Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nejbláznivější plošné snímkování vesmíru


 Nejbláznivější plošné snímkování vesmíru
Tento týden se v médiích objevila další dobrá zpráva na poli moderní astronomie. Americký úřad pro energetiku definitivně schválil výrobu 3.2-gigapixelové digitální kamery (největší dopoposud navržené), která bude tvořit srdce jedné ze čtyř budoucích obřích observatoří nové generace.

Největší navržená kamera v dějinách (nejen) astronomie. Kredit: SLAC National Accelerator Laboratory
Nejvě tší navržená kamera v dějinách (nejen) astronomie. Kredit: SLAC National Accelerator Laboratory

Kamerový digitální macek o rozměrech většího osobního automobilu a hmotnosti třech tun bude pořizovat širokoúhlé celooblohové snímky. Na jeden takový by bylo potřeba 1 500 běžných komerčních HDTV kamer. Fotony blízkého i vzdáleného vesmíru obstará před ní posazený teleskop s primárním zrcadlem orozměrech 8,4 metru.

Large Synoptic Survey Telescope (LSST) bude trůnit na vrcholu chilské hory Cerro Pachón ve výšce 2 682 metrů nad mořem. První snímky by měl začít pořizovat v roce 2022, a jeho minimální předpokládaná životnost činí 10 let.

Od dalších tří superobservatoří TMT, E-ELT a GMT se bude lišit metodou pořizování snímků. Nebude fungovat jako klasická observatoř, kde astronomové nasměrují teleskop na libovolnou část oblohy, kterou chtějí zkoumat. Optika LSST bude v pravidelných intervalech sledovat a snímkovat vybraná místa oblohy. Cílem je vytvořit rozsáhlý archiv vesmírných událostí ve velkém rozlišení.

Noc co noc se železnou pravidelností zaměří centrální procesorová jednotka teleskop s kamerou na přesně vymezený výsek oblohy a provede během 41 sekund, dvojici patnáctisekundových expozic, které se uloží do databáze rozsáhlého archivu. Poté hydraulika posune celý systém na sousední výsek hvězdného nebe, a celý proces se bude opakovat. Takto pokryje observatoř celou plochu jižní oblohy přibližně v průběhu třech nocí. Všechny procesy budou plně automatizované. Systém aktivní optiky snad ani není třeba zmiňovat, bez něj už by se neobešla žádná velká observatoř.

Spustit animaci
Systém výměnných filtrů z závěrky. Kredit: SLAC National Accelerator Laboratory
Systé m výměnných filtrů z závěrky. Kredit: SLAC National Accelerator LaboratoryMít takto podrobně zaznamenáno, co se kde šustne, má mnoho výhod. Při každém objevu supernovy se astronomové snaží dohledat snímky hvězdy před výbuchem. Ze zpětného záznamu se dá totiž určit spoustu vlastnosti nejen tohoto konkrétního objektu, ale vývoje hvězd obecně. Za takové informace platí astrofyziky zlatem. Právě v rychlosti záznamu a utřídění nasnímaných dat do databáze bude observatoř neocenitelná. Vždyť právě třeba u explozí supernov jsou někdy události počítány na desítky minut či hodiny. A jestli je její rychlost divující, pak množství distribovaných dat už může slabším povahám přivodit chvilkovou slabost...

Jako první pozemské astronomické pracoviště bude LSST schopno zaznamenat za jednu noc víc galaxií, než je počet obyvatel Země. Celkově půjde o desítky miliard objektů v průběhu jedné prohlídky. To sebou přináší nečekané problémy - jeden takový řeší od loňska speciálně sestavená komise z pověření National Science Foundation (NSF), pojmenována National Research Council (NRC): postarat se o distribuci a zpracování obrovských objemů dat generovaných observatoří, a maximalizovat tak vědecký přínos budoucího pracoviště. Podobný problém řešili zatím odborníci jen v případě CERNu.

Grafické znázornění zasazení observatoře do okloního terénu. Kredit: LSST
Grafic ké znázornění zasazení observatoře do okloního terénu. Kredit: LSST

V porovnání s databází LSST blednou i ty nejobsáhlejší astronomické archivy jak pozemních tak kosmických observatoří. Co třeba náš starý dobrý maratonec Hubbleův kosmický teleskop a jeho RAW archiv? Jedním slovem: nic. Objem dat LSST překoná jeho celkovou kapacitu (více než pětadvaceti let záznamů) už za pár desítek hodin provozu. Za jednu noc vygeneruje LSST přibližně 30 TB dat. Toto množství je potřeba utřídit a rozdělit tak, aby běžný počítačový uživatel na druhém konci nebyl zahlcen daty.


Když se nějaký pan profesor na univerzitě rozhodne ukázat svým žákům konkrétní objekt na obloze z databáze teleskopu, musí se zaprvé vůbec zorientovat v hierarchii uložených dat, a za druhé ukousnout si z pozorovacího koláče jen takovou porci dat, aby mu nespadl prohlížeč, případně na konkrétní data nemusel čekat desítky minut.
Jako optimální řešení se zatím jeví vytvoření online portálu, k němuž budou mít uživatelé neomezený přístup 24 hodin denně. Katalog bude rozdělen podle data a úseků oblohy, jako třeba v případě dnes už legendární Sloanovy digitální prohlídky oblohy v Novém Mexiku (další informace najdete zde), která má za poslední roky na pažbě 5 800 zářezů v podobě vědeckých publikací, a více než čtvrt milionu citací v pracech dalších.

Hvězdná prohlídka SDSS využívá ke snímkování 2,5m teleskop na vrcholu kopce s poetickým názvem Apache Point. Distribuce a archivace jejich dat zaměstnala mozky mnoha specialistů. Někteří z nich dokonce pomáhají komisi teleskopu LSST vyřešit problém třídění a distribuce snímků. Jenže v tomto případě jde o daleko tvrdší oříšek:

Jedna celooblohová prohlídka LSST (zahrnující snímkování v průběhu oněch třech nocí) vygeneruje více dat, než kompletní katalog SDSS od počátků až do současnosti. A to projekt Sloanovy přehlídky oblohy začal...ehm...v roce 2000. Pokud už je to na vás silné kafe, tak bez obav - bude to ještě bláznivější.

Systém optických komponent. Kredit: SLAC National Accelerator LaboratorySystém optických komponent. Kredit: SLAC National Accelerator Laboratory
Systé m optických komponent. Kredit: SLAC National Accelerator LaboratorySystém optických komponent. Kredit: SLAC National Accelerator Laboratory"Poplach! Přestaň se věnovat manželce, a zapni si laptop."
Vytvářet "pouhou" obří databázi by se samozřejmě minulo účinkem. I za použití sebelepšího výběru by nebylo v lidských silách procházet seznamy milionů událostí za jednu noc. Jak už jistě tušíte, zde byli do arény vpuštěni vývojáři. Ti navrhli na míru vytvořený software: Každou noc bude program vyhodnocovat netypické události (ve vztahu k předchozím expozicím), jinými slovy všechny proměnné zdroje. S každým zaznamenaným rozdílem vygeneruje drobná upozornění. Ta budou rozděleny podle jejich povahy. Záblesky gama záření, supernovy, proměnné hvězdy, anomálie v galaxiích, toulavé asteroidy - zkrátka vše, co poruší noční klid.

Počítačový systém bude generovat sérii takových upozornění generovat každou minutu (2x2 nových expozic). Předpokládá se, že za jednu noc stihne až 10 milionů takových drobných "poplachů", což nám dává přibližně deset tisíc na každou minutu (!). Tato upozornění budou automaticky odesíláná do sítě světových observatoří, které se mohou na dané místo oblohy zaměřit.

Na to, aby systém zpracoval analýzu všech rozdílů v minutových intervalech a data roztřídil a poslal dál, musí množství výpočtů dosáhnout čtyřiceti bilionů operací za sekundu. V průběhu příštích dvou až tří let by měl být software dokončen a připraven k testování.

Samozřejmě není možné nejen pro jednotlivé astronomy ale ani pro početné týmy, zpracovat takové množství událostí v reálném čase, proto je součástí distribuce dat soubor všemožných filtrů, kde si budete moci vybrat pouze ta upozornění (události), která vás zajímají, nebo na která máte zrovna políčeno v rámci vašeho výzkumu. Hierarchie daných filtrů musí být dostatečně pohodlná a jasná - pořád musíme myslet na koncového uživatele. Samozřejmostí bude bude spolupráce platformy se všemi typy smart telefonů a dalších přenosných zařízení, takže astronomové se dozví o dané anomálii ihned, ať budou v autě nebo v pohodlí domácího divanu.

Obrázek ve vysokém rozlišení
V průběhu jedné expozice dokáže LSST zaznamenat na obloze plochu 10 čtverečních stupňů, což obnáší přibližně 40 měsíčních úplňků. Kredit: SLAC National Accelerator Laboratory
V průběhu jedné expozice dokáže LSST zaznamenat na obloze plochu 10 čtverečních stupňů, což obnáší přibližně 40 měsíčních úplňků. Kredit: SLAC National Accelerator LaboratoryObservatoř vygeneruje za rok provozu datový archiv o velikosti šesti milionů GB. Když se vrátíme k analogii k běžným digitálním fotoaparátům: zaplnit stejný objem dat by znamenalo pořídit osmimegapixelovými přístroji každou noc 800 000 snímků při běžném rozlišení. Kvalita a rozlišení záznamu LSST bude samozřejmě daleko větší.

Vědecká pozorování observatoře budou sloužit k výzkumu velkoobjemových kosmických struktur, podstaty temné hmoty a temné energie, formování galaxií, záznamu supernov, ale i k daleko prozaičtějšímu (a potřebnému) monitoringu asteroidů a jiných blízkozemních objektů, které můžou potenciálně ohrozit naši planetu.

VIDEO: Výroba segmentu primárního a terciálního zrcadla:


Letošní rok byl pro další osud observatoře velmi důležitý. V lednu byla dokončena výroba primárního a terciálního zrcadala, a v laboratořích SLAC je už připravena dvoupatrová hala o ploše více než 600 metrů čtverečních, která bude sloužit jako hermeticky uzavřené pracoviště (cleanroom) pro výrobu a testování hlavní kamery. Dvaadvacetitunové zrcadlo M1M3 o velikosti 10 x 2 metrů odborníci pulírovali šest let (což není v případě takových zakázek nic výjimečného).

Velikost primárního+terciálního zrcadla člověk ocení až při srovnání s něčím jemu podobným...  Kredit: LSST
Veliko st primárního+terciálního zrcadla člověk ocení až při srovnání s něčím jemu podobným... Kredit: LSST

Po opracování při teplotách 1200 °C chladlo po dobu šesti měsíců. Už z názvu je patrná jeho netypická architektura. Vnější část tvoří primární zrcadlo (M1), zatím co plocha zrcadla terciálního zrcadla je umístěna do jeho střední části. Protichůdné sekundární zrcadlo M2 bude mít celkovou plochu 3,4 metrů čtverečních. Obraz z terciálního zrcadla bude promítán na plochu senzorů kamery.


Rok příští bude ještě hektičtější. Kontrakty s dodavateli jednotlivých součástí teleskopu jsou uzavřeny, takže výroba komponent bude po letošní zimě už v plném proudu. To samé platí pro výrobce optických senzorů kamery. Po letech testů více či méně úspěšných prototypů se rozeběhnou v r. 2016 ostré zkoušky kompletního optického systému kamery. Budování základů na vrcholku Cerro Pachón už je v plném proudu.

Zvětšit obrázek
Budoucí cleanroom pro vývoj, výrobu a testování kameryKredit: SLAC National Accelerator Laboratory)
Budouc í cleanroom pro vývoj, výrobu a testování kameryKredit: SLAC National Accelerator Laboratory)


Nejen observatoř, ale samotná kamera je tak komplikovaným přístrojem, že se o vývoj a výrobu stará více pracovišť. Výrobní centrum kamerového systém se nachází v laboratořích SLAC (ten je pověřen robněž řízením celého projektu, dohledem nad vývojem a použitými technologiemi, výrobou jednotlivých komponent, vývojem potřebného softwaru a testováním kompletního zařízení. Na vývoji se však významně podílí i Brookhavenská národní laboratoř (BNL) a Lawrence Livermore National Laboratory. Dirigentskou taktovku tohoto bláznivého projektu drží v rukou odborníci z National Science Foundation (NSF). Ti mají tu čest rovněž zajišťovat ekonomický dohled.

Asi si každý dovede představit,, jakou noční můrou je financování tak rozsáhlých projektů. Proto každá injekce zvenčí příjde vhod, a někdy přispějí i firmy či jednotlivci, jako třeba bývalý výkonný ředitel Microsoftu Charles Simonyi, mimochodem dvojnásobný turista na mezinárodní vesmírné stanici. Ten přispěl částkou dvaceti milionů dolarů, které byly použity pro vývoj optického systému. Jeho bývalý šéf (tedy šéfa šéfů šéf) Bill Gates zasponzoroval projekt deseti miliony.Author: Vladimir Pecha # GufoGaqi47
Technológie2015-09-04
-
 42% ( 2 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   š
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

ČÍNA BYLA OZNAČENA ZA HLAVNÍHO NEPŘÍTELE USA VE VESMÍRU


ČÍNA BYLA OZNAČENA ZA HLAVNÍHO NEPŘÍTELE USA VE VESMÍRU
Čína a Rusko jsou schopny sestřelovat americké družice, proto musí Bílý dům vyřešit otázku rozmístění prostředků PRO ve vesmíru, prohlásil 8. července člen výboru sněmovny ...
Jak vlády u témat jako GMO, pesticidy a toxicita chemikálií drtí akademický disent
Otvorený list Sociálnej poisťovni
TVORIVÁ DEŠTRUKCIA KAPITALIZMU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0229 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made