udržovat syté, spokojené a ideálně ve stavu duševního útlumu. Šlo o takzvaný "sociální kontrakt", typický pro svět socialismu, kdy jakýsi sociální blahobyt byl nabídnut výměnou za apolitičnost.

Je nutné si ale uvědomit přítomnost slova "dotované". Peníze, kterými stát přispíval na dotovanou životní úroveň, nutně chyběly jinde. Proto v léčebnách pro duševně choré vládly prakticky středověké podmínky, proto vybavení nemocnic pokulhávalo za vyspělým zbytkem světa o několik koňských délek, proto se města rozpadala před očima, proto úroveň cestování byla jen o málo vyšší než za první republiky.

Následky tohoto sebevražedného hospodaření se sebou potáhneme jako balvan ještě dlouho. Ovšem, hlavně že se nemuselo platit krvavých třicet korun u lékaře.

Jak to tedy bylo? Zadarmo nebylo nic. Dokonce ani skoro zadarmo. Vše bylo dotováno z peněz, které všem chyběly jinde.

 

Lež č. 6 – Nekradlo se. Ani politici, ani nikdo jiný.

Ale kradlo se. Nedá se říct, jestli méně nebo více než dnes, ale kradlo. Jistě si mnozí vzpomenou na oblíbenou větu "kdo nekrade ze státního, okrádá vlastní rodinu". Ostatně, na okrádání ze společného majetku pamatoval zákon o rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Do něj se vešlo ledacos, od vyzobávání jablek v sadu přes odvoz cihel ze stavby až po krádeže autosoučástek ve fabrice. Takovéto soukromé "znárodňování" se svého času dalo považovat za národní sport. Však kdo něco chtěl, materiál na stavbu chatky, luxfery, nové obutí na auto, lepší obkladačky v koupelně a nechtěl čekat, jestli se na něj usměje štěstí po dlouhém čekání, nakoupil materiál pod rukou. Samozřejmě, že zpravidla šlo o materiál pocházející ze "socialistického vlastnictví".

A to jsme jen u malých krádeží. Myslet si, že mezi stranickými kádry s funkcí a vlivem byl samý Mirek Dušín, je znakem bezbřehé naivity. I tam fungovala takzvaná "malá domů", i tam ruka ruku myla, šidilo se, uplácelo se službičkami a nedostatkovým zbožím. Těžko by v době socialistického odměňování měly stranické paničky luxusní dovolené, tuzexová auta a devizová konta. I za vlády KSČ existovala šlechta, která byla rovnější než ostatní, měli vlastní prodejny a nemocnice, i tehdy kvetla vzájemná družba mezi stranickými kádry a šedou ekonomikou překupníků a veksláků.

Jak to tedy bylo? Kradlo se. Na počátku vlády jedné strany byla obrovská krádež a ta předznamenala jeden z nejvýraznějších rysů tehdejšího způsobu života. Jediný rozdíl oproti dnešku je v tom, že neexistoval bulvár, který by o tom psal, a nebylo vůbec vhodné o něčem takovém mluvit nahlas.

 

Lež č. 7 – Každý mohl cestovat.

Ano, mohl. Na Slapy, na Sázavu, do Prahy za památkami. Což ale není to cestování, o kterém je řeč. Problém byl ve vycestování, byť jen do NDR na nákupy, do Karl Marx Stadtu. I do spřátelených zemí byl potřeba cestovní pas a nebylo nic neobvyklého, když byl pas občanovi odejmut nebo prostě nebyl vydán. S trochou štěstí se ale do soudružských zemí cestovat dalo. Ne však do všech.

Jistě si mnozí vzpomenou na šedivý pas, který byl mnohými považován za klenot, protože to byla jediná vstupenka do tehdejší Jugoslávie. Svého času byla Jugoslávie využívána těmi nevděčníky, kteří nehodlali kolektivně žít a pracovat pro blaho všech, jako dálnice k vysněnému západu. Proto se začal vydávat tento speciální cestovní doklad, který sloužil jako síto na ty prověřenější z občanů, u kterých byla vysoká šance, že se jedou pouze zrekreovat.

Říká se "nebyls v SSSR, neraď". Dostat se tehdy do kolébky socialismu a vidět na vlastní oči, kam až vede blahobyt pod vedením strany, bylo skoro nemožné. Fungoval poměrně čilý výměnný obchod mezi sovětskými občany, pro které bylo Československo totéž, co pro nás Rakousko. Prostřednictvím dopisu se domluvil kšeftíček, sovětská rodina vyběhala bumážky, zaslala pozvání a mohlo se vycestovat. Na oplátku pak sovětská rodinka vyrazila "na Západ" a stala se pro našince na nějakou dobu kamenem na krku, návštěvou z pravěku a důvodem posměchu širokého okolí. To vše samozřejmě jen pokud byli úředníci příznivě nakloněni. V opačném případě ani bumážka nepomohla a necestovalo se.

Vycestovat na západ? Podívat se, kam až to dotáhnul zahnívající kapitalismus? Na vlastní oči vidět utrpení vykořisťovaných dělníků a soudruhů z kapitalistických zemí? Pro naprostou většinu národa neuskutečnitelný sen. Pro vycestování do takové země byla potřeba hromada razítek, neposkvrněný kádrový profil, vyjádření všemožných stranických výborů, od zaměstnavatele až po domovnici, bylo nutné získat vízum, devizový příslib... S neuvěřitelnou hromadou štěstí a přidělenými valutami, které stačily tak možná na kávu se sachrdortem, se pak dalo vycestovat. Po návratu samozřejmě cestovatele čekal posměch okolí, protože jen blázen se vracel zpátky po takovém očistci s úřady.

Jak to tedy bylo? Do bezproblémových soudružských zemí mohl skoro každý. Do Jugošky a Sojuzu málokdo a na západ jen dokonale prověřený občan, případně majitel dobrých konexí, zelinář či řezník.

 

Lež č. 8 – Byli jsme vyspělá, průmyslová velmoc.

Ano, byli. Ovšem nikoliv zásluhou komunistického panování. Respektovanou a vyspělou průmyslovou velmocí jsme byli dávno před zavedením socialistického hospodářství. Naopak, soudruzi se ukázali jako špatný hospodář. Centrálním plánováním, umělým tlumením invence a nutností vyrábět podle sovětského vzoru, diktovaným trhem, omezováním výroby na úkor zbrojního průmyslu, bržděním vývoje a modernizace dokázali udělat z kdysi slavných značek prakticky bezcenné zboží, které nedokázalo konkurovat zbytku světa.

Těžko by v tak skvělé, na průmyslu postavené zemi existovaly dlouholeté pořadníky na automobily, nestavěly by se obytné baráky podle tří, čtyř šablon a určitě by nebyly stále opakované problémy s nedostatkem vložek, toaletního papíru či pánských slipů. Často se argumentuje tím, že po listopadu 1989 noví majitelé fungující fabriky vykradli a nechali krachnout. Opak je pravdou. Fabriky byly v mnoha případech nepřipravené na konkurenční boj, měly dlouhá léta domluvené odbytiště v jiných socialistických zemích, neexistoval volný trh a najednou byly takové podniky hozeny do světa, kde si musely svými výrobky vybojovat odbyt. A to bohužel často nebylo možné díky zastaralé výrobě a minimální schopnosti držet se současných trendů. Lidově řečeno, takové firmy dostaly na frak od konkurence a už tady nebyl stát, který by jejich marný provoz dál dotoval.

Jak to tedy bylo? Vláda KSČ udělala z průmyslové velmoci technické muzeum.

 

Lež č. 9 – Každý měl práci, nebylo nezaměstnaných.

Jde o často rozšířenou lež, často užívanou pro dokreslení "neskutečného teroru a bídy, ve které dnes žijeme". Za vlády komunistické strany se udržovala umělá přezaměstnanost, byly vytvářeny spousty zbytečných pracovních míst, protože byla povinnost pracovat. Zjednodušeně řečeno, z Československa byl vystavěn takový velký pracovní lágr. Lidé nechodili do práce, ale do zaměstnání a produktivita práce byla víc než mizerná.

Být tehdy nezaměstnaný, čili nemít v průkazu razítko zaměstnavatele, bylo porušením zákona a absence takového potvrzení často znamenala přímou cestu za mříže až na tři roky, s nálepkou "příživník". Zákon o takzvané příživě byl jedním z klacků na režimu nepohodlné kverulanty. Nebylo nic jednoduššího, než se postarat o to, aby vyhlédnutá oběť nikde práci nedostala, a za čas sáhnout po paragrafu o příživnictví.

Jak to tedy bylo? Každý měl povinnost být zaměstnán, a kdo nepracoval, skončil za katrem.

 

Lež č. 10 – Bylo líp, byly to zlaté časy.

Jediné, co se dá na tento argument odpovědět, je "jo, bylo pěkný, že jsme byli mladší". Nic víc. Zajímavé je, čím vším je tento argument často doplňován. Bylo pivo za pár kaček, metro za korunu, lidi nemysleli na kraviny, věnovali se chatičkám, zahrádkám, svým škodověnkám, nefetovali, v televizi dávali samé zábavné pořady, humor byl inteligentnější, k pohodě stačil Kája Gott.

 

Kecy, drazí přátelé. Je na místě odcitovat neznámého autora: "Je absurdní, že o týhle zkurvený době jednou budou lidi mluvit jako o zlatejch časech".

Pivo bylo za pár kaček, protože nalejt občana bylo tak jednoduché. Napil se, vyspal se z toho a hurá do Kolbenky. V kantýně si dal dvacet deka vlašáku s rohlíkem za bůra, cestou domů metrem prolistoval Ruďasa, večer na něj oloupal brambory, zkouknul televizní noviny, kde se dozvěděl, jak trpí američtí dělníci, jak imperialisté chřestí atomovými raketami, zasnil se u poutavé reportáže z dožínek a zanadával u komunální kritiky o nedostatku zavařovacích víček. Po zprávách si otevřel lahváče, hodinku se napínal u majora Zemana, zasmál se u Televarieté a šel spát.

Nebyly to zlaté časy, byl to nudný život lidí zavřených v kleci, s povolenou, předem schválenou zábavou, pravidelným krmením. Lidí často hledajících nějakou noru, nějaký temný kout, kde by se před šedí socialistického života na chvíli schovali. Byl to život vycvičených zvířátek, kterým byla cesta k jakékoliv individuálnosti a odlišnosti ztěžována. Bylo to čtyřicet let násilné deformace národa, jejíž následky si neseme nejen my, ale pravděpodobně i nějaká ta generace po nás. Socialistický občan věděl, že když bude hodný, bude mít plný talíř a nebude se muset o nic starat. Na co jsou mu nějaké svobody, když si za ně nic nekoupí. To je stigma většiny současných voličů levice, kdy alfou a omegou je plný žaludek a minimum zodpovědnosti.

Byla to nudná a šedivá doba, kdy to, co nedostalo požehnání a certifikát neškodnosti, nemělo šanci. Kdo si dnes pamatuje nahrávací orgie, když se někomu povedlo sehnat Flojdy, Kisáky, Stouny, zatímco z rádia se valil nepřetržitý proud Michala Davida, Standy Procházky, Cézara, Horňáka, Vondráčkový. Kdo si dneska pamatuje sedánky nad kotoučákem se záznamem Woodstocku, komu se vybaví to příjemné šimrání v břiše, když se u ohně nebo v hospodě na kytary spustila nějaká krylovina.

Svobodné zprávy a hudební novinky se k nám ze světa dostávaly prostřednictvím Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky, BBC, Deutsche Welle nebo třeba Kanadského rozhlasu. Dlouhá léta byl jejich poslech rušený, protože na co by socialistickému člověku byly pravdivé zprávy. Ještě by začal přemýšlet. O tom, co vykládal Sláva Volný nebo o tom, co hrála Rozina na Svobodce, jaké jsou hudební žebříčky ve světě, kterými nás oblažoval John Kelway z Londýna nebo Michael Prostějovský z Kolína nad Rýnem, jak si žijí krajani v Kanadě, o kterých vyprávěla Vesna Alince a koneckonců o zprávách z domova, zakončených "Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň", se mluvilo jen šeptem.

Seznam zakázaných knih a autorů byl sáhodlouhý, strana dokázala okázale ignorovat i udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi. I v době těsně před pádem vlády jedné strany, kdy nebyl svěrák utažený až tak těsně, byly k vidění takové absurdity, jako na besedě s Jaroslavem Foglarem promítaný diapozitiv s obálkou knihy Pod junáckou vlajkou, kde slovo junáckou bylo začerněno.

Národ se dělil na dvě zásadní a početně nepoměřitelné skupiny. Bylo obrovské stádo, které mlčelo, drželo hubu a krok, jednou za čtyři roky odvolilo jednotnou kandidátku, občas si zanadávalo po tom, co se ujistilo, že za dveřmi opravdu nikdo nestojí, a jinak nic neřešilo. A bylo tady stádečko těch, co prakticky celou dobu utíkali. Ne někam, ale před něčím. Utíkali ke knížkám, které kolovaly republikou ve stopadesáté kopii na průklepáku, utíkali k stokrát ohraným kazetám s Krylem, Jasnou pákou, Plastikama, Nohavicou. Utíkali na čundry, mezi partu, kde si hráli na skautíky a kovboje. Tvořili skupinky, kde bylo alespoň zdání svobody, kde byli mezi svými.

Člověk byl neustále pod dohledem. Špiclovalo se, udávalo, od uličního výboru strany, přes příslušníky pomocné stráže VB až po podnikové kádrováky byl život každého jako pod drobnohledem. Kdo tehdy mohl tušit, že se do udávání pustily i modly jako byl Jarek Nohavica nebo Milan Kundera. Kdo z dospělých, kteří si s napětím a jako četbu na pokračování kupovali po listopadu vycházející seznamy estébáků, nenašel nikoho známého?

 

Byla to šílená doba, plná šílených lidí, vedená šílenci. Rozhodně to nebyly zlaté časy.

Jak to tedy bylo? Stálo to za hovno. Ale byli jsme mladší.Author: DUSAN MAKOVSKY # SireDijy50
Slovensko2013-08-2327
-
 26% ( 36 people voted )
+
Nieže by som bol veľký obhajca minulého režimu, ale tento článok je účelovo formovaný tak aby komunizmus ukázal v čo najhoršom svetle. Dušan ty si myslíš že to čo tu je teraz je lepšie? Vôbec nie nesloboda v prejavoch je ešte horšia pretože dnes ti prakticky urobia za nepohodlnosť prakticky čokoľvek. Nepriateľ bol aspoň počas minulého režimu jasný a čo teraz, ešte aj vlastný ťa podrazia. A mimochodom väčšina občanov sa mala počas socializmu lepšie a majú to overené v praxi, takže štatistiky a podobné bláboli stoja zo h...
anupew # DataJadi81
-
 67% ( 33 people voted )
+
2013-08-24 21:56:40 55a38e3d
jáj kurňa dal som malé a :D
Anupew # JacaNidy24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-24 21:58:49 55a38e3d
Ukázanie toho najhoršieho, a nespomenuté nič dobré, no ako demagógia dobré, musím uznať

dristy # CavaDigu62
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-08-24 23:00:37 55ede33a
chod do riti trepech chujoviny
jaro # LuceBegu10
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-08-24 23:46:38 d5a24456
Pane Dušane, vypadá to tak, že vy jste byl blb a blb jste zůstal, bez ohledu na věk.
Jan Gudo # JicuJyho82
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-08-25 01:28:25 b2ffa829
Myslíte, že to neschopné centrálne riadenie bolo CHYBA riadenia?
Myslíte, že vysťahovanie ľudí do panelákových (a zároveň strata schopnosti si dopestovať potraviny čo sa čiastočne vyrovnávalo vznikom záhradkárských kolónií) bola CHYBA riadenia?

O tomto hovorili pohlavári že si máme zobrať príklad od SSSR. Celé to slúžilo ako pokus na zničenie slovanov. Dobre vedeli že sa im znova podadarí nainštalovať "kapitalizmus" v plnej miere. Ešte lepší kuloveší pre ľudí odtrhnutých od primárneho zdroja obživy = priamo neovládateľný ľudia.

Teraz sme sa stali priamo ovládateľný cez peniaze.
Preto hovorím. Keby sme si priohli socík ešte viac a psychopatov z KSČ poslali na nútené práce tak...... Dopadneme ako Juhoslávia.

Duan # SymeVuma90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-25 07:42:54 d5519281
loading...
oprava

odtrhnutých od primárneho zdroja obživy = priamo ovládateľný ľudia.
Duan # SymeVuma90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-25 07:47:32 d5519281
Na diskusiách k podobným článkom je jasne vidieť rozpoltenosť tých, čo broja proti súčasnému spoločensko-politickému usporiadaniu - stranám, programom, vzťahu štátu k občanom atď - a nekriticky velebia systém spred roka 1989. Pritom by im zázračne nevadila totálna nadvláda jednej strany, jej ideologická mašinéria vnucujúca jeden názor, sledovanie... t.j. mnohé veci, ktoré sa im nepáčia ani teraz. Skúste sa zamyslieť, novodobí revolucionári (ak máte čím), porovnávajte a zisťujte podobnosti v kontexte doby. Namiesto tliachania prázdnej slamy - ako vtedy sťa myšky pod perinou s uchom na tranzistore so Slobodnou Európou, tak i teraz pri možnosti zakričať si verejne na uliciach - skúste sa radšej prispôsobiť dobe. Tak, ako aj vtedy. Nebudete mať zvýšený tlak a ešte vám zvýši aj čas na zábavu a radosť zo života...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 52% ( 19 people voted )
+
2013-08-25 09:44:36 bc7b649f
Článok je klasickou ukážkou vysielania rádia Slobodná Európa a ďalších médií uvádzaných autorom. Na takéto neobjektívne info veľmi pozitívne reagovali študenti a mladí ľudia, ktorí však bez problémov prijali socialistický podnikový byt, socialistickú závodnú rekreáciu, socialistický ozdravný pobyt, socialistickú nenávratnú pôžičku... a pod. V súčasnosti je už všeobecne známe, že demokracia a objektívne informácie sa neznášajú - na informovanie slúžia iba kontrolované média. Dovolím si citovať jedného speváka, skladateľa a večného rebela "Socializmus, aj keď mal určité chyby, bol postavený na veľmi dobrej myšlienke. Bohužiaľ, ľudia sú hlúpi, a tak sa tejto ideológie zriekli a nahradili ju kapitalizmom. Americká demokracia je cesta do pekla." Ak bol ten socializmus taký zlý a života neschopný, ako uvádza autor, nemôžem pochopiť, načo západné "demokracie" vynakladali miliardy na špionážnu činnosť, podvratnú činnosť, ekonomickú blokádu, podporu disendu atď., keď im im stačilo sedieť, popíjať pivo,resp. whisky ,fajčiť pašované cigára z Kuby, a čakať, že kedy ten neschopný socializmus padne...
Regency # KyjiHibo22
-
 72% ( 15 people voted )
+
2013-08-25 10:28:02 c35b6c96
Je to len iná forma toho čo tu máme teraz. Hough.
Marco # WamaBofu8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-25 10:40:25 5f665da0
Autor tohoto textu podla mna je schopný vnímať svet okolo seba len čierny alebo biely, nič medzi tým.
Dusan K # HybeDuko24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-08-25 11:04:53 c35b16f8
Dušan si sprostý a tupý ako kýbel gitu
Tie lži si si sám vymyslel, my čo obhajujeme minulý režim vieme že mal chyby a nedostatky ale obhajovat sme ho začali až ked sme spoznali že toto čo prišlo po nom je nekonečne násobne vacšie svinstvo a uplný teror a podvod na ludoch. Takému tupcovi ako si ty ani nemá zmysel niečo vysvetlovat lebo je jasné že máš škrupinu na riti a minulý režim poznáš iba z počutia ty im becil a nauč sa gramatiku , ved ani písat nevieš.

brano # PelaSedo59
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-08-25 11:20:29 4df7e017
Voliť treba ísť a treba hodiť do urny prázdne obálky. Keby tak urobili všetci voliči, aspoň by videli tamtí hore, čo si o nich národ myslí.....

amo # KaxeRoqa36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-25 15:10:41 5f69f1d4
Komunizmus (teda to co sa tak volalo) bol najbrutalnejsi socialne inziniersky system aky kedy existoval na zemi spolu s nacizmom. Presne podla prislovia ze cesta do pekla je dlazdena dobrymi umyslami ti, ktori slubovali raj na zemi pre vsetkych vybudovali cire peklo masoveho vyvrazdovania celych narodov, gulagov, neslobody, nedostatku, dovtedy nevidenej korupcie a protekcionizmu.
Koncept komunizmu sa zrodil v hlavach Iluminatov, organizacie zalozenej zidom Adamom Weishauptom v 18 str.ich cielom bolo nevojenske dobytie sveta, jeho zjednotenie pod jedinou svetovou vladou a odstranenie sukromneho vlastnictva ktore povazovali za jediny dovod chudoby vo svete. Na zaklade tychto idei boli vedene masakre francuzskej revolucie (ziadna rovnost bratstvo a sloboda sa samozrejme nedosiahla) vzniklo komunisticke hnutie (opät pod taktovkou zidov) a vyvrcholilo v ruskej revolucii (väcsina protagonistov ruskej revolucie boli opät zidia, väcsinou financovani amerikou cez nemecke banky). Pociatocny ciel ruskej revolucie bolo vyhladit z povrchu zeme nepohodlne "triedy" podnikatelov a tzv. kulakov za kazdu cenu a kazdymi prostriedkami-Hitler sa v podstate ucil od Lenina a Stalina, ibaze svoju nenavist zameral nie triedne ale narodnostne. Mravne ciele sa nikdy nedaju dosiahnut nemravnymi prostriedkami. Tzv. komunizmus zufalo zlyhal ekonomicky-bol beznadejne nevykonny. Presne podla Solzenicyna, ktory povedal ze ak zoberiete ludom uplne vsetko stratite nad nimi akukolvek moc. Otroka nedonutis pracovat efektivne.
Ti co sa snazia ziskat celosvetovu moc toto pochopili. Zistili ze tento experiment nevysiel, nepriniesol ziadane ovocie. Bol ukonceny.
Otrokom musia nechat pocit slobody a pocit vlastnictva. Najlepsie tak, ze im nechaju nejaky ten majetok na ktory im pozicaju nimi sfalsovane peniaze a splacanim uverov si ich tak zaviazu na cely zivot...
Jedina cesta ku slobode je anarchokapitalizmus s uplne zredukovanou ulohou statu, vylucne na obranu (armada) a vysluhovanie spravodlivosti (policia a justicia). Problem je ten ze väcsina ludi v celej Europe slobodu v podstate nechce. Je pre nich bremeno ktore nevedia uniest, je pritazou s ktorou si nevedia rady.
Syndrom zvierata vypusteneho z klietky. Velka cast slov. volicov (50%?) stale o nejaku slobodu nestoji, im staci ta klietka len ked im obcas hodia kost.
Tito maju rovnake hlasovacie pravo ako ostatni, slobodychtivi.
Tento system treba nechat uplne padnut jedinec sa moze na to iba pripravit.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-08-25 15:11:33 55e54ecb
Pán Dušan, skúsim vám len prekopírovať jeden zaujímavý názor. ktorý bol uverejnený jedným diskutujúcim na tomto portály pred niekoľkými dňami. V snahe vás možno naviesť na nejaké naštudovanie si vývoja a účelu dnešných systémov.:

Ja nepopieram zločiny "komunizmu" ani "kapitalizmu". A ani "výhody" oboch spomínaných zriadení pre ľudí v nich žijúcich. Len mi je čudné, že aj napriek mnohým podstatným informáciam, ktoré sa už dajú dohľadať, stále mnohým ľudom uniká, že za vznikom a "vývojom" oboch týchto spoločenských zriadení stoja tie isté sily. A že jednoducho socializmus sa ukázal ako menej efektívny na ovládanie ľudí, než "demokracia", tak ho aj s pomocou mnohých vopred vybraných "disidentov" vo väčšine krajín tie isté sily ukončili. A podobne dlhodobo ukončujú režimy, ktoré im nevyhovujú aj v iných krajinách - spôsobom, ktorý je v danej krajine najviac efektívny - vojny, "revolúcie", vojenské prevraty, ... A to všetko takmer s neochvejnou podporou médií "hlavného prúdu".


Read more: http://www.dolezite.s
k/Komunisticky-teror-u-nas-1DODMn.html#ixzz2cx59Df
vx


Možno by bolo lepšie začať využívať tie možností nezávislých správ(ktoré chvalabohu vďaka internetu ešte zatiaľ máme, a autor ich spomína ako výhodu dnešnej doby) a urobiť si trochu prehľad v tejto problematike. Bolo by to lepšie ako písať takéto k ničomu nevedúce veci.
Mne to v dnešnej dobe príde ako keby sa dnešná oligarchia snažila udržiavať a rozširovať dnešný teror pomocou argumentácie nedokonalostí vtedajšieho systému, ktorý vlastne aj tak vytvorili oni za tými istými účelmi. Za účelmi pokusu o manipuláciu.
Ďalšou zaujímavosťou je porovnávať vtedajší vývoj v dožívaní sa ľudí. No skúste si pozrieť napríklad na Detroit v roku 89 a ten dnešný(asi najviditeľnejší príklad dnešných trendov).

Socializmus – diktatúra, keď pri moci je stále tá istá skupina ľudí, avšak dôchodok (aj keď jeho výroba mala určitý znak neefektivity) sa delil aspoň rovnomerne medzi ľudí a dával ako takú možnosť na vývoj spoločnosti.
Kapitalizmus – diktatúra prostredníctvom vytvorenia systému na systematické okrádanie spoločnosti malou skupinkou ľudí, vytvorenia neobmedzenej formy súkromného vlastníctva a takouto formou manipulovanie so spoločnosťou. Majúca ďaleko horšie znaky otrokárskej spoločnosti s veľmi čiernym koncom pre jej vývoj ak sa veci nezmenia. Jej dnešné výsledky sa dajú vidieť v číslach ako nezamestanosť, výška disponibilných príjmov väčšiny obyvateľstva, zvyšovanie zadĺženosti a pod. Menej viditeľné sú napr. kvalita liekov a potravín, ale aj tie sa dajú dnes na internete nájsť.

Minulý týždeň som si na jednej českej stránke čítal niečo o ekonómoch, ktorí majú za základný cieľ ochranu súkromného vlastníctva a individualizmu(namiesto snáh o zmeny v podstate dnešných problémov a nastavenie šance pre zdravý vývoj pre všetkých, už keď si hovoria ekonómovia). Myslím, že za takými cieľmi vzhľadom na podstatu vzniku dnešného teroru je len jeho udržanie. Podobne je to aj s takýmito článkami o chybách socializmu. Možno sa v príčinách jeho napísania u autora mýlim, ale s takýmito somarinami by sa malo prestať a hľadať skôr konštruktívne riešenia.


Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-08-25 15:22:31 972ee054
Stanislav:
To co uvadzas ako definiciu kapitalizmu nie je kapitalizmus ale korporativny fasizmus (je mi jasne ze sa k nemu blizime) definicia kapitalizmu je asi nasledovna:
Zriadenie zalozene na rovnosti sanci, ochrane volnej sutaze, sukromneho vlastnictva a slobody podnikania.
Jedine konstruktivne riesenie je navrat ku slobode jednotlivca-ina cesta nie je.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-25 16:25:11 55e54ecb
Chujko Pandemonioum
keď sa niekomu žije z nakradnutého ako tebe byvalému komunistovi, tak drž zobak a chod si zakefovať so svojou starou- DDD
Lexa # VyxoBepa95
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-08-25 17:00:23 3ec5e27c
Pandemonium
tik, tak, tik, tak. skončiš debol...
SOS # MuhePyqa38
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-08-25 17:06:48 3ec5e27c
Myslíš, že keď to napíšeš cerveným, tak zbohatneš? Lol, iba sa ti trochu uľaví a pustíš žlčou...

:-DDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-08-25 17:07:17 b229fa91
Nízko hodnotený príspevok


Bulo Von Elektra # XaseLaki28
-
 38% ( 6 people voted )
+
2013-08-25 17:19:21 3ec5e27c
Conte

súhlasím s tebou. napísal som skôr definíciu súčasného stavu. dokonca aj to čo píšeš ako riešenie je podľa mňa správne. Akurát si myslím, že inou formou sa k takémuto niečomu nedostaneme ako rozbitím dnešnej pyramídy a nastavením nemožnosti urobenia takéhoto typu diktatúry ako je tá dnešná. A to inou cestou ako prerozdeľovaním zdrojov minimálne pri veľkých a strategických podnikoch nejde (to v akej miere si netrúfam povedať). Mal som na mysli tento fakt.

Môj názor na najefektívnejší spôsob fungovania väčších či menších spoločenstiev je v prirodzenom výbere lídrov, na čom bola založená aj teória Marxa(ináč v skutočnosti génia vtedajšej doby, ale zatiaľ jeho diela veľmi dobre nepoznám). Tento fakt považujem za najzákladnejší vzhľadom na vlastné skúsenosti so sledovania rôznych tímov či už priamo alebo nepriamo. Tam tkvie aj základná sloboda jednotlivca, nevyhnutnosť voľnej súťaže, možností slobodného podnikania, ktoré sa s tým neodporujú, ale skôr to podporujú. Lenže pri inom základe ako je ten dnešný. Lebo ten nás doviedol k tomu dnešnému stavu a tu sa o rovnosti šancí, voľnej súťaživosti, slobode jednotlivca nedá hovoriť. Viem, že je to komplikovaná vec na písanie v takejto diskusii, ale my sa v podstate stotožňujeme.

Chcel som skôr naznačiť podľa môjho názoru nezmyselnosť písania takýchto faktov ako sú v článku. O chybách vtedajšieho režimu sa dosť vie a príde mi to ako propaganda proti nevyhnutným zmenám na nastavenie toho, na čom sa v podstate zhodujeme. Ale možno sa aj ja mýlim a intencie autora takéto neboli. Neviem. Ale potrebujeme skôr riešenia, zhodnúť sa na nich a spojiť sa. Ísť za niečim, čo má význam. A to si žiada len revolučné riešenia. Preto považujem v dnešnej dobe ochranu súkromného vlastníctva(vzhľadom na spôsob jeho vzniku v dnešnej dobe a tým vôbec nemyslím len nejakú našu privatizáciu, ale skôr ten základný vyšší celosvetový podvod) alebo takéto články za propagandu proti zmenám k lepšiemu.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-25 17:19:40 972ee054
Conte

ešte aby som uviedol na správnu mieru môj názor na ochranu súkromného vlastníctva. Je to nevyhnutná vec. Ale bojím sa, že pri jej ochrane v dnešnej dobe práve tí obyčajní ľudia, ktorí nechcú oberať druhých o zdroje, ale ich jedinou snahou je poctivo zarábať na svoj život, rodinu a pod., o to súkromné vlastníctvo na úkor tých hore prichádzať budú. Teda dnešné riešenia si vyžadujú aj neochranu súkromného vlastníctva a to práve na to, aby sme zabezpečili ochranu súkromného vlastníctva. Tento paradox súvisí s tým, ako je ten dnešný systém nastavený...

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-25 17:37:16 972ee054
1. Dnes sa nedodrzuju ludske prava vobec, kumunizmus bol oproti dnesnemu fasizmu skutocne len sranda
Okrem toho vtedy ste sa svojich prav vedeli dovolat, a ked ste Jozovi na JRD povedali ze nieco je zle tak sa to riesilo, dnes na vas kazdy serie

2. Este dodnes 20 rokov po revolucii mame to iste zdravotnictvo,budovy a lekarov. Sice maju viac pristrojov ktore blikaju a pipaju ale o pacienta sa nikto nestara. Zdravotnictvo je len biznis a cierna diera na rozkradanie rozpoctu. tak to sme zas vyhrali
3.A kautor napise ze respekt voci SNB bol pramaly tak netusi o com pise. Ja som mal vtedy este velmi malo rokov ale ked sa niekto ohnal tym ze zavola VB tak mal clovek skutocne strach. To dnes su policajti jedine na smiech a nemam pred nimi ziaden respekt, skor opacne
4. V kazdom rezime,zriadeni,institucii,firme atd.. sa najdu nespokojny ludia ktory to chcu inak. Dnes je ich tu plna stranka. Mozte sice ist kde chcete ale nemate za co ani zit nie to mysliet na cestovanie
5. dnes nie je dotovane nic a peniaze chybaju vsade. Krajina sa stale zadlzuje a jedno percento parazituje za 99% zvysku. Pan co to pise musi zakonite patrit ku tomu jednemu percentu. Ja by som mal radsej to vsetko skoro zadarmo
6. kradlo sa vsade a nic nikde nechybalo, dnes sa kradene bud to vo velkom a nic s tym nikto nespravi alebo ukradnete rozok lebo nemate co jest a zavru vas na 10 rokov - tak to je znova pokrok
7. Kazdy dnes moze cestovat a pritom kazdy sedi doma a ak ma aspon jednu dovolenku rocne patri medzi stastnejsich, ale 1% si uziva vsade po svete
8. ooo aka velka hroza ze boli 4 sablony na byt :)) dnes tie iste byty kupujeme za nehorazne peniaze a nove byty sa skoro nestavaju. V tomto bode by som bral komunizmus ihned
9. dnes sme sa povinnosti pracovat zbavili a tak mnohy pracu nemaju, neuzivia sa - maju smolu,koho to zaujima. zato prizivnikov pribudlo neurekom - hurraaaaa pseudo demokracia
10. este som nepocul jedineho cloveka ktory by tvrdil ze mu nebolo lepsie, snad okrem par politikov ktory od vtedy rozkradli a zhumplovali stat - tym uz bude dobre naveky. Takyto srandisti vam idu v tv rozpravat ako trpeli za komunizmu.

To co vsetko bolo lepsie pisat nejdem, clankov je o tom dost a to zo skusenosti tych co vtedy zili.
Ty co vtedy kricali ako budu komunistov veset dnes robia otrocku pracu za minimalnu mzdu a to paradoxne vela krat pod vedenim toho komunistu :)) Aka ironia

MM # SidaSafa91
-
 78% ( 13 people voted )
+
2013-08-26 08:59:45 d94b4912
Conte di Savoya # CopyXegu39

uf anarchokapitalizmus????

Zriadenie zalozene na rovnosti sanci, ochrane volnej sutaze, sukromneho vlastnictva a slobody podnikania.????

3 pripomienky ku koncepcii anarchokapitalizmu:
1. všetci musia sa narodiť z úplne rovnakými podmienkami (geny, bohatstvo rodičov ,.......), alebo tie podmienky musí spoločnosť nejakým spôsobom korigovať=kultúra
2. z bodu 1 predpokladáš že všedci sme rovnaký. Zabúdaš na !prirodzené! rozdelenie spoločnosti t.j. nie každý bude podnikateľ
3. zabúdaš na to že v spoločnosti sa nachádza prirodzene cca 4% psychopatov, ktoré ti anulujú všetky tvoje predpoklady


Anarchokapitalizmus je pravdepodobne z USA (alebo anglicka?) čo je v súlade s ich koncepciou a ich kultúrou. Bohužiaľ tento smer znova naberie na fašizmus korporácií. S tým nič nespravíš. A ešte drobnosť prečo že kultúru chceš riešiť ekonomikou? Vskutočnosti musí ekonomika vyplývať z kultúry. Teraz je to naopak a tak aj dopadáme.


Stanislav Jurcisin - k tým poznámkam čo máš ku contemu máš v podstate pravdu. Len som tu trochu konkretizoval. Ale je toho "trochu" viac.
Duan # SymeVuma90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-26 11:48:09 c1565806
Nízko hodnotený príspevok


Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-08-27 17:02:30 55e54ecb
Conte

Ten americký kapitalizmus je odjakživa (teda minimálne posledné 2-3 storočia postavený na bankárskej hyper zlodejine a túžbe po zotročení. Stále to prišlo k nejakej kríze, ktorá sa riešila vojnou, vysťahovalectvom a pod. Tento systém je od svojho vzniku nastavený tak, že dôjde k totálnemu zotročeniu ľudí. V teóriach sa propaguje a argumentuje ako systém založenýna voľnom trhu a slobode, podstata jeho fungovnia však je jasná. Okrádanie, postupné ničenie trhových princípov a zotročenie. Určite nejde o nejakých posledných 30 rokov. Len teraz sa to dostalo do takej agresívnej fázy, keď buď s tým obyčajní ľudia konečne zatočia, alebo bude s nimi poriadne zatočené. Teda mám na mysli finančnú oligarchiu, ktorá bola aj za vznikom a skúškou režimu čo bol u nás, ako o tom vyššie píšeš. Mimochodom tiež bez znakov akejkoľvek slobody alebo demokracie.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-27 18:33:04 972ecd80
myslim si , ze tento clanok bol platen s judaskym grosom .
sean2011 # HulyDyge03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-29 01:32:05 d065dd72

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
ť   t
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Vzestup novodobé aristokracie


Vzestup novodobé aristokracie
V předkapitalistických časech se těšili aristokraté jako králové a šlechta speciálních privilegií oproti běžným lidem. Od poddaných vybírali daně a tak žili z peněz obyčejných ...
Až nám povládnou pevnou rukou komunisté…
Damask v Plameňoch (časť 1.)
Predseda Európskej komisie chce ministra financií EÚ kvôli utečencom

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0653 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage