Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?


 Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?
Všechna náboženství mají jedno společné. Vydávají se za to pravé, které nás přivede ke spáse. Spásou přitom myslí až stav po smrti. I když se v představách, co se s námi po smrti děje, rozcházejí, u všech na tom věřící mají být za všech okolností lépe. Z logiky věci by se tedy ti, na něž čeká stav blažené spokojenosti, měli "překročení Rubikonu" obávat méně, než příslušníci tábora nevěřících, které má provázet řada trablů.
Jedno z prvních zpodobnění Buddhy (1. 2. století n. l.) si lze prohlédnout v Tokijském národním muzeu. (World Imaging)
Jedno z prvních zpodobnění Buddhy (1. 2. století n. l.) si lze prohlédnout v Tokijském národním muzeu. (World Imaging)

Jak na tom s obavami ze smrti oba tábory (věřících a nevěřících) jsou, zjišťovala nyní parta výzkumníků z Británie, Austrálie, USA a Nového Zélandu. Dobrali se zajímavých výsledků. Než se k nim dostaneme, nejprve připomeneme, jak se hlavní světová náboženství ke smrti staví.

Buddhismus ve smrti a umírání nic hrozného nespatřuje. Kdo umře, vstupuje do koloběhu života znovu, jen to je v jiné podobě. V tom horším případě jako zvíře a v lepším zase jako člověk. Teprve po peripetiích ve formě pozemských životů se lze smrtí dopracovat do světů zvaných "čistá území", božské nirvány.

Hinduističtí Bohové Višnu a Šiva (Wikipedia, volné dílo)
Hindui stičtí Bohové Višnu a Šiva (Wikipedia, volné dílo)

Hinduismus má koloběh života poněkud zamotanější. Ne, že by se člověk nemohl převtělit do rostliny, broučka či zvíře, nicméně problém umírajícímu vzniká ve chvíli, kdy si pro něj smrt přijde náhle. Pokud si totiž nestihl vylepšit karmu tak, aby vstupoval do smrti s dobrými myšlenkami, s převtělením v boha to pak má špatné.

Zatímco mnohá náboženství mají ze zlých a dobrých bohů na výběr, v islámu, platí: "Není boha kromě Boha". Mohamed je "jen" posel Boží a muslimové ho nepovažují za zakladatele náboženství, ale za obnovitele původní víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše a dalších proroků. O smrti muslima rozhoduje Alláh. Duši odnáší do nebe anděl. Nikoli Gabriel, jak se to v našich končinách mnohým plete, ale Azrael. Ten, jako přímý podřízený Boha, oddělí od těla duši a přemístí ji do nebe. Tam zemřelý zjistí, jak na tom podle svých činů je. Může ho čekat peklo, nebo se vrátí ke svému hrobu a bude podroben zkoušce čtyř otázek: Kdo je tvůj Bůh, kdo prorok, jakého jsi vyznání a kam vznášíš modlitbu? Pokud odpoví: Alláh, Mohamed, islám, k Mekce, vyvaruje se ran železnými palicemi do obličeje a na záda. U posledního soudu se už jen dobré skutky násobí desetkrát, ale poklesky se znovu trestají. Mučedníci mají z pravidel výjimku. Ti se do ráje dostávají zkratkou.

Anděl smrti (1881). Autor: Evelyn De Morgan, Wikipedia)
Anděl smrti (1881). Autor: Evelyn De Morgan, Wikipedia)

Azrael, nebo také Azra'il, Ashriel, Azaril, Azriel, Izrail, Izrael, Ozryel, persky Mordad sídlí většinou ve třetím nebi a bývá to bytost čtyř tváří a čtyř tisíc křídel. V náplni práce má sběr duší a odvádět je před soud. Tam se zemřelý dozví, jestli je spravedlivý a zda ho čeká ráj, nebo zda ho andělé přemístí do pekla.

Archanděl Gabriel diktuje súry Koránu Mohamedovi (1307). Wikipedie, volné dílo.
Archan děl Gabriel diktuje súry Koránu Mohamedovi (1307). Wikipedie, volné dílo.

Správný křesťan má také naději, že smrt pro něj nebude "konečná" a že z ní bude vyveden. Kdysi dávno to měl dokonce jisté a teprve až když si vztah s Bohem vlastní vinou pohoršil (zhřešil), propadl smrti. Naštěstí byl Bůh ochoten s člověkem uzavírat smlouvy (s Noem, Smlouva s Abrahamem, Sinajská smlouva, Smlouva s Davidem, Nová smlouva v Kristově krvi). Deklaroval poslání vykupitele, který z hříchu a smrti člověka vyvede. Vykupitel Ježíš, v němž se Bůh stal člověkem, kvůli tomu zemřel a přinesl vykoupení, kromě jiného i ze smrti.

Smrt tím dostává pro křesťany i svou pozitivní stránku. V Bibli se praví: "Táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší".

Na jiném místě v Bibli (v Listu Filipínským) se píše: "Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk".

V Novém zákoně to je ještě zřetelnější. V Janově evangeliu se Ježíš k vyvedení ze smrti přímo zavazuje: "Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života."

Návrat ze světa mrtvých v podání Mistra Třeboňského oltáře. 80. léta 14. století. Web Gallery of Art
Návra t ze světa mrtvých v podání Mistra Třeboňského oltáře. 80. léta 14. století. Web Gallery of Art

Pochopitelně, že jakékoliv zkratkovité přehledy nemohou dát pohled na smrt přesný ani vyčerpávající. Už proto, že existuje nespočet dalších náboženství a i ta hlavní se štěpí na celou řadu smiřitelných a nesmiřitelných sekt až po Vesmírné lidi a satanisty. Smrtí a únikem před ní, ale argumentují všechna a často. Není proto divu, že se všeobecně soudí, že ti, kteří mají slíbeno, že na tom po smrti budou lépe, se konce své pozemské pouti obávají méně. O co lépe na tom věřící ve vztahu k ateistům se strachem jsou, se nedávno rozhodl zjistit Jonathan Jong z Institutu kognitivní a evoluční antropologie a výzkumný pracovník v Coventry University Research. Spolu s týmem spolupracovníků z Oxfordu, Coventry, Royal Holloway, Gordon College Melbourne University a University Otago publikovali práci, která se míře úzkosti ze smrti věnuje.

Jak už to v poslední době bývá zvykem, nejprve výzkumníci dali dohromady vše, co kdy kdo k tomu ve světě zjistil. Protože smrt je něco, co trápí všechny a odjakživa, bylo toho hodně. Jen ale 100 zdrojů se ukázalo být relevantních, aby se daly využít. Šlo o výsledky bádání z let 1961 až 2014. Ty pak vytěžili takzvanou metaanalýzou.

Michelangelova Pieta (1499), křesťanský ideál nesmrtelnosti. Foto: Stanislav Traykov, Wikipedia)
Michel angelova Pieta (1499), křesťanský ideál nesmrtelnosti. Foto: Stanislav Traykov, Wikipedia)

Údaje, z nichž v této práci vycházeli, se týkaly lidí ve Spojených státech, na Středním východu a v jihovýchodní Asii. Celkem šlo o 26 000 osob. V rozporu s očekáváním se ukázalo, že věřící (jako celek) se ve skutečnosti bojí smrti více než neznabozi.

Početně oblasti byly zastoupeny nerovnoměrně, a tak nešlo vyhodnotit vliv kultury ani "sílu" vlivu toho kterého náboženství. Z robustních dat se ale dalo zjistit, že religiozita, nejen že má vztah na vnímání úzkosti ze smrti, ale také, že ve škále od silně věřících až po ateisty křivka vnímání síly úzkosti má tvar písmene obráceného "U". Z jedenácti k tomuto využitelných studií, jich deset křivku "U", potvrdilo.

Přeloženo do lidštiny to znamená, že strach ze smrti nejméně kazí život neznabohům a také těm, co jsou bohům nejoddanější. Váhajícím a ve víře nejistým hrozí zbláznitse strachem nejvíce.


Žena s Knihou života a letákem s Aštarem Šeranem na Letné. Květen 2002. (Wikipedia)
Žena s Knihou života a letákem s Aštarem Šeranem na Letné. Květen 2002. (Wikipedia)

Závěr

Studie vyvrátila často presentovaný názor, že věřící lidé jsou s životem vyrovnanější a že smrti se bojí méně. Proč i ateismus dává lidem pocit jakéhosi uklidnění a proč jsou na tom vlažní věřící nejhůře, studie odpověď nedala. Menší strach nevěřících a větší obavy většiny věřících, by mohl souviset s tím, že ti, co nepochybují v tom, co je čeká a jsou s tím srozuměni, nemají potřebu vyhledávat to, čemu se říká "tonoucí se stébla chytá".

Jonathan Jong, první autor studie. Coventry University, United Kingdom
Jonath an Jong, první autor studie. Coventry University, United Kingdom

Ateistům jejich klid netřeba závidět

O tom, že věřící jednoho tábora jsou věřícími v něco poněkud odlišného perzekuováni, slýcháme často. Netřeba chodit daleko. I naše západní evropská kultura má svá želízka v ohni. Například v Severním Irsku tábory katolíků a protestantů s krátkými přestávkami proti sobě neváhají obracet zbraně. Ve jménu Boha se tam vraždí už od 12. století. Méně se už ví, že ve třinácti zemích jsou i dnes (21. století) v platnosti zákony, které umožňují za ateismus uložit trest smrti. Nevěřící mohou odsoudit na smrt v Afghánistánu, Íránu, Malajsii, Maledivách, Mauritánii, Nigérii, Pákistánu, Kataru, Saúdské Arábii, Somálsku, Súdánu, Spojených arabských emirátech, Jemenu. Zemí, kde za tento "prohřešek" trest smrti zákonně uložit nelze, ale kde ateisty a humanisty náboženští fanatici na základě své víry vraždí, je mnohem více. V Indii a Bangladéši je policie obviňována, že takové vraždy ani řádně nevyšetřuje. Ve jmenovaném Bangladéši nejméně tři bloggery zavraždili poté, co se postavili na obhajobu vědeckých důkazů a prohlásili, že jsou více, než náboženské přesvědčení.


Literatura

Jonathan Jong et al. The religious correlates of death anxiety: a systematic review and meta-analysis, Brain and Behavior (2017). DOI: 10,1080 / 2153599X.2016.1238844Author: Josef Pazdera # SukeQobu48
Cirkev2017-03-2714
-
 50% ( 2 people voted )
+
Nízko hodnotený príspevok


Pandemonium # DaruJete36
-
 38% ( 3 people voted )
+
2017-03-28 00:11:17 d405c1fd
Strach a morálka sú zdrojmi ktoré náboženské /aj ideologické/ "odnože" ovplyvňujú správanie človeka , jeho závisalosť a pripútanosť. Na jednej strane v moránalnej oblasti je to vplyv zvýrazňovaný formovaním verejnej mienky /aj manipulačne/ a na druhej strane samotný strach je využívaný pre zvyšovanie "pripútanosti , závislosti.." Ak sú strach a morálka minimálne "manipulovateľné" zbavované "pripútanosti, závislosti.." tak so samotnou smrťou proces "vysporiadania sa" sa stáva prírodzeným.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 06:48:54 58d4289b
Ako istý príklad sa dá uviesť poloha samotného pekla , očistca.. Isté náboženské odnože nevysvetliteľný bahenno--ropný --dymiaci smrad využili na "určenie " neurčitosti v podobe pekla, / aj roklinu pri Jeruzaléme../ A aby tá beznádejná trvalosť v pekelných mukách, za "porušenia prikázaní" a z toho odvodzovaných "verejne uznávaných" morálnych zásad , nebola beznádejná , využíva sa "kategória " očistca. Teda " každý" človiečik sa dostane raz do raja , záleží však ako "dlho" z večnosti sa "zdrží " v očistci. / zmiernenie strachu z nekonečného utrpenia na konečné...utrpenie../ samozrejme , podľa "miery " porušení prikázaní.. Iné náboženstva však stach a morálku "riešia " po svojom....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 07:03:21 58d4289b
Dávajte pozor, človeče! Klope, čo ste sa pozabudli? Zabudli ste na výnimočnú koktavú slohovú formu. Takto zbrklo odhaliť ťažko vybudovanú klonovanú identitu, virtuálne zasadenú do krčmičky na lazoch... ach jaj...!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 11:21:08 d425402c
Áno, klopi už v sobotu predviedol, že keď chce, tak písať aj vie. On možno nie je ani tak opitý ako je darebný a hnilý normálne štylizovať vety. Zatiaľ to ešte na spisovateľa nie je, ale stačí byť k nemu trochu zlý a pozri ako sa začne snažiť - o chvílu bude hotovým majstrom pera...pokiaľ mu tie vstupy nenapísala žena, alebo ich neskopíroval z nejakého cudzieho zdroja. :)

anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 12:12:46 5f66c530
Ďakujem ..anastase34..za "pozdvih" z "alkoholickej kaluže" . AA..vy ste ..Pande36..už --dajmä tomu --navyknutý aj na iné "štylizovačky".. Ale tak či tak písomný "styk" sa oproti priamej reči nedá /idem dať pomlčky na rozmýšľanie../ --- ---"citovo podfarbiť" . .."nahnevano sa tváriť"..."zodpovedne sa správať"..."robiť si srandu nebadane"...A keď to celé posadíte do ..krčmičky...tak nastáva žiadúci "mätúci " stav pre čitateľov ktorý sa dajú nachytať...Prajem..trvalý pocit šťastia ..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 15:57:37 58d4289b
loading...
A keď už ...anastase34---Piťo v našej krčmičke mi naznačuje ...,že Vy máte tak "blahodárny vplyv" na kde--koho . Skúste / aj meno máte skoro ...Nástenka.../ "nášho Iváňušku ..nickomeničného " /prezentný to "nedosažiteľný racionálny argumentačník a reprezentant neskutočného intelektu" a NARCISTA / odbremeniť od tóľkeho zaťaženia ..z titulu nosenia týchto "prezentov". My sa bojíme že sa aj zemeguľa začne ..okolo KE ..spomaľovať pri takej koncetrácií zaťaženia ..a a Tatry na nás spadnú..../už ani nevieme kto neni debil , imbecil, či racionálne smerujúci k týmto cieľom... / Nie fakt i Pali i Emil v našej krčmičke ..sú s toho ..paf...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 16:52:14 58d4289b
klopi - vy ste buzerant, keď denne točíte okolo nickomeniča? Zrejme trpíte nutkavou obsesiou - vy si neuvedomujete vlastnú dotieravosť, že ňou otravujete všetkých naokolo? Hlavne si nefandite, že ste tu práve niekoho nachytali. Hádam je tu všetkým jasné, že ak nie ste akurát kydačom hnoja, tak zvládať písomný prejav aspoň na úrovni jednoduchých, holých viet musíte dokázať - veď je to nevyhnutný nárok v každej obyčajnej profesii. Aj keby sa z vás stal razom druhý Hviezdoslav, nikto vám už neuverí. Prvý dojem je ten najsilnejší. Môžete použiť aj sto dementi, ohradzovať sa koľko len chcete, ak ste sa raz dobrovoľne, z vlastnej vôle zapísali ako negramotný dilino, vo vedomí publika ním zostávate. Nešpekulujte o mojom nicku, nie je menom, nemám k nemu nijaký mimoriadny vzťah, v reálnom živote sa volám celkom inak a na iných weboch som aj ja nickomeničná, keď už musím váš debilný termín použiť.


anaste # NyjeQoga34
-
 54% ( 3 people voted )
+
2017-03-28 22:49:38 50017450
Ale nie ..anaste34.. Dostávate sa tiež do"perverzných obrátok"-útočných? Dávate najavo , že ovenčiť Váš mozgový potenciál gloriolou slávy je skoro nemysliteľné pri tóóľkych invektívach. A viete o tom , že prvý dojem obvykle klame? Prajem Vám veľa krásnych jarných kvetín pri obohacovaní myšlienok bezperverzných./ Som /sme / odhodlaný zabudnúť na Vaše "poklznutie sa", veď ste dáma a to príslúcha skôr" kondašovskému" písomnému prejavu a Vaše "avízo " beriem -me si k srdcu. /
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-29 16:16:14 58d4289b
Anaste, reagovanim na ozembucha zbytocne plytvas energiou... U ozembuchov, u ludi s intelektualnym a charakterovym deficitom, pokial co i len jediny raz upozornis na akykolvek ich nedostatok, debatovanim s nimi uz nikdy nic nedosiahnes... Budes moct argumentovat kolko len chces, vysvetlovat, uvadzat konkretne skutocnosti, na ktorych si postavila svoje tvrdenia, nech by si sa akokolvek snazila, aj tak bude vysledok tvojho snazenia vzdy ten isty, ozembuch bude odvtedy vzdy len hodnotit teba, nebude sa ani pokusat vyvracat tvoje tvrdenia, oponovat ti, argumentovat vdaka svojim obmedzeniam predsa nedokaze, bude ta len hodnotit... Ozembuch s obmedzenym intelektom, bude odvtedy hodnotit tvoj intelekt, tvoj charakter, tvoje osobnostne kvality a ak by na to mal moznost, tak aj tvoj vyzor, zivotny styl, zariadenie tvojho domu a vzhlad tvojej zahrady... Urcite, z pohladu normalneho cloveka su taketo reakcie nezmyselnymi, ale nie z pohladu ozembucha, z jeho pohladu su tieto reakcie jedinymi moznymi, pretoze prave nimi sa pokusa sameho seba presviedcat, ze za inymi v nicom nezaostava, ba co viac, ze ich dokonca vo vsetkom predci...

A ako to bude ten ozembuch robit...? No predsa jedinym pre neho moznym sposobom, opakovanym demonstrovanim vsetkeho toho, co si mu kedy vytkla a na zaklade coho si ho nazvala ozembuchom... To je taky paradox ozembucha... :-DDD

Tolko k vseobecnej teorii ozembucha... Konkretne Kaki sa tu dnes zatial vykakal 2x... Vo svojich dnesnych kakaninach, aj napriek tomu, ze ich tvorbe venoval celych 10 hodin, normalne sa tu vykakava uz o siestej rano, opat ignoroval vyznamy vyrazov jeho materinskeho jazyka, vytvoril nezmyselne slovne spojenia, zlyhal v stavbe viet a dopustil sa hrubych pravopisnych chyb... Do bodky zopakoval vsetko to, co tu denne demonstruje uz roky... To vyvolavanie mylneho prveho dojmu, je u neho permanentnym javom, iny zjavne ani pri najvacsej snahe vyvolat nedokaze... :-DDD

Zhrnujuc, nech by si mu napisala cokolvek, uz len samotna tvoja existencia ho bude vzdy bytostne urazat, bude pre neho "rotujucou perverznou antiaureolovou mozgovou invektivou" a podla toho bude aj reagovat...


ozembucholog # PisoVobu68
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-03-29 21:02:08 ca38cb28
klopi - ja predsa proti vám nič nemám, ale chcem tak veľa, keď vás nabádam, aby ste začali normálne písať? Je to len pre vaše dobro. Neraz viníte iných, že nerozumejú, nič nechápu...Ale môže prijímač zachytávať normálny signál, alebo obraz, keď vysielač vysiela rozmazane s poruchou? Veď sa zamyslite. Dobre, nechám vás už byť. Prajem Vám pekné jarné dni.

anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-30 19:08:13 5b7f4141
Článok je dríst.
Smrti sa boja veriaci aj neveriaci rovnako. Je to krok do neznáma, do prázdnoty, do akoby úplnej tmy kde nik poriadne nevie čo ho čaká...
Existuje všk kategória ľudí ktorí ssa smrti vôbec neboja. Sú to tí, čo sa už pozreli na druhú stranu-tí čo prežili klinickú smrť. Tí všetci pomerne jednotne opisujú svoje zážitky z "druhej strany"-opustenie tela, nejaký čas ešte ostávajú vo fyzickom prostredí kde "umreli" pozorujú napr. personál na operačnom sále, alebo ako ích vyprosťujú z havarovaného auta...potom prechod akýmsi tunelom na "druhú stranu", pocit toálneho relaxu, absolútnej bezpečnosti a uvoľnenia, stretávajú ľudí v ktorých spoznávajú svojich blízkych zosnulých, vstupujú do jasného ale nie oslepujúceho svetla ktoré je živou bytosťou, táto bytosť ím premieta v bleskurýchlom kaleidoskope ích život do posledných detajlov a bez toho aby ím čosi vyčítala alebo sa akokoľvek vyhrážala vyzve ích aby zhodnotili svoj život a pomáha ím v hodnotení. Potom sa dozvedia že ešte nie je ích čas a musia naspäť... Takýto zážitok má na ľudí ďaleksiahly vplyv a kompletne zmení ích život, prinášajú si vedomie že každý z nás má tu na tomto svete nejakú úlohu ktorú má splniť.
Takýchto ľudí sú dnes tisíce, lekárov ktorí toto dosvedčia tiež. Vyzerá to tak že po smrti vedomie v akejsi forme prežíva a nie je to len cvaknutie vypínačom končiace v ničote...

Tears of mandrake # MyquDoqu53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-31 20:10:30 55e4d179
Tears of mandrake, co sa strachu zo smrti tyka a kroku do neznama, tak si dovolujem nesuhlasit a to vsetkymi desiatimi. Podla mna strach zo smrti je iba iluzia bez racionalneho zakladu. Ja totiz viem presne co ma caka - caka ma ten isty stav neexistencie (minimalne vo svete ako ho pozname) v akom som bol pred tym nez som sa narodil. Inymi slovami, na druhu stranu sme sa uz pozreli vsetci bez vynimky. Nie pocas klinickej smrti, ale predtym nez sme prisli na tento svet. Nespominam si ze by moj stav neexistencie predtym nez som prisiel na tento svet taky ako ho pozname bol neznesitelny. Preto nevidim najmensi dovod preco by mal byt moj stav neexistencie horsi alebo neznesitelnejsi po mojej smrti nez bol vtedy. A to plati bez ohladu na to ci existuje zivot po smrti alebo nie, bez ohladu ci existuje boh ci nejake vyssie vedomie alebo neexistuje, to vobec nie je podstatne. Ale pokym pripustime ze zivot po smrti existuje, tak z dovodu symetrie musel existovat aj pred narodenim. A pokym neexistuje tak neexistoval ani pred tym nez sme sa narodili, tak potom co ma byt to konkretne co mi tu okolity svet chce nahovorit ze sa mam bat pri vlastnej smrti?

Zolo # SohyVeku58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-04 05:57:20 ae1448f5
Zolo:
"...dovolujem nesuhlasit a to vsetkymi desiatimi...."
S kludom, ja svoje názory nikomu nevnucujem a ani nikoho pre iné názory neurážam ako poniektorí...
"...Ja totiz viem presne co ma caka..."
To uvidíme keď budeš na smrteľnej posteli...Tam je najhroznejšia tá otázka "a čo keď predsa..." Presne nevieš ani to či zajtra vyjde slnko.
Pre pochopenie pojmu večnosti sa musíš vymaniť z okov preistoru a času-večnosť nie je nejaká "časová os" otvorená donekonečna do minulosti a budúcnosti. Večnosť je existencia mimo času. Vo večnosti neexistuje pojem "pred" a "po" iba jediné, nikdy nekončiace "teraz".
Apropo, ako vysvetlíš zážitky ľudí v klinickej smrti?Tallulah # RipiWaxo60
-
 58% ( 2 people voted )
+
2017-04-06 17:20:13 55e4d179

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Slovenská vláda zlodejov?


Slovenská vláda zlodejov?
bola raz jedna milá, malá krajina, ktorú obsadila mafia a povedala si, že ju rozoberie na súčiastky. to všetko pod rúškom demokracie, najmä tej sociálnej. zlodeji sa obliekli do bielych...
NADMĚRNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE ŠKODÍ ZDRAVÍ
Kyslíková terapia?
JAK PŘICHÁZÍME O SVOBODU?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0328 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage