Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Sekli se paleontologové o miliardu?


 Sekli se paleontologové o miliardu?
Před čtrnácti dny jsme vás informovali o plazu s hlavou jako kladivo z něhož se vyklubal nejstarší vegetarián všech dob, potulující se na jihu Číny před dvěma sty miliony let. Nyní čínští paleontologové ještě přitvrdili. Ohlásili nálezy fosilizovaných mnohobuněčných organismů v usazenině staré 1,5 miliardy let. V té době, alespoň podle toho, co píše v knihách, složitější život ještě neměl na Zemi co pohledávat. První komplexní organismy měly totiž být o 1000000000 let mladší.

Geologická mapa oblasti Yanshan. Sedimenty v nichž se artefakty považované za fosilie pradávného života nacházejí, dosahují hloubky desítek metrů.
Geolog ická mapa oblasti Yanshan. Sedimenty v nichž se artefakty považované za fosilie pradávného života nacházejí, dosahují hloubky desítek metrů.

Z publikace čínských vědců, kterou zveřejnil časopis Nature Communications, se makroskopické (tedy mnohobuněčné) organismy, vyskytovaly již v polovině starohor (proterozoika). To ale znamená, že by jim nevadilo, že si žily před érou zvanou ediakara. Ta se datuje do doby před 635 541 miliony let a právě tu s rozvojem mnohobuněčných organismů většinou spojujeme. Někde nám tu tedy lítá miliarda.

Na výbrusu sedimentu z vrstvy zvané Gaoyuzhuang se po leptání kyselinou dají najít místa s makroskopickými fragmenty organických struktur. Mohlo by jít o zachované fosilizované buňky, které kdysi byly součástí prvních mnohobuněčných organismů. (Kredit: Maoyan Zhu)
Na výbrusu sedimentu z vrstvy zvané Gaoyuzhuang se po leptání kyselinou dají najít místa s makroskopickými fragmenty organických struktur. Mohlo by jít o zachované fosilizované buňky, které kdysi byly součástí prvních mnohobuněčných organismů. (Kredit: Maoyan Zhu)

Co že to Číňané vlastně u nich našli?

Ve střední části severní Číny je místo o němž geologové mluví jako o styku čínsko-korejské a indonéské desky. Vzájemné handrkování zemních plátů zformovalo území do učebnicové ukázky geologie s dobře definovanými vrstvami z různých geologických dob. Díky tomu se paleontologům podařilo relativně přesně datovat stáří tamních usazen. Objevili v nich něco, co považují za první mnohobuněčné organismy na Zemi. Našli jich už hodně a sice od jejich hlavního města Pekingu, co by kamenem dohodil.

Maoyan Zhu, profesor geologie a vedoucí kolektivu na Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Čínské akademie věd.
Maoyan Zhu, profesor geologie a vedoucí kolektivu na Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Čínské akademie věd.

Představu, jakého džina z láhve svým článkem Asiaté vypustili, si uděláme, když jejich tvrzení dáme do souvislostí s dalšími časovými relacemi. Problém je například v tom, že stáří vrstvy v níž se fosilie vyskytují, je z doby, kdy ještě neexistovala Gondwana. A nejen to. Dokonce jde o dobu, kdy ještě nebyl plně zformován ani předchůdce Gondwany - superkontinent Rodinie. Podle vědců z Ústavu geologie spadajícího pod China University of Geosciences se sídlem ve Wu-chan, hlavním městě provincie Chu-pej, se mělo u nich mnohobuněčným organismům dařit už v půlce období zvaného proterozoikum.

Jenže devět z deseti profesionálů se dnes kloní k představě, že složitější formy života mohly vzniknout až když se superkontinenet Rodinie rozpadal v jádra dnešních pevninských štítů. Tedy až po velkém ochlazení, které rozpad tohoto superkontinentu doprovázelo. Při něm pevninu pokrývaly ledovce a zamrznout měla i většina tehdejšího oceánu. Zhruba tak nějak nám to servíruje dnes z nejuznávanějších teorií, přezdívaná "sněhová koule". A teprve až onu drakonickou dobu ledovou ukončilo prudké oteplení, život se měl postupným vývojem od jednoduchých jednobuněčných organismů posunout výš, tedy k těm mnohobuněčným. Ostatně, tak nás o tom utvrzovaly i nálezy z Austrálie. Proto jsme podle nich zavedli celou éru: ediakara.

Dvě z fosilií, které by mohly být prvními mnohobuněčnými organismy na Zemi. Velikost úsečky je 0,5 cm. Další fotografie fosílií zveřejnili autoři v květnovém čísle Nature Communications  zde. http://www.nature.com/ncomms/2016/160506
/ncomms11500/fig_tab/ncomms11500_F3.html
Dvě z fosilií, které by mohly být prvními mnohobuněčnými organismy na Zemi. Velikost úsečky je 0,5 cm. Další fotografie fosílií zveřejnili autoři v květnovém čísle Nature Communications zde.

Malér je v tom, že v případě Austrálie hovoříme o době přibližně před 635 miliony let, kdy se tam objevují mnohobuněčné organismy podobající se dnešním houbovcům. V případě Číny se ta "mnohobuněčnost" nevztahuje k oněm ediakarským usopleným stovkám milionů let, ale jak Asiaté s notnou dávkou jízlivého humoru poznamenávají: "byli jsme o miliardu let napřed".
Je pochopitelné, že se o jejich objevu začaly vést vzrušené debaty. Část odborníků považuje jejich nafocené a popsané nálezy za věrohodné a dostatečně doložené, mnohem rychleji ale houstnou řady těch, co jejich závěry z nález zpochybňují a dál zastávají klasickou představu vývoje života: Že totiž poté, co se vynořil z prvotní polévky, zůstal primitivní a jednobuněčný po miliardy let. Jinak řečeno, že mu móóóóóóc dlouho trvalo, než se některé z buněk shlukly jako klony v kolonii a naučily se spolupracovat.

Některé z mnohobuněčných organismů uchovaných v 1,56 miliardy let staré hornině měly mít na délku i více než 30 centimetrů. (Kredit: Maoyan Zhu)
Někte ré z mnohobuněčných organismů uchovaných v 1,56 miliardy let staré hornině měly mít na délku i více než 30 centimetrů. (Kredit: Maoyan Zhu)

Pokud se ale potvrdí že pravdu mají Číňané, potom budeme muset stávající představu "pomalé evoluce", spolu s obdobím přezdívaným "miliardou let nudy", opustit. A také vznik složitější formy života v učebnicích přesunout o několik kapitol dopředu. A to až do časů vzniku prvních kontinentů, respektive jejich jader o nichž geologové mluví jako o kratónech.

Oponenti čínské teorie nejsou tak zcela beze zbraní

Šermují faktem, že v inkriminované době jsme na Zemi měli velmi rušno a vulkanická činnost ještě neznala mezí. Představa, že by právě čas tak extrémního nevlídna a nebezpečna, se měl stát naší kolébkou - začátkem mnohobuněčného života, je na hodně evolučních biologů až moc revoluční. Dedukce Číňanů se moc nepozdávají ani fyziologům. Ti si zatím nedovedou představit, jak by se těm organismům dařilo zajišťovat svým buňkám ve vnitřních vrstvách, podmínky ke "slušnému" životu.

Některé ze stromatolitů jsou sice starší, než nynější čínské artefakty, nicméně ty jsou usazeniny k jejichž vzniku dopomohly sinice a bakterie. I ty nynější stromatolity na australském pobřeží rostou z vápenatého kalu usazovaného porostem jednobuněčných organismů a o nějakém komplexním organismu nemůže být řeč. (Kredit: Paul Harrison, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)
Někte ré ze stromatolitů jsou sice starší, než nynější čínské artefakty, nicméně ty jsou usazeniny k jejichž vzniku dopomohly sinice a bakterie. I ty nynější stromatolity na australském pobřeží rostou z vápenatého kalu usazovaného porostem jednobuněčných organismů a o nějakém komplexním organismu nemůže být řeč. (Kredit: Paul Harrison, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

V době, kdy jsme si mysleli, že na Zemi existovaly jen bakterie a sinice, v centrální oblasti severní Číny, kousek od Pekingu, už měli organismy mnohobuněčné a asi dvě pídě velké. (Kredit: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology)
V době, kdy jsme si mysleli, že na Zemi existovaly jen bakterie a sinice, v centrální oblasti severní Číny, kousek od Pekingu, už měli organismy mnohobuněčné a asi dvě pídě velké. (Kredit: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology)

Podle dnes uznávané představy totiž měla atmosféra jen velmi nízký obsah kyslíku a s jeho mizivou koncentrací by buňky v hlubších vrstvách trpěly na oubytě. Nejspíš by nás přijmutí nových faktů přimělo poněkud změnit i názor, co se složení tehdejší atmosféry týče. Takovým korekcím ale ani trochu nejsou nakloněni klimatologové. Ti by totiž museli své globální modely dob dávno minulých, z gruntu přeonačit.


Jak vidno, nálezy ze Gaoyuzhuang, komplikují život tolika věhlasným autorům mnoha publikací, že není divu, že se na Zhu(ův) kolektiv snáší více jedových slin, než poklepání na rameno. Na jeho straně ale jsou již téměř dvě stovky nálezů a ty na fotografiích ani zdaleka nevypadají špatně. Některé z "organismů" se jeví protáhlé a rovné, u jiných se opakuje stopkatý kopinatý tvar podobný jazyku.

Třeba nám teď něco víc řeknou i usazeniny od Kralup, Štěchovic či Plzně. Vrstva toho našeho proterozoika Barrandienu, představuje mnohde až deset kilometrů mocný sled mořských sedimentů. Škoda, že už jsou metamorfované, ale kdo ví... (Kredit: Chlupáč a kol.:2002)
Třeba nám teď něco víc řeknou i usazeniny od Kralup, Štěchovic či Plzně. Vrstva toho našeho proterozoika Barrandienu, představuje mnohde až deset kilometrů mocný sled mořských sedimentů. Škoda, že už jsou metamorfované, ale kdo ví... (Kredit: Chlupáč a kol.:2002)

Bude hodně obtížné zamést to všechno pod koberec lakonickým prohlášením, že jde jen o náhodný shluk buněk nějakého bakteriálního slizu a že to, co je vidět na výbrusu, nemá s buňkami nic společného. Pokud by autor tohoto článku měl zformulovat nějaký závěr, vsadil by na brzké potvrzení představy, že jde o zbytky bentických organismů s jejichž plochými protáhlými těly si pohrávaly vlnky blízko tehdejšího mořského břehu. Ale že už to bylo tak dávno, že se na to ani on nepamatuje.

Literatura

Shixing Zhu, Maoyan Zhu, et al.: "Decimetre-scale multicellular eukaryotes from the 1.56-billion-year-old Gaoyuzhuang Formation in North China", Nature Communication, 7, 2016, doi:10.1038/ncomms11500

Tianfeng Wan.: The tectonics of China, Springer, Verlag Berlin, 2010Geological map of the Eastern Yanshan Area Researchgate.netAuthor: Josef Pazdera # SukeQobu48
Veda2016-05-2470
-
 55% ( 1 people voted )
+
tu je krasne vidno ako vedla je geologicke datovanie a ako evolucna teoria brani v serioznom vyskume.

este jedna maximalna kravina z clanku hodna tak do silvestrovskeho programu :
"zastávají klasickou představu vývoje života: Že totiž poté, co se vynořil z prvotní polévky, zůstal primitivní a jednobuněčný po miliardy let"

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 10:13:14 d9777929
spravne Fero zasa si sa musel obetovat a prezentovat ako neznalek, ale fandim ti, naozaj seknutim vedcov o miliardu rokov dozadu sa dokazalo, ze Zem ma len 6 000 rokov.
Nechapes, ze o tom vlastne vsetky vedecke teorie su? Su o tom, ze ak nieco nejaku teoriu falzifikuje,je to dobre pre kazdu teoriu, nemyslim tym ale, ze posunutim vzniku zivota dozadu o milardu rokov spochybni samotnu ET, ale len koriguje predosle tvrdenia a ET davaju zrazu este viac casu, ktory dlzku casto spochybnujete?

rafael # RusyNecu46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-05-25 10:32:41 55d89f5b
Rafael, posunutie o miliardu je len znakom absolutnej neznalosti. proste su mimo. ako mozes len tak posunut nieco o miliardu rokov, to je kravina. vychadzaju z usadenin, ktore su pekne rovne, ziadne miliardy, triliardy ale jedine kratky cas. inak sa to vysvetlit neda.
ET nema dostatok priestoru a tymto sa jej snazia ho umelo vytvorit, ale vyzeraju hlupo.
a uz teda vieme, ze zivot sa vynoril z bahennej polievky. to je naozaj velmi vedecke vyjadrenie. ale zase chapem, kedze nemaju ani sajnu mozu len takto tarat


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 10:59:39 d9777929
hlavne ze nedokazete doteraz najst hranicu medzi predpotopnou a potopnou vrstvou a tot ze vraj nedavno,
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 11:06:37 55d89f5b
Á, okrem súdruha tu máme ďalšieho blba, tentoraz kreacionistického, lol!
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-05-25 11:11:50 d425402c
ked zalejes kopce roznymi vrstvami bahna, ktore budu predpotopne a ktore popotopne? pytas sa hlupost
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 11:25:45 d9777929
loading...
nuz hlupost to nie je lebo sa nejedna len o bahno ale o zivocichy pred a za nejakou vrstvou a taketo rozvrstvenie potom dava dovod na to, aby sme sirili fakty a nie bludy.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 11:29:13 55d89f5b
zivocichy nevytvorili vrstvu ani nie su dolezite ake su v ktorej vstve. Dolezita je pricina vzniku a ostatne z toho musis odvodit. naopak to nefunguje aj keby tomu bol niekto velmi rad
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 11:36:07 d9777929
zivocichy nevytvorili vrstvy, len su pekne rozvrstvene podla obdobia kedy zili.
Preto tazko najdes pri rylovani zahrady trilobity,aj ked podla jednej rozpravky by to tazke byt nemalo.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 11:46:30 55d89f5b
Zem sa predsa pohybuje-kde bolo niekedy more dnes je súš a naopak-ale kde nájdeš najskôr pravdu? aj u nás sa nachádza jedno vysvetlenie-kopec-čo nám tam ukazujú čiary-ako letokruhy svojho života-ale nie je to na 6-tisíc rokou-ale ale oveľa viac-skadiaľ prišli tie ďalšie roky-z raja určite neprišli -keď je tvrdenie- že zem je stará len 6-tisíc rokou! A máme tu aj experta-geológa Pandeho-on už vysvetlí ako to vlastne bolo a je!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 11:56:03 58d4285f
Seknout se teoreticky o miliardu let heště nic není. Lepší je seknout se v teorii o posouvání světadílů. Muheeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 12:00:26 b248e52a
Ziskavat nove poznatky a korigovat teorie nie je nevedecke, skor naopak, ale krcovite drzanie sa textu z nejakej marginalnej literatury spre par tisicroci a zaroven spochybnovat akekolvek nove objavy, ktore sa dotykaju tohto nepresneho textu je v ociach veriacich asi tym najvedeckejsim pristupom.

Preto treba spochybnit mDNA, vek vesmiru, vek Zeme, pohlad do minulosti vesmiru, vrstvy, skratka vsetko, co by mohlo tuto nepresne napisanu knihu nejako zdiskreditovat. Potom vznikaju vselijake humorne fora, kde tito spiatocnici aj ked vediac, ze trepu, tak trepu len kvoli tomu.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 12:21:42 55d89f5b
zaujimave, mne ako rozpravka znie toto:
"zastávají klasickou představu vývoje života: Že totiž poté, co se vynořil z prvotní polévky, zůstal primitivní a jednobuněčný po miliardy let"

ci toto je ta veda? :)


nikto nema nic proti novym objavom. len napasovanie objavov silou mocou do nejakej teorie nie je vedecke. a toto sa deje, to nemozes popriet.
co sa snazis povedat tou mDNA? ze mame nezavisle sa vyvyniutych predkov ? a


sasin, rozvin tu teoriu o kontinentoch, zaujima ma to, co z toho odvodzujes ?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 12:33:28 d9777929


co sa snazis povedat tou mDNA? ze mame nezavisle sa vyvyniutych predkov ? a

stale to iste, co pochopili ti, co sa tomu venuju, ale tazko to vysvetlit stykrat ak viem, ze ten komu to napisem to aj tak zabudne, preto patraj v nasich minulych debatach, lebo tam to je aj s casom ,kedy dochadza a ako sa da velmi dobre vyrata napr. kedy sme mali spolocnych predkov s ktorym druhom.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 12:51:40 55d89f5b
Najlepšie u kreacionistických kreatúr je to, že ak im niečo nevychádza (a im toho nevychádza veľa) tak použijú bulharskú konštantu - generálnu modlu. To je taký katalyzátor ich hlúpostí. Oltárni vedátori, lol...!
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-05-25 13:13:17 d425402c
to som pochopil, ale co by to akoze malo znamenat. zaver si nenapisal, pisal si iba ako to funguje + si dal nejaky obrazok.
mne z toho vychadza, ze kolko existuje m DNA tolko sme museli mat priamych predkov

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 13:14:40 d9777929

Klidně si umím představit, že tam gde je dnes Čína mohl být klidně oceán. Igdyby Himá Lája nevyrostla tlakem podloží jako klobouk praváka a připlula na kánoji, ještě stále můžou tvrdit, že jejich zemské desky mají priklincované dle pásma velké "čínské" zdi, páč přesně to říká jejich "5000 let" stará HisTórie.

Bych tu naši zem tak neodsuzoval. Klidně ať si nadechuje a vydechuje. Nádech, výdech. Dokonce bych zemi neupíral ani růst, to jsou z toho pak ty Uhry. Muheeeeeee

Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 13:16:11 b248e52a
Fero-rozviň teóriu-prečo existujú sopky-plyn-čo je jadro zeme-pohyb kontinentov-akou rýchlosťou sa pohybuje zem-vysvetli čo je časopriestor-existujú samostatne čas a priestor? kto bol prv žena či muž-nezabúdaj že všetko je vývin a ľudstvo sa snaží dokázať ten vývin-ešte ti pripomeniem že ryba nevie aký je život na súši a ty nevieš pochopiť dávnu minulosť vesmíru-ale Ty sa snažíš dokázať nepochopiteľnú minulosť tvrdeniami-že tvoje tvrdenie sú logicky správne-ale tvrdenia budú vtedy tvrdením-keď to dokážeš potvrdiť správnym tvrdením o čo sa snažíš-že máš pravdu!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 14:14:22 58d4285f
Vývin je život- Fero keď máš dobrú predstavivosť-predstav si život v metroch-aká vzdialenosť v metroch to musí mať od A po B života-keď Ty si len malí atóm na začiatku? Zmeraj si dĺžku života keď 1sek=1mm-aká to bude ohromná dĺžka! aj k pochopeniu logiky-k vývinu všetkého!-Veď vesmírny čas-má svoj-čas!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 14:52:58 58d4285f
Dnes je v módě tvrdit, že čas neexistuje, že se vše odehrává majednou. Na tomto staví vyšší mágové teorii, ža ani začátek nebyl, čili nemůžeme vědět kolik vůbec je miliarda roků. Pokud ale budeme trvat, že můžeme dobu trvání změřit, mohli bychom to zkusit třeba kvantovým zpětným chodem, gdy první co na mostě zrušil krok se vrátí před posledního, který se k tomu chystá. Jaký bychom dostali výsledek? Muheeeeeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 15:10:55 b248e52a
ono nejde o modu ono je to fakt...
Dokonca je zrejme, ze energia vesmiru je rovna 0, a pozitivna energia je hmota a energia a ta negativna je priestor. Tym padom ,ak je tato definicia platna, neexistuje dovod na kauzalitu na vznik vesmiru a neexistuje ani prvy hybatel, lebo ak by bol pred vznikom vesmiru, musel by byt mimo casu.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 15:29:44 55d89f5b
Zkuste to porovnat cestou spirály, zvuku, v objemu spirál a hustoty spirál gdy jedna se k druhé otáčí...
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 15:52:09 b248e52a
Rafaeli


Například světlo teče vesmírem. Gdyby tam byla 0 energie, tak by, podle mě, vesmír svítil. Co třeba říkáte na to, že světlo teče vesmírem, odráží se o objekty a vlivem různě dlouhých dotáčivých a otáčivých spirál vytváří odstředivé a dostředivé pole. Například dostředivé pole objektu, dejme tomu se akumuluje uprostřed, to by se mělo vnímat spíše jako tlak zvenčí, než přitažlivá gravtiční teorie, co říkáte?

Tudíž, gdyž přiteče světlem na objekty více odstředivého pole, bude zvyšovat na objekt tlak a tím zvýší jeho dostředivost. Menší stromy a menší zvířata. Tyhle cykly se mění. Třeba gdyž zmizí nějaký objekt nebo zdroj světla. To by znamenalo, že jeden cyklus způsobil začátek.Asi ten, co způsobyl dostředivost? Co vy na to?


Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-25 22:01:39 b248e52a
Muheeeeeeee, daj ty radsej fyzike pokoj...

Na druhej strane, tvoja ludovoumelecka hypoteza by vysvetlovala, preco maju ozrani problem s rovnovahou...? Sila spiral prudiacich fotonov pri aplikacii alkoholu exponencionalne rastie... Skus tuto hypotezu experimentalne potvrdit a Nobelovu cenu mas istu... Zavri sa do jaskyne, ozer sa tam do nemoty a prikaz, aby ti tam vypli svetlo... Ak vtedy nebudes mat problem s rovnovahou, tvoja hypoteza bude empiricky potvrdenou... :-DDD


cervena karkulka # PykiXaro27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-26 00:36:52 d421f0c5
V určitých kratochvíľnych obdobiach budovania svetlých zajtrajškov mali súdruhovia takú utkvelú predstavu - nielen do jednotného šíku zoraďovať národ, ale komandovať i prírodu a fyzikálne zákony. A nebolo to vždy iba také úsmevné a neškodné okrídlené socialistické: poručíme větru, dešti kdy má pršet a kdy vát...
:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-05-26 02:30:42 bc7b649f
Dnes do siku zoraduje narod NOVY CAS a tzv neziskove mimovladky. Pandemonium sice nema velmi velku potrebu komandovat prirodu, lebo na peci je mu v podstate jedno, ci vonku prsi, alebo svieti slnko, ale je tu jeden iny problem. Pocas dlhych zimnych vecerov ma vyssiu spotrebu sviecok, pretoze na svojich dobrodruznych cestach z piecky do chladnicky ich potrebuje. Keby usetril za sviecky, mohol by ist na multikulturny festival aj 2x do roka.

Abdul Kader # ByliDesy35
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-05-26 06:35:44 5d735fce
Směješ se a nevíš čemu. Muheeeeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-26 13:39:16 b248e52a
Ale, to by znamenalo že život sa na Zemi vyvinul už pred 1,5 miliardou rokov, potom vyspel, vytvorila sa prvá civilizácia, potom zase zanikol aby sa pred 500 mil rokmi začalo pekne zasa na novo? :-)
Bynk # LojuWafa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 00:15:05 c35b0a26

Sasin
Například světlo teče vesmírem. Gdyby tam byla 0 energie, tak by, podle mě, vesmír svítil.
Prave keby sa vesmir nerozpinal, nevytvaral zaroven aj priestor, potom by sa vesmir rozziaril, ale potom by neplatila nulova energia vesmiru.


Potom by mohol platit akykolvek sialeny scenar aj s nejakym hybatelom, co dal vzniknut niecomu z nicomu, zatial co teraz plati, ze akakolvek argumentacia vzniku niecoho z nicoho nie je platna, napriek vzniku vesmiru pri zachovani nulovej energie.

Nuz co uz podla teba... mas pravdu podla teba, ale svetlo ci energia, hmota to je ta pozitivna energia, priestor ta negativna...

Comu nerozumies?


Mimochodom nikto sa nepozastavi nad tym, ze v kvantovom svete zanikaju a zasa vznikaju protony z nicoho.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 08:30:39 55d89f5b
Rafael, dam ti taku perlicku na piatok.
ako je mozne pri rotacii zeme smeron na vychod rychlostou 1600km/h, ze lietadlo dokaze preletiet z bodu ado bodu b smerom na vychod a spat v rovnakom case? ako je vobec mozne, ze lietadlo, ktore ide nizsou rychlostou vobec dokaze letiet na vychod ?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 08:41:29 d9777929
Fero mucha letiaca vo vlaku ,ktory ide rychlostou 200 km a leti dopredu leti vacsou rychlostou ako vlak?
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 08:54:19 55d89f5b
Alebo ked skocis pri skoku do dialky a budes skakat zo zapdu na vychod skocis vzdy neuveritelny svetovy rekord, zatial co opacnym smerom skocis dozadu?

Preco pleties fyziku Newtona do kvantovej fyziky?

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 08:55:49 55d89f5b
pri tom skoku ti plati naopak...
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 08:58:14 55d89f5b
ak by mucha stala na mieste nad vlakom, vlak by ju velmi rychlo podletel. preco to nefunguje pri lietadle ? Lietadlo sa nepohybuje v zemi, ale nad zemou. to nema nic s kvantovou fyzikou.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 09:00:02 d9777929
Fero ved prave nema to nic spolocne s kvantovou fyzikou zato s gravitaciou ano
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 09:10:08 55d89f5b
ale ovela vacsie toooco by bolo keby sa Zem zastavila, ako v jednej tvojej oblubenej rozpravke pisali.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 09:12:39 55d89f5b
Ale rovnaku otazku ti dam aj ja, preco vystrelena gulka padne k Zemi ak ju vystrelis vodorovne so zemou?
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 09:14:00 55d89f5b
vztah rychlosti s gravitacnym zrychlenim v=g.t ako ovplyvnuje rychlost dopredu ci dozadu? vsak prave na zaklade toho by mali byt casy doletu z roznych smerov rovnake v pripade stacionarneho telesa. nechcem nic spochybnovat, len je to zaujimave z hladiska fyziky. okrem toho lietadlo ak by lietalo okolo gule by muselo neustale klesat aby neuletelo do kelu.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 09:19:24 d9777929
Fero co si dnes ranajkoval?
Mas to trocha popletene, alebo si sa preniesol do stredoveku?
Hadam chces naznacit, ze lietadlo letiace hodinu na zapad rychlostou 1 000 km preleti 2600 km a ma teda 2 a pol krat vacsiu spotrebu paliva ako ked leti na vychod, alebo jej staci postat nad zemou a pockat az sa zem otoci?

lieadlo a aj skokan do dialky su presne o tom istom...

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 09:23:38 55d89f5b
mimochodom ta mucha nad vlakom by musela letiet 1 600 km rychlostou, teda podla teba, aby stala na mieste....
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 09:26:00 55d89f5b
preco padne gula na zem pri vodorovnom vystrele je podmienene gravitaciou. ale preco dopadne na rovnake miesto pri vertikalnom vystrele? take pokusy sa robili.
mozem sa vratit aj do predpraveku, to je jedno dolezite je skumat sam seba z pohladu indoktrinacie. ked nema clovek argumenty vacsinou sa schyluje k iracionalnym odpovediam typu, co si sa vratil do stredoveku ?
pre muchu je jednoduchsie pockat na jednom mieste nad vlakom ak chce preletiet z jedneho konca na druhy. podobne aj pre lietadlo by malo byt ovela jednoduchsie pockat nad objektom pohybujucim sa rychlostou 1600km/ h a pristat na zvolenom mieste.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 09:29:50 d9777929
Pseudofyzik Ferinko si musí najprv ujasniť definíciu a vzťahy inerciálnych sústav. To je hlavne o tej muche vo vlaku...
:-DDDPandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 09:29:53 d425402c
Fero a co myslis ze je jednoduchsie, opustit zemsku gravitaciu, ci prekonat nejaku vzdialenost v ramci nej?
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 10:27:55 55d89f5b
Rafael a preco sa potom oblaky, ci vetry neriaidia tym, co podla teba ma vzdy platit pre lietadlo ? co je ta silnejsia sila ako tiaz ?
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 11:24:10 d9777929
Ferinko-ako vzniká príťažlivosť podla teba! Bynku-a práve že máš pravdu-život bol podla biblie pred potopou-život začal aj po potope-kedy bola vlastne potopa! odpovedz si-lebo život vesmírny je ako šlabikár prváčika-keď mu dáš matematiku- pochopí to? A prečo nemohli pred nami existovať aj viac civilizácii ľudskej rasy-keď aj naša civilizácia môže zaniknúť-ale život nezanikne-život sa rodí aj zomiera-tak je to tu na zemi a tak je to aj z vesmírom-raz zanikne a vnikne nový vesmír!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 11:29:14 58d4285f
Fero vidim ze okrem pochopenia evolucie, rychlosti svetla, nefaktickosti biblie, mas problem aj s fyzikou 6. triedy.
Ale drzim ti palce, ono mozno casom pochopis aspon to, ze len kecas.

Inak ta obdivujem s akou bravurou dokazes negovat fakty, ci sa im vyhnut.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 11:43:58 55d89f5b
Ja len, ze sa mi velmi pacia tie muchy a lietadla, ale najviac sa mi pacia delove gule... Podobne je to aj s ruskymi interkontinentalnymi raketami... Je uplne jedno ktorym smerom a pod akym uhlom ich Rusi vystrelia, vsetky aj tak dopadnu na to iste miesto, na bielu budu vo Washington-e... :-DDD


fyzikalny ukaz # QovyVuva03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 11:50:24 d421f0c5
Rafael, vzddy za kazdu cenu sa dotahovat. je to take polovazne polosrandovne.
ale na vikend este jedneho chrobaka do hlavy. ako je mozne, ze vidis 100 km vzdialeny ostrov, ked by mal byt 170 metrov pod dohladom kvoli zakriveniu a nema take vysoke kopce ? pekny viikend

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 12:08:51 d9777929
Fero keby som ti mal napisat vsetky srandovne veci z biblie, nic ine by som v zivote nemohol napisat, tolko casu by to zabralo. hlavne ze ty vidis objekty, ktore su dalej ako 6 000 svetelnych rokov

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 12:38:14 55d89f5b
Skôr 6000 rokov. Podľa niektorých Zem aj tak nie je staršia, lol!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 13:25:30 d425402c

Rafaeli, zkus to porovnat s koloběhem vody.
Na severu se točí doleva a na jihu doprava.

Mě se líbí spíš, že vesmír nesvítí proto, protože v něm je energie. Tím nosičem energie jsou spirály co tečou světlem. Červená Karkulka si to představuje jako hodně pružin z aut, co se vezou do sběrny. Muheeeeee

Světlo je vlastně vedlejší jev co vzniká na základě spojování spirál které se buď spojují nebo rozdělují. Čím více jich je spojených, tím větší síla. (No třeba něco jako Svatoplukovy pruty) Nebo například deset různých vlaků jedoucích stejným směrem vedle sebe po různě širokých kolejnicích průběžně se přibližujících a oddalujících. Takže podle mě je velikost vesmíru přímo úměrná a závyslá na této jízdě a množství vlaků, co mají různé množství vagónů, co jsou různě naloženy různým množstvím různě svinutých spirál.. Některé vlaky nestihnou vyhýbku tak se odstřelí odstředivou silou, igdyž pár spirál, vystřelených odrazem dostředivě spadne natřeba poloprázdný vagón dostředivě tlačeného ( né přitahovaného ) nákladního vlaku nad kterým čeká ta mucha, může způsobit dostředivý odpich nebo odstředivý odraz. :-)

Čili podle toho kolik objektů je v cestě a šíleností té jízdy vzniká a zaniká, čili odstřeďuje se a dostřeďuje se objem a síla spirál tekoucích ve světelném řečišti ( jako ta naše kolobíhající vodénka) a způsobuje tepání, pulzování nebo-li napínání a stahování, nadechování a vydechování, prostě něco jako tlukot srdce.Gdyž by tedy vesmír tloukl jako srdce, bude, mohl by fungovat jako pumpa jejícž pohyb závisí na odstředivost či dostředivosti spirál. Muheeeeeeeee

Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 14:57:36 b248e52a
Muheeeeeeeee, tak ako si predstavujes vesmir ty uz viem a teraz napis, ako si ho predstavuju pacienti v susednych klietkach, alebo aspon to, ako si predstavujes napriklad cajnik, to bude urcite tiez sranda...? :-DDD

Priznaj sa, nie si ty nahodou indigove svetelne dieta...?


cervena karkulka # PykiXaro27
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-05-27 15:50:57 d421f0c5
Sasine-jediným nosičom svetla je slnko! Som zvedavý či odpovieš správne-že prečo sa vesmír rozpína !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 17:01:22 58d4285f
Ta Ja- jak bývali obyvateľ L IX som naučený v klamstvám žic-až som raz pochopil-co je gula-bo dostal som jednu gulu-ale elektrickú-ale takú ráááánu-že som uveril-že lecím-ale dolu a ne hore! čom Feričku!-Vidíš-vidíš co jedna gula dokáže? a preto už verím-bo som videl-že všetko je ináč a ne jak biblia káže a zato učím dzeci-že i vesmír dostane takú gulu a skončí ale neumre-že vznikne zaš-bo aj tam hore je kolobeh co skončí začne zaš odznova-ale ty to nepochopíš čom! Dežku!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 17:32:45 58d4285f

Já nevím co dělá vesmír. Mně připadá, že to celé má nějakou podobu srdce, které tluče, pumpuje. Myslím si, že má levou komoru, která tlačí pravotočivě a pravou komoru, která tlačí levotočivě. V centru, kde se tyto proudy střetávají vznikne zážeh jako gdyž se překříží dva laserové paprsky, které v bodě překřížení vytřískají růstový éterický potenciál. Každý zážeh znovu roztáčí slábnoucí potenciál. Slunce září, páč je první v naší planetární rotě a prodírá se potenciálem, jako gdyž padá do naší atmosféry objekt, který žhne. Ostatní objekty (planety) v naší frontě jsou v závěsu, točící se kolem slunce ve spirále stejně jako se točí slunce ve spirále a má namířeno do sacího otvoru pumpy. Můj pohled na věc. Takže otázka proč se vesmír rozpíná může mít pro mě smysl jen v případě, když srdce ( pumpa) nasává, ale po nasátí zase tlačí. Tak se na věc dívám já a je mi jedno jaké poučky si vymysleli ti druzí.

Takže podle zadání, bude asi moje odpověď špatná. Jenže síla pole pohybu spirál přece může být sčítána i odečítána dokonce v závislosti na tom kolik objektů jim cestou přijde do cesty. Gdyby žádné objekty nigdy nezanikly, pak by platila teorie, že vesmír se rozpíná. To je podle mě spíš představa o nesmrtelnosti. Já netvrdím, že to tak nutně musí být, diskutuji o tom. Muheeeeeee

Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 17:52:26 b248e52a
Ta sacia pumpa je čierna diera-čim ďalej sa nachádza objekt od stredu- tak sa spomaľuje jej sacia sila -nam sa preto zdá še sa vesmír rozpína lebo sa stále približujeme k tej čiernej diery Takže hviezda za nami nemá takú saciu silu-ako hviezda pred nami-a nám sa zdá še obe hviezdy sa od nás vzdialujú!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 18:51:04 58d4285f
Sací pumpa podle mě funguje na principu uzavřeného objemu, kde v jednom ústí je obsah vytlačován (odlehčován zvenřčí, nedostředivost) , přičemž v druhém ústí je nasáván, (přitlačován zvenčí, dostředivost) a to se dějě střídavě, v závislosti atmosférického (vesmírného) tlaku, který je odvozen primárně, podle mě, od otáčivosti a dotáčivosti spirál. A ten příběh už jsem se snažil popsat s těmi vlaky, ( v připadě dostředivosti) v jednom směru, ale vezou různý náklad po různé dráze. Černou díru, takovou, jsem ještě neviděl. Muheeeeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 22:24:32 b248e52a
Muheeeeeee, ten "vesmirny atmosfericky tlak" je tiez z tvojej hlavy, alebo to je uz predstava niekoho zo susednej klietky...? :-DDD

Len sa snazim zostat v obraze... :-DDD


cervena karkulka # PykiXaro27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 22:53:28 d421f0c5
Tu atmosféru jsem tam dal pro tebe aby si se měl čeho chytit. Můžeš to ale pojmenovat po sobě jako první. Můžeme tomu říkat klidně Červená Karkulka. Muheeeeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 23:05:56 b248e52a
Napadlo mě Červená Karkulko, že tobě by nepomohlo ani gdyby jsi emigroval k marťanům. Muheeeeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-27 23:08:56 b248e52a
..ferda28.."Zakazujem" Vám BRZDIŤ "nážho" ..Fero61..! Viete o čo sme prišli viacerí čítajúci...aj v našej krčmičke..A dáva "jednoznačné vysvetlenia", porovnáva muchy s vesmírom či vlakmi, našiel začiatok nekonečna, večnosti, vie veľa vecí zdôvodniť..aj čo sa týka vajcia a sliepky, nemá problém evolučne vyvrátiť teoriu evolucie, aaa A VY HO trestuhodne brzdíte...Už sme mohli vedieť prečo sa Zem otáča tak a nie opačne , alebo fazuľa sa otáča v smere hodinových ..a v Austrálií opačne..okolo palice...Vidíte vidíte o čo ´prichádzame Vašou "zásluhou..." ferda , ferda...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-28 06:30:20 58d4289b
A ...Muheheeee ..Sasain65.. nebojte sa..on ten arab-šejk dal spočítať na jednom hektári /3m vrstva/ pieskové zrnka na Sahare /už majú spočítané 3metre švorcové..za 1000 rokov...a od toho sa bude odvíjať "PôDA" ---jej cena , ktorú VY budete poskytovať žiadateľom .. A čo sa týka toho vesmíru a pulzovania odvodeného od srdečných "tlukotov" to máte plnú pravdu. Má to však háčik a čo keď tá "čierna diera " sa mihne /za cca 1 miliardu rokov/ a tlukot srdca "v buchar se promění" jak spieva Kubišová----HA.Darmo čierna diera je čierna diera ...má svoje čaro aj vo Vesmíre.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-28 07:05:35 58d4289b
Zem národovce musí být neprodejná, základní výbava rodiny, která musí být nedělitelná. Řád, který na toto uvalí poplatky, povinnosti a řídí se těmito protivenstvími je šmejdský. Takový systém řídí šmejdi a jejich sídla jsou ve městech, gde se šmejdi zcházejí.

O vesmíru jsem si dovolil přednést svoji představu, že je to pumpa. Dvě komory s rotací spírál.

Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-28 15:17:26 b248e52a
Trochu ináč...pre poriadok: Prvý v dejinách "KÚPIL ZEM " Abraham ...aby mal kde pochovávať....Dovtedy ale i potom ..kde vstúpila vojakova noha... Chápete!Potom v Európe aj pohyb národov aj cholera ..a následný pohyb na "vymretom území"...aj národov! /na Spiš prišli "trojaký " Nemci ..pruský ..bavorský...aj od NL... bulinérsky ../ a samozrejme KRIŽIACI ..pápežský ..ktorí zaberali...poprípade paru živých ..."presvedčili" a územie je aj do dnes/aj vČechách/ majetkom cirkvi. !
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-29 19:19:53 58d4289b
Muheheééééé Sasin ...zem nieje nikoho! Ani národa ani farmara ani rodiny ani ani...! Disponovať so zemou "má šancu" jedine len a len stav ktorý sa deklaruje morálno-legislatívno --právnym aktom! Ináč vždy naleduje akt násilia! A presadzovanie morálnych ..legislatívnych--- právnych aktov je kompetencia jednoznačne definovaná. / a tie zrnka piesku množtevne ...pozemské...súvisia s počtom telies vesmírnych ...to len ták na okraj../ Ale nie sú mi známi "tí šmejdi" disponujúci s pozemkami--zemou.! Pri voľnom pohybe ..pracovnej...tovaru..obchodných aktivít.. aaa v rámci EU ...vlastníctvo zeme--pozemku...je riešené ..asi proti záujmom istých národných špecifííík.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-29 19:43:09 58d4289b
Istí psychológ, /aj starý "múdrci" Cícero, Seneka../ tvrdili . že bežný človiečik vie v svojej "kotrbe" vstrebať ..bežne .. ták akurát 200-250 rokov diania . /od dedov 100 dozadu--sám 80... a dopredu ták akurát 20../ Tých "písomných" 4-5--tisíc rokov ..je ták akurát...pre akceptovanie../ No tých pol či celý milión rokov ...rokov, bežná kotrba už začína mať problém --už len s napísaním čisla ---a nie so vznikom "uhľovodíkov" . A miliarda...predpokladá isté špecifické zameranie ..vzdelanostné, určite predstavivosť a samozrejme fantazmagorické myslenie.. málo reálne...A dokazovať niekomu , že žiť v rajskej záhrade sa dá do nekonečna ..večne ..a že niečo začalo a nikdy neskončí...a kedy to začalo...je skôr v polohe , ktorá významovo začína sa strácať v nezmyselnosti...ktorá výsledkovo zmení ták akurát ..že bude sa chodiť do Vatikánu pozerať na historické stavby postavené za peniaze "ŠPEKULATÍVNE".
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-29 20:28:13 58d4289b
Ak niekto dá do pomeru vlastíctvo istého rozmeru zemského povrchu dajmä tomu v hektároch ..k hlbke ..smerom k zemskému stredu--/kde je vraj tekutosť istého Mendelejevského.../a vo výške ../nad mojím pozemkom sú dve stacionárne družice/ tak zmyselnosť istých legislatív či presvedčení ..typu Muhehééé .Sasin 65,..sa javia tak akosi ... srandovne!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-29 21:30:14 58d4289b

"Muheheééééé Sasin ...zem nieje nikoho! Ani národa ani farmara ani rodiny ani ani...! Disponovať so zemou "má šancu" jedine len a len stav ktorý sa deklaruje morálno-legislatívno --právnym aktom! Ináč vždy naleduje akt násilia! "

Ty jsi součást problému a s tímto problémem bude řešeno, zda intelektuálsky pochybyl nebo zda harpagondechajcky chce pokračovat. Je v tom určitý rozdíl. Nevím ale jak bude ohodnocen a zda bude brán ohled na úmysl, příčinu nebo následky. To si každý šmejd musí v kotrbe utriasať sám. Heh

P.S. Ani nepředpokládám, že to pochopíš. Muheeeeee

Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-29 22:28:37 b248e52a
Pro tebe
klopi # KyvoWavo40

Pepa Nos - Agent Sí Aj Ej
https://youtu.be/p32hK1DJSeoSasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-29 22:56:39 b248e52a
Výborne Muhehéééé ..Sasin65..trefné....ešte nám prezraďte aké "asociacie" Vás napadajú keď napr. začínate rozmýšľať, či keď na WC sedíte a tlačíte....
klopi # LoqiWohy37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-30 07:05:54 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1713 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage