Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Drahé vlaky zadarmo


 Drahé vlaky zadarmo

Jedným z nových (pripojte prídavné meno podľa ľubovôle) návrhov SMERu je zavedenie nulového cestovného vo vlakoch pre študentov a dôchodcov od novembra 2014. Pre INESS je to skvelá príležitosť pripomenúť všetkým daňovníkom, ako funguje železničná preprava na Slovensku z pohľadu verejných financií.

Keď sa povie železnica, myslia sa tým tri spoločnosti – ŽSR, teda prevádzkovateľ infraštruktúry (koľajníc), osobný prepravca ZSSK a nákladný prepravca Cargo. Všetky tri spoločnosti sú vo vlastníctve štátu, rozbehnutá je zatiaľ len privatizácia fragmentov Carga (viac na túto tému sme písali napr. tu).

Dotácie osobnej dopravy


V tabuľke vidíte prehľad výsledkov hospodárenia ZSSK za roky 2008-2013. Podobne ako v prípade iných štátnych firiem, ani tu nie sú výsledky oslnivé.

Osobná preprava však nefunguje na komerčnom princípe, hoci od cestujúcich vyberá cestovné. Najväčším "zákazníkom" je totiž štát, ktorý si na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme u ZSSK objednáva prepravný výkon. Táto dotácia znie na nemalú sumu, v roku 2013 to bolo takmer 200 miliónov eur.

Pri pohľade na výročnú správu ZSSK za rok 2013 vidíme, že náklady v danom roku dosiahli úroveň 354 489 000 eur. Tržby z cestovného však boli len 112 544 000 eur, zvyšok príjmov tvorili dotácie (okrem spomenutej ešte 13 miliónov vo forme "ostatné dotácie"). Na každé euro tržieb ZSSK tak pripadá 3,15 eur nákladov ZSSK.

Ak použijeme zjednodušený príklad (abstrahuje od zliav, režiniek a nelineárneho rastu tarifov a pod), tak bežného cestujúceho stojí lístok na trasu Bratislava-Žilina 9,38 eur, prepravcu však odvoz cestujúceho na tejto trase stojí až 29,5 eur. Ten rozdiel prirodzene nespadne z neba, ale doplatí ho daňovník.

Do nákladov na prepravu môžeme zarátať aj 15,7 mil. eur ako spolufinancovanie projektov financovaných z eurofondov (najmä obnova vozového parku).

Na Slovensku pôsobí ešte jeden osobný dopravca. Hoci je RegioJet súkromnou firmou, dostal za prevádzkovanie prepravy na trase Bratislava – Dunajská Streda – Komárno dotáciu 7 mil. eur (číslo zaokrúhlené, MD udáva 7 221 882 eur za obdobie od 9. 12. 2012 do 31. 12. 2013). Tržby zatiaľ nie sú známe.

Dotácie koľajníc

Ale to ešte nie je všetko. Dotovaná je nielen osobná preprava, ale aj infraštruktúra, teda ŽSR. Táto spoločnosť v roku 2013 dostala dotáciu 260 miliónov eur. Keďže však po koľajniciach jazdí aj Cargo, pre osobnú dopravu budeme počítať len s polovicou tejto sumy (osobná preprava síce predstavuje 2/3 výkonov, ale nákladná preprava pre trate predstavuje relatívne vyššiu záťaž). Okrem toho v roku 2013 ŽSR dostali aj dotáciu na kapitálové investície (rekonštrukcia tratí) vo výške 22 557 782 eur. Použijeme opäť kľúč 1:1, hoci benefit z týchto investícií pre nákladnú dopravu je dosť otázny (160 km/h rýchlosť?). Do tretice nesmieme zabudnúť ani na eurofondy, resp. ich spolufinancovanie z rozpočtu. Projekty cez OP Doprava si vyžiadali z rozpočtu 22 987 800 eur.

V tabuľke je prehľad výdavkov verejných financií na prevádzkovanie osobnej prepravy na železniciach.Okrem ceny cestovných lístkov stojí fungovanie osobnej železničnej dopravy daňových poplatníkov viac ako 373 miliónov eur. Pre porovnanie, to je pätina výnosov dane z príjmov od zamestnancov.

V roku 2013 ZSSK dosiahla výkon 2 421 950 000 osobokilometrov, RegioJet nemá údaj zverejnený, ale z dostupných čísel ho môžeme odhadnúť na zhruba 70-80 miliónov osobokilometrov. Na každých prejdených 100 kilometrov vlakom sa každému jednému cestujúcemu daňovníci skladajú sumou 15 eur (pre nedostatok údajov abstrahujeme od prevádzkovo nedotovaných IC vlakov). Základné cenníkové cestovné na túto vzdialenosť dosahuje 5,25 eur. Cesta jednej osoby vlakom na 100 kilometrov tak stojí okolo 20 eur. Porovnajte si to s nákladmi na takúto cestu osobným automobilom (vrátane jeho vstupnej ceny a prevádzkových nákladov) a dostanete zhruba hodnotu 1:1. Ak sa uspokojíte s rumunským či francúzskym vozom, vyjde to možno ešte priaznivejšie. Čo s nákladmi spraví, keď cestujú 4 ľudia? Ekonomická efektívnosť sa radikálne preklopí v prospech auta. A to nevravíme o autobusoch.

Toto prirovnanie vychádza zo zjednodušeného predpokladu, že cestná infraštruktúra by sa stavala bez ohľadu na existenciu vlakovej infraštruktúry (teda že to nie sú z pohľadu verejných financií substitúty). Ale môžeme skúsiť verejné náklady na cestnú dopravu vyčísliť. Z rozpočtu ministerstva išlo v roku 2013 na budovanie a správu ciest 681,1 miliónov, výdavky VÚC (infraštruktúra a medzimestská autobusová doprava) dosiahli 231 753 989 eur a výdavky obcí (infraštruktúra a MHD) môžeme odhadnúť na 200 miliónov eur (280 miliónov boli výdavky spolu s nešpecifikovanou "výstavbou"). To dá zhruba 1116 miliónov eur. Výdavky NDS sú kryté "tržbami" z mýta a známok. Podstatným faktom je, že (podľa eurostatu) výkony v osobnej cestnej doprave (autobusy a osobné automobily) sú 14-krát vyššie ako v železničnej. Na 100 osobokilometrov prejdených po cestách tak príspevok verejných financií vychádza vo výške niečo málo nad tri eurá.

Tu sa dostávame k jadru problému. Osobná železničná preprava má šancu ekonomicky obstáť pri preprave veľkých dopravných prúdov. To sa na Slovensku deje len v obmedzenej miere, železničné grafikony sú napriek drobným reformám v nedávnej minulosti stále plné prázdnych lokálok (viď naša staršia analýza).

Záver

Zrušenie cestovného pre študentov a dôchodcov bude znamenať dodatočnú záťaž na daňovníkov v rádoch (desiatok?) miliónov eur. Je to krok zlým smerom, ktorý železničnú dopravu ešte viac vzdiali trhovej realite, zvýši záťaž na rozpočet, znevýhodní autobusových prepravcov a pravdepodobne zníži už tak nízku kvalitu cestovania vo vlakoch. Spomínaným skupinám sotva pomôže, podstatne viac by im prospelo zrušenie odvodov z dohôd (ktoré sú ako pre študentov, tak pre dôchodcov dôležitým zdrojom príjmu), či nezvýšenie DPH.

Naopak, správnym krokom je rázne redukovať zbytočné výkony a čo najviac uľahčiť vstup nových konkurentov. Nie je reálne, aby sa osobná vlaková doprava v blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti dostala z obrovských strát, ktoré generuje, ale tieto je možné aspoň redukovať.

Čísla pochádzajú zo záverečného účtu MD SR. Vzhľadom k rôznemu spôsobu zaúčtovaní sa nemusia úplne zhodovať s údajmi z výročnej správy ZSSK, najmä v oblasti spolufinancovania eurofondov. Rozdiel však celkové čísla ovplyvnia len minimálne.

Železnice čas od času dostávajú od rôznych vlád malé "bonusy" z peňazí daňovníkov. Či už sú to rôzne zvýhodnené úvery, alebo jednorazové dotácie. V roku 2013 ZSSK dostalo dotáciu 22 miliónov eur ako doplatok za spätne schválené zvýšenie platieb na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Podobne ŽSR dostali v roku 2013 mimoriadnych 73 752 833 eur ako splatenie neuhradených strát za minulé obdobia. Tieto čísla sme z výpočtov vynechali.Author: Martin Vlachynsky # NokuPofy91
Slovensko2014-08-2518
-
 58% ( 2 people voted )
+
Do tejto rovnice treba zaviesť zváženie faktu, že železnice pomáhajú odľahčovať znečisťovanie ovzdušia, cestné dopravné zácpy a ich používanie znižuje počet dopravných nehôd. Ďalej, ak sú dobre organizované, šetria celkové náklady obyvateľstvu, lebo doprava vlakom je podstatne lacnejšou, ako by bola celková suma autom. Do ceny auta sa započítava nielen cena benzínu, ale aj opotrebovávanie vozidla a iné poplatky.


Japonci a ešte viac Číňania vo veľkom investujú do železničnej dopravy, lebo vedia, že je najekonomickejšou, najvýkonnejšou formou prepravy na stredné a v Číne aj na veľké vzdialenosti. V Číne už pred rokmi začali zavádzať vlaky, ktoré sa ani len nezastavia na trase.


Vozidlá sú vybavené „druhým poschodím“ malého počtu vagónov, kam sa pasažieri, ktorí chcú opustiť vlak na ďalšej stanici, presunú. V určitom bode vlak prebehne pod štruktúrou podobnou mostu, ktorá odpojí prvé poschodie s vystupujúcimi pasažiermi a pripojí sa nové prázdne prvé poschodie pre nasledovnú stanicu. Odpojené prvé poschodie pasažierov potom spomaleným tempom dorazí na stanicu, kde prichádzajú a odchádzajú len kabínky prvého poschodia. Hlavná dráha je mimo a pohybuje sa maximálnou rýchlosťou a s minimálnymi nákladmi medzi veľkými vzdialenosťami tejto obrovskej krajiny.


Číňania vedia čo robia a prečo, s energetickým vývojom, vlaková a podobná hromadná preprava budú metódami budúcnosti. Treba ich podporovať už teraz a každý sa má pripojiť.Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-08-27 10:02:45 502f57b0
Pravdomluvec: "doprava vlakom je podstatne lacnejšou, ako by bola celková suma autom." Náklad na kilometer je cca 0,1€ komplet (moja štatistika za posledný rok a pol). Takže ak ideme povedzme trasu Trnava-Bratislava, čo je cca 50 km, tak cena je asi 5 eur. Vlakom je to myslím 2.12 (osobný) alebo cca 2.5 (rýchlik). Takže ak započítame aj cenu MHD stačí aby sa dohodli dvaja ľudia a vlak je drahší. To nehovorím o skrytých nákladoch (dotácia).
Pre vlak hrá pohodlie a vyhnutie sa zápcham. A samozrejme kvázi ekológia.
Ale aj ako píšeš, na väčšie vzdialenosti super, ale last mile je na oplátku veľmi slabý.

Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-27 10:31:18 c3928a4c
Kamionová preprava tovarov, autobusová doprava osôb---to sú asi --každému kto má tú dierku v rozkroku....známe faktory limitujúce , vplývajúce na "objemy prepravných výkonov"železnice....Ekológia, cesty.. a kalkulácie nákladov sú ďalšie faktory ! Nájsť matematický model optimalizáčný---hajajááj---bola úloha kdesi vniektorej krajine ešte v tuším v prvej polovici 20--tého storočia!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-27 11:08:02 58d4289b
vlaky definuje štát a dopravca, autobusy kraj. A potom sedím v polopráydnomvlaku a vedľa po ceste idú dva poloprázdne busy tým istým smerom ( sad zvolen a sad rimavská sobota )... v každom prípade zadarmo je nezmysel. Inak ke´d si yaplatím lístok v plnej sume a vlak bude plný študentov, budem stáť?

Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-27 11:43:09 55f80a26
Ale to je základný princíp prerozdeľovania za boľševika - plným priehštím zvesela rozdávať, ako zo svojho.

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-08-27 12:19:31 d4254112
Pravdomluvec tak neviem či dobre porovnávaš Číňanov je - miliarda - aj väčšie mestá - väčšie vzdialenosti - z tých čísla vychádzajú iné potreby a iné možnosti.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-27 13:09:53 b2283841
loading...
PRAVDOMLUVEC, nemyslim si, ze vlak ktory popisujes existuje ale ako idea je to super skus to poslat cinanom :)
CO sa jedna o ekologii chces mi povedat ze elektrika je cista energia? UHMM a ako asi vznika? Zo vzduchu ju vedel cerpat leda tak Nikola Tesla. Ak neratam vodne (ktorych je uboho malo a tvoria kvapku v mori) el. energia sa vyraba v Elektrarnach ktore zanechavaju obrovske mnozstvo odpadu ci uz tuheho (tepelne) alebo rovno radioaktyvneho (Atomka, Mochovce a tisice celosvetovo). Tak ja by som to nenazyval "cistou" dopravou preto lebo sa masinke nedymi z kominka...
CO sa tu snazil v clanku typek vysvetlit je fakt, ze ZSR je skorumovane az k vladnym kruhom. Vlada im dava volnu ruku ako kazit zisky a oni davaju vlade dovod brat nove pozicky od BANKSTEROV...
Ach ale je nam fajn...

FERO # XoryPige65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-27 14:43:10 b2124a82
Zbytocne komplikovnana analyza.
Staci sa pozriet do dodacich listov a faktur a pride sa na to, ze sa tam nakupuju predrazene veci. Managori nenesu ziadnu zodpovednost za svoje ciny. Na zeleznici (tak ako aj vsade inde) sa najskor sprivatizovali najziskovejsie dodavatelske divizie, ktore zasobuju celu zeleznicu niekolkonasobne predrazenym tovarom.
Vlada navyse vpusti konkurenciu na najziskovejsie trate a ako bonus ju aj zadotuje.
Cele je to vsak zamer, aby sa to mohol ten zvysok sprivatizovat za babku, ako vsetko, co sa tu doteraz sprivatizovalo.
Potom pride novy majitel, prve co urobi, dosadi si svoje vedenie, zrusi vsetkych prizivnickych dodavatelov a hned je v zisku a vysmiaty.

zdravyrozum # GyduJudi50
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-08-27 14:50:06 bc78020a
Tono-/.kilometre, človeko-hodiny, človeko-kilometre..aaa iné podobne "agregované "veličiny boli a sú merateľnými práve pre účely prepočtu ekonomickej výhodnosti --toho -ktorého prepravného výkonu! Ale Thetcherova išla na vec aj násilne--- zoštátnenie..privatizáciu ..za jej vlády niekoľko krát zopakovala a nakoniec všetkym --hlúpejším zdokumentovala optimálnu variantu ..ktorú vedela už dávno!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-27 18:22:16 58d4289b
A zadarmo seniori , študenti---sú to silné skupiny obyvateľstva ... a voľby treba "USMERNIŤ" žiadúcim smerom...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-27 18:25:57 58d4289b
Odoberanie peňazí z perspektívnych odvetví na dotovanie stratových spôsobuje STRATU ktorá ostáva v systéme. (Polopate: nemôže sa rozvíjať perspektívne, rozvíja sa zivota neschopné).
Platí aj pre železnice.
Riešenie: Sprivatizovať, prestať dotovať, prestať zdaňovať.
Nech ukážu, či majú na prežitie.

P.S. Vlakom som necestoval už ca 20 rokov, (výnimka z London Gattwick na Victoria station a späť niekoľkokrát) a nedávno som čítal úvahu že keby bol Dunlop vynašiel pneumatiku o 50 rokov skôr železnice by vôbec neexistovali.
Sú pomalé, nespoľahlivé, v skutočnosti drahé.

General Guderian # TyroMury04
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-27 18:56:19 55e4ddce
dotácia študentov a dôchodcov je na smiech, lebo to neprinesie žiaden spätný efekt. teda študenti hej, ale až za niekoľko rokov, keď vyštudujú, úspešne, a neodídu za hranice. a to sa dušovali ako budú dotovať cestovanie za prácou z hladových dolín :DDDDD a to majú aj poslanci zadarmo dopravu.
to budú kšefty pre univerzity, keď budú cigánskym mafiánom predávať študentské preukazy, toľko študentov nebude mať žiadne iné etnikum! hujer neboj, vlak budeš mať aj ty zadara keď budeš cígom predávať falošné indexy . :D

železničná doprava je lacnejšia a ekologickejšia len teoreticky, pri takom spôsobe riadenia ako je, je auto výhodnejšie.

verejná doprava je celkovo naprd.
zadajte si napr. takú trasu budmerice-bratislava, čo je bežná dochádzková trasa autobusom 40 km, vlakom+ bus 46km. ak stihnete v cíferi prestup a autobus nebude meškať, a pod hodinu cestovania sa ťažko dostanete. a to ste len na hlavnom nádraží, takže + mhd, alebo peši. cena čosi cez 2e. pre jedného človeka v aute asi 3l benzínu tj 4,5e ale šetríte čas a doveziete sa v podstate do konečného cieľa. ak idete dvaja, cena je skoro rovnaká + ušetrený čas.
myslím, že je načase zdražieť benzín, aby sa viac využívali hromadné dopravné prostriedky. to budú zisky!

aaa # RuxaQija4
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-08-27 22:57:19 b22975d4
Odborná diskúsia na tému "železničná doprava" je trápna! Trápnosť začína jej začiatkami v cca konci 18 storočia a končia asi najnovším spojením Pekingu s Lhasou. a niekto ide hodnotiť EFEKTIVITU! Veď to je téma ..na SPŚ dopravnej v prvom ročníku...! A zadarmo dôchodcom či študentom---tak či tak je to dotované--aspoň nejaký prínos---aj VOLEBNÝ ! Železničná doprava bude efektívna aj u nás ak sa Ćínsky tovar bude ---distribuovať... na a po SK ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-29 17:49:38 58d4289b
3.15 su nakaldy na 1 eur drzbu?
to znamena, ze ak teraz platim 70eur za mesacnik, tak by som mal platit 220eur?
uvedomujete si, ze je to viac, ako osobna preprava vlastnym autom, aj ked do toho zaratam kupnu cenu auta, okolo 10 000 eur, nove.
a vyssia uroven standartu?

kde spravili sudruhovia chybu, ze su vlaky take extremne drahe?

alebo, ani nie ze drahe, ale za 500eur v cistom, -220eur na cestu, -30eur na MHD. co mi zostane?

je rozdiel dat 250e na cestu pre niekoho, kto maka za 500, 40hod tyzdene na Sr a 250eur at/ch/de co podielovo na cestovnom zaplati radovo nasobne nasobne menej..

v takejto sracke zijeme, dakujem pekne.

Peter Novak # QukeNiwy08
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-07 15:26:19 b2298f1c
Ak dokaze tato planeta zivit takychto zbytocnych tarajov ako je aj autor tohto pamfletu, tak by malo byt asi zadarmo vsetko.
Tieto zbytocne organizacie ako je INESS, Nadacia nejakeho Hayeka, ci cokolvek ine financovane debilmi spoza mlakmi na vytvaranie mienky, su si urcite vedomi, preco hovoria to, co hovoria....

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-08 09:02:13 59ad0eb9
O zbytočnosti tých inštitúcií síce niet pochýb, ale o ne tu teraz nejde. Obávam budúcnosti, aký hlúpy populisticko kolektivizačný experiment zas skrsne boľševikovi v hlave. Čo myslíte, oprášime a vyskúšame nejakú modifikáciu ich starej osvedčenej metódy povinného odovzdávania kontingentov? To by bol perfektný bič a sociálny trest úspešných...!
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-11-08 10:38:55 bc7b649f
Skutocne by ma zaujimalo, kto je ten bolsevik a odkial sa tu po 100 rokoch vzala Ruska socialnodemokraticka robotnicka strana...?

Tiez by bolo zaujimave vediet, kto su ti uspesni a co to vobec znamena, ze niekto je uspesny...? A kto su ti neuspesni a ako je to mozne kvantifikovat...?

Uspesnost zacina pri cloveku v trvalom pracovnom pomere, alebo az od Monci Flasovej, ci az od Pasku, alebo nebodaj az od Sirokeho, Hascaka a podobnych...?

A s tymi kontingentami si naznacoval, ze napriklad Hascak by musel povinne zacat obhospodarovat polia, chovat dobytok, osipane a hydinu, aby mohol byt socialne trestne bicovany, alebo skor predpokladas, ze nejaky clen uz 100 rokov neexistujucej Ruskej socialnodemokratickej robotnickej strany, ho bude uspesne nutit delit sa svojim majetkom aj s niekym inym...? Je uz cas informovat Chocholouska...?


P.S.: Pokladas sa za uspesneho (ano/nie) a preco...?


anjel # RegoRaje31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-08 12:19:59 5dbddd1a
úspežnost možež dosiahnút troma úspechmi -rukami-prácou-hlavou---rukami ked kradneš---prácou?to je drina! a hlavou!- tuneluj-lebo nekradneš!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-08 13:05:19 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Vymáhání dluhu v podání státu


Vymáhání dluhu v podání státu
Sedím v baru u pláže v Karibiku, popíjím mochito a tuto krásnou chvíli mi přeruší avízo o tom, že do mé datové schránky přišla nová zpráva. „Co to zase bude za sračku“, ...
V létě 2012 nás o vlásek minula extrémní sluneční bouře
Veľký útek z chudoby
Nezvládanie sexuality

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.038 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo