Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

To, jak léčíme infarkt, bude nejspíš špatně


  To, jak léčíme infarkt, bude nejspíš špatně
Větší šance vylízat se z průšvihu nemají ti, kterým se přilepšuje kyslíkem, ale paradoxně ti, kterým ho odpírají. Nejlepší podmínky pro regeneraci myšího srdce panují na Mount Everestu. Pro to naše by mělo platit totéž.
Schéma pokusu. Postupné snižování obsahu kyslíku v prvním týdnu a navození léčebné hypoxemie. (Kredit: Yuji Nakada et al , doi: 10,1038 / nature20173)
Schém a pokusu. Postupné snižování obsahu kyslíku v prvním týdnu a navození léčebné hypoxemie. (Kredit: Yuji Nakada et al , doi: 10,1038 / nature20173)

Hesham Sádek a Wataru Kimura jsou výzkumníci zaměstnaní na University of Texas. V rámci náplně své práce zkoušeli ze svých laboratorních svěřenců udělat jakési následovníky Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norkeje. Potkanům snižovali obsah kyslíku ve vdechovaném vzduchu tak mocně, až ho ve finále měli jen 7 %. To odpovídá jeho koncentraci na Mount Everestu. Dokonce se dá říci, že čtyřnozí "horolezci" své vzory dokonce překonali. Zatímco Novozélanďan s Nepálcem pobyli na vrcholu pouhých 15 minut, přeborníci říše hlodavčí setrvali v nedostatku kyslíku celé dva týdny. A právě díky tomu se nyní stávají také slavnými - začalo jim totiž regenerovat srdce.

Srdce je jen sval

Jeho stavební jednotkou je srdeční buňka zvaná kardiomyocyt. A právě v něm je zakopaný pes. Za normální situace se nemnoží. Teď asi mnozí namítnou, že na novém poznatku vlastně nic nového není a že i každý trenér ví, jak vysokohorské prostředí jde sportovcům k duhu a jak to jim pomáhá k vyšším výkonům. Je to ale jen část pravdy. Všude se dočtete, že to je jen v důsledku zvyšování počtu červených krvinek. Jejich přebytek pak v níže položených oblastech vede k lepšímu okysličování svalů. A protože v honbě za medailemi i malé posunutí stavu, kdy ještě sportovec zvládá popadnout dech, je k nezaplacení a tak sportovní lékaři na to již vymysleli "zkratku". Stačí adeptovi odebrat krev, odseparovat z ní něco tekutin a před závodem mu masu červených krvinek vstříknout do žil. Soudí se, že bez takových autotransplantací (jak se přenosu buněk vlastního těla říká) by tolik rekordů nebývalo padlo.

Dostatek atmosferického kyslíku jakoby v srdečních buňkách blokoval buněčný cyklus a tím jim hatil choutky na množení a schopnost regenerace.  (The University of Texas Southwestern Medical Center)
Dostat ek atmosférického kyslíku jakoby v srdečních buňkách blokoval buněčný cyklus a tím jim hatil choutky na množení a schopnost regenerace. (The University of Texas Southwestern Medical Center)


Někdy se v souvislosti s dlouhodobými pobyty na horách, kromě "zahuštění krve", uvádí i zbytnění srdce. I v tomto případě se ale usuzuje, že to je jen průvodní jev zvětšování diametru jednotlivých svalových buněk více namáhaného svalu. Nikoli tedy zvětšování počtu buněk v srdci. Roste jen rozměr průřezu jednotlivých buněk.

Část kolektivu texaské laboratoře, které se podařilo odhalit méně příjemnou tvář kyslíku. Z leva do prava: Diana Canseco, Hesham Sadek, Wataru Kimura a Yuji Nakada. (Hamon Center for Regenerative Science and Medicine)
Část kolektivu texaské laboratoře, které se podařilo odhalit méně příjemnou tvář kyslíku. Z leva do prava: Diana Canseco, Hesham Sadek, Wataru Kimura a Yuji Nakada. (Hamon Center for Regenerative Science and Medicine)

Podobně se na možnost regenerace srdečního svalu dívá i většina patologů. Ty k tomu zase vede pozorování, že po prodělaných infarktech na poškozených srdečních svalech nacházejí jen zhojenou vazivovou jizvu a nikoli novou tkáň tvořenou svalovými buňkami. Nefunkční jizva navíc špatně převádí elektrický impuls a tím znemožňuje synchronizaci kontrakce jizvou oddělených svalových okrsků. To je to, co naší pumpě nedovoluje po infarktech podávat plný výkon.

Ne všichni odborníci jsou k rekonstrukci tkáně kardiomyocytů skeptičtí. Zastáncům množení svalových buněk argumentační munici dodala studená válka hrátky s atomovými bombami. Ukázalo se, že srdeční tkáň těch, kteří byli vystaveni spadu, vykazovali přítomnost radionuklidů (těch, které se do buněk zabudovávají jen při jejich množení) i v buňkách srdce. Z toho plynulo, že se srdeční sval obnovuje.


Byla to blamáž

Prostředí s extrémně nízkým obsahem kyslíku regeneraci srdce prospívá. Stavy po infarktu se nejspíš brzo budou léčit
Prost edí s extrémně nízkým obsahem kyslíku regeneraci srdce prospívá. Stavy po infarktu se nejspíš brzo budou léčit "přidušením" podobným tomu, jaké prožívají horolezci, když stanou na vrcholu světa. Pohled na severní tvář Everestu. (Kredit I, Luca Galuzzi, Wikipedia, CC BY-SA 2.5)

Postupně vyšlo najevo, že uhlík 14 C, původem z bomb, dokázal jen množení a cestovatelské choutky buněk výstelky cév (endotelu). Těch se nám obnovuje i více než 15 procent ročně. Něco málo z toho měla na svědomí obnova mezenchymálních buněk. Ta je ale téměř nicotná, množí se jich jen několik málo procent ročně. Výměna kardiomyocytů, v lákavé představě obnovy srdce, se tedy nekonala a svět se vrátil k původní, ne zrovna optimistické, variantě. Pokud se vůbec svalové buňky srdce obnovují, tak jen zcela minimálně. A také, že jejich počet je z velké míry dán jednou pro vždy, při narození. Obnova by se tak měla týkat jen raného dětství a později jakoby to už s tím naším srdcem, mělo jít už jen s kopce.

Jako na houpačce

Optimistické předpoklady regeneračních schopností svalových buněk srdečního svalu tkví v tom, že v kultuře na Petriho misce se buňky chovají jinak, než ty v reálu. A tak i jedno z nedávných zjištění party ze San Diega o tom, že v myším i lidském srdci jsou kmenové nediferencované buňky a že se v něm i množí, mají často zamlčovaný dovětek. Že srdečních zárodečných buněk, které to mají pod palcem, je jen jako šafránu a že po takovém infarktu, toho už stejně moc napravit nesvedou.

Don Whillans. Britský horolezec a účastník řady himálajských expedic. Své pocity na vrcholcích nejspíš popsal dobře. Neměl totiž ke sklence daleko a alkohol ho zabil už v 52 letech.
Don Whillans. Britský horolezec a účastník řady himálajských expedic. Své pocity na vrcholcích nejspíš popsal dobře. Neměl totiž ke sklence daleko a alkohol ho zabil už v 52 letech.

Skeptikům dává zapravdu i nejnovější práce Američanů publikované v nejnovějším čísle časopisu Nature. I tam se praví, že za normálních okolností se kardiomyocyty u dospělých savců nedělí a nemnoží. Je tam ale ještě něco navíc,, co jde jednoduše vyjádřit tak, že na Mt. Everestu normální okolnosti nejsou. Nakolik je ale nynější objev množení buněk v srdci "za nenormálních podmínek" průlomový, tak na to se názory expertů zatím různí. Jedno je ale jisté. Nový poznatek Texasanů poněkud překlopil pomyslné misky vah, ve prospěch optimistů. Je totiž nesporné, že strádání kyslíkem (hypoxémie) týden po umělém vyvolání infarktu myokardu, navodilo myškám lepší opravu škod, které jim v buňkách napáchala reaktivní forma kyslíku (ROS), že jim to snížilo oxidační poškození DNA. A jako bonus navodilo žádoucí silnou regenerační reakci buněk, což se projevilo i tím, že jim infarkt nezpůsobil tak velkou nežádoucí fibrózu (zvazivovatění) srdce. Myškám, které prošly "Everestovou terapií" se funkce levé srdeční komory postižené infarktem, zlepšila. Experimentátoři nyní očekávají, že stejně na snížený přísun kyslíku bude reagovat i srdce lidské a že se tím zásadně změní pohled na způsob léčby infarktů.

Pokud patříte mezi vrcholové manažéry, dopřejte svým zaměstnancům na vánočním večírku zpestření kyslíkovým barem. Jedna z firem nabízejících tyto služby za rozumnou cenu (10 000 Kč bez DPH za 4-5 hodin provozu) je
Pokud patříte mezi vrcholové manažéry, dopřejte svým zaměstnancům na vánočním večírku zpestření kyslíkovým barem. Jedna z firem nabízejících tyto služby za rozumnou cenu (10 000 Kč bez DPH za 4-5 hodin provozu) je "Svítící party nábytek". Až své ovečky po novém roce začnete zase dusit, budete moci tvrdit, že to je kvůli eliminaci nežádoucích efektů z přemíry kyslíku.

V podobně kritickém duchu na adresu kyslíku, vyzněl i nedávný článek Matěje Čiernika: "Koniec kyslíka ako zázračného všelieku?" Popisoval v něm záludnost zdánlivě logického přístupu, který nabádá lékaře dávat kyslík v duchu hesla: "Kyslíkem nic nepokazíš". Nic totiž nemusí být tak daleko pravdě, jako víra, že pacientovi kyslíkem vždy jen pomůžeme. Zádrhel je v tom, že přeprava kyslíku do tkání nezáleží jen na jeho množství ve vdechovaném vzduchu. Vysoký obsah kyslíku v krvi s sebou nese jednu nectnost. Přivádí k životu hladkosvalová vlákna v cévách a navozuje vazokonstrikci - zúžení průměru cév. To průtoku krve nepřidá a místo lepšího zásobení tkáně kyslíkem se tak paradoxně můžeme dobrat opaku (podrobněji zde)

Nynější poznatek kolektivu z laboratoře Texas University ale s naprostou převahou asijsky znějících jmen, je sice z jiného soudku, než je kontrakce cév, nicméně ani kyslíkem navozená neschopnost regenerace srdce, stávající zaběhanou lékařskou praxi nestaví do nejlepšího světla.

Závěr

Kdo ví, třeba se blíží doba, kdy nás po krátkém lenošení na JIPce s hadičkou v nose, se nás budou snažit pomocí Šerpů dostrkat na některou z osmitisícovek. Ale i kdyby to nakonec bylo s léčbou sníženým obsahem kyslíku bez toho výhledu z vrholu světa, stejně to nejspíš bude mnohem nepříjemnější, než ty hadičky u nosu. Slavný britský horolezec Don Whillans popsal své pobyty ve výškách, kdy mu mozek trpěl nedostatkem O2, slovy: "Běžte do hospody a pijte celou noc. Pak dostanete představu, jaké to tam nahoře je. Bolesti hlavy, mizerná koordinace pohybů, zpomalené reflexy a snížená schopnost úsudku."

Kutilství a samoléčitelství má v našich končinách také vysokou úroveň a tak se brzo vyvrbí řada alternativců s nabídkou regenerace povadlých srdcí na vědeckém základě. Nejspíš se ale nebudou moc lišit od zaslání návodu abychom chodili spát do stanu, kde si máme snižovat obsah kyslíku třeba propanbutanovým vařičem. Průkopníkům neotřelých cest ku zdraví skýtá nynější objev řadu možností, jak se uchovat mladým (alespoň ve vzpomínkách). Ti, kteří na Darwinovu cenu nedosáhnou, se budou moci alespoň chlubit tím, že přispěli k posunutí hranice poznání o notný kus vpřed. Po kyslíkových deprivacích se jim nemusí začít více množit jen buňky v srdci, ale i jinde. To už s věcí makropulos ale moc společného mít nemusí.

Literatura
Yuji Nakada, et al.: Hypoxia induces heart regeneration in adult mice, Nature (2016) doi:10.1038/nature20173Author: Josef Pazdera # SukeQobu48
Zdravie2016-11-192
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Vážení spoluobčania,
Slovo exekúcia sa stalo v našej spoločnosti niečim, čo hlboko zasahuje do našich životov,ale nie je to len slovo, ale je to zároveň aj zbraň, ktorá ničí a zabíja samotných občanov nášho štátu. Toto slovo spôsobuje rozpad rodín, chudobu, sociálnu likvidáciu a zároveň aj likvidáciu života človeka.
Áno sme si vedomí, že každý, ktorý svoje potreby pokrýva finančným zabezpečením z rôznych bánk, alebo iných finančných inštitúcii berie zároveň na seba aj riziko, ktoré predstavuje slovo exekúcia. Ale nie je obeta za toto riziko príliš veľká?a to samotné životy a rodiny v našej spoločnosti? Je naozaj potrebné, aby občan, ktorý sa dostane do finančnej tiesni bol vystavený tak obrovskému riziku bez toho, aby mal čo i len najmenšiu právnu podporu?
NIE, NIE JE!!!
Nie je potrebné, aby občan, ktorý nezvládal splácať svoje dlhy musel nakoniec skončiť na ulici, na pokraji spoločnosti ako sociálne slabý, alebo v tom najhoršom prípade ukončil svoj život. Preto sme sa my občania rozhodli zorganizovať toto referendum, ktoré rozšíruje práva občana do takej miery, aby svoju ťažkú finančnú situáciu nemusel riešiť niečim nezvratným, ale aby mohol svoj život nasmerovať tak, aby sa z tejto finančnej tiesni dostal spôsobom, ktorý mu zachováva aj dôstojný život.
Poporte preto túto snahu a šírenie týchto slov, aby sa tak mohla vyvolať nielen vážna diskusia o tomto nebezpečenstve vychádzajúce zo slova exekúcia, ale aj vyvolať samotné referendum, ktoré by rozšírilo práva nás všetkých do takej miery, aby strata alebo čokoľvek iné, ktoré nám zabezepčuje finančný príjem nebola pre nás aj stratou poslednou.
STOP ŠÍRENIU CHUDOBY A SAMOVRÁŽD PRE EXEKÚCIE
SLOVENKY A SLOVÁCI ! Za rok 2014 bolo podľa oficiálnych štatistík Ministerstva spravodlivosti vybavených 548 888 žiadostí o exekúciu, pričom koncom roku 2013 evidovalo Ministerstvo spravodlivosti 2 829 941 nevybavených exekúcii ! Teda takmer 3 milióny ! Zdroj: httl://www.iness.sk/stranka/9716-komu-slúžia-exe
kúcie.htlm . Z toho pramenia: -rozpad rodín -hmotná núdza -chudoba -občania bez domova -sociálne samovraždy. Zmenou zákona dokážeme:
1.) Súhlasíte s tým, aby vymáhanie dlhov fyzických osôb bolo zverené novozriadeným štátnym exekútorským úradom?
Ustanovením inštitútu štátneho exekútorského úradu zabránime súkromným osobám, súčasným exekútorom, aby doviedli dlžníka k sociálnej likvidácii a obohacovali sa na jeho nešťastí.
2.) Súhlasíte s tým, aby výška odmeny-poplatku za vykonanie exekúcie štátnym exekútorským úradom bola 3% z vymáhanej istiny?
V súčasnosti je výška odmeny pre exekútora 20%! V konečnom dôsledku sa dlžná suma navýši práve o túto sumu. Exekútori sa nemôžu obohacovať na úkor nešťastia iných ľudí. Preto odmena pre exekútora bude 3% z celkovej dĺžnej sumy.
3.) Súhlasíte s tým, aby štátny exekútorský úrad v prípade uspokojenia pohľadávky veriteľa predajom nehnuteľností, mohol začať konať až po uplynutí 36 mesiacov od začatia exekúcie?
Podľa súčasného zákona je možné exekuovať nehnuteľnosť ihneď po začatí exekúcie, zmena tohto zákona zabezpečí pre dlžníka dostatočný čas (3 roky) na získanie finančných prostriedkov, práce, a tak mu bol zachovaný dôstojný život bez toho, aby sa ocitol v hmotnej núdzi.
4.)Súhlasíte s tým, aby čiastka vo výške minimálnej mzdy nepodliehala exekučnému konaniu a prostriedky v uvedenej výške nemohli byť zadržiavané a ani nijak nemohlo byť bránené povinnému v nakladaní s nimi?
Terajšia ochranná hranica , teda čiastka, ktorá musí občanovi v exekúcii zostať je stanovená na životné minimum (súčasných 198 eur) . Táto čiastka je pre občanov likvidačná a nepostačuje ani na základné potreby pre život. Zmenou zákona o ustanovení minimálnej mzdy ( súčasných 405 eur ) zabezpečíme občanovi právo na dôstojnejší život v exekúcii.
5.) Súhlasíte s tým, aby čiastka vo výške mesačného minimálneho dôchodku nepodliehala exekučnému konaniu a prostriedky v uvedenej výške nemohli byť zadržiavané a ani nijak nemohlo byť bránené povinnému v nakladaní s nimi?
V súčasnej dobe je výška minimálneho dôchodku ( súčasných 311 eur ) pre dôchodcu nepostačujúca ani na pokrytie základných potrieb (strava, bývanie, zdravotná starostlivosť). Samotné exekuovanie tejto výšky dôchodku je pre dôchodcu sociálnou likvidáciou.
Slovenky, Slováci ! Toto referendum je o živote každého z nás. Každým rokom na Slovensku rastie počet obyvateľov, ktorí
musia svoje potreby riešiť buď hypotékou alebo spotrebnými úvermi a žiadny terajší zákon nechráni spotrebiteľa pred neschopnosťou splácať úver. Preto Ťa vyzývame k spolupráci pri zbieraní podpisov pod túto petíciu. Oslov touto petíciou svojich najbližších, priateľov a kolegov a spoločne zastavme šíriacu sa chudobu na Slovensku. Poznámka: Dbaj nato, aby petícia bola vypísaná čitateľne, nesmú byť na nej skratky a musí byť vyplnené PSČ.
Adresa na stiahnutie petície:
slobodnyobcan.sk

facebook: STOP šíreniu chudoby a samovrážd pre exekúcie.

zdenko # SemeSuwi79
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-11-19 15:20:29 b91d9c26
Vy jste byli - "ten obor" dycky marný a pak se jen mediálně sami sobě divíte jak jste byli blbí a přitom jste dělali chytrý, njn...

conaplat # XoqoLuty47
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-11-20 17:41:07 4e88988a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dv   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0235 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made