Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dědí se to po matce, není v tom genetika ani epigenetika, co je to?


 Dědí se to po matce, není v tom genetika ani epigenetika, co je to?
... aneb o trablech předávaných potomkům jinak, než pošramocenými geny, či špatnou výchovou

Z většit obrázek
Herbert W. Virgin (vlevo) a Thad Stappenbeck prokázali, že matky mohou předat informace potomkovi zvláštním způsobem, prostřednictvím DNA bakterií. Mikrobi tedy mohou hrát významnou roli v tom, jak geny zvládají nemoce a zajišťují zdraví u vyšších organismů. (Kredit: Robert Boston, WA)
Herbert W. Virgin (vlevo) a Thad Stappenbeck prokázali, že matky mohou předat informace potomkovi zvláštním způsobem, prostřednictvím DNA bakterií. Mikrobi tedy mohou hrát významnou roli v tom, jak geny zvládají nemoce a zajišťují zdraví u vyšších organismů. (Kredit: Robert Boston, WA)
Na lékařské fakultě ve Washingtonu se zajímají o zánětlivá onemocnění zažívacího traktu, jakými jsou Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. O chorobách sliznic se už dlouho ví, že v nich hraje roli imunoglobulin třídy A. Tvoří protilátky proti nezvaným vetřelcům a nejvíc jich je tam, kde se vnější svět dostává do kontaktu s tím vnitřním, tedy v hlenech nosu, krku, očích a střevech.
Protože i v Americe pokusničení na lidech naráží na řadu legislativních zádrhelů, museli si výzkumníci vystačit s dobrovolníky myšími. Když svým čtyřnohým svěřencům změřili hladiny imunoglobulinů, ukázalo se, že asi polovina jich má ve střevech tuto hladinu nízkou a druhá půlka vysokou. To byl důležitý poznatek, protože to výsledky jejich pokusů mohlo zkreslit už na samém začátku. Dobré na tom bylo, že k pokusům teď měli dva zcela odlišné soubory. Stačilo jen zajistit si pořádek a pečlivě označovat a vést evidenci z níž bude jasné, které zvíře do které skupiny patří. Selekce na nízkou a vysokou hladinu protilátek se zdála být jednoduchá, jako facka - všichni potomci matek s nízkou hladinou, byli také "deficitní". Tedy "klasika", pro níž genetici mají termín maternální dědičnost. Většinou jde o nějakou mutaci se špatným koncem v podobě nízké produkce IgA. Takové modely jsou pro pokusničení požehnáním, protože skýtají větší šanci přijít na něco zajímavého a uplacírovat výsledky ve slušném časopisu.
Po rozdělení zvířat do dvou skupin: "borců" a "chcípáků" už nic nebránilo tomu, aby se rozběhlo pokusničení včetně zkoušení medikamentů. Většinou se pokusná zvířata různých skupin chovají odděleně a dbá se na to, aby obě skupiny měly stejné podmínky výživu, krmení, ventilaci, teplotu, klid,... Nejspíš málo prostoru v myšárně tomu chtělo, že obě skupiny "sesypali do stejné krabice" a chovali je společně. Měli je dobře označené a tak o nic nešlo. Jenže došlo k něčemu, s čím se nepočítalo. Po několika týdnech na tom s hladinami protilátek byly všechny myši stejně. Rozuměj stejně špatně. I ty, co předtím měly imunoglobulinů hodně.
Zvětšit obrázek
Sutterella, přítomnost genů této bakterie nevěstí nic dobrého. Některá dřívější pozorování ji dávají u dětí dokonce do souvislosti i s autismem.  (Kredit: Univestity of Aberdeen)
Sutterella, přítomnost genů této bakterie nevěstí nic dobrého. Některá dřívější pozorování ji dávají u dětí dokonce do souvislosti i s autismem. (Kredit: Univestity of Aberdeen)
Začalo vyšetřování, kdo za to může. Původní představa mutace přenášené na potomstvo padla. Postupně vědci vyloučili vnější podmínky, až zbyly jen ty vnitřní a v síti nakonec uvízl nejpravděpodobnější pachatel. Za šíření nízkých hladin protilátek se ukázala být odpovědná činnost bakterie zvané Sutterella.
Když to domyslíme, tak to s genetikou také souvisí. Sice ne tou naší, ale našich střevních přátel. Pokud v obsahu toho, co z nás vychází se najdou geny Sutterely, bude to znamenat nízkou hladinu imunoglobulinů v nose, střevech i plících a zvýšená náchylnost k infekcím, jimž by zmíněný imunoglobulin mohl stát v cestě.
Je poněkud smutné, když si uvědomíme, že případná investice do přečtení lidského genomu se tím stává u některých chorob vlastně k ničemu a že v tomto případě se věštit z našich buněk a naší DNA, nedá. Zato by to mělo jít z genomu toho, čemu odborníci začínají říkat "mikrobiom" a čemu my laici říkáme "druhé já". I když naše druhé já představuje jen něco kolem dvou kilogramů, na počet buněk to jsou zcela jiné počty. Sto triliónů buněk ve střevech je asi tolik buněk, kolik by se těch lidských napočítalo ve dvou plně obsazených autobusech. I na počty genů vede mikrobiom o deset délek nad tím naším "prvním já".
Pro nás, kteří jsme už měli tu čest zjistit, jak mocně srandovně s naším majestátem dokážou bakterie zalaškovat, nebude nový poznatek týkající se schopnosti pohrát si s hladinou protilátek, takovým překvapením. Studie, kterou provedli na Washington University School of Medicine v St. Louis ukázala ale na ještě jednu věc. Že spolu s bakteriemi, které žijí v tělech živočichů, se mohou přenášet některé vlastnosti na potomky s jejich přičiněním podobně, jako kdyby se to dělo prostřednictvím genů lidských. K nedávno odhalenému vlivu mikrobiomu na obezitu i lidské chování, musíme dnes přidat další. Bakterie s jejich DNA mohou přecházet z rodičů na potomky a montovat se do zánětů sliznic, jejich zhrubnutím, ztráty funkce,...
Co z toho plyne?


Že snad konečně vyřešíme případy takzvané "chybějící genetiky", kdy se některé vlastnosti u zvířat objeví a jsou přenášeny na potomstvo a v genomu se nám nedaří žádnou příčinu najít. Není to tak dlouho, co panovala představa, že všechno je v genech a genom jsme považovali za Bibli, v níž najdeme odpověď na všechno. Bláhově jsme mysleli, že když jí pořádně přečteme, že budeme schopni poznat pochroumané geny, napravovat je a léčit tak nemoci, takřka jako Všemohoucí. Jenže se ukázalo, že, podobně jako astronomové mají svou temnou hmotu, genetici mají svojí "chybějící dědičnost". Už, už to vypadalo, že jsme prozřeli a že se dá chybějící dědičnost vysvětlit epigenetikou - mechanismem, při němž se na vlákna DNA nabalují metylové a jiné skupiny a geny se pak začnou chovat nezpůsobně, mnohdy jako by ani nebyly. Pravdou je, že epigenetikou, která geny dělá jedněmi značkami "neviditelnými" a nefunkční, jinými zase zvýrazněné a jejich výkon pozvedá, se část "chybějící genetiky" vysvětlit dá. Jenže v nyní popsaném případě tu máme ještě něco dalšího. Chová se to podle pravidel genetiky, přenáší se to z rodiče na potomstvo, ale s lidskými geny to nemá společného zhola nic.
Byla doba, kdy se říkalo, že kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Genetici si to přeformulovali na "kolik genů máš...". Mínili tím pochopitelně jen ty nepoškozené, bez mutací. Teď to vypadá na další korekturu tradovaného rčení. Jsme totiž nejen tím, co máme v genomu ale i tím co máme v (cenzurováno).
Clara Moon:  Postdoktorandka, první autorka studie. V případě pokusů zaměřených na imunitu bude nutné dbát na možnost jejího ovlivnění procesem nechromozomální dědičnosti. (Washington University School of Medicine)
Clara Moon: Postdoktorandka, první autorka studie. V případě pokusů zaměřených na imunitu bude nutné dbát na možnost jejího ovlivnění procesem nechromozomální dědičnosti. (Washington University School of Medicine)
Šušká se, že aby bylo vše jasné i ministerským úředníkům, kteří výzkum washingtonské universitě platili, provedli výzkumníci ještě jeden pokus při němž myším podali toxické látky, které střevo poškozují. A jaké překvapení! Těm s nízkou hladinou imunoglobulinů se sliznice střev poškodila víc a vyvolaný zánět byl horší.
Závěry jsou dva


Jeden pro ty, co bádají s biologickým materiálem. I standardizované pokusy na inbredních zvířatech (geneticky zcela shodných), jsou-li chována odděleně, mohou dát vznik nesmyslům. A to i tehdy, když vše probíhá za stejné teploty, výživy, světelného režimu a všeho dalšího.
Pro nás, muže, to je další z nemilých překvápek. Nejen, že jsme již museli skousnout, že ženy na naše potomky přenášejí víc genů, protože jim dávají i svojí mitochondriální DNA, což my nedokážeme. Ony na naše ratolesti převádí i geny, které s lidským genomem nijak nesouvisejí a nám nezbývá nic než doufat, aby to co jim dají navíc, bylo jen to dobré.
Literatura
Moon C, Baldridge MT, Wallace MA, Burnham C-AD, Virgin HW, Stappenbeck TS. Vertically transmissible fecal IgA levels distinguish extra-chromosomal phenotypic variation. Nature, Feb. 16, 2015. dx.doi.org/10.1038/nature14139
Clara Moon: Host-Microbial Interactions that Modulate Luminal IgA, Washington University School of Medicine
Moon, C., Vandussen, K. L., Miyoshi, H. & Stappenbeck, T. S. Development of a primary mouse intestinal epithelial cell monolayer culture system to evaluate factors that modulate IgA transcytosis. Mucosal Immunol. 7, 818 828 (2014)


Author: Josef Pazdera # SukeQobu48
Veda2015-02-202
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Jo věda... co na tom, že to věděli už ve starém Sumeru, kdo nečetl Zecharia Sitchina asi neuvěří.
A jak to mohli více než před 5000 lety ale patrně ještě mnohem dříve s takovou určitostí vědět bez supr laboratoří... když kdyby to někdo vznesl před vědeckým světem, taktřeba před 20-30 lety, byl by vysmíván, jak je to u vědců obvyklé....

A pročež je zde ještě několik dalších "závislostí" co se týká genetiky, které tam zmiňují na hliněných tabulkách, které uplatňovali při, světe div se, prokazování práva potomků bohů a lidí, králů a jejich dědiců. (Ale to zatím nezkoumali.)

Peter # FikyMigu16
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-02-23 01:26:51 5e70c9d9
Lze snad z toho opatrně vyvozovat, že když platí tato starověká tvrzení, platí i jiná, nebo snad celé texty jak jsou psány jsou čirá pravda? (a ne báje a pohádky jak se snaží věda a církev nahustit do všech hlav)
To že popis vzniku lidstva jako umělé manipulace s místními antropoidy a geny Bohů (nejspíše tedy Návštěvníků) pak také může nejspíše být pravda.
Co třeba důvod, který Sumerské tabulky uvádí, letopočty atd...
Neříkám že je to exaktní důkaz, ale vzhledem k zarážející shodě a době která uplynula, tolikerém zničení záznamů (ať už katastrofou, pak také záměrným a cíleným postupem např. katolické církve - Vatikánu, po celém světě, před tím požárem Alexandrijské knihovny, apod..) je to pozoruhodná shoda. To by mělo inteligentní a přemýšlející lidi (třebaže jen některé) trknout. Vše je totiž jinak.
A je to přinejmenším další kamínek do mozaiky. Dle současné archeologické inkvizice v dávných dobách kdy nic takového nebylo možné (prý). Ovšem možné to je, jak je vidět, neb Sitchin to napsal už nejméně před 30 lety (a přeložil) První potomci lidstva zdá se toho věděli mnohem, mnohem více nejen než se jim zdráháme vůbec přisoudit, ale než toho víme dnes. Svým potomkům nepsali nesmysly ale předávali ty nejdůležitější znalosti. Už samo úsilí k vytvoření kamenných, kovových, či hliněných knihoven je vodítkem, že netesali beletrii, pohádky ani bulvár v dnešním smyslu.

pozn:
Staroslověnský a etiopský Henoch (přeložen do angličtiny koncem 19. století) jež je fragmentem informací předpotopní doby, (jak famózní, ale nikdo z moudrých zdá se nejásá) nebyl asi Vatikánem pro nic za nic vyřazen z Bible a tedy z vědění své doby a opisy cíleně zničeny. Naštěstí ne všechny.
(A je to 108 kapitol, dobrých 60 stran textu, tedy pořádný kus textu)


Peter # FikyMigu16
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-02-23 01:51:22 5e70c9d9

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA


VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
Ekonomická a politická situace ve Venezuele se opět vyhrocuje. Dnes přináším jen krátký překlad několika příspěvků z Reddit.com...
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Schwarzenegger chce změnit do prezidentských voleb 2016 Ústavu USA							
				Schwarzenegger chce změnit do prezidentských voleb 2016 Ústavu USA
Hvězda z Terminátora je „připravena vznést právní námitku proti současným pravidlům“.  Podle zpráv se bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger zapojil do kampaně za změ...
„Eurosajuz“ má problém(y)
Stříbro, nadchází den zúčtování ?
Textilní průmysl a jeho pád za komunismu

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0195 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles