Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nejenže vesmír chladne, nějak prošustroval i část své temné hmoty


 Nejenže vesmír chladne, nějak prošustroval i část své temné hmoty
Ruští vědci z Ústavu jaderného výzkumu v Moskvě a Novosibiřské státní university přicházejí s vysvětlením nesouladu kosmologických parametrů. Na vině má být nestabilita a rozpad temné hmoty.
Složenina dvou snímků. Na první z Hubblova teleskopu byl vložen ještě druhý  počítačem zpracovaný do modré barvy, vyjadřující naměřené prstenecové rozložení temné hmoty kolem středu kupy galaxií CL0024+17 (Kredit: M.J. Jee and H. Ford, Johns Hopkins University)
Slože nina dvou snímků. Na první z Hubblova teleskopu byl vložen ještě druhý počítačem zpracovaný do modré barvy, vyjadřující naměřené prstenecové rozložení temné hmoty kolem středu kupy galaxií CL0024+17 (Kredit: M.J. Jee and H. Ford, Johns Hopkins University)

V nejnovějším čísle časopisu Physical Review D ruští vědci publikovali výsledky svého bádání z kterého vyplynulo, že temná hmota byla (a možná ještě je) složena z nestabilních částic. V době bezprostředně po velkém třesku této nestabilní složky bylo o dvě až pět procent víc. Temná hmotaNeměli bychom si jí plést s temnou energií, které je ve vesmíru mnohem více (téměř tři čtvrtiny) a která je prostorově rozmístěna rovnoměrně. Temná hmota nic z toho není a vůči temné hmotě je v menšině. Má se zato, že tvoří shluky hodně podobné těm, jaké tvoří viditelná hmota a podobně jako ona se také projevuje - gravitací.

Rotační křivka typické spirální galaxie demonstrující rozdíl mezi gravitačním působení viditelné hmoty a pozorovanou křivkou rychlostí. (Kredit: Stefania deluca, Wikipedia)
Rotač ní křivka typické spirální galaxie demonstrující rozdíl mezi gravitačním působení viditelné hmoty a pozorovanou křivkou rychlostí. (Kredit: Stefania deluca, Wikipedia)

I když hovoříme stále jen o hypotetické hmotě, kterou nikdo neviděl, nejspíš existuje, protože bez ní nejde vysvětlit podivné chování galaxií. První podezření na existenci velkého množství skryté hmoty, která neemituje žádné záření, padlo už v roce 1930, když Fritz Zwicky objevil "zvláštnosti" v kupě galaxií v souhvězdí Vlasy Bereniky. Všiml si, že se galaxie pohybují, jako by byly pod vlivem gravitace z neviditelného zdroje. A protože skrytou hmotu známe jen z jejího gravitačního účinku, proto se jí dostalo pojmenování temná hmota. Z měření Planckova kosmického dalekohledu je její podíl ve vesmíru 26,8 %. Té "obyčejné" hmoty jsou 4,9 % a temné energie 68,3 %.


I když nám temná hmota zůstává skryta, poznání jejích vlastností by mohlo vyřešit problém, který vyvstal z dat naměřených Planckovým teleskopem, když přesně změřil výkyvy teploty vesmírného mikrovlnného pozadí, považované za "echo" počátečního velkého třesku. Měřením těchto výkyvů vědci byli schopni vypočítat základní kosmologické parametry krátce po vzniku vesmíru, kdy mu bylo jen asi 300 000 let (myšleno po Big Bangu). Objevil se ale problém s interpretací naměřených dat a především s Hubbleovou konstantou.

Nesrovnalosti v kosmologii raného vesmíru a toho dnešního se dají vysvětlit snížením podílu temné hmoty. Lze tak spočítat, kolik temné hmoty mohlo být ztraceno (o nestabilní složku). To také znamená, že se lze zabývat tím, jak rychle se to nestabilní část se rozpadá a říci, zda temná hmota je stále rozpadá. Kredit: MIPT
Nesrov nalosti v kosmologii raného vesmíru a toho dnešního se dají vysvětlit snížením podílu temné hmoty. Lze tak spočítat, kolik temné hmoty mohlo být ztraceno (o nestabilní složku). To také znamená, že se lze zabývat tím, jak rychle se to nestabilní část se rozpadá a říci, zda temná hmota je stále rozpadá. Kredit: MIPT

Přímo změřená rychlost expanze galaxií v nynějším vesmíru, se ukázala být jiná. Ke zmíněné konstantě kdysi dospěl astrofyzik Hubble. Bylo to ve dvacátých letech minulého století při měření rychlosti vzdalování spirálních galaxií pomocí rudého posuvu spektrálních čar. Sestrojil diagram, který ukázal naprosto jednoznačně lineární vztah obou veličin, tedy rychlosti vzdalování galaxií a jejich vzdálenosti. Na jeho počest se tomuto objevu říká Hubbleův zákon (někdy Hubbleův vztah) a konstantě úměrnosti, kterou se řídí, Hubbleova konstanta. Ta měla mít zhruba 500 (km/s)/Mpc.

Novější poznatky její hodnotu ale neustále snižují. Podle posledního měření z roku 2013 provedené sondou Planck, by měla mít hodnotu už jen 67,15 ± 1.2 (km/s)/Mpc, a po přepočtu dat 73,2 (km/s)/Mpc, nicméně to je stále o mnoho méně, než se původně předpokládalo.

Planck teleskop (Kredit: ESA/D. Ducros)
Planck teleskop (Kredit: ESA/D. Ducros)

Jak nyní autoři popisují, na Hubbleovu konstantu popisující rychlost rozpínání vesmíru, nesedí parametr počtu galaxií v klastrech a rozdíly jsou podstatně větší než aby šlo o chyby měření. Z toho vyvozují, že buďto jde o nějakou neznámou chybu, kterou ale astronomové nepředpokládají, nebo by pak muselo být složení prvotního vesmíru značně jiné, než jaké jsme předpokládali a jaké je dnes. Zmíněný rozpor lze smazat jimi navrhovanou představou rozpadající se temné hmoty (DDM hypotéza). Laicky řečeno, raný vesmír měl hodně temné hmoty, ale nějak nám jí část ztrouchnivěla a rozpadla se.

Igor I. Tkachev, astrofyzik INR spoluautor studie
Igor I. Tkachev, astrofyzik INR spoluautor studie

Nejde o nikterak složitou představu. Předpokládá, že temná hmota se skládá z několika složek, podobně jako je tomu u "obyčejné" hmoty, kterou tvoří protony, elektrony, neutrony, neutrina a fotony, ale s tím, že jedna ze složek temné hmoty je z nestabilní částice s poměrně dlouhou životností. V takovém případě by pak stovky tisíc let po Velkém třesku (v době vzniku vodíku), tedy v raném vesmíru, bylo hmoty víc, ale miliardy let poté (tedy dnes), jsou již některé z těchto částic rozpadlé a převtělené do neutrin, nebo hypotetických relativistických částic. V takovém případě by pak přístroje naměřili právě to, co nyní naměřily - že totiž množství temné hmoty v éře tvorby vodíku a dnes (v dalekém vesmíru a tom blízkém) se rozchází.

Koncentrace nestabilní složky temné hmoty F ve vztahu k rychlosti expanze ne-gravitačně vázaných objektů (proporcionálně ke stáří vesmíru), jak vyplynula z různých kombinací dat z Planckova teleskopu pro několik různých kosmických jevů. (Kredit: MIPT)
Koncen trace nestabilní složky temné hmoty F ve vztahu k rychlosti expanze ne-gravitačně vázaných objektů (proporcionálně ke stáří vesmíru), jak vyplynula z různých kombinací dat z Planckova teleskopu pro několik různých kosmických jevů. (Kredit: MIPT)

Autoři studie svou představu podpírají analýzou dat získaných Planckovým teleskopem. Když porovnávali jejich konzistenci s jejich DDM modelem (decaying dark matter) počítajícím s rozpadající se temnou hmotou ve vesmíru a standardním modelem Λ CDM (Lambda-studenou temnou hmotou), který pracuje se stabilní temnou hmotou s větší klidovou hmotností, zprostředkovanou dosud neobjevenými slabě interagujícími hmotnými částicemi. Vyšlo jim, že jimi propagovaný DDM model (prošustrované temné hmoty) je s naměřenými daty v mnohem větším souladu. Nicméně i u něj je zádrhel. A sice v podobě efektu gravitační čočky, která vesmírné mikrovlnné záření na pozadí gravitačního pole zkresluje. Výrazně tak snižuje podíl rozkládající se temné hmoty. Igor I. Tkachev poznatky jejich týmu uzavírá slovy: "V dnešním vesmíru je o 5 procent méně temné hmoty než v době rekombinace. Nyní ještě nejsme schopni říci, jak rychle se její nestabilní část rozkládala a rozkládá. Temná hmota se i dnes může stále rozpadat ale to už by chtělo ještě složitější model stavby vesmíru, než o jakém jsme dosud uvažovali".


Literatura

A. Chudaykin, D. Gorbunov, Igor. I. Tkachev.: Dark matter component decaying after recombination: Lensing constraints with Planck data. Physical Review D (2016). DOI: 10.1103/PhysRevD.94.023528Author: Josef Pazdera # SukeQobu48
Veda2017-01-0223
-
 46% ( 3 people voted )
+
Piťo ..ta to tvoja parketa -- ta si fizykuš --ta čo vlastne dzeci učiš -- šak tu reč o ..šustrovaňu---Ale nie on "pobehoval--Piťo-- po matematicko fyzikálnych fakultách ---a furt ešte nepreskočil tých 1000 ečka --mesačne---a učí a uči ---! Teda aby bolo jasné Jedine nič neprešustroval dakde tu dolu pod Spišom Šuster --prezident -- A vedomostne sa dostať na úroveń nejakých skúmateľov je jedná vec a nejaký "masmediálne ˇšustrovačky" ---Ale no spoliehajme sa--že "vesmír cladne, šustruje akosi, a my v našej krčmičke sme časť temnej hmoty...sebe si .../Ešte aj Pande36--bude sa so mnou --že tú --hmotu temnú...do vesmíru nenakopnem s bagančami---/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-02 18:00:06 58d4289b
Len si predstavte že koľko "vedátorov"sa chytne tejto témy... ja som mal 17 rokov a mňa to bralo ale Piťo ---no radšej... Teda každý vie na SK + CS /radšej CS+SK / že v júni/ červnu / tj. šiesty /šestej / ---no nehnevajte sa ...ja to mám prekladať --- mńa to nebaví---ja nie som ČTV---/ Teda ak sa prešustruje čosi v temnosti ..tak verte že MY NA SK ..území vieme ako vyzerá temná diera a budeme bojovať aj o chtivú dieru ČESKÚ ... AJ POD TATRAMI ... RADOSTNE .. zodpovedne--- / utešuje ma Pali --že som to s tými našími Ćechmi NADSADIL ... ONI hlavne Prekladateľ J. Pazdera 48... a šustruje a šustruje ....a nevie --ani zo srandy --že mali sme BAŤU ...
. i diery, i systém , i pohodu, i tvorivé myslenie /A to prdenie ako sa rozplynie kdesi tam v tých ----chápeme vás ... už sme tam boli --v tých temných hmotách ...kedysi z recesie ..Ale skúmajte to -aj-vedecky--posúvajte tento národ k prosperite---/-Počúvaj to§-- vážne si vylievaš ---uvedom si že sa jedna o --kraviinách ---TAK to si pohnojil ---Jedná sa "šustrovačku z polohy nadzemskej " ak by sa to na SK " mozgovo poriešilo" HOTOVO --Majstri sveta ---a popri nás aj Naši Česi....No čo s tým Autorom Pazderom a jeho prekladateľké šustrovačky temnostné---

klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-02 19:02:56 58d4289b
A keď si niekto mysli že to bolo napísané pod vplyvom alkoholu ---tak to je v takom pomere ako autorové "šustrovanie po temných hmotách " a konkrétne Šustrové zásluhy na "vysáži " mesta Košice... / kde je moja "alma mater"/ Vieme že vesmír... šustrovanie --po mantácky " beja bos" .. abo jak abo čo ...bos, ta šu ... ta dobre , fajne...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-02 19:26:35 58d4289b
Nuže...
Jak která část (neboli jak kde) vesmíru: HMOTOPROSTORu (ajnštajnovskej časoprostor je jen slovní hříčka-neexistuje - je jako hruškodrom) v jehož vnitřku se nachází ono "znečištění" v podobě dalších multivesmírů - hmotoprostorů - například každé zrnko písku je svůj vlastní hmotoprostor - vlastní existence - vlastní vesmír - zrovna jako ten větší ze kterého se na něj (zvenčí vůči němu) díváš.

Není dualita hmoty a prostoru - to je blud, tahají vás za fusakli a za nos...
Nejsou to dvě různé podstaty - nýbrž táž.
To, co se nazývá prostor je vlastně pro některé jiné prostory tak nějak prostupná hmota. To, co se nazývá hmota zase není nic jiného než prostor. Není hmota v prostoru, ale prostor v prostoru prostorů... (chcete-li hmota v hmotě hmot...).

Pozor: Hmotoprostor toho kterého útvaru nekončí přesně tam, kde ho vidíme (jakoby začínal a končil) nebo odkud klade jinému hmotoprostoru navzájem odpor.

Problematické jsou pojmy jako energie, čas, světlo, atd. (některé se jenom jeví, ale sami o sobě neexistují - tedy že by byly něco jiného co má samostatnou podstatu - existenci - a ne že jsou projevem nějakého zdroje.).
A samořejmě gravitace, gravitační interakce, hmotnost, váha, tíhové zrychlení, atd. - které si vyloženě říkají o přeinterpretování od samotných základního přístupu - pojetí.

zalozenizcelanovehooboru # FitoKyvo98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 08:55:45 4e889c98
Hurvajs, prezrad mi, bola ti uz sudne nariadena nejaka terapia, alebo sa ti este stale dari unikat psychiatrom...? Uz ti tam chybalo len spomenut zly stat a tvoje dielo by uz bolo kompletne... :-DDD

Vies aky je rozdiel medzi vahou a hmotnostou...? Jedno z toho je zariadenie na meranie toho druheho... Hadaj ktore je ktore...? Mas 50%-nu sancu uspechu... :-DDD

Vies o com je casopriestor, naco bolo dobre k trom priestorovym dimenziam priradit aj dimenziu casovu...? Vies, ze tvoja poloha v priestore sa neustale meni, aj ked vo vztahu k tvojmu kreslu svoju polohu nemenis, sedis v nom vo vztahu k nemu nehybne...? Vies, ze tvoju polohu v priestore je mozne definovat len v konkretnom case...? Vies, ze akukolvek udalost v priestore je mozne definovat len v konkretnom case...? Vies, preco je vobec nutne definovat udalosti vo vesmire nezavisle od vztaznych sustav...? Prd vies, ty hmotopriestorovy Hurvajs... :-DDD


alternativny hmotopriestorolog # JyvaNase67
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-01-03 12:38:31 5ee77486
Vies, ze tvoju polohu v priestore je mozne definovat len v konkretnom case...?

Jsou prostory v nichž se uspořádání téměř nemění, takže je vše v něm stále ve stejném jak vy říkáte čase?
To PŘIŘAZENÍ je pouze POMYSLNÝ nástroj lidské mysli, kterým vyhledává tu kterou konstelaci (v paměti či jiných v uvozovkách otiscích prostoru). Asi jako když máš pod souborem G táraniny Gejzáka Hufnágela. A nebudeš to hledat pod číslem 28789 ačkoli bys též mohl.
Čas není něco co existuje samo o sobě, co je samo podstatou...a jak by jsi ty sám řekl je objektivní.

Ale to není zdaleka jediný (sebe)klam v uvozovkách věd.

posloupnost # RapoRexu91
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-01-03 12:56:57 4e889c98
loading...
Hurvajs, alebo ti este ta terapia fakt nebola sudom nariadena, alebo zanedbavas zazivanie predpisanych ti tabletiek...? :-DDD

Vravis, ze cas, teda trvanie udalosti neexistuje, ze su udalosti, ktore nemaju ani konkretne trvanie, ani konkretny priebeh, ze v nich sa nic nemeni, nikdy nevznikli, nikdy sa nezmenili a nikdy nezaniknu, Hurvajs, ty hovoris o tom fiktivnom stvoritelovi vesmiru...? Aj ak by si hovoril o nom, aj on podla prirucky veriacich nieco robil, nie, tak o com vlastne hovoris...? :-DDD

Ale mozno ta len podcenujem, preto ti davam moznost uviest konkretny priklad niecoho, co nikdy nevzniklo, nekdy nezanikne a pocas svojho trvania nikdy nezmeni ani svoju polohu, ani svoju podobu, ani svoj energeticky potencial, nic... Mas slovo Hurvajs, prejav sa tu vedecky... :-DDDDDD


alternativny hmotopriestorolog # JyvaNase67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 14:26:33 5ee77486
Tak mi ukaž tu tvou slavnou "částici času" naprieklad,)

Org # XytoPexy19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 14:37:19 4e889c98
Hurgvajs, castica casu neexistuje tak isto, ako neexistuje ani castica pisania, vrazdenia, vyskocenia z okna, narazu do steny a skrabania sa po riti... Ak by si vsak mal zaujem vidiet obrovske zoskupenie elementarnych castic zodpovednych za tvoje tupe komentare, pozri sa do zrkadla... :-DDD


alternativny hmotopriestorolog # JyvaNase67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 15:07:10 5ee77486
No tak sis odpověděl sám:) Čas není reálný. Jde o lidský způsob kterým mentálně odlišuješ "záznam" uspořádání A od "záznamu" uspořádání B, protože máš psychickou potřebu tak činit.

Org # XytoPexy19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 15:11:45 4e889c98
Ale to je celkem vedlejší. Zajímavější je, že proč pro jednu věc vymejšlej víc pojmenování... "temná hmota"?:D Proč prostě neztotožní s vakuem nebo jak říkají prostorem?
Vakuum je hmota. (A hmota je prostor, prostor je hmota-jde o tutéž substanci.) V té hmotě jsou další "nečistoty", kterým teprve se říká "hmota". Ale pro samou "pevnější" hmotu nevidí vakuum jako hmotu, cž mylně vyvolalo "dualitu" že prostor a hmota je něco odlišného, že snad existuje "hmota v prostoru".

Org # XytoPexy19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 15:20:06 4e889c98
Ano Hurvajs, trvanie neexistuje, je to len ludsky vymysel... Ak by na Zemi neboli ludia, otocenie sa Zeme okolo vlasntej osi by netrvalo, ani jej obeh okolo Slnka by netrval... :-DDD

Chod sa pozriet do zrkadla na castice blbosti... :-DDD


alternativny hmotopriestorolog # JyvaNase67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 15:22:10 5ee77486
"trvanie neexistuje" ? Překrucuješ. Nebavím se o pomíjivosti - byť i v té by šlo o pomíjivost čistě v rámci uspořádání HMOTOPROSTORU, žádného "času" - to je jen značkování pro tvou mentální orientaci v těch hmotoprostorových uspořádáních - konstelacích (navíc jak velký hmotoprostor do svého posuzvání zahrnuješ je arbitrární.).

Org # XytoPexy19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 15:31:10 4e889c98
"Ak by na Zemi neboli ludia, otocenie sa Zeme okolo vlasntej osi by netrvalo, ani jej obeh okolo Slnka by netrval..."
- Pořád by to byl -jakož i je - jen pohyb hmotoprostorů v hmotoprostorech, žádnej "pohyb času".

Org # XytoPexy19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 15:33:21 4e889c98
Hurvajs, takze pohyb existuje, len trvanie pohybu neexistuje a to preto, ze to trvanie Cesi nazyvaju cas... :-DDD

Vies, tvoja mentalna uchylka by mozno nebola az takou tragickou, ak by si zaroven uznal, ze neexistuje ani clovek, lebo "clovek" je tiez len ludmi vymysleny pojem na oznacenie konkretnej formy zivej hmoty, na ozancenie konkretneho zoskupenia elementarnych castic... Nakoniec neexistuje ani cestina, lebo tu tiez vymysleli len nejaki Cesi, aby mohli medzi sebou nejako komunikovat a neexistuje castica cestiny... Ako mi potom vysvetlis, ze tu cestinu denne pouzivas...? Ako mozes pouzivat to, co neexistuje...? Hurvajs, ty si bohom...? Bez si dat tie tabletky a neotravuj uz... :-DDD


alternativny hmotopriestorolog # JyvaNase67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 15:52:06 5ee77486
Milý znalče, můžeš být nápomocen nejen sobě k trollímu výdělku (vlastně to jsem ti spíše nápomocen já) tím když zkusíš definovat "trvání". A to aniž by jsi použil jiný nedefinovaný pojem "čas".

Org # XytoPexy19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 15:58:54 4e889c98
Odporúčam pre istotu nevyzývať k definícii. Ako sa zdá už podľa tradične hlúpeho mena, je to s vysokou pravdepodobnosťou miestny kabaretný Truhlík. My ho tu už poznáme, ten sa nedokáže vyjadriť stručne a hrozí opäť vykladenie dlhého traktátu...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 16:24:38 d405c1fd
Hurvajs, trvanie je ju suctom zakladnych presne definovanych intervalov, pomocou ktorych je mozne presne zmerat jeho dlzku a vyjadrit ju vo zvolenych jednotkach...

A teraz, ako prejav vdaky za moju definiciu trvania, mi definuj cestinu, bez pouzitia akychkolvek vyrazovych prostriedkov... :-DDDP.S.: Hurvajs, cas ma velmi presnu definiciu, inac by nemohla existovat ani fyzika, nielen tvoje primky na ruke... :-DDD Maciak, mas pocit, ze si tu svoju imbecilitu dnes demonstroval este nedostatocne presvedcivo...? :-DDD


alternativny hmotopriestorolog # JyvaNase67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 16:46:36 5ee77486
Hmm a teď mi ty "intervaly trvání" ukaž v praxi. Jsou kusy něčeho reálného nebo kousky teoretických výmyslů?
A ten čas? Chci si na něj šáhnout :P Co odporučuješ?

mng # QumuQyjy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 16:51:35 4e889c98
Hurvajs, najpr sa musis naucit si siahnut na cestinu, na nejaky jej kus... Az to dokazes, nebudes mat problem si siahnut ani na cas...

Hurvajs, s pochopenim casu mas problem len preto, lebo si nezamestnany... Ak by si musel 5x v tyzdni uz o sietej rano zarezavat vo Vitkoviciach, nemal by si s jeho chapanim problemy, hned by si vedel, ake neprijemne dopady ma ignorovanie casu, pracovneho... :-DDD


alternativny hmotopriestorolog # JyvaNase67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 17:08:12 5ee77486
Keď nevieš ako-stisni boha za gule-a je to!- ak máš ešte nato čas-- to je ten čas-čas chápania času!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-03 18:12:16 58d4285f
Tóóóľko zbytočného "španungu" ... A náš fyzikuš v krčmičke jednoznačné....určil postup i aktéra....Teda J. Pazdera 48...ak stanovil --aj keď len " prekladovo" ---že "pribudlo chladu a ubudla časť temnej hmoty" len a len kvôli "ŠUSTROVANIU " samotného vesmíru ...tak nech aj zariadí aj "ODŠUSTROVANIE" ...čo to je pre vesmír paru "milionov stupňov Celsiových" či "kvadrilionoch kubických kilometroch" --temnej...a hotovo.Prešustrovať dačo --hajajájáááj i v CZ i na SK...dajte pokoj...-- veď to už aj na ZŠ sa učia na vlastivedách...a robia si srandy...
klopi # RemiGybo26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-04 20:46:46 58d4289b
A hľadať vinníka ....veď táááááá "do neba volajúca rauben- šustrovačka " po r -1989 ...no uznajte treba niekomu to ozrejmovať....a čudovať sa Vesmírnemu dianiu...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-05 16:55:32 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Slovenská vláda zlodejov?


Slovenská vláda zlodejov?
bola raz jedna milá, malá krajina, ktorú obsadila mafia a povedala si, že ju rozoberie na súčiastky. to všetko pod rúškom demokracie, najmä tej sociálnej. zlodeji sa obliekli do bielych...
NADMĚRNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE ŠKODÍ ZDRAVÍ
Kyslíková terapia?
JAK PŘICHÁZÍME O SVOBODU?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0881 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles